Zoznam všetkých stránok webu

Ford Focus 1
Všeobecné informácie
Používanie manuálu
O tomto návode
Zdravie a preventívne opatrenia
Výstražné značky na vozidle
Štandardné techniky pre čerpacie stanice
Ťahanie auta
Pripojenie pomocnej batérie pomocou prepojok
Čistenie a kalibrácia prvkov
Rozpúšťadlá, tmely a lepidlá
Cestná skúška / valčeková skúška
Používanie zdviháka a zdvíhanie vozidla
Hluk, vibrácie a drsnosť (NVH)
Diagnostika a overenie hluku, vibrácií a tvrdosti (NVH)
Identifikačné kódy
Umiestnenie identifikačných kódov
Identifikačné číslo vozidla
Identifikačný štítok vozidla (typický) alebo VIN štítok
Pohonná jednotka
Motor
Diagnostika a kontrola motora
Uniká motorový olej
Meranie kompresného tlaku
Meranie tlaku oleja
Test ventilového rozvodu – statický (vypnutý motor)
Motor 1.4/1.6 Zetec-SE
Špecifikácia motora 1.4L/1.6L Zetec-SE
Popis a princíp činnosti motora 1,4L / 1,6L Zetec-SE
Ventilová vôľa — nastavenie
Sacie potrubie — demontáž a montáž
Ventilový kryt — demontáž a montáž
Tesnenie predného kľukového hriadeľa — demontáž a montáž
Tesnenia ventilov — demontáž a montáž
Ventily — demontáž a montáž
Vačkové hriadele — demontáž a montáž
Tesnenie vačkového hriadeľa — demontáž a montáž
Rozvodový remeň — demontáž a montáž
Výfukové potrubie — demontáž a montáž
Hlava valca — demontáž a montáž
Olejová vaňa — demontáž a montáž
Demontáž motora s manuálnou prevodovkou
Demontáž motora s automatickou prevodovkou
Demontáž motora
Hlava valca — demontáž a montáž
Zostava motora
Inštalácia motora s manuálnou prevodovkou
Inštalácia motora s automatickou prevodovkou
Motor 1,6/1,8/2,0 Zetec-E
Špecifikácia motora 1,8L/2,0L/1,6L Zetec-E
Popis a princíp činnosti motora Zetec-E
Konštrukcia motora Zetec-E
Ventilová vôľa — nastavenie
Sacie potrubie — demontáž a montáž
Tesnenie predného kľukového hriadeľa — demontáž a montáž
Ventilové pružiny — demontáž a montáž
Tesnenia ventilov — demontáž a montáž
Ventily — demontáž a montáž
Vačkové hriadele — demontáž a montáž
Tesnenie vačkového hriadeľa — demontáž a montáž
Rozvodový remeň — demontáž a montáž
Výfukové potrubie — demontáž a montáž
Hlava valca — demontáž a montáž
Olejové čerpadlo — demontáž a montáž
Tesnenie zadného kľukového hriadeľa — demontáž a montáž
Olejová vaňa — demontáž a montáž
Demontáž motora manuálnej prevodovky iB5
Demontáž motora manuálnej prevodovky MTX-75
Demontáž motora s automatickou prevodovkou
Demontáž motora 1,6 l Zetec-E
Demontáž motora
Zostava motora
Inštalácia motora manuálnej prevodovky iB5
Inštalácia motora s manuálnou prevodovkou MTX-75
Inštalácia motora s automatickou prevodovkou
Inštalácia motora 1,6L Zetec-E
Motor Duratec ST 2,0L
Špecifikácie motora Duratec ST 2.0L
Popis a princíp činnosti motora Duratec ST 2,0 l
Sacie potrubie — demontáž a montáž
Tesnenie predného kľukového hriadeľa — demontáž a montáž
Ventilové pružiny — demontáž a montáž
Tesnenia ventilov — demontáž a montáž
Ventily — demontáž a montáž
Vačkové hriadele — demontáž a montáž
Rozvodový remeň — demontáž a montáž
Výfukové potrubie — demontáž a montáž
Hlava valca — demontáž a montáž
Olejová vaňa — demontáž a montáž
Olejové čerpadlo — demontáž a montáž
Tesnenie zadného kľukového hriadeľa — demontáž a montáž
Demontáž motora
Demontáž motora
Zostava motora
Inštalácia motora
Motor Duratec 8V 1,6L
Špecifikácia motora Duratec 8V 1,6L
Popis a princíp činnosti motora Duratec 8V 1,6L
Sacie potrubie — demontáž a montáž
Ventilový kryt — demontáž a montáž
Tesnenie predného kľukového hriadeľa — demontáž a montáž
Tesnenia ventilov — demontáž a montáž
Vačkový hriadeľ — demontáž a montáž
Rozvodová reťaz — demontáž a montáž
Tlačidlá vačkového hriadeľa — demontáž a montáž
Výfukové potrubie — demontáž a montáž
Hlava valca — demontáž a montáž
Olejová vaňa — demontáž a montáž
Olejové čerpadlo — demontáž a montáž
Tesnenie zadného kľukového hriadeľa — demontáž a montáž
Demontáž motora Duratec 8V 1,6L
Demontáž motora Duratec 8V 1,6L
Hlava valca — demontáž a montáž
Zostava motora Duratec 8V 1,6L
Inštalácia motora Duratec 8V 1,6L
Dieselový motor 1,8 l
Špecifikácie dieselového motora
Popis a princíp činnosti motora bez vstrekovania paliva
Popis a princíp činnosti motora so vstrekovaním paliva
Ventilová vôľa — nastavenie
Ventilový kryt — demontáž a montáž
Tesnenie predného kľukového hriadeľa — demontáž a montáž
Tesnenia ventilov — demontáž a montáž
Vačkový hriadeľ — demontáž a montáž
Tesnenie vačkového hriadeľa — demontáž a montáž
Rozvodový remeň — demontáž a montáž
Hlava valca — demontáž a montáž
Hlava vstrekovacieho valca paliva
Olejová vaňa — demontáž a montáž
Tesnenie zadného kľukového hriadeľa — demontáž a montáž
Demontáž motora
Demontáž motora
Demontáž motora so vstrekovaním paliva
Hlava valca — demontáž a montáž
Hlava valca vstrekovania paliva — demontáž a montáž
Zostava motora
Zostava motora so vstrekovaním paliva
Inštalácia motora
Chladenie motora
Špecifikácie chladenia motora
Popis a princíp činnosti chladenia motora
Diagnostika a kontrola chladiaceho systému motora
Presné testy chladiaceho systému motora
Kontroly prvkov chladiaceho systému motora
Vypustite/naplňte chladiacu kvapalinu a odvzdušnite
Prepláchnutie chladiaceho systému
Spätné preplachovanie (spätné preplachovanie) chladiaceho systému
Termostat (1,6L Zetec-SE / 1,4L) — demontáž a montáž
Termostat (1,6L Duratec) — demontáž a montáž
Termostat (1,8L/2,0L/1,6L Zetec-E) — demontáž a montáž
Termostat (1,8 l diesel) — demontáž a montáž
Termostat (Duratec ST 2,0 l) — demontáž a montáž
Kryt termostatu (1,8L / 2,0L / 1,6L Zetec-E) — demontáž a montáž
Teleso termostatu (1,8 l nafty) — demontáž a montáž
Puzdro termostatu (Duratec ST 2,0 l) — demontáž a montáž
Vodná pumpa (1,6L Zetec-SE / 1,4L) — demontáž a montáž
Vodná pumpa (1,8L/2,0L/1,6L Zetec-E) — demontáž a montáž
Teleso vodného čerpadla (1,8 l / 2,0 l / 1,6 l Zetec-E) — demontáž a inštalácia
Vodná pumpa (1,8l nafta) — demontáž a montáž
Radiátor (1,6L Zetec-SE / 1,4L) — demontáž a montáž
Radiátor (1,8L/2,0L/1,6L Zetec-E) — demontáž a montáž
Radiátor (Duratec ST 2,0 l) — demontáž a montáž
Chladiaci ventilátor — demontáž a montáž
Motor chladiaceho ventilátora — demontáž a montáž
Motor a kryt ventilátora chladiča (1,6 l Zetec-SE/1,4 l)
Motor a kryt ventilátora chladiča (1,8L/2,0L/1,6L Zetec-E)
Expanzná nádrž chladiaceho systému
Kryt termostatu (1,6L Duratec) — demontáž a montáž
Vodná pumpa (1,6L Duratec) — demontáž a montáž
Radiátor (1,6L Duratec) — demontáž a montáž
Motor chladiaceho ventilátora (1,6L Duratec)
Prívod paliva
Špecifikácie (1,6 l Zetec-SE/1,4 l)
Popis a princíp činnosti (1,6L Zetec-SE/1,4L)
Diagnostika a kontroly (1,6L Zetec-SE/1,4L)
Teleso škrtiacej klapky (1,6 l Zetec-SE/1,4 l)
Vstrekovače paliva (1,6 l Zetec-SE/1,4 l)
Káblový zväzok palivového systému (1,6 l Zetec-SE/1,4 l)
Prívodné palivové potrubie (1,6L Zetec-SE/1,4L)
Regulátor tlaku paliva (1,6L Zetec-SE/1,4L)
Špecifikácie (1,8L/2,0L/1,6L Zetec-E)
Popis a funkcia (1,8L/2,0L/1,6L Zetec-E)
Diagnostika a kontroly (1,8 l/2,0 l/1,6 l Zetec-E)
Teleso škrtiacej klapky (1,8 l/2,0 l/1,6 l Zetec-E)
Vstrekovače paliva (1,8 l/2,0 l/1,6 l Zetec-E)
Káblový zväzok palivového systému (1,8 l/2,0 l/1,6 l Zetec-E)
Prívodné palivové potrubie (1,8 l/2,0 l/1,6 l Zetec-E)
Regulátor tlaku paliva (1,8L/2,0L/1,6L Zetec-E)
Špecifikácie (1,8 l diesel)
Popis a princíp činnosti (1,8 l diesel)
Diagnostika a kontroly (1,8 l diesel)
Vstrekovače paliva (1,8 l diesel)
Vysokotlakové palivové čerpadlo (1,8 l diesel)
Špecifikácie (turbodúchadlo)
Popis a princíp činnosti (turbodúchadlo)
Diagnostika a kontroly (turbodúchadlo)
Kontrola a testovanie (turbodúchadlo)
Presné testy (turbodúchadlo)
Turbodúchadlo 1,8 l diesel (75 PS/90 PS)
Turbodúchadlo 1,8 l nafta so vstrekovaním paliva
Špecifikácia (nafta so vstrekovaním paliva)
Popis a funkcia (nafta so vstrekovaním paliva)
Diagnostika a kontroly (vstrekovanie nafty)
Čistenie prvkov systému vstrekovania paliva (nafta so vstrekovaním paliva)
Vstrekovače paliva (nafta so vstrekovaním paliva)
Prívodné palivové potrubie (nafta so vstrekovaním paliva)
Palivové čerpadlo (vstrekovanie nafty)
Spätné vedenie paliva s Venturiho dýzou
Špecifikácie (Duratec ST 2.0L)
Popis a princíp činnosti (Duratec ST 2,0 l)
Teleso škrtiacej klapky (Duratec ST 2.0L)
Káblový zväzok palivového systému (Duratec ST 2.0L)
Prívodné palivové potrubie (Duratec ST 2,0 l)
Špecifikácie (1,6 l Duratec)
Popis a princíp činnosti (1,6L Duratec)
Diagnostika a kontroly (1,6L Duratec)
Telo škrtiacej klapky (1,6 l Duratec)
Káblový zväzok palivového systému (1,6 l Duratec)
Prívodné palivové potrubie (1,6L Duratec)
Popis a princíp činnosti systému prívodu paliva
Diagnostika a kontroly systému prívodu paliva
Presné testy systému dodávky paliva
Uvoľnenie tlaku v systéme prívodu paliva
Rýchlospojka — odpojenie a pripojenie
Vyprázdnenie palivovej nádrže
Spojky s pružinovým uzáverom — rozpojenie a pripojenie
Palivová nádrž a palivové potrubie
Palivová nádrž — demontáž a montáž
Modul palivového čerpadla — demontáž a inštalácia
Plniace potrubie palivovej nádrže — demontáž a inštalácia
Palivový filter — demontáž a montáž
Palivový filter (1,8 l nafta) — demontáž a montáž
Palivový filter (1,8l vstrekovacia nafta) — demontáž a montáž
Inerciálny vypínač paliva (IFS)
Ovládanie zrýchlenia (akcelerátor)
Plynový pedál — demontáž a montáž
Kábel akcelerátora (1,6L Zetec-SE / 1,4L) — demontáž a inštalácia
Kábel akcelerátora (1,8L / 2,0L / 1,6L Zetec-E) — demontáž a inštalácia
Lanko akcelerátora (Duratec ST 2,0 l) — demontáž a montáž
Lanko akcelerátora (1,6L Duratec) — demontáž a montáž
Ovládanie rýchlosti
Diagnostika a kontrola rýchlosti
Presné testy riadenia rýchlosti
Nastavenie spínača deaktivácie riadenia rýchlosti
Kábel na ovládanie rýchlosti
Kábel na ovládanie rýchlosti (Duratec ST 2,0 L)
Prepínač ovládania rýchlosti
Pohon príslušenstva
Príslušenstvo Špecifikácie pohonu
Popis a princíp činnosti pohonu príslušenstva
Diagnostika a kontroly pohonu príslušenstva
Hnací remeň príslušenstva — demontáž a montáž
Hnací remeň príslušenstva bez napínača
Napínač hnacieho remeňa príslušenstva — demontáž a montáž
Napínač hnacieho remeňa príslušenstva (1,8 l diesel)
Stredná kladka remeňa príslušenstva
Stredná kladka hnacieho remeňa príslušenstva (1,8 l diesel)
Hnací remeň príslušenstva (1,6 l Duratec)
Napínač hnacieho remeňa príslušenstva (1,6 l Duratec)
Spúšťací systém
Spustite systémové špecifikácie
Popis a princíp činnosti odpaľovacieho systému
Diagnostika a kontroly štartovacieho systému
Spustite presné testy systému
Štartér (1,4 l/1,6 l/1,8 l diesel)
Štartér (1,8 l/2,0 l/1,6 l Zetec-E)
Štartér (Duratec ST 2,0 l)
Štartér (1,6 l Duratec)
Systém zapaľovania
Špecifikácie systému zapaľovania 1.4/1.6 Zetec-SE
Popis a princíp činnosti zapaľovacieho systému 1.4 / 1.6 Zetec-SE
Diagnostika a kontroly zapaľovacieho systému 1.4 / 1.6 Zetec-SE
Blok zapaľovacej cievky 1,4/1,6 Zetec-SE
Vodiče zapaľovacích sviečok 1,4/1,6 Zetec-SE
Špecifikácie systému zapaľovania 1.8/2.0/1.6 Zetec-E
Popis a princíp činnosti zapaľovacieho systému 1.8 / 2.0 / 1.6 Zetec-E
Diagnostika a kontroly systému zapaľovania 1.8/2.0/1.6 Zetec-E
Blok zapaľovacej cievky 1,8/2,0/1,6 Zetec-E
Držiak zapaľovacej cievky 1,8/2,0/1,6 Zetec-E
Špecifikácie systému žeraviacich sviečok (1,8 l diesel)
Popis a činnosť systému žeravenia (1,8L diesel)
Diagnostika a kontroly systému žeraviacich sviečok (1,8L diesel)
Drôt žeraviacej sviečky (1,8 l diesel)
Popis a princíp činnosti zapaľovacieho systému (Duratec 8V 1,6L)
Diagnostika a kontroly systému zapaľovania (Duratec 8V 1,6L)
Systém čistenia vzduchu
Rozvod nasávaného vzduchu a filtrácia
Diagnostika a kontroly rozvodov a filtrácií
Vstupné potrubie vzduchového filtra
Vzduchový filter — demontáž a montáž
Prvok vzduchového filtra
Kontrola výparov paliva
Diagnostika a kontroly palivových pár
Odparovací uhlíkový filter
Odparovací uhlíkový filter (Duratec ST 2.0L)
Preplachovací ventil uhlíkového filtra pre systém kontroly výparov paliva
Preplachovací ventil uhlíkového filtra na reguláciu výparov paliva (Duratec)
Riadiace orgány
Špecifikácie pre elektronické ovládanie
Popis a princíp činnosti elektronických ovládacích prvkov
Diagnostika a kontroly
Snímač polohy vačkového hriadeľa (CMP) (1,6 l Zetec-SE/1,4 l)
Snímač polohy vačkového hriadeľa (CMP) (1,8 l/2,0 l/1,6 l Zetec-E)
Snímač polohy kľukového hriadeľa (CKP) (1,6L Zetec-SE/1,4L)
Snímač polohy kľukového hriadeľa (CKP) (1,8 l/2,0 l/1,6 l Zetec-E)
Snímač polohy kľukového hriadeľa (CKR) (1,8 l diesel)
Snímač polohy kľukového hriadeľa (CKP) (vstrekovanie nafty 1,8 l)
Tlakový spínač posilňovača riadenia (PSP) (1,6 l Zetec-SE/1,4 l)
Tlakový spínač posilňovača riadenia (PSP) (1,8 l/2,0 l/1,6 l Zetec-E)
Riadiaci modul hnacieho ústrojenstva (PCM)
Regulačný ventil voľnobehu (1,6 l Zetec-SE/1,4 l)
Regulačný ventil voľnobehu (1,8 l/2,0 l/1,6 l Zetec-E)
Senzor hmotnostného prietoku vzduchu (MAF) (1,6 l Zetec-SE/1,4 l)
Senzor hmotnostného prietoku vzduchu (MAF) (1,8 l/2,0 l/1,6 l Zetec-E)
Vyhrievaný kyslíkový senzor (HO2S) (1,6 l Zetec-SE/1,4 l)
Vyhrievaný kyslíkový senzor (HO2S) (1,8 l/2,0 l)
Vyhrievaný kyslíkový senzor (HO2S) (1,8 l/2,0 l/1,6 l Zetec-E)
Senzor klepania (KS) (1,4 l/1,6 l)
Senzor teploty hlavy valcov (CNT) (1,6 l Zetec-SE/1,4 l)
Snímač teploty hlavy valcov (CNT) (1,8 l/2,0 l/1,6 l Zetec-E)
Senzor teploty hlavy valcov (CNT) (1,8 l diesel)
Spínač polohy spojkového pedála (CPP)
Riadiaci modul vstrekovača (IDM) (1,8 l diesel)
Riadiaci modul palivového čerpadla (FPDM) (Duratec ST 2.0L)
Ovládač na ovládanie sacieho potrubia (IMRC)
Ventil riadenia voľnobehu (IAC)
Toxicita výfukových plynov
Špecifikácie kontroly emisií (1.8/2.0/1.6 Zetec-E)
Popis a princíp činnosti (1.8/2.0/1.6 Zetec-E)
Diagnostika a kontroly (1.8/2.0/1.6 Zetec-E)
Pozitívna hadica odvetrávania kľukovej skrine (PCV) (1,8/2,0/1,6 Zetec-E)
Pozitívny ventil odvetrávania kľukovej skrine (PCV) (1,8/2,0/1,6 Zetec-E)
Špecifikácie kontroly emisií (1,8 l diesel)
Popis a princíp činnosti (1,8 l diesel)
Diagnostika a kontroly (1,8 l diesel)
Ventil recirkulácie výfukových plynov (EGR) (1,8 l diesel)
Ventil recirkulácie výfukových plynov (EGR) (1,8 l vstrekovaný diesel)
Vedenie od výfukového potrubia k ventilu recirkulácie výfukových plynov (EGR)
Vedenie od chladiča recirkulácie výfukových plynov (EGR) k ventilu EGR
Chladič recirkulácie výfukových plynov (EGR) (75 PS/90 PS)
Chladič recirkulácie výfukových plynov (EGR) (115 k)
Odlučovač oleja ventilačného systému kľukovej skrine
Výfukový systém
Špecifikácie výfukového systému
Popis a princíp činnosti
Katalyzátor (1,4L / 1,6L) — demontáž a montáž
Katalyzátor (1,8L/2,0L) — demontáž a montáž
Katalyzátor (1,8 l diesel) — demontáž a montáž
Katalyzátor (Duratec ST 2,0 l) — demontáž a montáž
Automatická prevodovka
Špecifikácie automatickej prevodovky
Popis a princíp činnosti automatickej prevodovky
Elektromagnetické ovládanie synchronizovaného radenia prevodových stupňov
Diagnostika a kontroly automatickej prevodovky
Tabuľky diagnostických chybových kódov
Umiestnenie kontaktov konektorov prevodovky
Pinpoint testy — auto vybavené OSC
Špeciálne skríningové postupy
Kontrola tesnosti
Diagnostika symptómov
Nádoba na kvapalinu, tesnenie a filter
Hlavné riadiace ventily
Snímač rýchlosti hriadeľa turbíny (TSS)
Senzor otáčok výstupného hriadeľa (OSS)
Tesnenie ľavej polovice hriadeľa
Konsolidácia pravej poloosi
Snímač rozsahu prevodovky (TR)
Prevodovka v bloku s hnacou nápravou 1,6L — demontáž
Prevodovka v bloku s prednou nápravou 2,0L — odvoz
Prevodovka v bloku s hnacou nápravou — demontáž
Držiak koncového prevodu s diferenciálom — demontáž a montáž
Montáž čerpadla — demontáž a montáž
Prevodový hriadeľ — demontáž a montáž
Predná spojka — Demontáž a montáž
Priama a spätná spojka — demontáž a montáž
Priama spojka — demontáž a montáž
Reverzná spojka — demontáž a montáž
Montáž planétových prevodov — demontáž a montáž
Hlavný ovládací ventilový blok — demontáž a montáž
Skriňa prevodovky v bloku s hnacou nápravou
Menič krútiaceho momentu
Kontrola tesnosti meniča krútiaceho momentu
Kontrola axiálnej vôle meniča krútiaceho momentu
Prevodovka v bloku s hnacou nápravou — montáž
1,6L transaxle transaxle — inštalácia
Prevodovka 2,0 l Transaxle – inštalácia
Popis a princíp činnosti chladenia prevodovky
Diagnostika a kontroly chladenia prevodovky
Chladič prevodovej kvapaliny — demontáž a montáž
Potrubie chladiča prevodovej kvapaliny — demontáž a montáž
Popis a princíp činnosti vonkajších ovládacích prvkov
Diagnostika a testovanie externých kontrol
Presné testy externých kontrol
Nastavenie lanka voliča prevodových stupňov
Výkonné uzamykacie zariadenie radenia
Kábel voliča prevodových stupňov — demontáž a montáž
Radiaca páka — demontáž a montáž
Hniezdo páky s možnosťou výberu prevodov — demontáž a montáž
Rukoväť voliča prevodových stupňov — demontáž a montáž
Volič prevodov — demontáž a montáž
Spojka
Špecifikácie manuálnej prevodovky
Všeobecné informácie o manuálnej prevodovke
Diagnostika a kontrola spojky
Presné testy spojky
Diagnostika a kontroly ovládania spojky
Kontrola pomocného valca spojky
Odvzdušnenie systému spojky iB5
Odvzdušnenie spojkového systému MTX-75
Odvzdušnenie spojkového systému MT285
Nastavenie lanka radenia iB5
Nastavenie lanka radenia MTX-75
Nastavenie lanka radenia MT285
IB5 mechanická skriňová spojka
Manuálna spojka MTX-75
Mechanická skriňová spojka MT285
Ovládanie spojky iB5
Hlavný spojkový valec iB5
Pomocný spojkový valec iB5
Ovládanie spojky MTX-75
Hlavný spojkový valec MTX-75
Pomocný spojkový valec MTX-75
Mechanická prevodovka iB5
Špecifikácie manuálnej prevodovky iB5
Popis a funkcia iB5
Kontrola ložísk
Spevnenie ľavej poloosi — odstránenie a inštalácia
Konsolidácia pravej poloosi — odstránenie a inštalácia
Tesnenie hriadeľa radenia
Snímač rýchlosti vozidla (VSS) — demontáž a montáž
Prevodovka s hnacou nápravou (1,6L Zetec-SE/1,4L) — demontáž
Prevodovka s hnacou nápravou (1,8L/1,6L Zetec-E) — demontáž
Prevodovka s hnacou nápravou (1,6L) — demontáž
Prevodovka s nápravou (vozidlá do 07.2000) — demontáž
Prevodovka s nápravou (vozidlá po 08.2000) — demontáž
Doska voliča prevodových stupňov — demontáž a montáž
Primárny hriadeľ — demontáž a montáž
Výstupný hriadeľ — demontáž a montáž
Diferenciál — demontáž a montáž
Prevodovka s nápravou (vozidlá do 07.2000) — montáž
Prevodovka s nápravou (vozidlá po 08.2000) — montáž
Prevodovka hnacej nápravy (1,6L Zetec-SE/1,4L) — Montáž
Prevodovka hnacej nápravy (1,8 l/1,6 l Zetec-E) – montáž
Prevodovka s hnacou nápravou (1,6L) — montáž
Vonkajšie ovládanie iB5
Diagnostika a testovanie externých kontrol
Pákový mechanizmus radenia prevodových stupňov — demontáž a montáž
Radiaca páka — demontáž a montáž
Káble radenia — demontáž a montáž
Radiaca páka — demontáž a montáž
Mechanická prevodovka MTX-75
Špecifikácie manuálnej prevodovky MTX-75
Popis a fungovanie MTX-75
Kontrola ložísk
Spevnenie ľavej poloosi — odstránenie a inštalácia
Konsolidácia pravej poloosi — odstránenie a inštalácia
Prevodovka s hnacou nápravou (2,0L) — demontáž
Prevodovka s hnacou nápravou (1,8L diesel) — demontáž
Prevodovka v bloku s hnacou nápravou — demontáž
Volič prevodov (vozidlá do 07.2000)
Primárny hriadeľ — demontáž a montáž
Výstupný hriadeľ (vozidlá do 07.2000) — demontáž a montáž
Výstupný hriadeľ (vozidlá po 08.2000) — demontáž a montáž
Diferenciál — demontáž a montáž
Prevodovka v bloku s hnacou nápravou — montáž
Prevodovka v bloku s prednou nápravou (2,0L) — montáž
Prevodovka v bloku s hnacou nápravou (1,8l diesel) — montáž
Externé ovládanie MTX-75
Diagnostika a testovanie externých kontrol
Pákový mechanizmus radenia prevodových stupňov — demontáž a montáž
Radiaca páka — demontáž a montáž
Káble radenia — demontáž a montáž
Radiaca páka (vozidlá do 08.2001)
Radiaca páka (vozidlá po 08.2001)
Mechanická prevodovka MT285
Špecifikácie manuálnej prevodovky MT285
Popis a princíp činnosti MT285
Vypustenie a doplnenie prevodovej kvapaliny
Spevnenie ľavej poloosi — odstránenie a inštalácia
Konsolidácia pravej poloosi — odstránenie a inštalácia
Prevodovka v bloku s hnacou nápravou — demontáž
Prevodovka v bloku s hnacou nápravou — montáž
Vonkajšie ovládanie MT285
Diagnostika a testovanie externých kontrol
Pákový mechanizmus radenia prevodových stupňov — demontáž a montáž
Káble radenia — demontáž a montáž
Radiaca páka — demontáž a montáž
Podvozok
Predné odpruženie
Špecifikácie zavesenia
Diagnostika a kontrola odpruženia
Presné testy odpruženia
Kontroly odpruženia
Nastavenie zbiehavosti zadného kolesa (15 211 0)
Nastavenie zbiehavosti predného kolesa (14 117 0)
Odhadované nastavenie výšky zavesenia
Kontrola ložísk kolies
Zadné odpruženie
Špecifikácie zadného odpruženia
Popis a princíp činnosti zadného zavesenia
Náboj kolesa (15 373 0) — demontáž a montáž
Ložisko kolesa — demontáž a montáž
Ložisko kolesa — demontáž a montáž
Predné spodné rameno (15 690 0) — demontáž a montáž
Zadné spodné rameno (15 693 0) — demontáž a montáž
Horné rameno (15 701 0) — demontáž a montáž
Stabilizačná tyč (15 752 0)
Päsť kolesa (15 366 0) — demontáž a montáž
Tlmič (15 791 0) — demontáž a montáž
Tlmič — kombi (15 791 0)
Tlmič — 3-dverový/4-dverový (15 791 0)
Pružina (15 621 0) — demontáž a montáž
Pružina — 3-dverová/4-dverová (15 621 0)
Pružina — kombi (15 621 0)
Priečka – demontáž a montáž
Kolesá a pneumatiky
Kontrola a testovanie pneumatík
Diagnostika opotrebovania pneumatík a vibrácií
Citlivosť pneumatík na rýchlosť a otáčky
Tabuľka príznakov pneumatík
Demontáž a montáž kolesa
Nápravy prednej nápravy
Špecifikácie prednej nápravy
Popis a princíp činnosti
Kontrola a testovanie hriadeľov prednej nápravy
Ľavý polovičný hriadeľ — demontáž a montáž
Pravý polovičný hriadeľ — demontáž a montáž
Medzihriadeľa — demontáž a montáž
Kryt vnútorného kĺbu s rovnakými uhlovými rýchlosťami (CV kĺb)
Kryt vonkajšieho pántu s rovnakými uhlovými rýchlosťami (SHRUS)
Ľavý hriadeľ nápravy — demontáž a montáž
Hriadeľ pravej nápravy — demontáž a montáž
Brzdový systém
Popis a princíp činnosti brzdového systému
Kontrola a testovanie brzdového systému
Tabuľka príznakov poruchy brzdového systému
Presné testy bŕzd
Kontroly prvkov brzdového systému
Odstránenie vzduchu z brzdového systému
Odstránenie vzduchu z brzdového systému pod tlakom
Kontrola tesnosti brzdového systému
Kontrola hádzania brzdových kotúčov
Špecifikácie bubnovej brzdy
Popis a princíp činnosti bubnovej brzdy
Brzdový bubon — demontáž a montáž
Brzdové doštičky — demontáž a montáž
Valec kolesa — demontáž a montáž
Brzdový štít — demontáž a montáž
Špecifikácie predných kotúčových bŕzd
Popis prednej kotúčovej brzdy
Brzdové platničky predná kotúčová brzda
Brzdový strmeň predná kotúčová brzda
Brzdový kotúč Predná kotúčová brzda
Brzdový kotúč Predná kotúčová brzda — Duratec ST 2,0 L
Demontáž strmeňa prednej kotúčovej brzdy
Špecifikácie zadnej kotúčovej brzdy
Popis zadnej kotúčovej brzdy
Brzdový strmeň zadná kotúčová brzda
Brzdové platničky zadná kotúčová brzda
Brzdový kotúč Zadná kotúčová brzda
Štít zadnej kotúčovej brzdy
Popis a princíp činnosti parkovacej brzdy
Kontrola a testovanie parkovacej brzdy
Presné testy parkovacej brzdy
Nastavenie lanka parkovacej brzdy
Páka parkovacej brzdy
Lanko parkovacej brzdy — demontáž a montáž
Hydraulická brzda
Špecifikácie hydraulických bŕzd
Popis a princíp činnosti pohonu hydraulickej brzdy
Brzdový pedál a držiak pedálu (manuálna prevodovka)
Brzdový pedál a držiak pedálu (automatická prevodovka)
Hlavný brzdový valec — demontáž a montáž
Hlavný brzdový valec — demontáž a montáž (diesel)
Nádržka na brzdovú kvapalinu — demontáž a montáž
Špecifikácie podtlakového posilňovača bŕzd
Popis a princíp činnosti podtlakového posilňovača bŕzd
Vákuový posilňovač bŕzd — demontáž a montáž
Vákuové čerpadlo brzdového systému — demontáž a montáž
Protiblokovací brzdový systém
Špecifikácie proti zablokovaniu
Popis a princíp činnosti protiblokovacieho brzdového systému
Diagnostika a kontroly protiblokovacieho systému
Hydraulická riadiaca jednotka (HCU)
Snímač rýchlosti zadného kolesa
Pulzný krúžok snímača rýchlosti zadného kolesa
Popis a princíp činnosti funkcie smerovej stability
Snímač rýchlosti uhlového otáčania vozidla okolo vertikálnej osi
Senzor zrýchlenia — demontáž a montáž
Systém riadenia
Špecifikácie riadenia
Popis a princíp činnosti riadenia
Diagnostika a kontroly riadenia
Výplach systému posilňovača riadenia — 1,8L/2,0L/1,4L/1,6L
Preplachovanie systému posilňovača riadenia – 1,8 l diesel (75 PS/90 PS)
Preplachovanie systému posilňovača riadenia – 1,8 l diesel (75 PS/90 PS)
Odvádzanie vzduchu zo systému posilňovača riadenia
Prečistenie systému posilňovača riadenia
Plnenie pracovnej kvapaliny v systéme posilňovača riadenia
Špecifikácie posilňovača riadenia
Popis posilňovača riadenia
Čerpadlo posilňovača riadenia – 1,4 l/1,6 l (s klimatizáciou)
Čerpadlo posilňovača riadenia – 1,4 l/1,6 l (bez klimatizácie)
Pumpa posilňovača riadenia — 1,8L/2,0L
Čerpadlo posilňovača riadenia — 1,8 l diesel
Čerpadlo posilňovača riadenia — Duratec ST 2,0 l
Kladka čerpadla posilňovača riadenia — 1,8L/2,0L
Kladka čerpadla posilňovača riadenia — 1,4L/1,6L/1,8L Diesel
Tlakové vedenie z čerpadla posilňovača riadenia do prevodovky riadenia
Chladič kvapaliny posilňovača riadenia
Kormidlový mechanizmus — demontáž a montáž
Puzdro prevodovky riadenia — demontáž a montáž
Popis spínačov na stĺpiku riadenia
Diagnostika a testovanie spínačov na stĺpiku riadenia
Presné testy spínačov na stĺpiku riadenia
Spínač zapaľovania — demontáž a montáž
Popis prevodovky riadenia
Spojovacia tyč — demontáž a montáž
Koniec spojovacej tyče — demontáž a montáž
Kryt prevodovky riadenia
Popis stĺpika riadenia
Volant — demontáž a montáž
Stĺpik riadenia — Vozidlá vyrobené po 03.2002
Stĺpik riadenia — Vozidlá vyrobené od 03/2002
Stĺpik riadenia — Duratec ST 2,0 l
Stĺpik riadenia (vozidlá do 03.2002) — demontáž a montáž
Stĺpik riadenia (vozidlá od 03.2002) — demontáž a montáž
Stĺpik riadenia (Duratec ST 2,0 l) — demontáž a montáž
Karoséria a povlak
Panely karosérie
Všeobecné informácie o tele
Diagnostika a kontrola tela
Panely zadných dverí
Zarovnanie polohy odsávača pár — demontáž a montáž
Blatník krídla — demontáž a montáž
Mriežka kapoty — demontáž a montáž
Krídlo — demontáž a montáž
Špecifikácie uzamykateľného tela
Prvky karosérie
Spätné zrkadlá
Spätné zrkadlá — diagnostika a kontroly
Spätné zrkadlá — presné testy
Vonkajšie zrkadlo — demontáž a montáž
Kľučky, zámky, západky a vstupné systémy
Diagnostika a kontroly vstupných systémov
Programovanie vysielača na diaľkové ovládanie
Západka kapoty — odstránenie a inštalácia
Západka predných dverí — demontáž a inštalácia
Západka zadných dverí — demontáž a montáž
Západka výklopných dverí
Vonkajšia kľučka dverí — demontáž a montáž
Valec zámku kapoty — demontáž a inštalácia
Vložka zámku zapaľovania — demontáž a montáž
Cylindrická vložka zámku dverí — demontáž a montáž
Cylindrický zámok zadných dverí
Valec zámku dverí batožinového priestoru (kombi)
Vnútorná rukoväť na uvoľnenie západky dverí
Špecifikácia krútiaceho momentu nárazníka
Kryt predného nárazníka — demontáž a montáž
Kryt zadného nárazníka (3-dverový/5-dverový)
Kryt zadného nárazníka (4-dverový)
Predný nárazník — demontáž a montáž
Zadný nárazník (3-dverový/4-dverový/5-dverový)
Zadný nárazník (kombi)
Prvky salónu
Obloženie interiéru
Ozdobný panel stĺpika «A» – demontáž a montáž
Ozdobný panel stĺpika «B» – demontáž a montáž
Ozdobný panel stĺpika «C» – demontáž a montáž
Panel obloženia stĺpika «C» – 4-dverový
Obloženie predných dverí
Obloženie zadných dverí
Zadný bočný ozdobný panel
Obkladový panel prahu dverí
Obloženie stropu — demontáž a montáž
Špecifikácie sedadla
Popis a princíp činnosti sedadiel
Diagnostika a kontroly sedadiel (vozidlá do 08.2001)
Presné testy sedadiel (vozidlá do 08.2001)
Diagnostika a kontroly sedadiel (vozidlá po 08.2001)
Presné testy sedadiel (vozidlá po 08.2001)
Diagnostika a kontroly sedadiel (Duratec ST 2,0 l)
Presné testy sedadla (Duratec ST 2,0 l)
Predné sedadlo — demontáž a montáž
Operadlo predného sedadla — demontáž a montáž
Operadlo predného sedadla (sklopné ploché sedadlo)
Operadlo zadného sedadla — demontáž a montáž
Operadlo zadného sedadla (delené sedadlo)
Sedák predného sedadla — demontáž a montáž
Západka operadla zadného sedadla — demontáž a montáž
Západka operadla zadného sedadla (3-dverová/5-dverová/kombi)
Predný sedák — demontáž a montáž
Sedák na zadné sedadlo (vozidlá po 08.2000)
Operadlo predného sedadla — demontáž a montáž
Operadlo predného sedadla (ploché sedadlo) — demontáž a montáž
Operadlo zadného sedadla — demontáž a montáž
Operadlo zadného sedadla (delené sedadlo) — demontáž a montáž
Prístrojová doska — demontáž a montáž
Podlahová konzola (vozidlá do 10.2001, manuál)
Podlahová konzola (vozidlá po 10.2001, manuál)
Podlahová konzola (vozidlá do 10.2001, automatická)
Podlahová konzola (vozidlá po 10.2001, automatická)
Horná konzola — demontáž a inštalácia
Sklá, rámy a mechanizmy
Technické údaje
Popis a princíp činnosti
Diagnostika a kontroly (vozidlá do 08.2000)
Presné testy (vozidlá do 08.2000)
Diagnostika a kontroly (vozidlá od 08.2000 do 08.2001)
Presné testy (vozidlá od 08.2000 do 08.2001)
Diagnostika a kontroly (vozidlá po 08.2001)
Presné testy (vozidlá po 08.2001)
Inicializácia motora okna dverí
Okenné sklo predných dverí — demontáž a montáž
Okenné sklo zadných dverí — demontáž a montáž
Sklo zadného okna (3-dverové)
Sklo zadného bočného okna (4-dverové)
Sklo zadného bočného okna (5-dverové)
Sklo zadného bočného okna (kombi)
Sklo zadného okna (3-dverové/5-dverové)
Sklo zadného okna (4-dverové)
Sklo zadného okna (kombi)
Elektrický motor zdvíhača okenných dverí
Predné dvere elektricky ovládaného okna
Regulátor zadného okna
Zdvíhač okien a motorček okien predných dverí
Elektricky ovládané otváranie okien a motor zadných dverí
Čelné sklo — demontáž a montáž
Horné vedenie okna predných dverí
Horné vedenie skla zadného okna
Stierače a ostrekovače skla
Špecifikácie stieračov
Popis a princíp činnosti stieračov čelného skla
Diagnostika a kontroly stieračov (vozidlá do 08.2001)
Presné testy stieračov (vozidlá do 08.2001)
Kontrola prvkov stieračov (vozidlá do 08.2001)
Diagnostika a kontroly stieračov (vozidlá po 08.2001)
Presné testy stieračov (vozidlá po 8.2001)
Kontrola prvkov stieračov (vozidlá po 08.2001)
Nastavenie kefiek a páčok stieračov čelného skla
Motorček stierača čelného skla — demontáž a montáž
Motorček stierača zadného skla — demontáž a montáž
Čerpadlo ostrekovača čelného skla a nádržka
Strešné okno
Špecifikácia krútiaceho momentu
Diagnostika a kontroly strešného okna
Presné testy strešného okna
Kontrola systému odtoku vody a oprava únikov vody
Zarovnanie strešného okna
Inicializácia motora strešného okna
Strešné sklo — demontáž a montáž
Strešné okno strešné okno — demontáž a montáž
Vedenie kábla a strešného okna — demontáž a montáž
Rám strešného okna — demontáž a montáž
Strešné okno s prednou vypúšťacou hadicou — demontáž a montáž
Zadná vypúšťacia hadica strešného okna (4/5-dverová/Estate)
Zadná vypúšťacia hadica strešného okna (3-dverová)
Strešné okno — demontáž a montáž
Motor pohonu strešného okna — demontáž a montáž
Bezpečnostné pásy
Špecifikácie bezpečnostných pásov
Popis a princíp činnosti bezpečnostných pásov
Diagnostika a kontrola bezpečnostných pásov
Navíjač predných bezpečnostných pásov
Navíjač zadného bezpečnostného pásu (3-/5-dverový)
Navíjač zadného bezpečnostného pásu (4-dverový)
Navíjač zadných bezpečnostných pásov (vozík)
Navíjač prostredného zadného bezpečnostného pásu
Stredný navíjač zadného bezpečnostného pásu (4-dverový)
Mechanizmus nastavenia výšky ramenného popruhu
Spona bezpečnostného pásu — demontáž a montáž
Zámok a napínač bezpečnostného pásu — demontáž a montáž
Špecifikácie sekundárneho zádržného systému
Pomocný zádržný systém — popis a princíp činnosti
Pomocný zádržný systém — diagnostika a kontroly
Pokyny na diagnostiku zádržného systému (do 08.2002)
Pokyny na diagnostiku zádržného systému (po 8.2002)
Presné testy zádržného systému (do 10.2001)
Presné testy zádržného systému (po 10.2001)
Presné testy zádržného systému (po 08.2002)
Recyklácia nafúknutého airbagu
Recyklácia airbagov — nepoužiteľné vozidlo
Recyklácia nevystreleného airbagu
Likvidácia airbagov a napínačov bezpečnostných pásov
Snímač otrasov — demontáž a montáž
Snímač bočného nárazu — demontáž a montáž
Modul airbagu vodiča — demontáž a montáž
Modul airbagu spolujazdca (vozidlá do 10.2001)
Modul airbagu spolujazdca (vozidlá po 08.2002)
Modul bočného airbagu
Hodinová pružina — demontáž a montáž
Zádržný riadiaci modul (RCM)
Opravy karosérií
Popis a princíp činnosti
Ochrana tela pred koróziou
Oprava plastových dielov
Voda uniká
Hluk vetra
Odstránenie nenatretých priehlbín
Hluk, vibrácie a tvrdosť
Kontroly odbavenia – všeobecné informácie
Kontrola vôlí podvozku
Kontrola vôlí rámu a karosérie
Pravý pánt kapoty — demontáž a montáž
Ľavý predný blatník — demontáž a montáž
Panel západky kapoty — demontáž a inštalácia
Predný priečny nosník — demontáž a montáž
Vystuženie panelu zástera krídla — demontáž a montáž
Vnútorné vystuženie panelu zástera krídla — odstránenie a inštalácia
Deformovateľný prvok nosníka — odstránenie a inštalácia
Predný diel bočného nosníka — demontáž a montáž
Pravý predný nosník a ľavý zadný panel
Strešný panel (4-dverový) — demontáž a montáž
Strešný panel (5-dverový) — demontáž a montáž
Strešný panel (kombi) — demontáž a montáž
Časť vonkajšieho panelu stĺpika «A» a výstuž
Polovičná slučka dverí — demontáž a inštalácia
Spodný ozdobný panel (3-dverový)
Spodný ozdobný panel (5-dverový)
Spodná časť obloženia (5-dverová)
Spodná predná časť obloženia (3-dverová)
Spodná predná časť obloženia (5-dverová)
Spodný ozdobný panel zadnej časti (5-dverový)
'B' stĺpik a výstuž (3-dverové)
'B' stĺpik a výstuž (5-dverová)
Špecifikácie pomocného rámu a montážny systém
Priečka – demontáž a montáž
Kontrola zarovnania tela
Kontrola porušení zarovnania spodnej časti tela (spodná časť)
Zadné prvky
Zadný bočný ľavý panel karosérie (4-dverový)
Ľavý panel zadnej strany karosérie (kombi)
Zadný bočný pravý panel karosérie (3-dverový)
Pravý zadný bočný panel (5-dverový)
Predná časť zadného bočného panelu karosérie/bočného panelu (3-dverový)
Ľavá zadná časť zadného bočného panelu karosérie/bočného panelu (3-dverové)
Zadný ľavý bočný panel karosérie/časť bočného panelu (5-dverový)
Pravá zadná časť zadného bočného panelu karosérie/bočného panelu (4-dverové)
Pravá zadná časť zadného bočného panela karosérie/bočného panela (kombi)
Zadný bočný vnútorný panel karosérie (3-dverový)
Zadný bočný vnútorný panel karosérie (5-dverový)
Zadný bočný vnútorný panel karosérie a oblúk kolesa (4-dverové)
Vnútorný panel zadnej strany karosérie a podbeh (kombi)
Vnútorná zadná časť zadného bočného panelu karosérie (3-dverová)
Vnútorná zadná časť zadného bočného panelu karosérie (4-dverové)
Vnútorná zadná časť zadného bočného panelu (kombi)
Zadný vnútorný panel karosérie Zadný bočný panel (4-dverový)
Panel na odtok vody (4-dverový)
Panel na odtok vody (5-dverový)
Vystuženie panelu na odvod vody (5-dverové)
Vystuženie panelu na odvádzanie vody — kombi
Vnútorný polovičný podbeh zadného kolesa (4-dverový)
Vnútorný polovičný oblúk zadného kolesa — 5-dverový
Vnútorná polovica podbehu zadného kolesa (kombi)
Polodielny zadný vonkajší podbeh kolesa (kombi)
Montážny panel zadného svetla (4-dverový)
Montážny panel zadného svetla (kombi)
Zadný panel (5-dverový)
Zadný panel (kombi)
Zadný panel a výstužný prvok (4-dverový)
Časť zadného panelu (vagón)
Zadný panel a priečny nosník (kombi)
Zadný podlahový panel (5-dverový)
Pravá časť zadného podlahového panelu (kombi)
Zadná časť podlahového panelu (kombi)
Zadná časť podlahového panelu (5-dverová)
Priestor pre rezervné koleso (kombi)
Zadný nosník (5-dverový)
Zadný nosník (kombi)
Odkladacia polica (4-dverová)
Záves zadných dverí (4-dverové)
Elektrické vybavenie
Klimatizácia
Špecifikácie klimatizácie
Popis a princíp fungovania mikroklímy
Diagnostika a kontroly (vozidlá vyrobené do 07.2001)
Presné testy klimatizácie (vozidlá do 07.2001)
Diagnostika a kontroly (vozidlá vyrobené od 08.2001)
Presné testy klimatizácie (vozidlá od 08.2001)
Spojka s pružinovým zámkom
Nastavenie vzduchovej medzery spojky klimatizácie
Hľadanie netesností pomocou fluorescenčného farbiva
Elektronická detekcia úniku
Pridanie chladiaceho oleja
Manipulácia s kontaminovaným chladivom
Čistenie rozvodu vzduchu
Využitie chladiva, odsávanie a plnenie klimatizačného systému
Distribúcia a čistenie vzduchu
Špecifikácie klimatizácie
Popis a princíp činnosti klimatizácie
Kompresor klimatizácie — demontáž a montáž
Kompresor klimatizácie (1,6L) — demontáž a montáž
Spojka a cievka elektromagnetu spojky
Prúd výparníka — demontáž a inštalácia
Sací akumulátor — demontáž a montáž
Nízkotlakový spínač — demontáž a inštalácia
Jadro kondenzátora (chladnička) — demontáž a inštalácia
Vysokotlakový spínač — demontáž a inštalácia
Popis a obsluha ovládacích prvkov
Kompletné ovládanie klimatizácie — demontáž a montáž
Ovládanie zostavy mikroklímy (automatické) — demontáž a inštalácia
Pohon klapky miešania nasávaného vzduchu
Káblový blok na rozvod vzduchu
Vykurovanie a vetranie
Špecifikácia krútiaceho momentu
Popis a princíp činnosti
Motor ventilátora — demontáž a montáž
Kryt ohrievača a výparníka — demontáž a inštalácia
Vykurovacie jadro — demontáž a montáž
Teleso ohrievača — demontáž a montáž
Ďalšie špecifikácie vykurovania
Popis a princíp činnosti prídavného vykurovania
Diagnostika a kontroly prídavného vykurovania
Presne určiť dodatočné vykurovacie testy
Diagnostika a kontroly elektrického prídavného ohrievača
Presné testy elektrického pomocného ohrievača
Prídavný ohrievač na palivo — demontáž a montáž
Prídavný ohrievač — demontáž a montáž
Prístroje a kontrolky
Osvetlenie prístrojovej dosky a prístrojovej dosky
Diagnostika a kontroly prístrojovej dosky
Presné testy prístrojovej dosky
Prístrojová doska — popis
Diagnostika a kontroly prístrojovej dosky
Prístrojové presné testy
Prístrojová doska — demontáž a montáž
Prístrojový panel (Duratec ST 2,0 l) — demontáž a montáž
Kombinácia tlakomerov oleja a teploty oleja (Duratec ST 2,0 l)
Zvukový signál
Diagnostika a kontrola zvukového signálu
Presné zvukové testy
Zvukový signál — demontáž a montáž
Spínač klaksónu — demontáž a inštalácia
Hodinky — popis a princíp fungovania
Hodinky — diagnostika a kontroly
Hodinky — presné testy
Hodiny — demontáž a montáž
Informačné centrum a centrum správ
Informačné a správové centrum — diagnostika a kontroly
Centrum informácií a správ – presné testy
Centrum správ – odstránenie a inštalácia
Výstražné zariadenia
Výstražné zariadenia — diagnostika a kontroly
Výstražné zariadenia — presné testy
Pomoc s parkovaním
Pomoc pri parkovaní — diagnostika a kontroly (vozidlá do 10.2001)
Pomoc pri parkovaní – presné testy (vozidlá do 10.2001)
Pomoc pri parkovaní — diagnostika a kontroly (vozidlá po 10.2001)
Pomoc pri parkovaní — presné testy (vozidlá po 10.2001)
Batéria a alternátor
Systém nabíjania — popis a princíp činnosti
Systém nabíjania — diagnostika a kontroly
Systém nabíjania — Pinpoint testy
Nabíjanie akumulátora
Špecifikácie batérie a kábla
Batéria a vodiče — popis a princíp činnosti
Diagnostika a kontrola batérie
Odpojenie batérie
Batéria — demontáž a inštalácia
Polica na inštaláciu batérie — demontáž a montáž
Káble batérie — demontáž a inštalácia
Polica na batérie (1,6 l Duratec)
Káble batérie (1,6L Duratec) — demontáž a inštalácia
Špecifikácie generátora
Popis a princíp činnosti
Generátor (1,6L Zetec-SE / 1,4L) — demontáž a montáž
Generátor (1,8L/2,0L/2,0L Duratec RS/1,6L Zetec-E) — demontáž a inštalácia
Generátor (1,8 l diesel) — demontáž a montáž
Generátor (1,6L Duratec) — demontáž a montáž
Audio systém
Diagnostika a kontroly audio systému
Zvukové presné testy
Diagnostika a kontroly audio systému bez zosilňovača
Presné testy audio systému bez zosilňovača
Popis audio systému
Audio blok — odstránenie a inštalácia
CD prehrávač s CD meničom
Prídavný nízkofrekvenčný zosilňovač
Popis antény
Anténna základňa — demontáž a inštalácia
Anténny kábel LHD — demontáž a montáž
Reproduktor predných dverí — demontáž a inštalácia
Reproduktor zadných dverí — demontáž a montáž
Reproduktor na zadnej strane — demontáž a inštalácia
Subwoofer — demontáž a inštalácia
Svetlomety a osvetlenie
Vonkajšie osvetlenie — popis a princíp činnosti
Svetlomety (vozy do 08.2001) — diagnostika a kontroly
Svetlomety (vozidlá do 08.2001) — Presné testy
Svetlomety (autá po 08.2001) — diagnostika a kontroly
Svetlomety (vozidlá po 08.2001) — Presné testy
Nastavenie sklonu svetlometov (do 08.2001) — diagnostika a kontroly
Nastavenie sklonu svetlometov (do 08.2001) — Presné testy
Nastavenie sklonu svetlometov (po 08.2001) — diagnostika a kontroly
Nastavenie sklonu svetlometov (po 08.2001) — Presné testy
Brzdové svetlá (vozidlá do 08.2001) — diagnostika a kontroly
Brzdové svetlá (vozidlá pred 08.2001) — Presné testy
Brzdové svetlá (vozidlá po 08.2001) — diagnostika a kontroly
Brzdové svetlá (vozidlá po 08.2001) — Presné testy
Smerovky (vozidlá do 08.2001) — diagnostika a kontroly
Smerové svetlá (vozidlá pred 08.2001) — Presné testy
Smerovky (vozidlá po 08.2001) — diagnostika a kontroly
Smerové svetlá (vozidlá po 08.2001) — Skúšky presného bodu
Parkovacie svetlá (vozidlá do 08.2001) — diagnostika a kontroly
Parkovacie svetlá (vozidlá do 08.2001) — Presné testy
Parkovacie svetlá (vozidlá po 08.2001) — diagnostika a kontroly
Parkovacie svetlá (vozidlá po 08.2001) — Presné testy
Hmlové svetlá (vozidlá do 08.2001) — diagnostika a kontroly
Hmlové svetlomety (vozidlá do 08.2001) — Presné testy
Hmlové svetlá (vozidlá po 08.2001) — diagnostika a kontroly
Hmlové svetlá (vozidlá po 08.2001) — Presné testy
Cúvacie svetlá (vozidlá do 08.2001) — diagnostika a kontroly
Cúvacie svetlá (vozidlá do 08.2001) — Presné testy
Cúvacie svetlá (vozidlá po 08.2001) — diagnostika a kontroly
Cúvacie svetlá (vozidlá po 08.2001) — Presné testy
Nastavenie svetlometov
Nastavenie svetlometov — Vozidlo je vybavené: svetlometmi
Oprava držiaka svetlometov
Zakrytie svetlometov
Uzavretie oblastí svetlometov (vozidlá vyrobené do 10.2001)
Uzatváranie oblastí svetlometov (vozidlá vyrobené po 10.2001)
Nastavenie predných hmlových svetiel
Žiarovka diaľkových svetiel
Stretávacie svetlo
Montáž svetlometov — demontáž a montáž
Svetelný spínač — demontáž a montáž
Snímač sklonu svetlometov — demontáž a montáž
Motor na ovládanie dosahu svetlometov (vozidlá do 10.2001)
Motor ovládania dosahu svetlometov (vozidlá po 10.2001)
Predné hmlové svetlo
Vnútorné osvetlenie
Vnútorné osvetlenie — diagnostika a kontroly
Vnútorné osvetlenie — Pinpoint testy
Denné svetlá (vozidlá do 08.2001)
Denné svetlá (vozidlá pred 08.2001) — Presné testy
Denné svetlá (vozidlá po 08.2001)
Svetlá pre denné svietenie (vozidlá po 08.2001) — Presné testy
Rozvod elektrickej energie
Komunikačná sieť (vozidlá do 08.2001)
Komunikačná sieť (vozidlá po 08.2001)
Komunikačná sieť (vozidlá do 08.2001) — diagnostika a kontroly
Komunikačná sieť (vozidlá do 08.2001) — Pinpoint testy
Komunikačná sieť (vozidlá po 08.2001) — diagnostika a kontroly
Komunikačná sieť (vozidlá po 08.2001) — presné testy
Konfigurácia modulu
Skupina elektronických funkcií
Aktívny systém proti krádeži
Aktívny systém proti krádeži — diagnostika a kontroly
Aktívny systém proti krádeži — Pinpoint testy
Pasívny systém proti krádeži
Pasívny systém proti krádeži — diagnostika a kontroly
Pasívny systém proti krádeži – presné testy
Transceiver pre pasívny systém ochrany proti krádeži
Telematika — popis a princíp činnosti
Telematika — diagnostika a kontroly
Telematika — presné testy
Anténa pre svetový pozičný systém (GPS)
Anténa svetového systému pre mobilnú komunikáciu (GSM)
Mobilný telefón — popis a princíp fungovania
Mobilný telefón — diagnostika a kontroly
Mobilný telefón — presné testy
Anténa mobilného telefónu — demontáž a montáž
Držiak slúchadla — demontáž a inštalácia
Funkcie riadené modulom (vozidlá do 08.2001)
Funkcie riadené modulom (vozidlá po 08.2001)
Modul centrálnych časovačov — diagnostika a kontroly
Multifunkčný elektronický modul (vozidlá po 08.2001)
Generický elektronický modul (GEM)
Alarm proti krádeži a modul dvojitého zámku dverí
Všeobecný elektronický modul — demontáž a inštalácia
Ford Focus Turnier 1
Všeobecné informácie
Úvod do sprievodcu
Zastúpenie modelov áut
Stručný prehľad — prehľad modelov Focus
Špecifikácie motora
Rozmery vozidla
Vylepšenie modelov Ford Focus 1
Vybavenie pracoviska
Včasný nákup náhradných dielov
Potrebné nástroje pre prácu
Špeciálne nástroje uľahčujú prácu
Odborné poradenstvo pre amatérskych mechanikov
Tipy na návštevu workshopu
Bezpečnostné opatrenia pri opravách
Zdvihák na zdvíhanie auta
Ako bezpečne zdvihnúť auto
Špecifikácie vozidla
Starostlivosť o auto
Pravidelná starostlivosť o auto
Špeciálne ošetrujúce prostriedky na čistenie interiéru
Umývanie auta pred dverami domu
Umývanie motora auta
Mazanie pántov a zámkov
Pravidelná starostlivosť o leštidlo
Silné poškodenie laku znižuje hodnotu auta
Leštenie robí drobné škrabance neviditeľnými
Takto miznú väčšie škrabance
Systém umývania okien
Náplň do ostrekovačov okien
Výmena gumenej podložky stierača
Nastavenie rozprašovacej trysky
Demontáž trysky ostrekovača čelného skla
Demontáž ramienka stierača
Demontáž motora predného stierača
Demontáž motora zadného stierača
Pomoc s chybnými stieračmi
Pohonná jednotka
Oprava motora
Popis konštrukcie motora
Oprava motora v dielni alebo sami?
Popis hlavných komponentov motora
Základné koncepty stavby motorov
Nastavenie piestu prvého valca do polohy TDC kompresného zdvihu
Zapaľovacia sviečka
Pretáčavosť a životnosť motora
Meranie kompresného tlaku
Kompresný tlak klesá
Kontrola klinového remeňa
Montáž klinového remeňa
Ozubený remeň a vačkový hriadeľ
Diagnostika — klopanie v motorovom priestore
Pomoc pri poruchách tesnenia hlavy valcov
Systém mazania
Popis konštrukcie systému mazania motora
Pri každej výmene oleja nový olejový filter
Tlak v mazacom systéme
Motorový olej je kvapalina s mnohými talentmi
Koncepčné normy na tému ropy
Úplne normálne — nízka spotreba oleja
Nezabudnite pravidelne kontrolovať hladinu oleja
Motorový olej a olejový filter vymieňajte vždy súčasne
Pomoc pri poruchách zapaľovacieho systému
Chladiaci systém
Popis konštrukcie chladiaceho systému motora
Komponenty chladiaceho systému
Chladiaca kvapalina
Kontrola tesnosti chladiaceho systému
Kontrola hladiny a doplnenie chladiacej kvapaliny
Výmena chladiacej kvapaliny
Odrazte zimu — ochrana pred mrazom do -30°C
Pomoc pri poruchách chladiaceho systému a termostatu
Motor stráca chladiacu kvapalinu
Demontáž a kontrola termostatu
Motor «varí» — chybný ventilátor chladiča
Demontáž ventilátora chladiča
Demontáž radiátora
Výmena hadíc chladiacej kvapaliny
Vzduchový filter (tlmič hluku nasávaného vzduchu)
Čistenie a výmena vložky vzduchového filtra
Čistenie vložky vzduchového filtra
Vstrekovanie paliva (benzín)
Opis konštrukcie systému vstrekovania paliva
Celkový pohľad — ovládanie vstrekovacieho systému EEC-V
Podrobne — ovládanie vstrekovacieho systému EEC-V
Neviditeľní asistenti — noví asistenti pre vstrekovací systém EEC-V
Diagnostické a komunikačné vybavenie vstrekovacieho systému EEC-V
Vizuálna kontrola vstrekovacieho systému
Pomoc pri poruchách systému vstrekovania benzínu
Neistota v obsluhe palubného počítača — bočný vzduch
Kontrola voľnobežných otáčok
Blokovanie výkyvov nečinnosti v systéme
Kontrola voľnobežného servomotora
Kontrola vstrekovacích ventilov
Výmena lanka plynu
Vstrekovanie paliva (nafta)
Systém zásobovania naftou – základná konštrukcia
Prebytočné palivo sa vracia do palivovej nádrže
Cesta prívodu paliva — takto vstupuje palivo do vstrekovača
Výrazne zvýšená hydraulická účinnosť — vstrekovacie čerpadlo VP 30
Snímač impulzov kolesa a snímač uhla
Zariadenie na studený štart pre dieselový motor
Vstrekovače — atomizácia nafty
Oprava a korekcia vstrekovacieho systému v dieselovom motore
Demontáž trysiek
Vizuálna kontrola systému vstrekovania nafty
Pomoc pri poruchách systému vstrekovania nafty
Systém zapaľovania
Popis konštrukcie zapaľovacieho systému
Hlavné komponenty zapaľovacieho systému
Zapaľovacia cievka
Konštantná vysoká teplota — zapaľovacie sviečky
Čo hovorí tvár zapaľovacej sviečky?
Bezpečnostné pokyny pre prácu na zapaľovacom systéme
Výmena zapaľovacích sviečok po najazdení minimálne 60 000 km
Pomoc pri poruchách zapaľovacieho systému
Vypnuté zapaľovanie
Kontrola snímača rýchlosti pomocou multimetra
Kontrola snímača tlaku
Meranie zapaľovacieho prúdu
Meranie odporu zapaľovacej cievky
Demontáž modulu zapaľovania
Dieselový systém predžhavenia
Kontrola systému predžhavenia
Kontrola relé predžeravenia
Kontrola žeraviacich sviečok
Systém napájania a výfuk
Všeobecné informácie o palivovom systéme
Najdôležitejšie konštrukčné prvky systému dodávky paliva
Palivo – všeobecné informácie a úspory
Kontrola ventilácie palivovej nádrže
Výmena palivového filtra (benzínový motor)
Výmena palivového filtra (dieselový motor)
Vypúšťanie paliva z palivovej nádrže ručným čerpadlom
Demontáž potrubí a hadíc
Riešenie problémov s palivovým čerpadlom
Demontáž palivového čerpadla (benzínový motor)
Popis konštrukcie výfukového systému
Tipy pre výfukový systém
Kontrola výfukového systému
Výmena výfukového systému vrátane katalyzátora
Koncepcie výfukových plynov
Znížené výfukové emisie
Prevodovka
Spojkové a hnacie hriadele
Popis konštrukcie spojky
Spojka a jej uzly
Ako funguje spojka
Test spojky
Je spojka úplne vypnutá?
Jazda s netesnou hydraulikou spojky
Pomoc pri problémoch so spojkou
Hlavný prevod — popis konštrukcie
Hlavný prevod a hnacie hriadele
Kontrola manžiet hnacích hriadeľov
Ak hnací hriadeľ vydáva hluk
Demontáž a montáž hnacieho hriadeľa
Výmena manžety hnacieho pántu
Manuálna prevodovka
Riadenie radenia prevodovky iB5
Ovládanie radenia MTX-75
Všeobecné informácie o prevodovke
Päťstupňová manuálna prevodovka
Ako funguje manuálna prevodovka
Nastavenie radenia prevodových stupňov
Kontrola hladiny prevodového oleja
Zvuky v prevodovke
Automatická prevodovka
Popis konštrukcie automatickej prevodovky
Ovládanie prevodovky
Oprava automatickej prevodovky nie je práca pre amatéra
Nastavenie lanka voliacej páky
Mechanické uvoľnenie zámku voliacej páky
Kontrola hladiny prevodového oleja
Vlastnosti pri ovládaní automatickej prevodovky 4F27E
Podvozok
Odpruženie auta
Všeobecné informácie o pozastavení
Jednotky predného odpruženia
Jednotky zadného odpruženia
Amatérske práce na podvozku a riadení
Kontrola tlmičov
Teleskopický tlmič — popis konštrukcie
Kontrola ložísk priečnych ramien nezávislého zavesenia
Kontrola vôle ložiska kolesa
Výmena lichobežníka (vpredu)
Výmena vzpery zavesenia kolies
Výmena zadných tlmičov
Systém riadenia
Riadenie a bezpečnosť premávky sú prepojené
Koncepcie geometrie riadenia
Kontrolný faktor — Geometria prednej nápravy
Pravidelná kontrola vôle riadenia
Kontrola ochranných límcov ozubenej tyče
Kontrola hláv a manžiet priečnej riadiacej tyče
Výmena hláv spojovacích tyčí
Výmena manžiet riadiaceho mechanizmu
Výmena otočnej podpery riadenia
Airbag – práca pre skutočných profesionálov
Dizajn stĺpika riadenia
Servo ovládanie — všeobecné informácie
Kolesá a pneumatiky
Pneumatiky a ráfiky – všeobecné informácie
Disky a pneumatiky — rozmery
Najdôležitejšie vlastnosti pneumatík
Zimné pneumatiky – profesionáli do každého počasia
Praktické tipy na šetrenie pneumatík
Kontrola tlaku v pneumatikách
Výmena kolesa
Kontrola stavu pneumatík
Čo môže prezradiť typ behúňa
Správne uloženie kolies
Brzdový systém
Všeobecné informácie o brzdovom systéme
Popis konštrukcie brzdového systému
Hlavné komponenty brzdového systému
Protiblokovací brzdový systém
Kontrola hladiny brzdovej kvapaliny
Kontrola brzdového systému v dielni
Kontrola brzdového systému
Kontrola posilňovača bŕzd
Kontrola funkčnosti bŕzd
Meranie opotrebovania obloženia kotúčovej brzdy
Brzdový pedál a brzdové obloženie
Kontrola opotrebovania brzdových kotúčov
Pomoc v prípade poruchy brzdového systému
Odstránenie vzduchu z brzdového systému
Brzdová kvapalina – všeobecné informácie
Výmena brzdovej kvapaliny
Demontáž expanznej nádrže z GTZ
Demontáž hlavného brzdového valca
Demontáž brzdového posilňovača
Demontáž brzdových hadíc
Výmena obloženia brzdových kotúčov
Demontáž brzdových kotúčov
Obnovenie pohyblivosti brzdového strmeňa a piestu
Výmena blatníka zadnej nápravy
Ručná brzda – všeobecné informácie
Výmena laniek ručnej brzdy
Nastavenie ručnej brzdy
Karoséria
Exteriér
Všeobecné informácie o karosérii vozidla
Demontáž dverí
Inštalácia dverí
Demontáž vonkajšieho spätného zrkadla
Demontáž kapotáže
Demontáž kapoty
Inštalácia kapoty
Odstránenie zámku kapoty
Demontáž predného nárazníka
Demontáž krídla
Demontáž zadného nárazníka (3-, 4-, 5-dverové modely)
Odstránenie zadného krytu
Odstránenie zámku na zadnom kryte
Interiér
Všeobecné informácie o interiéri auta
Spínače vo vnútri auta
Kódovanie kľúča zapaľovania
Ovládanie — všeobecné informácie
Výmena vnútorných svetiel
Kontrola spínača dverného kontaktu
Výmena svetla v kufri
Odstránenie rádia
Demontáž reproduktora
Demontáž strešnej antény
Odstránenie sedadla
Kontrola bezpečnostných pásov
Odstránenie obloženia dverí
Demontáž bočného okna elektricky ovládaného okna (vpredu)
Elektricky ovládané okno nefunguje
Centrálne zamykanie — všeobecné informácie
Odstránenie kľučky dverí
Demontáž bubna zámku v zámku zapaľovania
Pomoc s elektrickým ovládaním okien
Pomoc pri poruchách centrálneho zamykania
Zariadenie na napínanie remeňa a nezávislá prevádzka
Vykurovanie a vetranie
Všeobecné informácie o vykurovaní a vetraní
Pravidelná kontrola vykurovania a vetrania
Pomoc pri poruchách vykurovacieho systému
Demontáž riadiaceho modulu kúrenia a ventilácie
Vzduchový ventilátor — všeobecné informácie
Riešenie problémov s ventilátorom
Výmena motora vzduchového ventilátora
Odstránenie ovládania kúrenia/klimatizácie
Demontáž servomotora klapky cirkulácie vzduchu
Odstránenie káblov na rozdeľovači vzduchu
Elektrické vybavenie
Vybavenie a prístroje
Prehľad káblových zväzkov
Všeobecné informácie o palubnom elektrickom vybavení
Základné pojmy z elektrotechniky
Meranie napätia, prúdu a odporu
Prístroje a ovládacie prvky
Kontrola prístrojov v samodiagnostickom module palubnej dosky
Kontrola funkcie spínačov
Demontáž združeného prístrojového panelu
Prepletené dráhy drôtov nie sú vždy vysledovateľné
Poistky v kabíne a motorovom priestore
Poistky sa rýchlo menia
Spínacie relé distribuujú vysoké prevádzkové prúdy
Umiestnenie poistiek a relé
Osvetlenie a signalizácia
Vonkajšie osvetľovacie zariadenia
Nastavenie dosahu svetla
Výmena žiaroviek svetlometov
Výmena žiaroviek v hmlových svetlách
Výmena žiaroviek v predných smerových svetlách
Výmena svetiel bočných ukazovateľov natočenia
Výmena žiaroviek v zadných svetlách (hatchback)
Výmena žiaroviek v spätnom svetle a hmlovom svetlomete
Výmena žiaroviek v zadných svetlách (so stupňovitou zadnou časťou)
Výmena žiaroviek v zadných svetlách (Turnier)
Výmena podhľadovej lampy v svetle ŠPZ
Výmena svetiel v prídavnom brzdovom svetle (hatchback)
Výmena svietidiel v prídavnom svietidle brzdového svetla (sedan)
Výmena lámp vnútorného osvetlenia
Dočasné nastavenie svetlometov
Signálne zariadenie
Pomoc pri poruchách alarmu
Odstránenie signálneho klaksónu
Napájacie zariadenia
Vyhláška o akumulátoroch
Batéria — popis konštrukcie
Batéria — koncepty a normy
Štartér s progresívnym skrutkovým pohonom
Generátor — všeobecné informácie
Kontrola hladiny kyseliny v batérii
Starostlivosť o kontakty batérie
Kontrola batérie
Štartovanie motora z batérie iného auta
Tlačenie auta, aby sa naštartoval motor
Ťahanie auta na naštartovanie motora
Pomoc pri poruchách batérie a alternátora
Nabíjanie akumulátora
Vybratie batérie
Skrytí odberatelia elektriny vybíjajú batériu
Kontrola regulátora napätia
Jazda s chybným alternátorom
Výmena klinového remeňa
Výmena napínača klinového remeňa
Demontáž generátora
Odstránenie štartéra
Pomoc pri poruchách štartéra
Elektrické obvody
Štruktúra spínacích obvodov
Chladenie motora ZETEC-SE s klimatizáciou
Chladenie motora ZETEC-E s klimatizáciou
Chladenie motora Endura-DI s klimatizáciou
Štartovací systém ZETEC-SE s automatickou prevodovkou
Štartovací systém ZETEC-SE s manuálnou prevodovkou
Systém štartovania motora ZETEC-E
Systém štartovania motora Endura-DI
Systém zapaľovania motora ZETEC-SE
Systém zapaľovania motora ZETEC-E
Systém zapaľovania motora Endura-Dl
Stierače a ostrekovač čelného skla so stieračom zadného okna
Systém stieračov a ostrekovačov čelného skla s vyhrievanými ostrekovačmi čelného skla
Hodiny / meranie času
Zariadenie vonkajšieho osvetlenia, nastavenie svetlometov
Vonkajšie osvetlenie, manuálna prevodovka...
Turnier Vonkajšie osvetlenie, Svetlá...
Vonkajšie osvetľovacie zariadenie bez žiariviek...
Vonkajšie osvetlenie, hmlové svetlomety...
Zvukový signál klaksónu
Schéma zapojenia reproduktorov LHD
Generátor a regulátor, motory ZETEC
Alternátor a regulátor, motory Endura-Dl
Ford Focus 2
Všeobecné informácie
Zariadenie vozidla
Všeobecné informácie o aute
Údaje z pasu
Kľúče od auta
Dashboard
Prístrojový panel
Kúrenie (klimatizácia) a vetranie interiéru
Zámky dverí
Okenné zdvíhače dverí
Bezpečnostné pásy
Nastavenie predného sedadla
Zadné sedadlo
Používanie detských sedačiek
Nastavenie polohy volantu
Spätné zrkadlá
Vnútorné osvetlenie
Slnečné clony
Salónové úložné boxy
Otváranie kapoty
Ovládanie prevodovky
Strešný nosič
Prevádzkové odporúčania
Bezpečnostné predpisy
Prevádzkové odporúčania
Odporúčania pre bezpečnosť premávky
Čo potrebujete mať v aute na každodenné používanie
Čo potrebujete mať v aute na dlhú cestu
Vlámanie do vozidla
Prevádzka vozidla počas záručnej doby
Príprava auta na odchod
Tankovanie benzínu do auta
Pomocou zdviháka
Ťahanie auta
Ako pripraviť auto na zimu
Odporúčania pre štartovanie motora pri silnom mraze
Užitočné tipy na zimu
Odporúčania pre prípravu na technickú kontrolu
Zoznam porúch a podmienok, za ktorých je prevádzka vozidiel zakázaná
Zmeny štátnych noriem o prípustnom obsahu škodlivých látok
Chyby na ceste
Všeobecné techniky štartovania motora
Chyby v štartovacom systéme
Kontrola systému zapaľovania
Kontrola systému napájania motora
Poruchy systému vstrekovania paliva
Stratený nečinný
Prerušenia v motore
Diagnostika stavu motora podľa vzhľadu zapaľovacích sviečok
Auto sa pohybuje trhane
Trhnutie v momente začiatku pohybu
Trhanie počas zrýchlenia
Trhne v rovnomernom pohybe
Auto zle zrýchľuje
Počas jazdy sa zadrel motor
Tlak oleja klesol
Kontrola systému mazania
Prehrievanie motora
Kontrola chladiaceho systému
Batéria sa nenabíja
Kontrola elektrických zariadení
Štartovanie motora z externých zdrojov prúdu
Elektrické poruchy
V motore sa ozvalo klopanie
Klepe v odpružení a prevodovke
Možné príčiny nárazov v zavesení a ako ich odstrániť
Možné klepanie (hluky) prevodovky, ich príčiny a riešenia
Vibrácie a hrbole vo volante
Možné príčiny vibrácií a otrasov na volante a ako ich odstrániť
Problémy s brzdami
Odvzdušnenie brzdového systému
Kontrola brzdového systému
Defekt kolesa
Výmena kolesa
Údržba auta
Všeobecné ustanovenia pre údržbu
Bezpečnostné pravidlá počas údržby
Kontrola kolies
Kontrola hladiny a doplnenie oleja do mazacieho systému
Kontrola hladiny a doplnenie chladiacej kvapaliny
Kontrola hladiny a doplnenie brzdovej kvapaliny
Kontrola hladiny a doplnenie pracovnej kvapaliny v nádrži hydraulického posilňovača
Kontrola hladiny a doplnenie kvapaliny do nádržky ostrekovača
Kontrola vonkajších svietidiel
Výlet na čerpaciu stanicu
Prvá údržba
Kontrola hnacieho remeňa príslušenstva
Kontrola hnacieho remeňa kompresora klimatizácie
Kontrola rozvodového remeňa
Výmena motorového oleja a olejového filtra
Čistenie ventilačného systému kľukovej skrine
Kontrola hadíc a spojov chladiaceho systému
Kontrola systému vypúšťania naplnených plynov
Kontrola tesnosti palivových potrubí
Kontrola a výmena vložky vzduchového filtra
Kontrola hladiny a doplnenie oleja do prevodovky
Kontrola ochranných krytov pohonov predných kolies
Kontrola technického stavu dielov predného zavesenia na aute
Kontrola technického stavu dielov zadného zavesenia na aute
Kontrola a nastavenie geometrie kolies
Kontrola a testovanie riadenia na aute
Kontrola voľnej vôle (vôľa) volantu
Kontrola tesnosti hydraulického pohonu bŕzd
Kontrola stupňa opotrebovania brzdových doštičiek, kotúčov a bubnov
Kontrola činnosti podtlakového posilňovača bŕzd
Kontrola účinnosti brzdového systému
Kontrola parkovacej brzdy
Údržba batérie
Kontrola a nastavenie svetlometov
Mazanie armatúry tela
Čistenie drenážnych otvorov
Druhá údržba
Výmena a údržba zapaľovacích sviečok
Výmena hnacieho remeňa príslušenstva
Výmena hnacieho remeňa kompresora klimatizácie
Výmena rozvodového remeňa
Výmena brzdovej kvapaliny v hydraulických brzdách a uvoľnení spojky
Výmena chladiacej kvapaliny
Aplikácie
Uťahovacie momenty pre závitové spojenia
Celkové rozmery (mm) automobilov Ford Focus II
Technické charakteristiky motorov a ukazovatele výkonnosti automobilov
Tlak vzduchu v studených pneumatikách
Objemy tankovania
Spotrebný materiál
Motorový olej
Plastové mazivá
Chladiace kvapaliny
Brzdová kvapalina
Jemný palivový filter
Vzduchový filter
Filter motorového oleja
Tipy pre automechanikov
Všeobecné bezpečnostné požiadavky
Bezpečné zdvíhanie vozidla
Základná súprava náradia
Špeciálne nástroje a prípravky
Pred začatím práce
Uvoľnenie hrdzavých závitových spojov
Uvoľňovanie poškodených matíc
Skrutky s vnútorným šesťhranom alebo polygonálnou hlavou
Odstránenie samorezných skrutiek s drážkami a Phillips
Vŕtanie zlomenej skrutky
Rezanie závitov
Tipy na opravu tela
Pohonná jednotka
Oprava motora
Vlastnosti konštrukcie motora
Možné poruchy motora, ich príčiny a riešenia
Užitočné rady o motore
Kontrola kompresie valca
Demontáž a montáž blatníka motora
Výmena pravej podpery závesnej konzoly pohonnej jednotky
Výmena ľavej podpery závesnej konzoly pohonnej jednotky
Výmena zadného podporného zavesenia pohonnej jednotky
Nastavenie piestu prvého valca do polohy TDC kompresného zdvihu
Demontáž, inštalácia a riešenie problémov zotrvačníka
Nastavenie vôle ventilov
Výmena vačkových hriadeľov
Lapovanie ventilov hlavy valcov
Demontáž a montáž motora
Konštrukčné vlastnosti mazacieho systému
Demontáž a montáž olejového čerpadla
Časti tesnenia motora
Výmena tesnenia krytu hlavy valcov
Výmena tesnenia hlavy valcov
Výmena tesnení drieku ventilu
Výmena tesnení vačkového hriadeľa
Výmena tesnení kľukového hriadeľa
Výmena tesnenia olejovej vane
Výmena tesnenia sacieho potrubia
Výmena tesnenia kolektora
Chladiaci systém
Vlastnosti konštrukcie chladiaceho systému
Možné poruchy chladiaceho systému, ich príčiny a riešenia
Výmena chladiča chladiaceho systému
Demontáž a montáž elektrického ventilátora chladiča chladiaceho systému motora, kompletného s krytom
Demontáž a inštalácia širokej nádrže
Výmena vodného čerpadla
Výmena termostatu
Demontáž a montáž elektromotora ventilátora chladiča chladiaceho systému motora
Výmena dodatočného odporu ventilátora chladiča chladiaceho systému motora
Výfukový systém
Konštrukčné vlastnosti výstupu výfukových plynov
Výmena vankúšov závesnej konzoly systému vypúšťania naplnených plynov
Výmena hlavného a prídavného tlmiča výfuku
Demontáž, inštalácia kolektora a výmena jeho tesnenia
Demontáž a montáž tepelných clôn
Palivový systém
Vlastnosti konštrukcie energetického systému
Kontrola tlaku paliva v napájacom systéme
Zníženie tlaku v napájacom systéme
Demontáž a inštalácia vzduchového filtra a tlmiča nasávania
Demontáž a montáž palivového čerpadla
Výmena palivovej nádrže a jej plniaceho potrubia
Výmena kompenzátora pulzácie tlaku paliva
Demontáž a montáž palivovej lišty
Demontáž, kontrola a inštalácia vstrekovačov
Demontáž a montáž zostavy škrtiacej klapky
Demontáž a inštalácia pedálu ovládania plynu
Vlastnosti zariadenia systému rekuperácie palivových pár
Výmena adsorbéra systému zachytávania výparov paliva
Spojka
Vlastnosti konštrukcie spojky
Možné poruchy spojky, ich príčiny a riešenia
Kontrola dráhy vypínacieho pedálu spojky
Demontáž a montáž spojky
Výmena pracovného valca aktuátora vypínania spojky za vypínacie ložisko spojky
Výmena hlavného valca spojky
Výmena potrubia hydropohonu odpojenia spojky
Demontáž a montáž spojkového pedálu
Odvzdušnenie hydraulického uvoľnenia spojky
Prevodovka
Vlastnosti konštrukcie prevodovky
Možné poruchy manuálnej prevodovky, ich príčiny a riešenia
Výmena oleja v prevodovke
Výmena tesnení prevodovky
Demontáž a montáž prevodovky
Výmena ovládacích káblov prevodovky
Demontáž a montáž scén radiacej páky
Nastavenie pohonu ovládania prevodovky
Pohony predných kolies
Vlastnosti konštrukcie pohonov predných kolies
Možné poruchy pohonov predných kolies, ich príčiny a riešenia
Demontáž a montáž pohonov predných kolies
Výmena homokinetických kĺbov
Výmena medziľahlého podporného ložiska
Podvozok
Predné odpruženie
Dizajnové prvky predného zavesenia
Možné poruchy predného zavesenia, ich príčiny a riešenia
Demontáž a montáž nosiča tlmičov
Oprava šokovej vzpery
Výmena hornej podpery vzpery tlmiča
Výmena guľového kĺbu
Výmena ramena predného zavesenia
Výmena dielov stabilizátora predného zavesenia
Odstránenie a inštalácia rotačnej päste
Výmena ložiska predného náboja
Odstránenie a inštalácia priečneho nosníka prednej závesnej konzoly
Zadné odpruženie
Dizajnové prvky zadného zavesenia
Možné poruchy zadného zavesenia, ich príčiny a riešenia
Výmena zadného zavesenia tlmiča
Výmena pružiny zadného zavesenia
Výmena horného ramena zadného zavesenia
Výmena predného spodného ramena zadného zavesenia
Výmena zadného spodného ramena zadného zavesenia
Výmena vlečného ramena zadného odpruženia
Výmena dielov stabilizátora zadného zavesenia
Demontáž a montáž zadnej lode
Demontáž a montáž priečneho nosníka zadnej závesnej konzoly
Systém riadenia
Vlastnosti dizajnu riadenia
Možné poruchy riadenia s hydraulickým posilňovačom
Demontáž a montáž krytu stĺpika riadenia
Demontáž a montáž volantu
Demontáž a montáž stĺpika riadenia
Výmena vonkajšieho konca spojovacej tyče
Odvzdušnenie systému posilňovača riadenia
Výmena nádržky posilňovača riadenia
Výmena prevodovky riadenia
Výmena čerpadla posilňovača riadenia
Brzdový systém
Vlastnosti brzdového systému
Možné poruchy brzdového systému, ich príčiny a riešenia
Odvzdušnenie hydraulického pohonu brzdového systému
Kontrola polohy brzdového pedála
Výmena nádržky hlavného brzdového valca
Výmena hlavného brzdového valca
Výmena regulátorov tlaku
Výmena podtlakového zosilňovača
Výmena brzdových hadičiek
Výmena brzdových potrubí
Demontáž a montáž brzdového pedála
Výmena brzdových doštičiek brzdového mechanizmu predného kolesa
Výmena zostavy strmeňa s vodiacimi podložkami
Výmena brzdového kotúča
Demontáž a montáž brzdového bubna
Výmena brzdových doštičiek brzdového mechanizmu zadného kolesa
Výmena pracovného valca brzdových mechanizmov zadných kolies
Nastavenie ovládača parkovacej brzdy
Výmena lanka prednej parkovacej brzdy
Výmena káblov zadnej parkovacej brzdy
Demontáž a montáž páky parkovacej brzdy
Výmena snímačov rýchlosti kolies
Kolesá a pneumatiky
Technické údaje
Označenie kolies
Označenie pneumatík
Výmena kolesa
Matice kolies
Vlámanie pneumatiky
Skladovanie pneumatík
Vyvažovanie kolies
Protišmykové reťaze
Náhradné koleso
Kontrola tlaku v pneumatikách
Kontrola dezénu pneumatiky
Kontrola ventilu
Kontrola radiálneho a bočného hádzania kotúčov
Telo a povlak
Prvky karosérie
Vlastnosti dizajnu tela
Možné poruchy tela, ich príčiny a riešenia
Demontáž a montáž obkladu radiátora
Demontáž a montáž blatníkov kolies a blatníkov
Demontáž a montáž predného nárazníka
Demontáž, demontáž a montáž zadného nárazníka
Demontáž a montáž predného krídla
Demontáž a montáž rámu motorového priestoru a lišty predného nárazníka
Demontáž a montáž mriežky skrinky prívodu vzduchu a odtokového štítu
Demontáž a montáž krytu
Demontáž, montáž a nastavenie zámku kapoty a jej pohonu
Odstránenie a inštalácia krytu poklopu objemového potrubia palivovej nádrže
Odstránenie a inštalácia zámku krytu poklopu objemového potrubia palivovej nádrže
Výmena pevného zasklenia korpusu
Demontáž a inštalácia police upevnenia nabíjateľnej batérie
Bočné dvere
Demontáž a montáž čalúnenia predných dverí
Výmena skla predných dverí
Výmena elektrického okna predných dverí
Výmena vonkajšej kľučky a spínača zámku predných dverí
Výmena vnútornej kľučky pohonu zámku predných dverí
Výmena zámku predných dverí
Výmena obmedzovača otvárania predných dverí
Demontáž a montáž predných dverí
Demontáž a montáž čalúnenia zadných dverí
Výmena skla zadných dverí
Výmena elektricky ovládaných zadných dverí
Výmena vonkajšej kľučky zadných dverí
Výmena vnútornej rukoväte ovládača zámku dverí batožinového priestoru
Výmena zámku zadných dverí
Výmena obmedzovača otvárania dverí batožinového priestoru
Demontáž a montáž zadných dverí
Zadné dvere
Výmena dorazov dverí batožinového priestoru
Demontáž a montáž čalúnenia zadných dverí
Odstránenie a inštalácia dekoratívneho prekrytia dverí zadnej časti
Demontáž a montáž spojlera zadných dverí
Výmena zámku, západky a tlačidla na otváranie zámku dverí batožinového priestoru
Demontáž a montáž zadných dverí
Prvky salónu
Demontáž a montáž predného sedadla
Demontáž a montáž zadného sedadla
Demontáž a montáž podlahového tunelového obloženia
Demontáž a montáž vonkajšieho zrkadla
Demontáž a montáž vnútorného zrkadla
Zariadenie prístrojovej dosky
Demontáž a montáž prístrojovej dosky
Vlastnosti ohrievača a klimatizácie
Demontáž a montáž riadiacej jednotky kúrenia (klimatizácie) a vnútornej ventilácie
Demontáž a inštalácia filtra na čistenie vzduchu vstupujúceho do priestoru pre cestujúcich
Výmena zábradlia
Výmena slnečných clôn
Demontáž a montáž obkladov salónu
Demontáž a montáž obkladov nosiča batožiny
Bezpečnostný systém
Konštrukčné prvky systému pasívnej bezpečnosti
Demontáž a montáž airbagu vodiča
Výmena predného bezpečnostného pásu
Výmena zadného bezpečnostného pásu
Demontáž a montáž elektronickej riadiacej jednotky prídavného systému pasívnej bezpečnosti
Stierače a ostrekovače skla
Výmena líšt stieračov čelného skla
Výmena ramienok stieračov čelného skla
Demontáž a montáž lichobežníkového stierača s prevodovým motorom
Výmena lišty stierača okna dverí batožinového priestoru
Výmena ramena stierača okna zadných dverí
Výmena prevodového motorčeka stierača čelného skla
Výmena motorčeka stierača okna batožinového priestoru
Demontáž a montáž ostrekovača čelného skla
Starostlivosť o karosériu
Autoumývareň
Leštenie laku
Umývanie motora
Antikorózna ochrana tela
Príprava a antikorózna úprava telových dutín
Tesnenie tela
Starostlivosť o ozdobné panely vyrobené z polymérových materiálov
Starostlivosť o čalúnenie a koberce
Elektrické vybavenie
Prístroje a motory
Konštrukčné vlastnosti elektrických zariadení
Diagnostika porúch palubných elektrických zariadení
Výmena motora elektricky ovládaného okna predných dverí
Demontáž a montáž elektromotora ohrievača
Výmena prídavného odporu elektrického ventilátora ohrievača
Elektrické vyhrievanie skla zadného okna (zadné dvere)
Výmena riadiacej jednotky elektricky ovládaných okien a spätných zrkadiel
Umiestnenie poistiek a relé a ich výmena
Demontáž a montáž montážnych blokov
Dizajnové prvky združeného prístroja
Odstránenie a inštalácia kombinácie zariadení
Batéria a alternátor
Vlastnosti dizajnu batérie
Možné poruchy batérie, ich príčiny a riešenia
Vybratie a vloženie batérie
Nabíjanie batérie
Vlastnosti konštrukcie generátora
Možné poruchy generátora, ich príčiny a riešenia
Demontáž a inštalácia generátora
Výmena remenice alternátora
Vlastnosti dizajnu štartéra
Možné poruchy štartéra, ich príčiny a riešenia
Demontáž a montáž štartéra
Oprava štartéra
Zámok zapaľovania
Konštrukčné vlastnosti spínača zapaľovania
Kontrola spínača zapaľovania (zámku)
Výmena skupiny kontaktov spínača zapaľovania (zámok)
Výmena valca spínača zapaľovania (zámku)
Demontáž a montáž spínača (zámku) zapaľovania
Riadenie motora
Vlastnosti konštrukcie systému riadenia motora
Možné poruchy systému riadenia motora, ich príčiny a riešenia
Kontrola zapaľovacej cievky
Demontáž a montáž zapaľovacej cievky
Demontáž a montáž elektronickej riadiacej jednotky motora
Kontrola a výmena meradiel riadiaceho systému motora
Svetlomety a osvetlenie
Vlastnosti dizajnu osvetlenia
Výmena lampy
Výmena svetlometov
Výmena elektrického korektora svetlometov
Výmena bočného svietidla indexu otáčania
Výmena zadného svetla
Výmena lampy za podsvietenie
Výmena hmlových svetiel
Výmena prídavného brzdového svetla
Výmena osvetlenia ŠPZ
Výmena vnútorného svietidla
Výmena osvetlenia kufra
Výmena radiacich pák
Odstránenie a inštalácia zvukového signálu
Vypínače a senzory
Výmena riadiacej jednotky vonkajšieho osvetlenia
Výmena spínačov na prístrojovej doske
Výmena spínača nebezpečia
Demontáž a inštalácia antény
Výmena snímača kontrolky tlaku oleja
Kontrola a výmena snímača palivomera
Výmena snímača tlaku v systéme posilňovača riadenia
Kontrola a výmena spínača spätného svetla
Výmena spínača brzdových svetiel
Výmena spínačov tempomatu
Výmena spínača výstražného svetla parkovacej brzdy
Tlačidlo núdzového vypnutia paliva
Schematické diagramy
Schéma 1. Pripojenia stieračov a ostrekovačov čelného skla
Schéma 2. Pripojenia systému nabíjania batérie
Schéma 3. Zapojenia hydraulického hnacieho systému brzdového systému
Schéma 4. Zapojenie ventilačného, vykurovacieho a klimatizačného systému
Schéma 5. Pripojenia systému štartovania motora
Schéma 6a. Pripojenia na ovládanie rýchlosti
Schéma 6b. Pripojenia na ovládanie rýchlosti
Schéma 7a. Pripojenia riadenia motora
Schéma 7b. Pripojenia riadenia motora
Schéma 7c. Pripojenia riadenia motora
Schéma 7d. Pripojenia riadenia motora
Schéma 7d. Pripojenia riadenia motora
Schéma 7e. Pripojenia riadenia motora
Schéma 7g. Pripojenia riadenia motora
Schéma 8a. Prípojky klimatizácie
Schéma 8b. Prípojky klimatizácie
Obrázok 9 Pripojenia systému posilňovača riadenia
Schéma 10a. Pripojenia protiblokovacieho brzdového systému (ABS)
Schéma 10b. Pripojenia protiblokovacieho brzdového systému (ABS)
Schéma 11. Zapojenie dynamického stabilizačného systému automobilu
Ford Mondeo 1
Všeobecné informácie
Starostlivosť o auto
Autoumývareň
Starostlivosť o lak
Antikorózna ochrana dna a konzervácia dutín auta
Starostlivosť o vnútorné čalúnenie
Štartovanie motora z pomocnej batérie
Ťahanie auta
Vlastnosti ťažných vozidiel s automatickou prevodovkou
Štartovanie motora ťahaním
Zdvíhanie vozidiel
Nástroje na opravu áut
Údržba auta
Plán údržby auta
Resetovanie indikátora servisného intervalu
Všeobecné informácie o údržbe
Motor a výfukový systém
Výmena motorového oleja
Vizuálna kontrola úniku oleja
Kontrola hladiny motorového oleja
Kontrola hladiny chladiacej kvapaliny
Vizuálna kontrola tesnosti chladiaceho systému
Kontrola nemrznúcej zmesi
Dieselový motor: kontrola a nastavenie vôle ventilov
Výmena zapaľovacích sviečok a kontrola elektrických komponentov
Výmena vložky vzduchového filtra
Výmena palivového filtra
Kontrola a výmena klinového a ozubeného remeňa
Diesel: Dotiahnutie skrutiek turbodúchadla a sacieho potrubia
Dieselový motor: výmena filtra CVT
Výmena pulzného vzduchového filtra
Vizuálna kontrola výfukového systému
Spojka, prevodovka a rozvodovka
Vizuálna kontrola tesnosti prevodovky
Kontrola gumovej manžety kardanového hriadeľa
Automatická prevodovka: kontrola hladiny oleja
Nastavenie spojky
Brzdy, pneumatiky a kolesá
Kontrola hladiny brzdovej kvapaliny
Kontrola hrúbky brzdového obloženia
Vizuálna kontrola brzdových potrubí
Výmena brzdovej kvapaliny
Kontrola hĺbky dezénu pneumatiky
Kontrola tlaku v pneumatikách
Kontrola ventilu pneumatiky
Riadenie a predná náprava
Kontrola protiprachových uzáverov tyčí riadenia a kĺbov náprav
Kontrola vôle kĺbu nápravy
Kontrola vlnovca spojovacej tyče
Kontrola vôle riadenia
Kontrola hladiny oleja v posilňovači riadenia
Elektrický systém
Kontrola batérie
Karoséria a interiér auta
Riešenie problémov
Riešenie problémov s motorom
Diagnostika porúch v cirkulačnom systéme oleja
Diagnostika porúch v chladiacom systéme motora
Diagnostika porúch systému vstrekovania benzínu
Tabuľka diagnostiky porúch systému vstrekovania nafty
Riešenie problémov so spojkou
Diagnostika porúch brzdového systému
Diagnostika poruchy pneumatiky
Diagnostika porúch vykurovania interiéru
Diagnostika porúch batérie
Diagnostika porúch generátora
Riešenie problémov so štartérom
Diagnostika porúch stieracích líšt
Pohonná jednotka
Oprava motora
Všeobecné informácie o oprave motora
Najdôležitejšie špecifikácie motora
Benzínový motor DOHC – popis konštrukcie
Naftový motor s turbodúchadlom OHC
Demontáž a montáž motora
Demontáž, montáž a napnutie ozubeného remeňa (benzín)
Demontáž a montáž vačkových hriadeľov (benzín)
Demontáž a montáž hlavy valcov, výmena tesnenia
Pohon rozvodovým remeňom — Dieselový motor
Demontáž a montáž ozubeného remeňa (nafta)
Nastavenie rozvodu, napnutie ozubeného remeňa (diesel)
Demontáž a montáž hlavy bloku valcov (nafta)
Demontáž a montáž vákuového čerpadla (dieselového)
Pohon vačkového hriadeľa/ventilu v dieselovom motore
Demontáž a montáž vačkového hriadeľa
Demontáž a montáž ventilov
Výmena olejových tesnení
Kontrola vodidiel ventilov
Lapovanie sediel ventilov
Kontrola a nastavenie vôle ventilov (diesel)
Kontrola kompresie valca
Demontáž, inštalácia a napnutie klinového remeňa
Chladiaci a mazací systém
Systém mazania motora — všeobecné informácie
Olejový okruh
Kontrola tlaku oleja
Kontrola hydraulického spínača
Demontáž a montáž olejovej vane
Okruh chladiacej kvapaliny
Do chladiča naliala nemrznúca zmes
Výmena chladiacej kvapaliny
Kontrola tesnosti chladiaceho systému
Demontáž, montáž a kontrola termostatu
Test tepelného spínača (diesel)
Demontáž a montáž motora ventilátora
Demontáž a montáž radiátora
Demontáž a inštalácia čerpadla chladiacej kvapaliny
Systém zapaľovania
Všeobecné informácie o systéme zapaľovania
Bezpečnostné opatrenia pri práci s elektronickým zapaľovacím systémom
Kontrola zapaľovacích vodičov
Kontrola a výmena zapaľovacej cievky
Kontrola a výmena impulzného snímača
Úprava kvality paliva
Zapaľovacie sviečky — všeobecné informácie
Zapaľovacie sviečky pre Ford Mondeo
Palivové/výfukové systémy
Všeobecné informácie o palivovom systéme
Požiadavky na čistotu pri práci s palivovým systémom
Snímač množstva paliva, demontáž a montáž palivového čerpadla
Demontáž a montáž palivovej nádrže
Demontáž palivovej nádrže v modeli s pohonom všetkých kolies
Výmena bezpečnostného spínača palivového čerpadla
Demontáž a montáž relé systému vstrekovania paliva
Demontáž a montáž vzduchového filtra a sacieho potrubia
Odstránenie a inštalácia ťahu plynu
Nastavenie plynu
Systém výfukových plynov
Funkcie katalyzátora výfukového systému
Manipulácia s vozidlami vybavenými katalyzátormi
Demontáž a montáž systému vypúšťania naplnených plynov
Demontáž a montáž dodatočného tlmiča
Vstrekovanie paliva (benzín)
Schematické znázornenie systému vstrekovania paliva
Regulácia motora
Autodiagnostika zapaľovacích a vstrekovacích systémov
Kontrola trysiek
Demontáž a montáž trysiek a regulátora tlaku paliva
Riešenie problémov so systémom zapaľovania a vstrekovania paliva
Vstrekovanie paliva (nafta)
Schematické znázornenie systému vstrekovania naftového paliva
Princíp činnosti dieselového motora
Opatrenia na zlepšenie zloženia výfukových plynov
Výfukové turbodúchadlo
Jazda v zime s naftovým motorom
Vypúšťanie vzduchu z palivového systému
Systém predohrevu/demontáž a montáž žeraviacich sviečok
Demontáž a montáž trysiek
Kontrola, demontáž a inštalácia elektrického odpájacieho zariadenia
Kontrola a nastavenie otáčok voľnobehu
Vákuové hadice pre posilňovač bŕzd a recirkuláciu výfukových plynov
Prevodovka
Spojkové a hnacie hriadele
Spojka — popis konštrukcie
Demontáž, montáž a kontrola spojky
Demontáž, montáž a kontrola vypínacieho ložiska spojky
Test spojky
Ovládanie spojky
Hnacie hriadele — Popis konštrukcie
Demontáž a montáž elektrických hriadeľov
Demontáž a montáž manžiet kardanových hriadeľov
Prevodovka
Demontáž a montáž prevodovky
Nastavenie pohonu radenia
Automatická prevodovka
Nastavenie kábla voliča režimu
Vozidlá s pohonom všetkých štyroch kolies
Plnenie a výmena prevodového oleja
Podvozok
Odpruženie auta
Predná náprava — Popis konštrukcie
Demontáž a inštalácia predného nosiča tlmičov
Vzpera predného tlmiča
Demontáž predného tlmiča
Kontrola a likvidácia predného tlmiča
Demontáž a montáž priečnych pák predného závesného držiaka
Odstránenie a inštalácia rotačnej päste
Ložisko predného kolesa
Zadná náprava – popis dizajnu
Odpruženie zadnej nápravy — popis konštrukcie
Demontáž a montáž zadného nosiča tlmičov
Demontáž zadného tlmiča, tlmiča
Zadná náprava Mondea Turnier
Zarovnanie kolies
Systém riadenia
Riadenie — popis konštrukcie
Demontáž a montáž volantu
Nastavenie volantu
Odstránenie a inštalácia špičky ťahu riadenia
Demontáž a montáž gumových manžiet riadenia
Demontáž a montáž čerpadla posilňovača riadenia
Odstránenie vzduchu z hydraulického systému riadenia
Brzdový systém
Všeobecné informácie o brzdovom systéme
Špecifikácie brzdového systému
Demontáž a montáž predných brzdových doštičiek
Kontrola hrúbky brzdového kotúča
Demontáž a montáž predného brzdového kotúča
Demontáž a montáž brzdových čeľustí zadných kotúčových bŕzd
Demontáž a montáž držiaka a podpery zadných bŕzd
Demontáž a montáž zadného brzdového kotúča
Demontáž a montáž zadného brzdového bubna a brzdových čeľustí
Demontáž a montáž brzdového valca kolesa
Oprava brzdového valca kolesa
Brzdová kvapalina – popis a bezpečnostné opatrenia
Odstránenie vzduchu z brzdového systému
Brzdové potrubia a brzdové hadičky
Výmena brzdového potrubia a brzdovej hadičky
Kontrola podtlakového posilňovača bŕzd a podtlakového potrubia
Parkovacia brzda — popis konštrukcie
Demontáž a montáž páky parkovacej brzdy
Demontáž a montáž spínača brzdových svetiel
Protiblokovací brzdový systém (ABS)
Systém kontroly trakcie (TCS)
Kolesá a pneumatiky
Všeobecné informácie o kolesách a pneumatikách
Rozmery kolies a pneumatík, tlak v pneumatikách
Označenie kolesa
Označenie pneumatiky
Výmena kolesa
Pravidlá pre pneumatiky
Protišmykové reťaze
Nesprávne opotrebovanie pneumatík
Karoséria
Exteriér
Všeobecné informácie o karosérii vozidla
Demontáž a montáž predného nárazníka
Demontáž a montáž zadného nárazníka
Demontáž a montáž predného blatníka
Demontáž a montáž mriežky chladiča
Demontáž a montáž vzduchovej mriežky
Demontáž a montáž vonkajšieho zrkadla
Výmena výliskov
Demontáž a montáž kapoty motora
Demontáž a montáž lanka pohonu zámku kapoty
Demontáž a montáž zámku krytu
Nivelačné a natieračské práce
Eliminácia škôd spôsobených nárazmi kameňa
Odstránenie deformácie karosérie a odstránenie škrupín z korózie
Príprava tela na lakovanie
Proces maľovania tela
Interiér
Odstránenie a montáž krytiny strechy salónu
Demontáž a montáž vnútornej krytiny
Demontáž a montáž predného sedadla
Demontáž a montáž zadného sedadla
Demontáž a montáž operadla zadného sedadla
Odstránenie a inštalácia priemernej konzoly
Demontáž a montáž vnútorného spätného zrkadla
Dvere, zámky a okná
Čelné sklo
Demontáž a montáž dverí
Demontáž a montáž tyče zámku
Obloženie dverí — popis dizajnu
Demontáž a montáž obloženia dverí
Demontáž a montáž vonkajšej kľučky dverí a zámku dverí
Demontáž a montáž zámku predných dverí
Demontáž a montáž vonkajšej kľučky zadných dverí
Demontáž a montáž jadra zámku dverí
Demontáž a montáž vnútornej kľučky dverí
Demontáž a montáž skla dverí
Demontáž a montáž okenného regulátora
Demontáž a montáž zadného krytu nosiča batožiny
Demontáž a montáž krytu krytu batožinového nosiča
Demontáž a montáž veka kufra
Demontáž a montáž zámku veka kufra
Demontáž a montáž jadra zámku veka kufra
Demontáž a montáž poklopu nádrže
Centrálny zámok — popis dizajnu
Demontáž a montáž strešného okna
Vykurovací systém
Vykurovací systém — popis návrhu
Spínač ventilátora a regulátor teploty
Demontáž a montáž protiprachového filtra
Demontáž a montáž ventilátora
Odstránenie a inštalácia dodatočného vykurovacieho odporu
Demontáž a inštalácia správnej ventilačnej trysky
Elektrické vybavenie
Vybavenie a prístroje
Všeobecné informácie o palubnom elektrickom vybavení
Meracie prístroje
Technika merania
Inštalácia dodatočného elektrického príslušenstva
Detekcia porúch v elektrických zariadeniach
Kontrola toku prúdu spínačov
Skúška relé
Kontrola motora stieračov
Kontrola zariadenia s blikajúcimi svetelnými signálmi
Kontrola brzdového signálu
Kontrola vyhrievania zadného okna
Odstránenie a inštalácia zvukového signálu
Výmena poistiek
Umiestnenie poistiek a relé
Poplašné zariadenie proti krádeži
Demontáž a montáž palubnej dosky
Demontáž a montáž zariadení
Odstránenie a montáž takhoval
Spínač na stĺpiku riadenia, relé smerových svetiel
Demontáž a montáž rádiového prijímača
Demontáž a inštalácia reproduktora
Demontáž a inštalácia antény
Napájacie zariadenia
Vybratie a vloženie batérie
Bezúdržbové batérie
Nabíjanie batérie
Kontrola batérie
Samovybíjanie batérie
Všeobecné informácie o generátore
Bezpečnostné opatrenia pri práci na generátore
Demontáž a inštalácia generátora
Kontrola nabíjacieho napätia alternátora
Výmena uhlíkových kefiek generátora, regulátora napätia
Všeobecné informácie o štartéri
Kontrola, demontáž a montáž trakčného relé
Demontáž a montáž štartéra
Osvetlenie a signalizácia
Systém osvetlenia a svetelnej signalizácie
Tabuľka žiaroviek
Výmena žiarovky svetlometov
Výmena žiarovky predného smerového svetla
Výmena žiarovky zadného svetla
Výmena osvetlenia ŠPZ
Výmena žiarovky žiarovky motorového priestoru a príručnej skrinky
Výmena žiarovky lampy v kabíne, lampy na čítanie, lampy do kufra
Nastavenie svetlometov
Demontáž a montáž svetlometu
Demontáž a montáž skla svetlometov
Demontáž a montáž hmlového svetla, výmena svietidla
Demontáž a montáž zadného svietidla
Demontáž a montáž motora regulácie rozsahu osvetlenia
Stierače a ostrekovače skla
Výmena gumy stierača
Demontáž, inštalácia a nastavenie trysky na umývanie pohárov
Nádržka ostrekovača, čerpadlo a snímač hladiny kvapaliny
Predný stierač — popis dizajnu
Demontáž a montáž motorčeka predného stierača
Demontáž a montáž mechanizmu stieračov
Demontáž a montáž motorčeka zadného stierača
Elektrické obvody
Pokyny na používanie elektrických obvodov
Popis systému nastavenia motora (s manuálnou prevodovkou)
Popis systému centrálneho zamykania (centrálne zamykanie)
Schéma zapojenia svetlometov
Ladenie motora (s manuálnou prevodovkou)
Schéma zapojenia brzdového svetla
Hmlové svetlá a hmlové svetlá
Blikajúce ukazovatele smeru
Schéma zapojenia vnútorného osvetlenia
Čistič a umývačka skla
Vyhrievané čelné sklo a zadné sklo
Vykurovací elektrický okruh
Schéma zapojenia vyhrievania sedadla
Schéma zapojenia zapaľovača cigariet a hodín
Elektrická schéma klaksónu
Ford Mondeo 1 a 2
Všeobecné informácie
Užívateľská príručka
Vlámanie do nového auta
Predný panel
Dashboard
Grafický displej
Spínače a ovládacie prvky na prístrojovej doske
Hodiny a palubný počítač
Systém vykurovania a vetrania
Ovládanie klimatizácie
Zapaľovač cigariet, popolník a odkladacia skrinka
Prvky stĺpika riadenia a spínačov stĺpika riadenia
Ovládanie vnútorného osvetlenia. horný poklop
Výstražný parkovací systém
Ovládanie dverí
Hardvér konzoly
Batožinový priestor
Kľúče a zámky
Bezpečnostný alarm
Nastavenie sedadla
Bezpečnostné pásy
Airbag
Vlastnosti štartovania motora
Systém riadenia trakcie
Samonastaviteľné zadné odpruženie
Vedenie auta s automatickou prevodovkou
Strešný nosič
Obmedzený režim jazdy
Plnenie palivového systému
Rozbíjač paliva
Nútené zastavenie parkovacieho režimu
Údaje o vozidle
Základné rozmery a hmotnosti
Identifikácia vozidla
Všeobecné tipy na opravu
Zdvíhanie auta
Nástroje a prípravky
Kontrola technického stavu
Kontroly vykonávané z miesta vodiča
Kontroly vykonávané s vozidlom na zemi
Kontroly na zdvihnutom vozidle s pretáčajúcimi sa kolesami
Kontrola výfukového systému vozidla
Oprava na ceste
Hlavné riziká v prevádzke
Ak motor nenaštartuje
Štartovanie motora z pomocnej batérie
Výmena kolesa
Auto šmuhy a škvrny
Ťahanie auta
Týždenné kontroly
Kontrolné body pod kapotou
Hladina motorového oleja
Hladina kvapaliny v hydraulickom systéme riadenia
Hladina kvapaliny v brzdovom systéme a spojke
Hladina kvapaliny ostrekovačov
Hladina chladiacej kvapaliny
Stieracie lišty
Stav a tlak pneumatík
Druhy opotrebovania pneumatík
Kontrola batérie
Žiarovky a poistky
Mazivá, kvapaliny a tlak v pneumatikách
Pravidelná údržba
Špecifikácia údržby
Motorový priestor 4-valcového motora
Priestor pod kapotou 6-valcového motora
Pohľad spredu zdola na model so 4-valcovým motorom
Pohľad spredu zospodu na model s motorom V
Pohľad zozadu na model Sedan a Hatchback
Pohľad zdola na zadnú časť modelu kombi
Postupy pravidelnej údržby
Výmena motorového oleja a filtra
Údržba a nabíjanie batérie
Kontrola a výmena remeňov pohonu príslušenstva
Kontrola hladiny kvapaliny v automatickej prevodovke
Skontrolujte únik kvapaliny a stav hadíc pod kapotou
Kontrola elektrického vedenia motorového priestoru
Kontrola klimatizačného systému
Kontrola hladiny oleja v manuálnej prevodovke
Kontrola riadenia, zavesenia kolies a kolies
Kontrola gumových čižiem hnacích hriadeľov a kĺbov CV
Kontrola výfukového systému
Kontrola dna a potrubia brzdového a palivového systému
Kontrola brzdového systému
Kontrola matíc kolies
Cestná skúška
Výmena prachového filtra ventilačného systému
Výmena vzduchového filtra
Systém núteného vetrania kľukovej skrine
Výmena kvapaliny v automatickej prevodovke
Výmena brzdy a chladiacej kvapaliny
Výmena zapaľovacích sviečok 4-valcového motora
Kontrola uzáveru expanznej nádrže
Výmena palivového filtra
Výmena zapaľovacích sviečok 6-valcového motora
Riešenie problémov
Tipy na riešenie problémov
Poruchy motora
Poruchy chladiaceho systému
Poruchy systému napájania a výfukových plynov
Poruchy spojky
Poruchy manuálnej prevodovky
Poruchy automatickej prevodovky
Poruchy hnacích hriadeľov
Poruchy brzdového systému
Problémy s odpružením a riadením
Poruchy elektrického systému
Motor
4-valcový motor
Špecifikácie a uťahovacie momenty
Všeobecné informácie o motore
Opravy sa vykonávajú bez demontáže motora
Skúška kompresie
Horná úvrať valca #1
Demontáž a montáž krytu hlavy bloku valcov
Demontáž a montáž vstupného kolektora
Demontáž, kontrola a montáž výfukového potrubia
Demontáž a montáž remenice kľukového hriadeľa
Kryty rozvodového remeňa časovacieho mechanizmu
Rozvodový remeň časovacieho mechanizmu
Remenice napínačov a rozvodových remeňov
Výmena manžety vačkového hriadeľa
Vačkové hriadele a hydraulické nastavovače vôle
Kontrola a nastavenie vôle ventilov
Demontáž a montáž hlavy bloku valcov
Demontáž a montáž palety
Demontáž, kontrola a montáž olejového čerpadla
Demontáž a montáž olejového chladiča
Demontáž a montáž snímača hladiny oleja
Senzor indikátora tlaku oleja
Výmena manžety kľukového hriadeľa
Demontáž a montáž zotrvačníka / čelnej dosky
Kontrola a výmena uloženia motora a prevodovky
6-valcový motor
Špecifikácie a uťahovacie momenty
Všeobecné informácie o motore
Opravy sa vykonávajú bez demontáže motora
Skúška kompresie
Horný slepý koniec valca #1
Demontáž a montáž krytu hlavy bloku valcov
Demontáž a montáž vstupného kolektora
Demontáž a montáž konečného kolektora
Demontáž a montáž remenice kľukového hriadeľa
Kryt časovania ventilov (MGR)
Odstránenie a inštalácia reťaze mechanizmu distribúcie plynu
Výmena manžety vačkového hriadeľa
Vačkové hriadele, hydraulické vyrovnávače medzier a vahadlá
Demontáž a montáž hlavy bloku valcov
Demontáž a montáž palety
Demontáž, kontrola a montáž olejového čerpadla
Demontáž a montáž olejového chladiča
Senzor indikátora tlaku oleja
Výmena manžety kľukového hriadeľa
Demontáž, kontrola a montáž zotrvačníka / čelnej dosky
Kontrola a výmena uloženia motora a prevodovky
Odstránenie a oprava
Technické požiadavky na 4-valcový motor
Technické požiadavky na 6-valcový motor
Používanie informácií v tejto kapitole
Všeobecné informácie o oprave motora
Metódy a bezpečnostné opatrenia na odstránenie blokovania napájania
Demontáž a montáž power bloku (4-valec)
Demontáž a montáž power bloku (6-valec)
Postupnosť demontáže motora
Demontáž hlavy bloku valcov
Ovládanie hlavy valcov a ventilového rozvodu
Zloženie hlavy valcov
Odstránenie ojníc a skupín piestov
Demontáž kľukového hriadeľa
Čistenie a kontrola bloku valcov/kľukovej skrine
Kontrola skupín ojníc a piestov
Kontrola kľukového hriadeľa
Kontrola hlavných a ojničných ložísk
Postup montáže motora
Montáž piestnych krúžkov
Inštalácia a kontrola vôle hlavných ložísk kľukového hriadeľa
Nastavenie a kontrola vôle ojničných ložísk
Prvý chod po oprave
Chladiaci systém
Špecifikácie a uťahovacie momenty
Všeobecné informácie o chladení, kúrení a klimatizácii
Všeobecné informácie o nemrznúcej zmesi
Odpojenie a výmena hadíc chladiaceho systému
Demontáž, kontrola a montáž termostatu
Demontáž a montáž elektrického ventilátora chladiča
Demontáž a montáž snímačov chladiaceho systému
Demontáž a montáž chladiča a expanznej nádoby
Demontáž a montáž čerpadla chladiaceho systému
Demontáž a montáž komponentov vykurovacích / ventilačných systémov
Riadiace jednotky kúrenia/klimatizácie
Systém klimatizácie
Demontáž a montáž komponentov klimatizačného systému
Palivové/výfukové systémy
Špecifikácie a uťahovacie momenty
Všeobecné informácie a preventívne opatrenia
Odstránenie tlaku v palivovom systéme
Palivové vedenia a pripojenia — všeobecné informácie
Súčiastky zostavy čističa vzduchu a sacieho potrubia
Demontáž, inštalácia a nastavenie lanka akcelerátora
Demontáž a inštalácia plynového pedálu
Kontrola palivového čerpadla/tlaku paliva
Palivové čerpadlo/snímač palivomera
Demontáž, kontrola a montáž palivovej nádrže
Demontáž a montáž rolovacích ventilov
Demontáž a montáž vypínača prívodu paliva
Informácie o systéme vstrekovania paliva
Kontrola a diagnostika systému vstrekovania paliva
Demontáž a montáž komponentov systému vstrekovania paliva
Všeobecné informácie a výmena komponentov výfukového systému
Emisný manažment
Špecifikácie a uťahovacie momenty
Všeobecné informácie o systéme riadenia emisií
Popis systémov regulácie emisií
Kontrola a výmena komponentov systému kontroly emisií
Preventívne opatrenia týkajúce sa katalyzátora
Štartovacie a nabíjacie systémy
Špecifikácie a uťahovacie momenty
Všeobecné informácie a preventívne opatrenia
Vybratie a vloženie batérie
Všeobecné informácie a bezpečnostné opatrenia týkajúce sa nakladacieho systému
Kontrola systému nakladania
Demontáž a inštalácia generátora
Kefy a regulátor napätia alternátora
Štartovací systém – Všeobecné informácie a bezpečnostné opatrenia
Spustiť kontrolu systému
Demontáž a montáž štartéra
Náhradné kefy a solenoid štartéra
Systém zapaľovania
Špecifikácie a uťahovacie momenty
Všeobecné informácie a preventívne opatrenia
Kontrola systému zapaľovania
Kontrola, demontáž a montáž zapaľovacej cievky
Demontáž a montáž zapaľovacieho modulu
Predbežná kontrola zapaľovania
Prevodovka
Spojka
Špecifikácie a uťahovacie momenty
Popis a testovanie spojky
Nastavenie spojky
Demontáž a montáž lanka spojky
Demontáž a montáž hlavného valca
Demontáž a montáž spojkového pedálu
Demontáž, kontrola a montáž komponentov spojky
Demontáž a montáž vypínacieho ložiska spojky
Demontáž a montáž osi a zástrčiek odpájania spojky
Odstránenie vzduchu v hydraulickom systéme spojky
Manuálna prevodovka
Špecifikácie a uťahovacie momenty
Všeobecné informácie o manuálnej prevodovke
Nastavenie mechanizmu radenia
Mechanizmus a radiaca páka
Demontáž a montáž ozubeného kolesa pohonu rýchlomera
Výmena manžety
Demontáž a montáž spínača spätného svetla
Demontáž a montáž manuálnej prevodovky
Oprava manuálnej prevodovky
Automatická prevodovka
Špecifikácie a uťahovacie momenty
Všeobecné informácie o automatickej prevodovke
Riešenie problémov
Demontáž, inštalácia a nastavenie lanka voliča
Demontáž a inštalácia zostavy voliča
Demontáž a montáž ozubeného kolesa pohonu rýchlomera
Snímač polohy voliacej páky
Demontáž a montáž automatickej prevodovky
Oprava prevodovky
Hnacie hriadele
Špecifikácie a uťahovacie momenty
Všeobecné informácie o hnacích hriadeľoch
Demontáž a montáž hnacích hriadeľov
Vnútorný CV kĺb skrine hnacieho hriadeľa
Kryt vonkajšieho CV kĺbu hnacieho hriadeľa
Kontrola a výmena pántov hnacích hriadeľov
Podvozok
Brzdový systém
Špecifikácie a uťahovacie momenty
Všeobecné informácie o brzdovom systéme
Výmena predných brzdových doštičiek
Demontáž, oprava a montáž podpery prednej brzdy
Kontrola, demontáž a výmena predného brzdového kotúča
Demontáž, kontrola a montáž zadného brzdového bubna
Výmena zadných doštičiek bubnovej brzdy
Demontáž, oprava a montáž valca zadného brzdového kolesa
Výmena zadných kotúčových brzdových doštičiek
Demontáž, oprava a montáž zadného brzdového strmeňa
Demontáž a montáž hlavného valca
Demontáž a montáž brzdového pedála
Konektor servo brzdového pedálu
Kontrola, demontáž a montáž potrubí a hadíc
Odstránenie vzduchu z hydraulického systému
Kontrola, demontáž a montáž bloku vákuového servozosilňovača
Vákuová hadica a spätný ventil posilňovača vákua
Demontáž a montáž tlakového obmedzovacieho ventilu (bez ABS)
Demontáž a montáž obmedzovacieho ventilu tlaku (s ABS)
Demontáž a montáž hydraulického modulátora ABS
Kontrola, demontáž a montáž snímača kolesa ABS
Demontáž a montáž reléovej skrinky ABS
Ovládač škrtiacej klapky riadenia trakcie
Demontáž a montáž spínača brzdových svetiel
Demontáž a montáž páky ručnej brzdy
Demontáž a montáž laniek ručnej brzdy
Odpruženie auta
Špecifikácie a uťahovacie momenty
Všeobecné informácie o pozastavení
Odstránenie a inštalácia uzla rotačnej päste a lode
Kontrola a výmena predného náboja a ložísk
Odstránenie a inštalácia stojana predného závesného držiaka
Oprava vzpery predného zavesenia
Predná stabilizačná tyč
Demontáž, oprava a montáž spodného ramena predného zavesenia
Výmena guľového kĺbu spodného ramena predného zavesenia
Kontrola a výmena zadného náboja a ložísk (Sedan a Hatchback)
Demontáž a inštalácia podpery osi zadnej závesnej konzoly (Sedan a Hatchback)
Demontáž a montáž vzpery zadného zavesenia (Sedan a Hatchback)
Oprava vzpery zadnej nápravy (Sedan a Hatchback)
Zadný stabilizátor (Sedan a Hatchback)
Zadné spodné ramená (Sedan a Hatchback)
Demontáž a montáž páky trysky (Sedan a Hatchback)
Demontáž a montáž nosníka zadného zavesenia (Sedan a Hatchback)
Kontrola a výmena zadného náboja a ložísk (univerzálne)
Demontáž a inštalácia podpery osi zadnej závesnej konzoly (univerzálna osoba)
Demontáž a montáž zadného tlmiča (univerzálny)
Zadná stabilizačná tyč (univerzálna)
Vinutá pružina zadného odpruženia (kombi)
Zadné spodné rameno Zadné odpruženie (kombi)
Predné spodné zadné rameno odpruženia (kombi)
Zadné horné rameno (kombi)
Reakčné rameno zadného odpruženia (kombi)
Demontáž a inštalácia nosníka zadnej závesnej konzoly (univerzálna osoba)
Systém riadenia
Demontáž a montáž volantu
Demontáž, kontrola a montáž stĺpika riadenia
Demontáž a montáž elastickej spojky stĺpika riadenia
Prevodka riadenia s hydraulickým posilňovačom (4-valec)
Prevodka riadenia s hydraulickým posilňovačom (6-valec)
Výmena gumených krytov mechanizmu riadenia
Odvzdušnenie hydraulického systému riadenia
Demontáž a montáž hydraulického čerpadla riadenia
Chladič pracovnej kvapaliny hydraulického systému riadenia
Výmena koncového spínača spojovacej tyče
Nastavenie kolies a uhly riadenia
Krútiace momenty riadenia
Karoséria
Exteriér
Uťahovacie momenty pre prvky karosérie
Všeobecné informácie o tele
Údržba tela a dna
Oprava drobných poškodení karosérie
Oprava vážneho poškodenia tela
Demontáž a montáž nárazníkov
Demontáž a montáž mriežky chladiča
Demontáž, montáž a nastavenie krytu
Páčka na otváranie kábla a kapoty
Demontáž, montáž a nastavenie zámku krytu
Demontáž a montáž skla zadných dverí
Demontáž a montáž dverí
Demontáž a montáž vonkajšieho zrkadla
Demontáž a montáž veka kufra
Demontáž a montáž komponentov zámku veka kufra
Demontáž a montáž zadných dverí
Demontáž a montáž základných regálov dverí zadnej časti
Demontáž a montáž komponentov zámku zadných dverí
Čelné sklo a pevné okná
Demontáž a montáž výliskov a nálepiek
Všeobecné informácie a nastavenie strešného okna
Interiér
Starostlivosť o koberce a čalúnenie
Demontáž a montáž panelu vnútorného obkladu dverí
Demontáž a montáž okenného regulátora dverí
Demontáž a montáž komponentov kľučky dverí a zámkov
Demontáž a montáž vnútorného zrkadla
Komponenty systému centrálneho zamykania
Demontáž a montáž sedadiel
Demontáž a montáž bezpečnostných pásov
Demontáž a montáž panelov vnútorného obkladu
Demontáž a montáž centrálnej konzoly
Demontáž a montáž stropného panelu
Demontáž a inštalácia príručnej skrinky
Demontáž a inštalácia predného panelu
Demontáž a montáž zámku podbehu kolesa
Dvierka palivovej nádrže a otvárací kábel
Elektrické vybavenie
Poistky, relé a žiarovky
Všeobecné informácie o elektrických zariadeniach
Odstraňovanie porúch v elektrických obvodoch
Kontrola a výmena poistiek, relé a časovačov
Demontáž a montáž vypínačov
Výmena žiaroviek (vonkajšie svetlá)
Výmena žiaroviek (vnútorné osvetlenie)
Demontáž a montáž blokov vonkajších svietidiel
Nastavenie lúča svetlometov
Demontáž a montáž elektromotora systému sklonu svetlometu
Demontáž a montáž prístrojovej dosky
Demontáž a inštalácia komponentov panelu zariadení
Demontáž a inštalácia kábla pohonu rýchlomera
Demontáž a inštalácia hodiniek
Odstránenie a inštalácia zvukového signálu
Demontáž a montáž ramienok stieračov
Motorček stierača čelného skla a hnací mechanizmus
Zostava motora stierača zadných dverí
Doplnkový systém sledovania parametrov vozidla
Všeobecné informácie o poplašnom systéme proti krádeži
Všeobecné informácie o systéme riadenia rýchlosti
Komponenty ostrekovačov čelného skla/batožinových dverí
Rádio/prehrávač audiokaziet
Zosilňovač rádia/CD prehrávača
CD prehrávač
Demontáž a inštalácia reproduktorov
Demontáž a inštalácia rádiovej antény
Demontáž a montáž blokov bezpečnostných airbagov
Demontáž a montáž ovládacieho zariadenia airbagu
Bubon elektrického vedenia airbagu
Parkovací systém založený na senzoroch
GPS navigačný systém
Demontáž a montáž elektrických komponentov sedadiel
Elektrické obvody
Ford Mondeo 2
Všeobecné informácie
Užívateľská príručka
Popis automobilov
Identifikácia vozidla
Všeobecné pokyny na opravu
Pracovné podmienky a nástroje
Zdvíhanie vozidiel
Technické údaje
Špecifikácie krútiaceho momentu
Údržba a starostlivosť
Údržba a starostlivosť o auto
Náhradné diely
Kontrola hladiny motorového oleja
Kontrola hladiny brzdovej kvapaliny
Kontrola brzdových signálov
Kontrola systému osvetlenia
Kontrola tlaku v pneumatikách
Kontrola hladiny chladiacej kvapaliny
Kontrola hladiny oleja v automatickej prevodovke
Kontrola hladiny oleja v manuálnej prevodovke
Kontrola hnacieho remeňa príslušenstva
Nastavenie parkovacej brzdy
Mazivá, tmely
Odporúčania pre prácu so závitovými spojmi
Akumulátorová batéria
Systém airbagov
Predpínač bezpečnostných pásov
Kolesá a ráfiky
Všeobecný popis
Typy ráfikov
Disky kolies
Pneumatiky
Výmena kolesa
Zimné pneumatiky
Kontrola tlaku v pneumatikách
Predĺžená životnosť pneumatiky
Kontrola stavu pneumatík
Príčiny opotrebovania pneumatík
Skladovanie pneumatík
Pohonná jednotka
Motor V16
Demontáž motora
Inštalácia motora
Demontáž motora
Zostava motora
Demontáž a montáž hlavy bloku valcov (na motore v aute)
Demontáž hlavy bloku valcov
Oprava hlavy bloku valcov a ventilov
Zloženie hlavy valcov
Odstránenie piestov
Demontáž piestov a ojníc
Kontrola technického stavu piestov a ojníc
Montáž piestov a ojníc
Montáž piestov a ojníc
Blok valcov
Kontrola kľukového hriadeľa
Zadný tesniaci krúžok a príruba kľukového hriadeľa
Vačkové hriadele a rozvodový mechanizmus
Demontáž a montáž ozubeného hnacieho remeňa
Meranie axiálnej vôle (vôľa) vačkového hriadeľa
Kontrola kompresie valca
Poruchy motora
Výmena olejového tesnenia predného kľukového hriadeľa (vyrobené pred májom 1998)
Demontáž a montáž vačkových hriadeľov (vydanie do mája 1998)
Olejové tesnenia vačkového hriadeľa (vyrobené pred májom 1998)
Motory Duratec VE
Motor Duratec 2,5 litra VE
Demontáž a montáž ľavého krytu hlavy bloku valcov
Demontáž a montáž pravého krytu hlavy bloku valcov
Demontáž a montáž horného sacieho potrubia
Výmena tesniacich krúžkov vačkového hriadeľa
Demontáž a montáž ľavého výfukového potrubia
Demontáž a montáž pravého výfukového potrubia
Demontáž a montáž olejovej vane
Výmena zadného tesniaceho krúžku kľukového hriadeľa
Demontáž motora
Zostava motora
Systém mazania
Všeobecné informácie o systéme mazania
Výber motorového oleja
Kontrola hladiny motorového oleja
Spotreba oleja
Výmena oleja
Výmena olejového čerpadla
Výmena olejového filtra
Kontrola tlaku oleja
Výmena olejovej vane
Úniky oleja
Poruchy mazacieho systému
Chladiaci systém
Všeobecné informácie o chladiacom systéme
Výmena chladiacej kvapaliny
Výmena ventilátora chladiča
Výmena radiátora
Kontrola uzáveru chladiča a chladiča
Výmena čerpadla kvapaliny
Výmena termostatu
Kontrola termostatu
Poruchy termostatu
Kontrola chladiaceho systému
Hadice chladiacej kvapaliny
Radiátor chladiaceho systému
Energetické systémy
Všeobecné informácie o napájacom a výfukovom systéme
Bezpečnostné opatrenia pre energetický systém
Výmena vzduchového filtra
Výmena palivového filtra
Kontrola činnosti palivového čerpadla
Výmena palivového čerpadla
Nastavenie lanka plynu
Všeobecné informácie o vstrekovacom systéme
Bezpečnostné opatrenia pre vstrekovací systém
Neutralizácia výfukových plynov
Neutralizácia výfukových plynov benzínových motorov
Systém recirkulácie výfukových plynov (AGR)
Systém zapaľovania
Všeobecné informácie o systéme zapaľovania
Bezpečnostné opatrenia pri práci so zapaľovacím systémom
Výmena riadiacej jednotky motora
Zapaľovacia sviečka
Diagnostika zapaľovacieho systému
Výfukový systém
Výfukový systém výfukových plynov
Demontáž a montáž systému vypúšťania naplnených plynov
Opatrenia pri manipulácii s katalyzátorom
Demontáž a montáž katalyzátora
Lambda sonda
Prevodovka
Spojka
Všeobecné informácie o spojke
Test spojky
Demontáž spojky
Montáž spojky
Demontáž a montáž hlavného valca spojky
Demontáž a montáž pomocného valca spojky
Odstránenie vzduchu z hydraulickej spojky
Nastavenie voľnej vôle spojkového pedálu
Manuálna prevodovka
Manuálna prevodovka
Demontáž a montáž manuálnej prevodovky
Kontrola hladiny oleja v manuálnej prevodovke
Poruchy prenosu
Automatická prevodovka
Automatická prevodovka
Demontáž a montáž automatickej prevodovky
Kontrola hladiny oleja v automatickej prevodovke
Pohony kolies
Všeobecné informácie o pohonoch kolies
Kontrola technického stavu hnacích hriadeľov kolies
Bezpečnostné opatrenia hnacieho hriadeľa kolies
Demontáž a montáž hnacieho hriadeľa na pravú stranu auta
Demontáž a montáž medziľahlého hriadeľa
Demontáž a montáž hnacieho hriadeľa kolesa na ľavú stranu auta
Oprava pohonu kolies
Výmena axiálneho ložiska
Vnútorné radiálne o-krúžky
Podvozok
Predné odpruženie
Všeobecné informácie o prednom odpružení
Demontáž ložiska kolesa
Demontáž čapu riadenia
Inštalácia čapu riadenia
Demontáž a montáž ľavého priečneho závesného ramena
Demontáž a montáž pravej priečnej páky
Demontáž a montáž stabilizačnej tyče
Demontáž a montáž nosiča tlmičov
Demontáž a montáž predných pružín
Inštalácia konvergencie kolies
Zadné odpruženie (sedan)
Zadné odpruženie (karoséria sedan)
Demontáž a montáž zostavy zadného zavesenia
Demontáž a inštalácia predného vlečného ramena závesnej konzoly
Demontáž a montáž zavesenia zadného vlečeného ramena
Demontáž a montáž stabilizačnej tyče
Zadné odpruženie
Zadné odpruženie
Demontáž a montáž zostavy zadného zavesenia
Demontáž a montáž priečnej páky a vinutých pružín
Demontáž a montáž predných a zadných bočných ramien
Demontáž a montáž horného závesného ramena
Demontáž a montáž tlmičov
Odstránenie a inštalácia prúdových ťahov
Demontáž a montáž lode kolesa
Demontáž a montáž stabilizačnej tyče
Demontáž a montáž lodí zadných kolies
Geometria zadných kolies
Systém riadenia
Všeobecné informácie o riadení
Demontáž a montáž riadiaceho mechanizmu
Kontrola technického stavu manžiet ozubenej tyče
Kontrola technického stavu manžiet a hrotov priečnych riadiacich tyčí
Výmena spojky riadenia
Odvzdušnenie pohonu posilňovača riadenia
Výmena čerpadla posilňovača riadenia
Demontáž a montáž volantu
Brzdový systém
Všeobecné informácie o brzdovom systéme
Dizajn brzdy
Všeobecný popis brzdového systému
Výmena predných brzdových doštičiek
Demontáž a montáž predného brzdového strmeňa
Demontáž predného brzdového strmeňa
Demontáž a montáž predného brzdového kotúča
Demontáž zadných bubnových brzdových doštičiek
Inštalácia zadných bubnových brzdových doštičiek
Demontáž a montáž brzdového valca bubnových bŕzd
Výmena zadných kotúčových brzdových doštičiek
Demontáž a montáž strmeňa zadnej kotúčovej brzdy
Demontáž a montáž zadného kotúča brzdového mechanizmu
Demontáž a montáž hlavného brzdového valca
Oprava hlavného brzdového valca
Posilňovač bŕzd
Protiblokovací brzdový systém (ABS)
Demontáž a montáž hydraulického bloku ABS
Výmena snímača ABS (predné kolesá)
Výmena snímača ABS (zadné kolesá)
Výmena káblov prednej parkovacej brzdy
Výmena káblov zadnej parkovacej brzdy
Kontrola trakcie
Demontáž a montáž regulačného elektromotora
Servis bŕzd
Kontrola hladiny brzdovej kvapaliny
Výmena brzdovej kvapaliny
Kontrola brzdového systému
Kontrola tesnosti a poškodenia brzdového systému
Kontrola brzdových doštičiek
Odvzdušnenie brzdového systému
Elektrické vybavenie
Batéria a alternátor
Akumulátorová batéria
Kontrola batérie
Charakteristika batérie
Definícia chybného spotrebiteľa
Opatrenia pri manipulácii s generátorom
Kontrola nainštalovaného generátora
Demontáž a inštalácia generátora
Oprava generátora
Výmena kefy generátora
Typické poruchy generátora
Štartér
Kontrola štartéra (na aute)
Demontáž a montáž štartéra
Oprava štartéra
Hnací remeň alternátora
Svetlo a spotrebiče
Kontrola stieračov a poplašného systému
Demontáž a inštalácia motora stierača (vpredu)
Demontáž a montáž stierača obrazovky (vpredu)
Výmena ložísk stieračov
Demontáž a montáž motora stierača (vzadu)
Vonkajšie osvetlenie
Výmena žiaroviek svetlometov
Výmena žiaroviek parkovacích svetiel
Demontáž a montáž svetlometov
Nastavenie svetlometov
Prístrojové vybavenie
Elektrické obvody
Ford Mondeo 3
Všeobecné informácie
Úvod do sprievodcu
Úvod do opravy servisnej príručky
Zobrazenie systému pomocníka
Prvý pohľad na modelový program Mondeo
Rodina automobilových motorov
Rozmery auta
Vývoj modelu
Vybavenie pracoviska
Vybavenie pracoviska
Postarajte sa o náhradné diely včas
Náradie — základné vybavenie
Špeciálne náradie a príslušenstvo
Záležitosť skúseností — odborné poradenstvo pre amatérov
Tipy na účasť na workshope
Bezpečnosť predovšetkým
Praktický zdvíhací nástroj — zdvihák
Starostlivosť o auto
Produkty starostlivosti o auto
Vnútorné čistenie – špina nemá šancu
Vonkajšie umývadlo
Umývanie motora
Aby bolo všetko v pohybe, kontaktujte mazací servis
Ak chcete ušetriť materiálne hodnoty — postarajte sa o sfarbenie
Starostlivosť o lak
Zníženie hodnoty produktu — škaredé farebné chyby
Odstránenie defektov spôsobených nárazmi kameňa
Leštenie malých škrabancov
Odstránenie veľkých škrabancov
Umývačka skla
Kontrola stierača a ostrekovača čelného skla
Nalievanie vody do práčky
Výmena gumy stierača
Inštalácia trysky ostrekovača čelného skla
Montáž a demontáž trysky ostrekovača
Demontáž a montáž ramienka stierača
Demontáž a montáž motorčeka predného stierača
Demontáž a montáž motorčeka zadného stierača
Pomoc pri poruchách
Poruchy štartéra
Chyby batérie a alternátora
Poruchy systému vstrekovania benzínu
Poruchy bŕzd
Poruchy systému vstrekovania nafty
Poruchy elektrického ovládania okien
Poruchy vykurovacieho systému
Poruchy chladiaceho systému
Poruchy spojky
Poruchy motora a systému
Poruchy brzdového signálu
Poruchy stieračov
Poruchy mazacieho systému
Poruchy termostatu
Poruchy zvukového a svetelného poplašného systému
Poruchy lišty stieračov
Poruchy systému centrálneho zamykania
Poruchy zapaľovacej sviečky
Chyby tesnenia hlavy valcov
Pohonná jednotka
Oprava motora
Zariadenie a vlastnosti motorov
Vyrobte v dielni alebo si to urobte sami
Štartovanie motora
Pomer kompresie
Meranie kompresie
Kontrola hnacích remeňov
Montáž hnacích remeňov
Určenie miesta poruchy počúvaním — zvuky v motorovom priestore
Systém mazania
Zariadenie systému mazania motora
Úloha motorového oleja pre motor
Kontrola hladiny motorového oleja
Výmena motorového oleja a olejového filtra
Olejové bubliny na motore
Chladiaci systém
Zariadenie chladiaceho systému motora
Chladiaca kvapalina
Kontrola tesnosti chladiaceho systému
Kontrola a doplnenie chladiacej kvapaliny
Výmena chladiacej kvapaliny
Pridanie ochrany proti mrazu
Demontáž a kontrola termostatu — len pri studenom motore
Prvá pomoc — zatvorte tepelný spínač
Demontáž chladiaceho ventilátora
Demontáž a montáž radiátora
Výmena hadíc chladiacej kvapaliny
Vzduchový filter (tlmič nasávania)
Čistenie a výmena filtračnej vložky
Systém vstrekovania paliva
Zariadenie systému vstrekovania paliva
Niekedy je racionálne vykonať vizuálnu kontrolu vstrekovacieho systému
Kontrola tesnosti nasávacieho systému
Kontrola otáčok pri voľnobehu
Výkyvy pri voľnobehu — systematický jav
Kontrola regulačného ventilu voľnobehu
Test vstrekovača
Výmena ťahu plynového pedálu (na príklade Duratec-HE)
Prívod paliva dieselového motora — základné prevedenie
Vizuálna kontrola systému vstrekovania nafty
Systém zapaľovania
Zariadenie systému zapaľovania
Zapaľovacia cievka
Zapaľovacie sviečky odolné voči vysokým teplotám
Výmena zapaľovacích sviečok — po 60 000 kilometroch
Test viacerých nástrojov — snímač rýchlosti
S pomocou asistenta žiadny problém — kontrola snímača tlaku
Dobre koordinovaná práca — kontrola prúdu v systéme zapaľovania
Meranie odporu na zapaľovacej cievke
Demontáž zapaľovacej jednotky
Predhrievač dieselového motora
Kontrola predhrievacieho zariadenia
Kontrola relé predhrievania
Kontrola žeraviacich sviečok
Palivový systém
Zariadenie palivového systému
Druhy paliva a manipulácia
Vetranie nádrže a kontrola ventilácie
Výmena palivového filtra (benzínový motor)
Výmena palivového filtra (dieselový motor)
Vyprázdnenie nádrže bez palivového čerpadla
Demontáž potrubí a hadíc (všeobecné pokyny)
Riešenie problémov s palivovým čerpadlom
Demontáž a montáž palivového čerpadla (benzínový motor)
Výfukový systém výfukových plynov
Tipy pre výfukový systém
Otázka nákladov — úplná oprava alebo čiastočná výmena
Nízky obsah výfukových plynov — ASU
Neutralizácia výfukových plynov
Prevodovka
Zariadenie prevodovky
Spojkové zariadenie
Test spojky
Je spojka úplne vypnutá?
Päťstupňová manuálna prevodovka
Nastavenie radenia prevodových stupňov
Kontrola hladiny prevodového oleja (manuálna prevodovka)
Automat v kombinácii s 2,0-litrovým motorom Duratec-HE
Kontrola hladiny prevodového oleja (automatická prevodovka)
Hlavný prevod
Kontrola manžiet hnacích hriadeľov
Demontáž a montáž zavesenia hnacieho hriadeľa / ramena nápravy
Výmena manžiet kardanového kĺbu
Podvozok
Prvky podvozku
Podvozkové zariadenie
Predná náprava Mondeo
Geometria prednej nápravy
Kontrola tlmičov po opotrebovaní dvoch sád pneumatík
Pravidelná kontrola vôle volantu
Kontrola ochranných límcov ozubenej tyče
Kontrola koncov spojovacích tyčí a manžiet
Kontrola ložísk ovládacieho ramena
Kontrola vôle ložiska kolesa
Výmena predného priečneho ramena
Demontáž a montáž tlmiča
Výmena koncov spojovacích tyčí
Výmena manžiet riadiaceho mechanizmu
Výmena otočného čapu riadenia
Demontáž a montáž vzpery zadného zavesenia
Výmena tlmiča (kombi)
Posilňovač riadenia
Pneumatiky a kolesá
Tlak vzduchu sa najlepšie kontroluje na studených pneumatikách
Výmena kolesa
Kontrola stavu pneumatík
Brzdový systém
Zariadenie brzdového systému
Kontrola hladiny brzdovej kvapaliny
Kontrola brzdového systému
Kontrola posilňovača bŕzd
Funkčná kontrola bŕzd
Meranie opotrebovania kotúčovej brzdy
Kontrola opotrebovania kotúčovej brzdy
Odvzdušnenie brzdového systému
Výmena brzdovej kvapaliny
Demontáž vyrovnávacej nádržky hlavného brzdového valca
Demontáž a montáž hlavného brzdového valca
Demontáž a montáž posilňovača bŕzd
Demontáž a montáž brzdových hadíc
Výmena kotúčových brzdových doštičiek
Výmena brzdových kotúčov
Výmena ochranných manžiet podpery a piestu brzdového mechanizmu
Ručná brzda
Výmena lanka parkovacej brzdy
Karoséria
Interiér
Zariadenie interiéru auta
Vetranie a kúrenie
Pravidelne kontrolujte vykurovacie a ventilačné systémy
Demontáž riadiacej jednotky kúrenia a ventilácie
Ventilátor
Riešenie problémov s ventilátorom
Výmena motora ventilátora
Výmena interiérových svietidiel
Prepínač
Kódovanie kľúča zapaľovania
Kontrola spínača dverného kontaktu
Odstránenie rádia
Demontáž reproduktora
Demontáž vonkajšej antény
Neodporúča sa demontovať predné sedadlá svojpomocne
Demontáž operadla zadného sedadla
Demontáž obloženia predných dverí
Demontáž bočných okien / elektricky ovládané okno
Elektrické okno
Nastavenie motora elektricky ovládaných okien
Odstránenie kľučky dverí
Odstránenie zámku riadenia
Exteriér
Popis karosérie auta
Demontáž a montáž dverí
Nastavenie dverí
Demontáž a montáž vonkajšieho spätného zrkadla
Demontáž a montáž kapotáže
Demontáž a montáž odsávača pár
Nastavenie kapoty motora
Demontáž a montáž krytu nárazníka (predného)
Demontáž a montáž krídel
Demontáž a montáž krytu nárazníka (zadný)
Demontáž a montáž veka kufra
Nastavenie veka kufra
Demontáž a montáž zámku zadných dverí
Elektrické vybavenie
Svetlo a spotrebiče
Popis elektrického zariadenia
Kontaktujte starostlivosť
Štartovanie motora «z boku» pomocou drôtu
Tlačenie auta
Ťahanie auta
Identifikácia tajných spotrebiteľov elektriny
Výmena hnacích remeňov
Výmena prítlačného valčeka pásu
Vonkajšie osvetlenie
Výmena žiaroviek
Nastavenie svetlometov «pred stenou»
Signalizačné zariadenia
Kontrola spínača brzdových svetiel
Kontrola pípania
Prístroje a ovládacie prvky
Funkčná skúška ističa
Demontáž a montáž kombinovanej prístrojovej dosky
Nie je vždy ľahké sledovať «navíjacie» drôty
Poistky v priestore pre cestujúcich a v motorovom priestore
Výmena poistiek
Rozvádza vysoké prevádzkové prúdy — spínacie relé
Usporiadanie poistiek a relé
Batéria a alternátor
Batéria a štartér
Generátor
Kontrola hladiny elektrolytu v batérii
Kontrola batérie
Nabíjanie batérie
Výmena batérie
Kontrola regulátora napätia
Demontáž a inštalácia generátora
Výmena štartéra
Schematické diagramy
Štruktúra elektrických obvodov
Chladiace okruhy motora
Schémy zapojenia palivového systému
Elektrické schémy štartovacieho systému nafty
Obvody riadenia motora
Elektrické okruhy pre vykurovanie a klimatizáciu
Elektrické obvody generátora a regulátora
Schémy zapojenia vonkajšieho osvetlenia, svetlometov
Schémy zapojenia klaksónu
Elektrické obvody hodinového stroja
Schémy obvodu stieračov a ostrekovačov čelného skla
Ford Mondeo 4
Všeobecné informácie
Užívateľská príručka
Všeobecné informácie o aute
Údaje z pasu auta
Tempomat systému
Palubný počítač
Pohonná jednotka
Oprava motora
Vlastnosti konštrukcie a opravy motora duratec-v15 s objemom 2,5 litra
Kontrola kompresie vo valcoch motora duratec-v15 s objemom 2,5 litra
Výmena rozvodového remeňa motora duratec-v15 s objemom 2,5 litra
Výmena tesnení kľukového hriadeľa motora duratec-v15 s objemom 2,5 litra
Výmena tesnenia hlavy valcov pre motor 2,5 l duratec-v15
Výmena vačkových hriadeľov a utesnenie krytu hlavy valcov motora duratec-v15 s objemom 2,5 litra
Výmena tesnenia olejovej vane motora duratec-v15 s objemom 2,5 litra
Vlastnosti konštrukcie a opravy motora 2,2 l duratorq-tdci
Kontrola kompresie vo valcoch motora 2,2 l duratorq-tdci
Výmena rozvodového remeňa za motor 2,2L duratorq-tdci
Výmena tesnení kľukového hriadeľa na motore 2,2 l duratorq-tdci
Výmena tesnenia krytu hlavy valcov 2,2 l Duratorq-tdci
Výmena tesnenia hlavy valcov 2,2 l duratorq-tdci
Výmena vačkových hriadeľov motora 2,2 l duratorq-tdci
Výmena tesnenia motorového oleja 2,2 l duratorq-tdci
Demontáž a montáž ozdobného krytu motora
Kontrola kompresie valca
Demontáž a montáž blatníka a ochrany kľukovej skrine
Výmena pravej podpery závesnej konzoly pohonnej jednotky
Výmena ľavej podpery závesnej konzoly pohonnej jednotky
Výmena zadného podporného zavesenia pohonnej jednotky
Čistenie ventilačného systému kľukovej skrine
Nastavenie piestu prvého valca do polohy TDC kompresného zdvihu
Nastavenie vôle ventilov
Kontrola a výmena hnacieho remeňa príslušenstva
Kontrola a výmena rozvodového remeňa motora duratec ti-vct s objemom 1,6 litra
Výmena rozvodovej reťaze motorov duratec-he s objemom 2,0 a 2,3 litra
Demontáž, riešenie problémov a montáž zotrvačníka
Výmena tesnenia krytu hlavy valcov
Výmena tesnenia hlavy valcov
Výmena uzáverov škrabiek na olej
Výmena tesnení vačkového hriadeľa
Výmena tesnení kľukového hriadeľa
Výmena tesnenia olejovej vane
Výmena tesnenia sacieho potrubia
Výmena tesnenia kolektora
Výmena vačkových hriadeľov
Demontáž a montáž motora
Systém mazania
Systém mazania
Výmena motorového oleja a olejového filtra
Demontáž a montáž olejového čerpadla
Oprava olejového čerpadla
Kontrola hladiny a doplnenie oleja do mazacieho systému
Chladiaci systém
Chladiaci systém
Výmena chladiacej kvapaliny
Výmena chladiča chladiaceho systému
Výmena vodného čerpadla
Demontáž a montáž termostatu
Demontáž a inštalácia širokej nádrže
Kontrola hladiny a doplnenie chladiacej kvapaliny
Výfukový systém
Výfukový systém výfukových plynov
Výmena vankúšov závesnej konzoly systému vypúšťania naplnených plynov
Demontáž a montáž kolektora a výmena jeho tesnenia
Demontáž a montáž hlavného a prídavného tlmiča
Demontáž a montáž tepelných clôn
Palivový systém
Systém zásobovania
Kontrola tlaku v systéme napájania motora
Zníženie tlaku v systéme napájania motora
Výmena vložky vzduchového filtra
Demontáž a inštalácia vzduchového filtra a tlmiča nasávania
Demontáž, oprava a montáž palivového modulu
Výmena palivovej nádrže
Demontáž a montáž palivovej lišty
Demontáž, kontrola a inštalácia vstrekovačov
Demontáž a montáž zostavy škrtiacej klapky
Demontáž a inštalácia pedálu ovládania plynu
Kontrola systému napájania motora
Poruchy systému vstrekovania paliva
Rekuperácia palivových pár
Systém odparovania
Demontáž a montáž adsorbéra systému zachytávania pár paliva
Prevodovka
Spojka
Spojka
Kontrola dráhy vypínacieho pedálu spojky
Demontáž a montáž spojky
Výmena pracovného valca aktuátora vypínania spojky za vypínacie ložisko spojky
Výmena hlavného valca spojky
Výmena potrubia hydropohonu odpojenia spojky
Demontáž a montáž spojkového pedálu
Odvzdušnenie hydraulického uvoľnenia spojky
Prevodovka
Prevodovka
Výmena oleja v manuálnej prevodovke alebo kvapaliny v automatickej prevodovke
Výmena tesnení prevodovky
Demontáž a montáž prevodovky
Výmena ovládacích káblov prevodovky
Demontáž a montáž scén radiacej páky
Nastavenie pohonu ovládania prevodovky
Kontrola hladiny kvapaliny v automatickej prevodovke
Pohony kolies
Pohony predných kolies
Demontáž a montáž pohonov predných kolies
Výmena homokinetických kĺbov
Výmena medziľahlého podporného ložiska
Podvozok
Predné odpruženie
Predné odpruženie
Kontrola technického stavu dielov predného zavesenia na aute
Demontáž a montáž nosiča tlmičov
Oprava šokovej vzpery
Výmena hornej podpery vzpery tlmiča
Výmena guľového kĺbu
Výmena ramena predného zavesenia
Výmena dielov stabilizátora predného zavesenia
Odstránenie a inštalácia rotačnej päste
Výmena ložiska predného náboja
Demontáž a montáž pomocného rámu predného odpruženia
Kontrola a nastavenie geometrie kolies
Zadné odpruženie
Zadné odpruženie
Kontrola technického stavu dielov zadného zavesenia na aute
Výmena zadného zavesenia tlmiča
Výmena pružiny zadného zavesenia
Výmena horného ramena zadného zavesenia
Výmena predného spodného ramena zadného zavesenia
Výmena zadného spodného ramena zadného zavesenia
Výmena vlečného ramena zadného odpruženia
Výmena dielov stabilizátora zadného zavesenia
Výmena náboja zadného kolesa
Demontáž a montáž priečneho nosníka zadnej závesnej konzoly
Systém riadenia
Riadiaci
Kontrola a testovanie riadenia na aute
Kontrola voľnej vôle (vôľa) volantu
Demontáž a montáž krytu stĺpika riadenia
Demontáž a montáž volantu
Demontáž a montáž stĺpika riadenia
Výmena vonkajšieho konca spojovacej tyče
Výmena spojovacej tyče
Odvzdušnenie systému posilňovača riadenia
Výmena nádržky posilňovača riadenia
Výmena prevodovky riadenia
Výmena čerpadla posilňovača riadenia
Kontrola hladiny a doplnenie pracovnej kvapaliny v nádržke posilňovača riadenia
Brzdový systém
Brzdový systém
Kontrola polohy brzdového pedála
Kontrola činnosti podtlakového posilňovača bŕzd
Kontrola stupňa opotrebovania brzdových doštičiek a kotúčov
Odvzdušnenie hydraulického pohonu brzdového systému
Výmena brzdovej kvapaliny
Výmena nádržky hlavného brzdového valca
Výmena hlavného brzdového valca
Výmena podtlakového zosilňovača
Výmena brzdových hadičiek
Výmena brzdových potrubí
Demontáž a montáž brzdového pedála
Výmena brzdových doštičiek brzdového mechanizmu predného kolesa
Výmena brzdového strmeňa predného kolesa
Výmena brzdového kotúča brzdového mechanizmu predného kolesa
Výmena brzdových doštičiek brzdového mechanizmu zadného kolesa
Výmena brzdového strmeňa zadného kolesa
Výmena brzdového kotúča brzdového mechanizmu zadného kolesa
Nastavenie ovládača parkovacej brzdy
Výmena lanka prednej parkovacej brzdy
Výmena káblov zadnej parkovacej brzdy
Demontáž a montáž páky parkovacej brzdy
Kontrola hladiny a doplnenie brzdovej kvapaliny v nádržke hydraulického brzdového systému a uvoľnenia spojky
Karoséria
Exteriér
Všeobecné informácie o tele
Demontáž a montáž predného nárazníka
Demontáž a montáž blatníkov kolies a blatníkov
Demontáž a montáž zadného nárazníka
Demontáž a montáž predného krídla
Demontáž a montáž krytu
Demontáž, montáž a nastavenie zámku kapoty a jej pohonu
Demontáž a montáž obkladu skrine prívodu vzduchu
Demontáž a montáž veka kufra
Výmena zámku veka kufra
Odstránenie obloženia veka kufra
Odstránenie a inštalácia krytu poklopu objemového potrubia palivovej nádrže
Demontáž a montáž vonkajšieho zrkadla
Interiér
Demontáž a montáž predného sedadla
Demontáž a montáž zadného sedadla
Demontáž a montáž podlahového tunelového obloženia
Demontáž a montáž vnútorného zrkadla
Dashboard
Demontáž a montáž prístrojovej dosky
Demontáž a montáž obkladov salónu
Demontáž a montáž obkladov nosiča batožiny
Demontáž a inštalácia police upevnenia nabíjateľnej batérie
Dvere, zámky a okná
Demontáž a montáž čalúnenia predných dverí
Výmena skla predných dverí
Výmena elektrického okna predných dverí
Výmena vonkajšej kľučky a spínača zámku predných dverí
Výmena vnútornej kľučky pohonu zámku predných dverí
Výmena zámku predných dverí
Výmena obmedzovača otvárania predných dverí
Demontáž a montáž predných dverí
Demontáž a montáž čalúnenia zadných dverí
Výmena skla zadných dverí
Výmena elektricky ovládaných zadných dverí
Výmena vonkajšej kľučky zadných dverí
Výmena vnútornej rukoväte ovládača zámku dverí batožinového priestoru
Výmena zámku zadných dverí
Výmena obmedzovača otvárania dverí batožinového priestoru
Demontáž a montáž zadných dverí
Vykurovanie a vetranie
Systém vetrania, kúrenia a klimatizácie
Vlastnosti zariadenia ventilačného systému
Vlastnosti zariadenia vykurovacieho systému
Vlastnosti klimatizačného systému
Odstránenie chladiva z klimatizačného systému
Výmena O-krúžkov
Kompresor klimatizácie
Demontáž a montáž kompresora
Výmena ložiska hnacej remenice
Výmena elektromagnetu spojky kompresora
Demontáž a montáž kondenzátora
Výmena filtračného prvku prijímača-sušiča
Výmena kabínového vzduchového filtra
Demontáž a montáž riadiacej jednotky pre systém vetrania, kúrenia a klimatizácie
Výmena snímača tlaku
Demontáž a montáž snímača slnečného osvetlenia
Výmena snímača vonkajšej teploty
Aktivácia palubného diagnostického systému
Čítanie uložených chybových kódov
Čítanie čísla verzie softvéru
Bezpečnostné systémy
Pasívny bezpečnostný systém (srs)
Demontáž a montáž airbagu vodiča
Odstránenie a inštalácia bezpečnostného vankúša predného cestujúceho
Demontáž a montáž predného bezpečnostného pásu
Demontáž a montáž zadného bezpečnostného pásu
Demontáž a montáž elektronickej riadiacej jednotky prídavného systému pasívnej bezpečnosti
Demontáž a montáž snímača bočného nárazu
Aktívny bezpečnostný systém (elektronické brzdové systémy)
Demontáž a montáž hydroelektronickej riadiacej jednotky protiblokovacieho brzdového systému
Demontáž a inštalácia snímačov frekvencie otáčania predných kolies
Demontáž a inštalácia snímačov frekvencie otáčania zadných kolies
Elektrické vybavenie
Elektrické spotrebiče
Elektrické zariadenie
Umiestnenie poistiek, poistiek a relé a ich výmena
Demontáž a montáž montážnych blokov
Výmena skupiny kontaktov spínača zapaľovania (zámok)
Výmena valca spínača zapaľovania (zámku)
Demontáž a montáž spínača (zámku) zapaľovania
Výmena a údržba zapaľovacích sviečok
Systém riadenia motora
Kontrola zapaľovacej cievky
Demontáž a montáž zapaľovacej cievky motora 1,6 l duratec ti-vct
Demontáž a montáž zapaľovacích cievok pre motory duratec-he a duratec-v15
Výmena elektronickej riadiacej jednotky motora
Kontrola a výmena meradiel riadiaceho systému motora
Výmena radiacich pák
Odstránenie a inštalácia zvukového signálu
Demontáž a montáž lichobežníka a prevodového motorčeka stierača čelného skla
Demontáž a montáž ostrekovača čelného skla
Výmena riadiacej jednotky a spínačov elektrického ovládania okien
Výmena motorreduktorov elektrických pohonov ovládačov okien
Výmena modulov ovládania elektricky ovládaných okien
Demontáž a montáž elektromotora ventilátora chladiča chladiaceho systému motora
Výmena riadiacej jednotky ventilátora chladiča motora
Demontáž a montáž elektromotora ventilátora ohrievača
Výmena dodatočného odporu elektrického ventilátora ohrievača a motora klapky
Odstránenie a inštalácia kombinácie zariadení
Výmena riadiacej jednotky vonkajšieho osvetlenia a osvetlenia združeného prístroja
Demontáž a montáž spínačov systému stability kurzu (esp), alarmu a elektrického vyhrievania čelného skla a zadných okien
Demontáž a montáž spínačov vyhrievania predných sedadiel
Demontáž a montáž autorádia
Demontáž a inštalácia reproduktorov akustického systému
Výmena snímača kontrolky tlaku oleja
Kontrola a výmena snímača palivomera
Kontrola a výmena spínača spätného svetla
Výmena spínača brzdových svetiel
Výmena spínača výstražného svetla parkovacej brzdy
Svetlomety a osvetlenie
Osvetlenie, svetelná a zvuková signalizácia
Výmena lampy
Demontáž a inštalácia multifunkčnej elektronickej jednotky (drahokamu)
Výmena svetlometov
Výmena hmlových svetiel
Výmena zadného svetla
Výmena prídavného brzdového svetla
Výmena bočného svietidla indexu otáčania
Výmena osvetlenia ŠPZ
Výmena vnútorného svietidla
Batéria a alternátor
Vybratie a vloženie batérie
Generátor
Demontáž a inštalácia generátora
Kontrola systému zapaľovania
Oprava generátora
Štartér
Demontáž a montáž štartéra
Oprava štartéra
Ford Escort 3
Všeobecné informácie
Údržba auta
Otváranie kapoty
Spínač zapaľovania s ochranou proti krádeži
Vlastnosti štartovania motora
Systém mazania
Chladiaci systém
Systém zásobovania
Systém zapaľovania a zapaľovacie sviečky
Nastavenie a údržba spojky
Prevodovka
Riadiaci
Odpruženie auta
Brzdový systém
Elektrické vybavenie vozidla
Výmena svetlometov, obrysových svetiel a signalizačných svetiel
Kolesá a pneumatiky
Karoséria a usporiadanie auta
Zdvíhanie a ťahanie auta
Všeobecné požiadavky na opravu auta
Referenčné rozmery pre kontrolu podlahy karosérie
Uťahovacie momenty pre závitové spojenia
Charakteristika
Údaje o vozidle
Prevádzkové údaje
Základné údaje pre úpravy a sledovanie
Údaje z pasu
Motor
Demontáž a montáž
Demontáž a inštalácia pohonnej jednotky
Demontáž a montáž motorov všetkých modelov okrem GLA
Demontáž, kontrola a montáž motora GLA
Zariadenie a kontrola bloku valcov
Ojnica a skupina piestov
Kľukový hriadeľ
Hlava valca (okrem modelu GLA)
Hlava valcov motora GLA
Chladiaci systém
Vlastnosti zariadenia chladiaceho systému
Výmena chladiacej kvapaliny
Demontáž a montáž radiátora
Výmena elektrického ventilátora
Demontáž a montáž vodného čerpadla
Demontáž a montáž termostatu
Systém mazania
Vlastnosti zariadenia systému mazania
Systém mazania motora pre všetky modely okrem GLA
Systém mazania motora GLA
Kontrola tlaku oleja
Výmena olejového filtra
Palivový systém
Systém napájania pre karburátorové motory
Palivová nádrž
Palivové čerpadlo
Vzduchový filter
Karburátor Ford
Údržba karburátora Ford
Demontáž a montáž karburátora Ford
Demontáž a kontrola technického stavu
Úprava karburátora Ford
Výmena dávkovacej ihly
Výmena ihlového ventilu
Demontáž a inštalácia pohonu vzduchovej cievky
Karburátor Weber
Weber nastavenia sacharidov
Výfukový systém výfukových plynov
Vstrekovanie paliva «K-Jetronic»
Princíp činnosti a vlastnosti zariadenia
Palivové čerpadlo a filter
Tlakový akumulátor
Merač prietoku vzduchu
Dávkovač paliva a regulátor
Ventily a trysky
Nútené nečinné zariadenie
Kontrola a nastavenie prvkov systému vstrekovania paliva
Demontáž a montáž prvkov vstrekovacieho systému
Možné poruchy systému vstrekovania paliva
Prevodovka
Spojka
Funkcie zariadenia
Demontáž a inštalácia vedené kotúče spojky
Výmena vypínacieho ložiska spojky
Výmena spojkového lanka
Escort RS 1600 I Pedál Freeplay Adjustment
Manuálna prevodovka
Funkcie zariadenia
Demontáž a montáž mechanickej prevodovky
Demontáž štvorstupňovej prevodovky
Montáž štvorstupňovej prevodovky
Demontáž a montáž prevodového pohonu
Montážne vlastnosti päťstupňovej prevodovky
Hydromechanický box
Všeobecné informácie o hydromechanickom boxe
Funkcie zariadenia
Demontáž hydromechanickej prevodovky
Inštalácia hydromechanickej prevodovky
Kontrola zostavy hydromechanickej prevodovky
Nastavenie spínača blokovania štartéra
Skúška hydromechanickej prevodovky
Test v pohybe
Možné poruchy, ich príčiny a spôsoby odstránenia
Hnacie hriadele
Vlastnosti zariadenia na pohon kolies
Výmena pohonu predných kolies
Demontáž hnacieho hriadeľa kolesa
Podvozok
Predné odpruženie
Funkcie zariadenia
Vlastnosti predného zavesenia «Escort RS 1600 i»
Kontrola a nastavenie uhlov predných kolies
Výmena ložiska náboja
Odstránenie a inštalácia stojana predného závesného držiaka
Demontáž a montáž vzpery zavesenia
Demontáž a montáž spodného ramena zavesenia
Demontáž a montáž stabilizačnej tyče
Zadné odpruženie
Funkcie zariadenia
Geometria zadných kolies
Demontáž a montáž zostavy zadného zavesenia
Demontáž a montáž pružiny zavesenia
Výmena tlmiča
Demontáž a montáž závesného ramena
Odstránenie a inštalácia strií
Demontáž a montáž náboja
Výmena ložísk kolies
Odstránenie a inštalácia čapu
Systém riadenia
Funkcie zariadenia
Demontáž prevodovky riadenia
Inštalácia kormidlového zariadenia
Demontáž mechanizmu riadenia automobilov vyrobených pred májom 1983
Montáž prevodovky riadenia automobilov vyrobených pred májom 1983
Demontáž prevodovky riadenia na autách vyrobených od mája 1983
Montáž mechanizmu riadenia vozidiel vyrobených od mája 1983
Kontrola krútiaceho momentu hnacieho kolesa
Demontáž a montáž hriadeľa riadenia
Brzdový systém
Funkcie zariadenia
Výmena brzdových doštičiek predného kolesa
Demontáž a montáž brzdového mechanizmu predného kolesa
Výmena brzdových doštičiek zadného kolesa
Demontáž a montáž brzdového mechanizmu zadného kolesa
Odstránenie vzduchu z hydraulického pohonu
Demontáž a montáž hlavného valca
Demontáž a montáž hlavného valca
Demontáž a inštalácia vákuového zosilňovača
Nastavenie parkovacej brzdy
Elektrické vybavenie
Štartovací a nabíjací systém
Schéma elektrického zariadenia
Akumulátorová batéria
Generátorové zariadenie
Oprava generátora
Demontáž a montáž generátora
Štartovacie zariadenie
Oprava štartéra
Systém zapaľovania
Všeobecné informácie o zapaľovaní
Zapaľovanie pre motory GLA, GMA a GPA
Ovládanie časovania vákuového zapaľovania
Demontáž a montáž rozdeľovača
Výmena kontaktov
Úprava kontaktnej medzery
Nastavenie časovania zapaľovania
Bezkontaktný zapaľovací systém
Kontroly a opravy bezkontaktného zapaľovacieho systému
Zapaľovanie «Escort RS 1600»
Funkcie zariadenia
Demontáž a montáž snímača polohy kľukového hriadeľa
Kontrola elektrických spojení zapaľovacieho systému
Kontrola inštalácie počiatočného momentu zapaľovania
Svetlo a spotrebiče
Vlastnosti osvetľovacieho a signalizačného zariadenia
Nastavenie svetlometov
Stierač a ostrekovač čelného skla
Prevádzka stieračov
Demontáž a montáž stierača obrazovky
Stierač zadného skla a ostrekovač svetlometov
Motory ventilátorov
Elektrické ovládanie okien a centrálne zamykanie
Ovládacie zariadenia
Schematické diagramy
Elektrické vybavenie automobilov «Escort» 1980-1982
Schéma zapojenia zariadení Escort 1980-1982
Nabíjacie, štartovacie a ovládacie zariadenia «Escort» 1980-1982
Elektrické okná, zámky dverí a osvetlenie «Escort» 1980-1982
Vonkajšie osvetlenie pre vozidlá Escort z rokov 1980-1982
Svetlá a smerové svetlá «Escort» 1980-1982
Vnútorné osvetlenie pre Escort cars 1980-1982
Vetranie, čističe a umývačky «Escort» 1980-1982
Kontrolné svetlá automobilov «Escort» 1980-1982
Systémy nabíjania, štartovania a prevádzky motora Escort 1983-1985
Elektrické okná, zámky dverí a osvetlenie «Escort» 1983-1985
Vonkajšie osvetlenie vozidiel Escort vyrobených v rokoch 1983-1985
Smerovky pre Escort autá 1983-1985
Vnútorné osvetlenie pre Escort autá 1983-1985
Vetranie, čističe a umývačky skiel «Escort» 1983-1985
Kontrolné svetlá pre Escort autá 1983-1985
Systém vstrekovania paliva Escort 1983-1985
Schéma elektrického vybavenia automobilov Orion
Systém nabíjania, štartovania a prevádzky motora automobilu Orion
Schéma zapojenia vonkajšieho osvetlenia automobilu «Orion»
Schéma zapojenia smerových svetiel automobilu «Orion»
Vetranie, čističe a umývačky «Orion»
Schéma zapojenia vnútorného osvetlenia automobilu Orion
Schéma zapojenia kontrolných svetiel automobilu «Orion»
Elektricky ovládané okná a vyhrievané zadné okno «Orion»
Centrálne blokovanie zámkov dverí auta «Orion»
Systém vstrekovania paliva Orion
Ford Escort 4
Všeobecné informácie
Manuálny
Dizajnové prvky Ford Escort 4
Spotreba paliva, l/100 km
Rýchlosť v prevodoch
Vybavená a celková hmotnosť vozidla
Rozmery vozidla
Pravidelné kontroly a údržba vozidiel
Identifikácia vozidla
Výstražné značky v texte
Ovládanie vonkajších spätných zrkadiel s elektrickým pohonom
Predné sedadlá — nastavenie
Zámok stĺpika riadenia / zámok zapaľovania
Dashboard
Prístrojový panel
Ovládacie páčky na stĺpiku riadenia
Manuálna prevodovka
Vykurovanie a vetranie
Analógové a digitálne hodiny
Palivový počítač
Zámky dverí — otváranie a uzamykanie
Elektrické strešné okno
Znížené okná s elektrickým pohonom
Zväčšenie objemu batožinového priestoru
Stierače a ostrekovače čelného skla
Zdvíhanie vozidiel
Štartovanie motora
Vlastnosti prevádzky automobilu
Opravné rozmery karosérií
Údržba auta
Umiestnenie jednotiek v motorovom priestore
Prevádzkové materiály a kvapaliny
Frekvencia údržby
Činnosti primárnej a sekundárnej údržby
Výmena oleja a olejového filtra (10 000 km/12 mesiacov)
Kontrola tesnosti hadíc a úniku kvapaliny (10 000 km / 12 mesiacov)
Kontrola otáčok naprázdno a kvality palivovej zmesi (10 000 km / 12 mesiacov)
Kontrola komponentov zapaľovacieho systému (10 000 km / 12 mesiacov)
Mazanie kontaktov prerušovača rozdeľovača zapaľovania (10000 km/12 mesiacov)
Nastavenie kontaktnej medzery prerušovača (10 000 km/12 mesiacov)
Časovanie zapaľovania s prerušovačom kontaktov (10 000 km / 12 mesiacov)
Výmena zapaľovacích sviečok na motore RS Turbo (10 000 km / 12 mesiacov)
Kontrola predných brzdových doštičiek (10 000 km / 12 mesiacov)
Kontrola zadných brzdových doštičiek (10 000 km / 12 mesiacov)
Kontrola predného zavesenia a riadenia (10 000 km / 12 mesiacov)
Kontrola tlmičov (10 000 km / 12 mesiacov)
Kontrola stavu bezpečnostných pásov (10 000 km / 12 mesiacov)
Hnací remeň alternátora (10 000 km / 12 mesiacov)
Nastavenie vôle ventilov (20 000 km / 12 mesiacov)
Kontrola hladiny oleja v prevodovke (20 000 km / 12 mesiacov)
Výmena kontaktov ističa (20 000 km / 12 mesiacov)
Kontrola hladiny oleja v manuálnej prevodovke (20 000 km / 12 mesiacov)
Kontrola hladiny prevodovej kvapaliny v automatickej prevodovke (20 000 km / 12 mesiacov)
Kontrola ochranného krytu hnacieho hriadeľa (20 000 km / 12 mesiacov)
Výmena chladiacej kvapaliny (40 000 km/24 mesiacov)
Výmena vložky vzduchového filtra (40 000 km / 24 mesiacov)
Výmena filtra ventilačného systému kľukovej skrine (40 000 km / 24 mesiacov)
Výmena palivového filtra na motoroch so systémom vstrekovania paliva (40 000 km / 24 mesiacov)
Výmena ozubeného remeňa na motoroch CVH (60 000 km / 36 mesiacov)
Kontrola komponentov brzdy CVH (60 000 km/36 mesiacov)
Výmena brzdovej kvapaliny (60 000 km/36 mesiacov)
Benzínové motory
Oprava motora OHV
Všeobecné údaje o motore OHV
Hlavné parametre motorov OHV
Hlava valca – špecifikácie
Blok motora – špecifikácie
Kľukový mechanizmus – špecifikácie
Systém distribúcie plynu — špecifikácie
Palivový systém – špecifikácie
Systém zapaľovania — špecifikácie
Mazací systém — špecifikácie
Chladiaci systém – špecifikácie
Uťahovacie momenty pre závitové spojenia
Celkový pohľad na motor OHV a motorový priestor
Nastavenie vôle ventilov
Demontáž hlavy valcov
Demontáž hlavy bloku valcov
Kontrola a oprava hlavy bloku valcov
Zloženie hlavy valcov
Inštalácia hlavy valcov
Výmena predného tesniaceho krúžku kľukového hriadeľa
Piesty a ojnice — demontáž
Piesty a ojnice — kontrola a oprava
Piesty a ojnice — inštalácia
Demontáž motora
Demontáž motora
Oprava motora
Zostava motora
Inštalácia motora
Kontrola kompresie valca
Oprava motora CVH
Všeobecné údaje motora CVH
Hlavné parametre motorov CVH
Hlava valca – špecifikácie
Blok motora – špecifikácie
Kľukový mechanizmus – špecifikácie
Systém distribúcie plynu — špecifikácie
Palivový systém – špecifikácie
Kontaktný zapaľovací systém — špecifikácie
Bezkontaktný zapaľovací systém — špecifikácie
Mazací systém — špecifikácie
Chladiaci systém – špecifikácie
Uťahovacie momenty pre závitové spojenia
Celkový pohľad na motor CVH a motorový priestor
Výmena ozubeného remeňa
Demontáž hlavy valcov
Demontáž hlavy blokov valcov
Kontrola a oprava hlavy bloku valcov
Hydraulické zdviháky ventilov
Zloženie hlavy valcov
Inštalácia hlavy valcov
Výmena tesniaceho krúžku vačkového hriadeľa
Výmena predného tesniaceho krúžku kľukového hriadeľa
Výmena olejovej vane
Piesty a ojnice — demontáž, kontrola a montáž
Demontáž motora
Demontáž motora
Oprava motora
Zostava motora
Inštalácia motora
Kontrola kompresie valca
Palivový systém
Palivový systém – všeobecné informácie
Karburátor FORD VV s variabilnou sekciou difúzora
Hlavný dávkovací systém
Nečinný systém
Demontáž a montáž karburátora
Voľnobežné otáčky a obsah CO
Ventil na voľnobeh
Štartovacie zariadenie — demontáž a inštalácia
Zariadenie na zvýšenie rýchlosti
Jet ihla — odstránenie a inštalácia
Ihlový ventil plavákovej komory
Lanko akcelerátora — demontáž, inštalácia a nastavenie
Spúšťací kábel — demontáž, inštalácia a nastavenie
Palivové čerpadlo — demontáž, kontrola a montáž
Palivová nádrž — demontáž a montáž
Termostat prívodu vzduchu
Vzduchový filter — demontáž a montáž
Karburátor Weber 2V
Karburátor Weber 2V — popis konštrukcie
Demontáž a montáž karburátora
Kryt karburátora — demontáž
Voľnobežné otáčky a obsah CO
Automatický štartér — demontáž a inštalácia
Nastavenie medzery vzduchovej klapky
Zariadenie na zvýšenie rýchlosti
Ihlový ventil plavákovej komory
Systém vstrekovania KE-Jetronic
Umiestnenie prvkov systému vstrekovania paliva na vozidle
Systém vstrekovania paliva K-Jetronic — princíp činnosti
Systém vstrekovania paliva KE-Jetronic — popis konštrukcie
Štartovacia tryska — skontrolujte
Tepelný časový spínač
Voľnobežné otáčky
Úprava obsahu CO
Regulátor teploty
Pomocné dávkovacie zariadenie
Palivové čerpadlo — demontáž a montáž
Palivový filter — demontáž
Vzduchový filter — demontáž a montáž
Turbodúchadlo — demontáž a montáž
Lambda sonda — demontáž, montáž a kontrola
Vstrekovací systém CFI
Systém vstrekovania paliva CFI — popis konštrukcie
Škrtiaca klapka — všeobecné informácie
Injektory — všeobecné informácie
Regulátor tlaku — všeobecné informácie
Senzory vstrekovacieho systému – všeobecné informácie
Prevádzka centrálneho vstrekovacieho systému
Demontáž a inštalácia vstrekovača
Bezpečnostné opatrenia pri práci so vstrekovacím systémom
Diagnostika porúch vstrekovacieho systému
Systém zapaľovania
Systém zapaľovania — všeobecné informácie
Kontaktný zapaľovací systém — všeobecné informácie
Rozdeľovač zapaľovania — demontáž a montáž
Ovládač predstihu vákuového zapaľovania
Kondenzátor — demontáž a inštalácia
Nastavenie medzery medzi kontaktmi ističa
Výmena kontaktov ističa
Kontrola načasovania zapaľovania
Diagnostika porúch kontaktného zapaľovacieho systému
Bezkontaktný zapaľovací systém — všeobecné informácie
Bezkontaktný rozdeľovač zapaľovania
Bezkontaktný spínač zapaľovania
Elektronický zapaľovací systém bez rozdeľovača zapaľovania
Dieselové motory
Oprava motora
Pohľad na motorový priestor a špecifikácie
Hlava valca – špecifikácie
Blok motora – špecifikácie
Kľukový mechanizmus – špecifikácie
Systém distribúcie plynu — špecifikácie
Palivový systém – špecifikácie
Mazací systém — špecifikácie
Chladiaci systém – špecifikácie
Uťahovacie momenty pre závitové spojenia
Princíp činnosti dieselového motora
Nastavenie motora
Demontáž a montáž ozubeného remeňa (motor 1,6 l)
Demontáž a montáž ozubeného remeňa (motor 1,8 l)
Demontáž hlavy valcov
Oprava hlavy valcov
Inštalácia hlavy valcov a nastavenie časovania ventilov
Demontáž motora 1,6 litra
Kontrola častí motora 1,6 litra
Zostava motora 1,6 litra
Rozdiely v zostave motora so zdvihovým objemom 1,8 litra
Palivový systém
Všeobecné informácie o palivovom systéme
Trysky — demontáž, kontrola a inštalácia
Kontrola tesnosti trysky atomizéra
Úprava počiatočného vstrekovacieho tlaku
Žeraviace sviečky — skontrolujte
Kontrola kompresie valca
Odstránenie vzduchu a vody z palivového systému
Zariadenie na zastavenie motora
Výmena palivového filtra
Lanko akcelerátora — demontáž a inštalácia
Vysokotlakové čerpadlo
Vysokotlakové palivové čerpadlo — popis konštrukcie
Rotačné čerpadlo — všeobecné informácie
Rozdeľovač piestov — všeobecné informácie
Solenoidový ventil – všeobecné informácie
Odstredivý regulátor a regulátor vstrekovania
Nastavenie časovania vstrekovania palivového čerpadla
Kontrola maximálnej rýchlosti a času oneskorenia
Nastavenie otáčok voľnobehu
Výmena vzduchového filtra
Chladiaci a mazací systém
Technické vlastnosti chladiaceho systému
Uťahovacie momenty chladiaceho systému
Výmena chladiacej kvapaliny
Motor ventilátora chladiča — demontáž a montáž
Termostat — demontáž, kontrola a montáž
Snímač teploty na zapnutie ventilátora
Demontáž a montáž vodného čerpadla
Demontáž a montáž radiátora
Technické vlastnosti mazacieho systému
Uťahovacie momenty mazacieho systému
Systém mazania motora — popis konštrukcie
Kontrola tlaku oleja
Demontáž a montáž olejovej kľukovej skrine
Demontáž a montáž olejového čerpadla
Výmena motorového oleja
Výmena olejového filtra
Ventilačný systém motora
Poruchy mazacieho systému
Výfukový systém — popis konštrukcie
Demontáž a montáž systému vypúšťania naplnených plynov
Výmena zadného tlmiča
Autá s katalyzátorom — všeobecné informácie
Prevodovka
Spojka
Špecifikácie spojky
Demontáž spojky
Test spojky
Montáž spojky
Demontáž a montáž uvoľňovacieho ložiska
Demontáž a montáž lanka spojky
Voľná úprava hry
Základné poruchy spojky
Manuálna prevodovka
Prevodovka — všeobecné informácie
Špecifikácie prevodovky
Údržba štvorstupňovej manuálnej prevodovky
Demontáž štvorstupňovej manuálnej prevodovky
Inštalácia štvorstupňovej manuálnej prevodovky
Demontáž štvorstupňovej manuálnej prevodovky
Montáž štvorstupňovej manuálnej prevodovky
Mechanizmus radenia štvorstupňovej manuálnej prevodovky
Odstránenie päťstupňovej manuálnej prevodovky
Demontáž päťstupňovej manuálnej prevodovky
Mechanizmus radenia päťstupňovej manuálnej prevodovky
Automatická prevodovka
Technické vlastnosti automatickej prevodovky FORD ATX
Demontáž a montáž prevodovky FORD ATX
Ovládanie prevodovky FORD ATX
Kontrola skrinky parkovacej brzdy FORD ATX
Kontrola hladiny oleja v boxe FORD ATX
Ťahanie auta s automatickou prevodovkou
Hlavné poruchy prevodovky FORD ATX
Technické vlastnosti automatickej prevodovky FORD CTX
Demontáž a montáž prevodovky FORD CTX
Radiacia tyč FORD CTX
Hnacie hriadele
Popis konštrukcie hnacích hriadeľov
Uťahovacie momenty pre závitové spojenia
Demontáž hnacích hriadeľov
Montáž hnacích hriadeľov
Demontáž hnacích hriadeľov
Montáž hnacích hriadeľov
Výmena ochrannej topánky vnútorného závesu
Výmena ochranného krytu vonkajšieho závesu
Tesnenie kĺbového puzdra
Poruchy hnacieho hriadeľa
Podvozok
Odpruženie a kolesá
Predné odpruženie — popis konštrukcie
Špecifikácie predného zavesenia
Uťahovacie momenty predného zavesenia
Odstránenie a inštalácia predného amortizačného regálu
Demontáž a montáž predného tlmiča a pružiny
Odstránenie a inštalácia prednej guľovej podpery
Demontáž a inštalácia predného stabilizátora
Demontáž a montáž predného nástavca
Demontáž a montáž ložísk prednej lode
Zadné zavesenie — popis konštrukcie
Špecifikácie zadného odpruženia
Demontáž a montáž stojana na spätnú amortizáciu
Demontáž a montáž ramena zadného odpruženia a pružiny
Demontáž a inštalácia ťahu zadnej trysky
Demontáž a montáž ložísk zadnej lode
Označenie pneumatiky
Označenie diskov kolies
Systém riadenia
Popis konštrukcie riadenia
Technické vlastnosti riadenia
Uťahovacie momenty pre závitové spojenia
Demontáž a montáž riadiaceho mechanizmu
Demontáž a montáž stĺpika riadenia
Demontáž a montáž volantu
Odstránenie a inštalácia špičky ťahu riadenia
Brzdový systém
Všeobecné informácie o brzdovom systéme
Špecifikácie brzdového systému
Uťahovacie momenty pre závitové spojenia
Demontáž a montáž predných brzdových doštičiek
Demontáž a montáž prednej podpery bŕzd a brzdového kotúča
Demontáž a montáž zadných brzdových doštičiek
Demontáž a montáž zadných pracovných brzdových valcov
Hlavný brzdový valec — demontáž a montáž
Vákuový posilňovač bŕzd — demontáž a montáž
Odstránenie vzduchu z brzdového systému
Nastavenie parkovacej brzdy
Výmena laniek parkovacej brzdy
Protiblokovací brzdový systém – popis konštrukcie
Údržba brzdového systému
Hlavné poruchy brzdového systému
Karoséria
Prvky karosérie
Všeobecné informácie o karosérii vozidla
Mriežka chladiča — odstránenie
Kábel otvárania kapoty — demontáž a inštalácia
Predný nárazník — demontáž a montáž
Zadný nárazník — demontáž a montáž
Veko kufra (Orion) — demontáž a montáž
Čalúnenie stropu — demontáž a montáž
Predné sedadlá — demontáž a montáž
Zadné sedadlá — demontáž a montáž
Vonkajšie zrkadlo — demontáž a montáž
Vnútorné zrkadlo — demontáž a montáž
Ovládací panel vzduchu
Nastavenie ovládacieho kábla kúrenia
Ventilátor ohrievača — odstránenie
Dvere, zámky a okná
Popis konštrukcie dverí
Demontáž a montáž bočných dverí
Demontáž a montáž čalúnenia dverí
Demontáž a montáž zámku dverí
Demontáž a montáž cylindrickej vložky zámku dverí
Úprava nastavenia dverí
Demontáž a montáž skla dverí
Demontáž a montáž zadných dverí
Demontáž a montáž vnútornej kľučky otvárania dverí
Elektrické vybavenie
Vybavenie a prístroje
Technické vlastnosti elektrických zariadení
Poistky a relé
Demontáž a inštalácia generátora
Nastavenie napnutia klinového remeňa
Výmena kief generátora a regulátora napätia Bosch
Výmena kief generátora a regulátora napätia Lucas
Motorola náhradné kefy pre alternátor a regulátor napätia
Poruchy hlavného generátora
Vlastnosti dizajnu štartéra
Demontáž a montáž štartéra
Hlavné poruchy štartéra
Odstránenie a inštalácia kombinácie zariadení
Demontáž a montáž meracích prístrojov
Demontáž a montáž vypínačov
Demontáž a inštalácia spínača požiaru brzdenia
Systém osvetlenia
Výmena žiaroviek svetlometov
Nastavenie svetlometov
Demontáž a montáž svetlometov
Výmena žiaroviek obrysových svetiel a smerových svetiel
Odstránenie a inštalácia predného indexu otáčok
Výmena žiaroviek koncových svetiel
Demontáž a montáž zadného svietidla
Výmena žiarovky osvetlenia ŠPZ
Výmena vnútornej žiarovky
Elektrické obvody
Všeobecný popis a symboly na elektrických schémach
Štartovací systém, batéria, ventilátor, senzory
Systémy zapaľovania (motory s karburátorom do roku 1995)
Systém zapaľovania (motory 1,6 CVH a automatická prevodovka do roku 1995)
Systémy zapaľovania a vstrekovania paliva (motory 1.3 CFI do roku 1995)
Systémy zapaľovania a vstrekovania paliva (motory 1.4 CFI do roku 1995)
Systém riadenia motora 1.6 EF
Systém riadenia motora Zetec (16V)
Vonkajšie osvetlenie, obrysové svetlo, brzdové a cúvacie svetlá
Vonkajšie osvetlenie, smerovky, hmlové svetlo
Systém osvetlenia interiéru
Klaksón, rozmrazovače, elektrické zrkadlá
Centrálne zamykanie, elektricky ovládané okná, ostrekovače čelného skla a svetlometov
Štartovací systém, batéria, ventilátor, klaksón
Kontrolné svetlá a meradlá, pozičné osvetlenie
Predné svetlomety, zadné hmlové svetlo
Smerovky, brzdové svetlá a cúvacie svetlá
Systém osvetlenia interiéru, zapaľovač cigariet, ostrekovač čelného skla
Vyhrievanie čelného a zadného skla, ventilátor vnútorného kúrenia
Čističe čelného a zadného skla, ostrekovač čelného skla
Systém riadenia motora CFI
Systém riadenia motora SEFI
Ford Escort 5
Všeobecné informácie
Používateľská príručka
Identifikácia vozidla
Otváranie kapoty auta
Palubná doska auta
Prístrojová doska auta
Zámok stĺpika riadenia / zámok zapaľovania
Spínač predných a zadných hmlových svetiel
Vyhrievaný spínač čelného skla
Spínač vyhrievania zadného okna
Hodiny analógové a digitálne
Korektor dosahu svetlometov
Multifunkčné svetlo a otočný vypínač
Spínač stieračov/ostrekovačov
Kľúče a zámky od auta
Systém zámku dverí
Poloha dverí auta
Centrálne zamykanie s dvojitým uzamykacím systémom
Systém proti krádeži auta
Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá
Zadné bočné okná (trojdverová verzia)
Elektricky ovládané bočné okná
Osvetlenie interiéru auta
Predné sedadlá auta
Manuálna prevodovka
Automatická prevodovka
Štartovanie motora auta
Riadenie auta rôznych konfigurácií
Kúrenie a vetranie auta
Auto klimatizacia
Údržba auta
Plniace kapacity a špecifikácia kvapalín
Špecifikácie a špecifikácie spotrebného materiálu
Servisné intervaly auta
Kontroly každých 400 km alebo týždenne
Únik kvapaliny z vozidla
Týždenné kontrolné body
Kontrola hladiny chladiacej kvapaliny
Kontrola hladiny motorového oleja
Kontrola hladiny brzdovej kvapaliny
Hladina kvapaliny posilňovača riadenia
Žiarovky a poistky
Kontrola stieracích líšt
Motorový priestor
Pohľad zospodu na prednú a zadnú časť auta
Pomocný hnací remeň
Palivové hadice
Kontrola klimatizačného systému
Výmena motorového oleja a filtra
Nastavenie zdvihu pedála spojky (modely po roku 1996)
Kontrola hladiny oleja v manuálnej prevodovke
Kontrola a nastavenie otáčok voľnobehu a kvality zmesi
Kontrola predného zavesenia
Kontrola zadného odpruženia
Ochranné gumené čižmy hnacieho hriadeľa
Kontrola brzdového systému
Kontrola hladiny oleja v automatickej prevodovke
Výmena zapaľovacích sviečok
Výmena chladiacej kvapaliny
Výmena vložky vzduchového filtra
Systémy kontroly výfukových emisií
Výmena prevodovej kvapaliny v automatickej prevodovke
Nastavenie ručnej brzdy
Výmena palivového filtra
Motor
Motory HCS a Endura-E
Technické špecifikácie
Všeobecné informácie
Skúška kompresie
Horná úvrať (TDC) piestu prvého valca
Kryt hlavy valcov
Ventilové vôle
Ventilový mechanizmus hlavy valcov
Hlava motora
Remenica kľukového hriadeľa
Kryt rozvodovej reťaze vačkového hriadeľa
Hnacia reťaz vačkového hriadeľa
Olejová panvica
Olejova pumpa
Oprava olejového čerpadla
Výmena tesniacich krúžkov kľukového hriadeľa
Odpruženie pohonnej jednotky
Zotrvačník
Motory CVH a PTE
Technické špecifikácie
Všeobecné informácie
Horná úvrať (TDC) piestu prvého valca
Kryt hlavy valcov
Ventilové vôle
Remenica kľukového hriadeľa
Kryt rozvodového remeňa
Ozubený pás
Napínač ozubeného remeňa a remenice
Výmena tesniaceho krúžku vačkového hriadeľa
Vačkový hriadeľ, páky a tlačné tyče
Hlava motora
Olejová panvica
Olejova pumpa
Demontáž olejového čerpadla
Tesniace krúžky kľukového hriadeľa
Motory Zetec a Zetec-E
Technické špecifikácie
Všeobecné informácie
Horná úvrať (TDC) piestu prvého valca
Kryt hlavy valcov
Remenica kľukového hriadeľa
Kryt rozvodového remeňa
Ozubený pás
Napínač ozubeného remeňa a remenice
Výmena tesniacich krúžkov vačkového hriadeľa
Vačkové hriadele a hydraulické zdvihátka
Hlava motora
Olejová panvica
Olejova pumpa
Výmena olejových tesnení kľukového hriadeľa
Zotrvačník alebo hnacia doska
Odpruženie pohonnej jednotky
Benzínové motory
Technické špecifikácie
Demontáž motora s prevodovkou
Demontáž a montáž motora (motory HCS a Endura-E)
Demontáž a montáž motorov CVH a PTE
Demontáž a montáž motorov Zetec a Zetec-E
Oprava motora
Demontáž hlavy valcov
Zloženie hlavy valcov
Vačkový hriadeľ a hydraulické zdvihátka (motory HCS a Endura-E)
Piesty a ojnice
Kľukový hriadeľ
Blok valcov motora
Hlavné a ojničné ložiská
Postup montáže motora
Piestne krúžky
Hlavné ložiská kľukového hriadeľa
Montáž piestov a ojníc
Štartovanie motora po generálnej oprave
Dieselové motory
Technické špecifikácie
Kontrola a nastavenie vôle ventilov
Výmena palivového filtra
Trysky
Nastavenie palivového čerpadla
Palivové čerpadlo BOSCH
Palivové čerpadlo CAV Roto diesel
Demontáž a montáž palivového čerpadla
Hlava motora
Demontáž motora
Kontrola častí motora
Kontrola vôlí kľukového hriadeľa a ojníc
Kontrola piestnych krúžkov a vôle piesta vo valci
Zostava motora
Demontáž a montáž olejového čerpadla
Kontrola tlaku oleja
Demontáž a inštalácia čerpadla chladiacej kvapaliny
Výmena chladiacej kvapaliny
Dieselové motory (od roku 1992)
Nastavenie palivového čerpadla
Nastavenie otáčok voľnobehu
Palivové čerpadlo
Turbodúchadlo
Elektronické riadenie motora FORD EDC
Výfukový systém
Ohrievač paliva
Palivový filter
Vypúšťanie vzduchu z palivového systému
Nastavenie kábla palivového čerpadla
Konštrukcia a fungovanie elektronického riadenia motora FORD EDC
Elektronické riadenie motora FORD EDC napájací zdroj
Senzory
Výkonné zariadenia
Turbodúchadlo — demontáž a montáž
Vzduchový radiátor
Systém recirkulácie výfukových plynov
Ventil recirkulácie výfukových plynov
Podtlakový regulačný ventil pre motor Bosch palivové čerpadlo 1,8 D
Chladenie a vykurovanie
Technické špecifikácie
Všeobecné informácie
Nemrznúca zmes
Hadice chladiacej kvapaliny
Termostat
Ventilátor chladiča
Elektrické snímače chladiaceho systému
Radiátor a expanzná nádoba
Vodné čerpadlo pre motory HCS a Endura-E
Vodné čerpadlo pre motory CVH a PTE
Vodné čerpadlo pre motory Zetec a Zetec-E
Ventilátor ohrievača
Ovládací panel ohrievača
Systém klimatizácie
Karburátory
Technické špecifikácie
Všeobecné informácie
Vzduchový filter
Lanko akcelerátora (manuálne prevodovky)
Kábel na ovládanie vačky na modeloch s automatickou prevodovkou CTX
Plynový pedál
Kábel na ovládanie vzduchovej klapky
Palivové čerpadlo
Palivová nádrž
Snímač hladiny paliva
Spätný ventil
Plniace potrubie
Karburátor Weber TLDM
Rýchle nastavenie voľnobežných otáčok karburátora Weber TLDM
Ihlový ventil a plavák karburátora Weber TLDM
Tlmič sýtiča karburátora Weber TLDM
Demontáž a montáž karburátora Weber TLDM
Oprava karburátora Weber TLDM
Karburátor Weber TLD
Rýchle nastavenie otáčok voľnobehu na karburátore Weber TLD
Ihlový ventil a plavák karburátora Weber TLD
Automatické nastavenie sýtiča karburátora Weber TLD
Demontáž a montáž automatickej vzduchovej klapky karburátora Weber TLD
Demontáž a montáž karburátora Weber TLD
Demontáž a montáž karburátora Weber TLD
Demontáž a montáž vstupného kolektora
Vstrekovanie paliva CFI
Technické špecifikácie
Všeobecné informácie
Uvoľnite tlak v palivovom systéme
Palivové vedenia
Vzduchový filter
Kábel akcelerátora
Palivové čerpadlo
Palivová nádrž
Snímač hladiny paliva, palivové čerpadlo
Istič palivového čerpadla
Kontrola systému vstrekovania paliva
Prvky systému vstrekovania paliva
Nasávacie potrubie
Vstrekovanie paliva EFI
Technické údaje
Všeobecné informácie
Vzduchový filter
Kábel akcelerátora
Palivové čerpadlo
Palivová nádrž
Prvky systému vstrekovania paliva
Nasávacie potrubie
Vstrekovanie paliva SEFI
Technické špecifikácie
Všeobecné informácie
Vzduchový filter
Kábel akcelerátora
Palivové čerpadlo
Palivová nádrž
Prvky systému vstrekovania paliva
Nasávacie potrubie
Výfukový systém
Technické špecifikácie
Všeobecné informácie
Oprava výfukového systému
Demontáž výfukového potrubia
Katalyzátor
Prvky systému vetrania kľukovej skrine
Systém riadenia odparovania paliva
Systém opätovného spaľovania výfukových plynov
Systém pulzácie vzduchu
Systém nabíjania a štartovania
Technické špecifikácie
Všeobecné informácie
Elektrické obvody
Batéria
Vybratie a vloženie batérie
Kontrola nabíjacieho systému
Demontáž a inštalácia generátora
Čistenie generátora a výmena regulátora napätia
Kontrola systému štartovania motora
Demontáž a montáž štartéra
Systém zapaľovania
Technické špecifikácie
Všeobecné informácie
Kontrola systému zapaľovania
Zapaľovacia cievka
Blok zapaľovania pre motory s karburátorom
Zapaľovacia jednotka na systéme vstrekovania paliva
Snímač uhla natočenia kľukového hriadeľa
Prevodovka
Spojka
Technické špecifikácie
Všeobecné informácie
Spojkové lanko
Spojkový pedál
Demontáž spojky
Vypínacie ložisko spojky
Vypínací hriadeľ a puzdro spojky
Manuálna prevodovka
Technické špecifikácie
Všeobecné informácie
Nastavenie radiacej tyče
Demontáž a montáž páky a návrh radenia
Hnacie koleso rýchlomera
Výmena O-krúžkov
Spínač cúvacích svetiel
Demontáž a montáž prevodovky B5 alebo iB5
Manuálna prevodovka МТХ-75
Automatická prevodovka
Technické špecifikácie
Všeobecné informácie
Ťah radenia
Mechanizmus radenia prevodových stupňov
Hnacie koleso rýchlomera
Demontáž a montáž automatickej prevodovky
Hnacie hriadele
Technické špecifikácie
Všeobecné informácie
Demontáž a montáž elektrických hriadeľov
Výmena ochrannej topánky vnútorného závesu
Výmena ochranného krytu vonkajšieho závesu
Poruchy hnacieho hriadeľa
Podvozok
Brzdový systém
Technické špecifikácie
Všeobecné informácie
Výmena predných brzdových doštičiek
Výmena predného strmeňa
Výmena predného brzdového kotúča
Zadný brzdový bubon
Výmena zadných brzdových doštičiek
Výmena zadného pracovného brzdového valca
Zadný brzdový štít
Výmena zadných brzdových doštičiek na kotúčových brzdách
Zadný brzdový strmeň
Zadný brzdový kotúč
Hlavný brzdový valec
Brzdný pedál
Spojka brzdového pedálu
Brzdové vedenia a hadice
Odvzdušnenie brzdového systému
Vákuový posilňovač bŕzd
Vákuové vedenie pre posilňovač bŕzd
Pracovný mechanizmus ručnej brzdy (kotúčové brzdy)
Páčka ručnej brzdy
Lanko prednej ručnej brzdy
Lanko zadnej ručnej brzdy
Regulačný ventil brzdového tlaku
Regulátor tlaku (modely VAN)
Nastavenie polohy regulátora tlaku (modely VAN)
Protiblokovací brzdový systém (ABS)
Demontáž a montáž prvkov systému ABS
Odpruženie auta
Technické špecifikácie
Všeobecné informácie
Zaoblená päsť
Výmena ložísk predného kolesa (23 drážkovaný náboj)
Výmena ložísk predného kolesa (25 drážkovaný náboj)
Predná vzpera zavesenia
Predný tlmič odpruženia
Stabilizačná tyč predného zavesenia
Predné spodné priečne rameno
Predný priečny nosník
Výmena ložiska zadného náboja
Vzpery zadného odpruženia
Oprava vzpery zadného odpruženia
Zadná náprava
Výmena puzdier zadnej nápravy
Zadné tlmiče (modely Combi a Van)
Zadné vinuté pružiny na modeloch combi
Zadná listová pružina na modeloch Van
Zadná náprava (modely Van)
Systém riadenia
Technické špecifikácie
Volant
Stĺpik riadenia
Oprava stĺpika riadenia
Výmena gumených ochranných krytov mechanizmu riadenia
Prevodka riadenia
Prevodka riadenia s hydraulickým posilňovačom
Čerpadlo posilňovača riadenia
Odvzdušnenie systému posilňovača riadenia
Koniec spojovacej tyče
Zarovnanie kolies
Karoséria
Technické špecifikácie
Všeobecné informácie
Starostlivosť o telo
Starostlivosť o čalúnenie a koberce
Oprava drobných poškodení karosérie
Oprava vážneho poškodenia tela
Nárazníky
Hood
Kábel zámku kapoty
Zámok kapoty
Čalúnenie dverí
Sklo dverí
Elektrické okno
Zámok dverí, vložka zámku a kľučky
Dvere
Vonkajšie spätné zrkadlo
Vnútorné spätné zrkadlo
Veko kufra
Zámok veka kufra
Zadné dvere
Zámok zadných dverí
Blok systému centrálneho blokovania dverí
Čelné sklo
Prekrytia a emblémy
Kontrola a nastavenie strešného okna
Sedadlá
Bezpečnostné pásy
Obloženie interiéru
Dashboard
Stredová konzola
Vložky podbehov kolies
Mriežka chladiča
Elektrické vybavenie
Svetlo a spotrebiče
Poistka
Auto relé
Žiarovka
Všeobecné informácie a preventívne opatrenia
Detekcia otvoreného okruhu
Poistky a relé
Prepínače
Vonkajšie žiarovky
Vnútorné svietidlá
Vonkajšie osvetľovacie zariadenia
Nastavenie svetlometov
Prístrojový panel
Prvky prístrojovej dosky
Kábel pohonu rýchlomera
Zapaľovač
Sledujte
Zvukový signál
Ramená stieračov
Motor stieračov a trakcia
Pohon ramienka stierača
Stierač zadných dverí
Ostrekovač čelného skla
Rádiový prijímač
Reproduktory
Rádiová anténa
Systém proti krádeži
Schematické diagramy
Informácie o schémach automobilov vyrobených pred rokom 1996
Schéma 1. Štartovanie, nabíjanie, chladiace systémy, alarmy a indikátory (pred rokom 1995)
Schéma 2. Systém zapaľovania (všetky modely s karburátorom) (do roku 1995)
Schéma 3. Systém zapaľovania (motory 1,6 l CVH s automatickou prevodovkou) (do roku 1995)
Schéma 4. Systém riadenia zapaľovania a motora 1,3 l CFI (do roku 1995)
Schéma 5. Systém riadenia zapaľovania a motora 1,4 l CFI (do roku 1995)
Schéma 6. Systém riadenia zapaľovania a motora 1.6L EFi (do roku 1995)
Schéma 7. Systém riadenia zapaľovania a motora Zetec (16V) (do roku 1995)
Schéma 8. Vonkajšie osvetlenie — obrysové svetlo, brzdové svetlá, spiatočka (pred 1995)
Schéma 9. Vonkajšie osvetlenie — hmlové a hlavné svetlá (do roku 1995)
Schéma 10. Vnútorné osvetlenie interiéru (do roku 1995)
Schéma 11. Poplachový systém, kúrenie, vyhrievanie skla a zrkadiel (do roku 1995)
Obrázok 12. Systém umývania a umývania okien, centrálne zamykanie a elektrické ovládanie okien (pred rokom 1995)
Informácie o diagramoch automobilov vyrobených od roku 1996
Schéma 2. Štartovanie, nabíjanie, chladiace systémy, alarmy a indikátory (od roku 1996)
Schéma 3. Výstražné svetlá, smerovky, zadné svetlo a osvetlenie ŠPZ (od roku 1996)
Schéma 4. Vonkajšie osvetlenie a hmlové svetlá a svetlá (od roku 1996)
Obrázok 5. Smerové svetlá, brzdové svetlá a cúvacie svetlá (od roku 1996)
Obrázok 6. Vnútorné osvetlenie priestoru pre cestujúcich, zapaľovač cigariet, hodiny a kúrenie (od roku 1996)
Schéma 7. Ohrievanie okien a ventilátor kúrenia (od roku 1996)
Obrázok 8. Stierače a ostrekovače predného a zadného skla (od roku 1996)
Diagram 9. Systém vstrekovania paliva CFI (od roku 1996)
Schéma 10. Systém vstrekovania paliva SEFI (od roku 1996)
Ford Fiesta 2
Všeobecné informácie
Charakteristika
Identifikačné údaje
Špecifikácia motora
Špecifikácia systému napájania motora
Špecifikácia zariadenia na vstrekovanie paliva
Špecifikácia systému zapaľovania
Špecifikácia štartéra a alternátora
Špecifikácia prevodovky a spojky
Špecifikácia odpruženia a bŕzd
Žiarovky, poistky a relé
Uťahovacie momenty motora 1.1
Uťahovacie momenty motora 1,4i/1,6i
Uťahovacie momenty naftového motora 1.8
Uťahovacie momenty prevodovky
Uťahovacie momenty odpruženia a bŕzd
Údržba auta
Všeobecné pokyny na opravy
Správne zdvíhanie vozidla
Motor
Demontáž a montáž
Popis a umiestnenie motorov
Demontáž motora z auta
Inštalácia motora na auto
Demontáž motora 1.1
Demontáž motora 1.4i/1.6i (vstrekovanie benzínu)
Demontáž naftového motora 1.8
Zostava motora — všeobecné údaje
Zostava motora 1.1
Zostava motora 1,4i/1,6i (vstrekovanie benzínu)
Zostava dieselového motora 1.8
Bloková hlava
Kontrola vačkového hriadeľa hlavy
Demontáž a montáž hlavy bloku motora 1.1
Demontáž a montáž hláv blokov motorov 1.4i/1.6i
Demontáž a montáž hlavy bloku dieselového motora 1.8
Demontáž hlavy bloku benzínového motora
Kontrola a oprava hlavy bloku a jej častí
Kontrola a oprava hlavy bloku dieselového motora 1.8
Kontrola vačkového hriadeľa
Ojnica a skupina piestov
Kontrola kľukového hriadeľa
Kontrola spojovacích tyčí
Kontrola piestu
Montáž piestov s ojnicami do motorov 1.1 / 1.4i
Kontrola krytu motora
Kontrola zotrvačníka
Systém mazania
Popis mazacieho systému
Kontrola olejového čerpadla
Výmena olejového filtra
Systém rozvodu plynu
Kontrola rozvodu motora 1.1
Kontrola rozvodu plynu motorov 1.4i / 1.6i
Kontrola vačkového hriadeľa naftového motora 1.8
Chladiaci systém
Popis chladiaceho systému
Demontáž vodného čerpadla v motore 1.1
Inštalácia vodného čerpadla do motora 1.1
Demontáž vodného čerpadla v motore 1.4i / 1.6i
Inštalácia vodného čerpadla do motorov 1,4i/1,6i
Demontáž vodného čerpadla v dieselovom motore 1.8
Inštalácia vodného čerpadla do 1,8 dieselového motora
Výmena termostatu
Výmena chladiča a chladiacej kvapaliny
Palivový systém
Popis energetického systému
Oprava a nastavenie karburátora
Demontáž a montáž karburátora
Demontáž karburátora
Umývanie karburátora
Systém vstrekovania benzínu v motoroch 1,1i/1,4i/1,6i
Demontáž a montáž snímača teploty chladiacej kvapaliny
Demontáž elektrického motora škrtiacej klapky
Inštalácia nového elektromotora
Demontáž a montáž regulátora tlaku
Demontáž a inštalácia potenciometra klapky
Demontáž a inštalácia trysky
Demontáž a inštalácia CFJ
Demontáž a montáž palivového čerpadla
Výmena palivového filtra
Výmena riadiacej jednotky
Výmena lambda sondy
Demontáž a montáž ďalších snímačov
Výfukový systém
Dieselový energetický systém
Opis systému dodávky naftového paliva
Výmena trysky
Výmena vstrekovacieho čerpadla
Inštalácia vstrekovacieho čerpadla
Výmena palivového filtra
Výmena zapaľovacích sviečok
Nastavenie voľnobežných otáčok motora
Systém zapaľovania
Popis ovládania zapaľovania
Výmena snímača teploty chladiacej kvapaliny
Demontáž a montáž zapaľovacej cievky
Demontáž a montáž snímača otáčok motora
Systém riadenia zapaľovania a vstrekovania v motoroch 1,4i/1,6i
Demontáž a montáž rozdeľovača zapaľovania
Demontáž a montáž riadiaceho modulu zapaľovania
Zapaľovacie a štartovacie sviečky
Prevodovka
Spojka
Popis a skúška činnosti spojky
Demontáž a montáž spojky
Výmena spojkového lanka
Manuálna prevodovka
Popis päťstupňovej manuálnej prevodovky
Demontáž a montáž prevodovky
Demontáž prevodovky
Demontáž sekundárneho hriadeľa skrinky
Montáž sekundárneho hriadeľa skrinky
Demontáž diferenciálu
Zostava prevodovky
Automatická prevodovka
Zariadenie na automatickú prevodovku
Demontáž automatickej prevodovky
Inštalácia automatickej prevodovky
Kontrola hladiny oleja
Výmena ručného kábla
Výmena štartovacieho kábla vačky
Výmena spínača blokovania automatickej prevodovky
Hnacie hriadele
Popis hnacích hriadeľov
Výmena polovice hriadeľa
Inštalácia polovičného hriadeľa
Odpruženie a podvozok
Predné odpruženie
Popis zavesenia predného kolesa
Výmena ložiska predného kolesa
Výmena predného ramena
Výmena guľového kĺbu
Demontáž a montáž závesného stĺpika
Demontáž a montáž závesného stĺpika
Zadné odpruženie
Popis zavesenia zadného kolesa
Demontáž a inštalácia zadnej osi
Výmena a nastavenie vôle ložísk zadných kolies
Výmena zadného tlmiča
Výmena gumových púzdier zadného zavesenia
Systém riadenia
Popis prevodového riadenia
Demontáž a montáž riadiaceho mechanizmu
Výmena gumených krytov mechanizmu riadenia
Demontáž a montáž stĺpika riadenia
Demontáž a montáž hriadeľa riadenia
Inštalácia kolesa
Brzdový systém
Popis brzdového systému
Nastavenie ručnej brzdy
Výmena kotúčových brzdových doštičiek
Výmena doštičiek bubnovej brzdy
Demontáž a montáž podpery prednej brzdy
Demontáž a montáž brzdového kotúča
Výmena zadného brzdového valca
Výmena lanka ručnej brzdy
Výmena hlavného brzdového valca
Výmena regulátora brzdového tlaku
Demontáž a montáž podtlakového posilňovača bŕzd
Odvzdušnenie brzdového systému a výmena brzdovej kvapaliny
Demontáž a montáž tlakového regulačného ventilu
Demontáž a montáž nastavovacej jednotky
Elektrické vybavenie
Vybavenie a prístroje
Všeobecné informácie o batérii
Kontrola činnosti generátora
Kontrola regulovaného napätia
Demontáž a inštalácia generátora
Kontrola činnosti štartéra
Výmena štartéra
Svetlomety a stierače
Demontáž a montáž motorčeka stierača predného skla
Vykurovanie a vetranie
Demontáž a montáž ohrievača
Demontáž a montáž ventilátora ohrievača
Výmena poistiek a relé
Schémy elektrických zariadení
Stručný opis
Zoznam podmienených prvkov
Zoznam uzemňovacích uzlov
Zoznam spájkovaných spojov
Schéma zapojenia napájacieho systému
Schéma zapojenia systému štartovania motora a nabíjania batérie
Schéma zapojenia motora 1.1 (HSS-Valencia)
Schematický diagram motora 1.4 (CVH)
Schéma motora 1.4 Fiesta XR2i
Schematický diagram motora 1.6 (CVH)
Schematický diagram diesel 1.8
Schéma systému osvetlenia
Základná schéma zapojenia pomocných zariadení
Ford Fiesta 4
Všeobecné informácie
Charakteristika
Všeobecné informácie o autách Ford Fiesta
Používanie manuálu
Všeobecné informácie o aute
Zostava áut Fiesta
Rad automobilových motorov
Dodatok 1. Technické údaje a charakteristiky
Objemy prevádzkových kvapalín
Pracovné podmienky a nástroje
Nákup náhradných dielov
Pracovisko
Hlavný pracovný nástroj
Špeciálne nástroje a prípravky
Odborné poradenstvo pre mechanika
Dodanie auta na opravu
Zdvíhanie vozidiel
Starostlivosť o auto
Čistenie interiéru
Autoumývareň
Umývanie auta vonku
Umývanie motora
Mazanie pántov a zostáv
Starostlivosť o lak
Eliminácia škôd spôsobených nárazmi kameňa
Leštenie malých škrabancov
Odstránenie hlbokých škrabancov
Stierač a ostrekovač čelného skla
Kontrola stierača a ostrekovača čelného skla
Dopĺňanie kvapaliny do nádržky ostrekovača čelného skla
Výmena kefy
Nastavenie trysky ostrekovača čelného skla
Odstránenie trysiek
Demontáž ramienka stierača
Demontáž motorčeka stierača čelného skla
Demontáž motora zadného okna
Možné poruchy hnacieho mechanizmu stieracej kefy, ich príčiny a spôsoby odstránenia
Pohonná jednotka
Oprava motora
Všeobecné informácie o motore
Menovité otáčky motora a životnosť motora
Kompresia motora
Kontrola poly klinového remeňa
Diagnostika motora klopaním z motorového priestoru
Stanovenie poškodenia ložiska alebo puzdra
Možné poruchy zapaľovacích sviečok, ich príčiny a vlastnosti
Možné poruchy spôsobené poškodením tesnenia hlavy valcov
Systém mazania
Všeobecné informácie o systéme mazania
Tlak oleja v mazacom systéme
Motorový olej
Kontrola hladiny motorového oleja
Výmena motorového oleja a olejového filtra
Možné poruchy mazacieho systému, ich príčiny a spôsoby odstránenia
Chladiaci systém
Všeobecné informácie o chladiacom systéme
Chladiaca kvapalina
Kontrola tesnosti chladiaceho systému
Kontrola hladiny a doplnenie chladiacej kvapaliny
Výmena chladiacej kvapaliny
Ochrana motora auta Fiesta pred mrazom až do -30°С
Demontáž a kontrola termostatu
Ventilátor chladiča
Riešenie problémov s ventilátorom chladiča
Demontáž ventilátora chladiča
Odstránenie radiátora
Výmena hadíc chladiaceho systému
Možné poruchy chladiaceho systému
Možné poruchy termostatu a ich príčiny
Vzduchový filter
Vzduchový filter a tlmič hluku
Predohrev nasávaného vzduchu
Príznaky porúch predhrievania nasávaného vzduchu
Systém vstrekovania paliva
Všeobecné informácie o systéme vstrekovania paliva
Hlavné systémy a prvky vstrekovania paliva EEC-V
Kontrola systému vstrekovania paliva
Odstránenie nestabilných voľnobežných otáčok kľukového hriadeľa motora
Kontrola výkonného motora pri voľnobehu
Kontrola vstrekovačov
Kábel akcelerátora
Výmena lanka akcelerátora na vozidlách s motorom Endura-E
Výmena lanka akcelerátora na vozidlách s motormi Zetec
Nastavenie lanka akcelerátora
Systém vstrekovania dieselového motora 1.8D
Vizuálna kontrola systému vstrekovania nafty
Úprava zmesi vzduch-palivo
Výmena lanka akcelerátora
Výmena vzduchového filtra
Možné poruchy systému vstrekovania paliva
Možné poruchy systému vstrekovania nafty
Systém zapaľovania
Všeobecné informácie o systéme zapaľovania
Elektronická riadiaca jednotka
Nastavenie predstihu zapaľovania
Zapaľovacia cievka
Zapaľovacia sviečka
Každých 45 000 km — demontáž, kontrola a výmena sviečok
Dočasná zmena časovania zapaľovania na opravu oktánového čísla paliva
Vypnutie zapaľovania, kontrola zapaľovacej jednotky a vysokonapäťových vodičov
Kontrola snímača otáčok motora univerzálnym meracím prístrojom
Kontrola snímača tlaku
Kontrola sekundárneho napätia zapaľovacieho systému
Kontrola primárneho zapaľovacieho okruhu v konvenčných zapaľovacích systémoch
Meranie odporu zapaľovacej cievky
Odstránenie bloku zapaľovania
Možné poruchy motora a zapaľovacieho systému
Palivový systém
Všeobecné informácie o systéme prívodu paliva
Najdôležitejšie prvky energetického systému
Druhy paliva a práca s ním
Kontrola odvzdušňovacieho ventilu palivovej nádrže
Výmena palivového filtra na vozidlách s benzínovými motormi
Výmena palivového filtra na vozidlách s dieselovými motormi
Odstraňovanie vody z palivového filtra vozidiel s dieselovými motormi
Vypúšťanie paliva z nádrže bez ručnej pumpy
Odstránenie palivových potrubí a hadíc
Poruchy elektrického palivového čerpadla
Demontáž palivového čerpadla na vozidlách s benzínovými motormi
Výfukový systém
Všeobecné informácie o výfukovom systéme
Odporúčania na výmenu výfukového systému
Kontrola technického stavu prvkov pruženia a výfukového systému
Výmena výfukového systému vrátane katalyzátora
Zníženie toxicity výfukových plynov
Prevodovka
Všeobecné informácie o prenose
Všeobecné informácie o spojke
Test spojky
Neúplné vypnutie spojky
Päťstupňová prevodovka
Nastavenie mechanizmu radenia
Kontrola hladiny prevodového oleja
Pridanie prevodového oleja
CTX bezstupňová automatická prevodovka
Kontrola hladiny kvapaliny v automatickej prevodovke CTX
Výmena pracovnej kvapaliny a filtra v automatickej prevodovke CTX
Hlavný prevod
Kontrola ochranných krytov pántov rovnakých uhlových rýchlostí hnacích hriadeľov
Demontáž hnacieho hriadeľa kolesa
Výmena ochranných krytov pántov rovnakých uhlových rýchlostí
Možné poruchy spojky
Možné poruchy automatickej prevodovky CTX
Podvozok
Odpruženie auta
Všeobecné informácie o odpružení a riadení
Predné odpruženie
Zadné odpruženie
Geometria predného zavesenia
Kontrola tlmičov
Kontrola puzdier priečneho ramena nezávislého predného zavesenia
Kontrola vôle ložiska kolesa
Demontáž predného ramena nápravy
Inštalácia predného priečneho ramena
Demontáž tlmiča
Výmena ložiska kolesa
Demontáž zadného tlmiča
Výmena ložísk lode zadného kolesa
Systém riadenia
Kontrola vôle riadenia
Kontrola ochranných krytov mechanizmu riadenia
Kontrola guľových čapov a protiprachových krytov koncov spojovacích tyčí
Výmena guľových kĺbov hrotov ťahov riadenia
Výmena protiblatových krytov riadiacich tyčí
Výmena čapu riadenia
Inštalácia čapu riadenia
Demontáž volantu
Výmena vinutej pružiny
Posilňovač riadenia
Kolesá a pneumatiky
Rozmery kolies a pneumatík
Dizajn a značenie pneumatík
Výmena kolesa
Kontrola stavu pneumatík
Brzdový systém
Všeobecné informácie o brzdovom systéme
Kontrola hydraulického pohonu brzdového systému
Kontrola podtlakového posilňovača bŕzd
Protiblokovací systém bŕzd (ABS), BTCS a EBD
Brzdový systém Fiesta
Diagnostika a opravy brzdového systému
Kontrola hladiny brzdovej kvapaliny
Kontrola brzdového systému
Meranie hrúbky brzdových doštičiek predných kotúčových bŕzd
Kontrola stavu brzdových kotúčov
Meranie hrúbky obloženia zadných bubnových brzdových doštičiek
Odstránenie vzduchu z brzdového systému (odvzdušnenie)
Výmena brzdovej kvapaliny
Demontáž nádržky brzdovej kvapaliny z hlavného brzdového valca
Demontáž hlavného brzdového valca
Demontáž podtlakového posilňovača bŕzd
Demontáž vákuového čerpadla na vozidlách s dieselovými motormi
Demontáž brzdovej hadičky
Výmena kotúčových brzdových doštičiek
Demontáž brzdového kotúča
Kontrola piestu strmeňa a výmena ochranného krúžku piestu
Demontáž brzdového bubna
Výmena brzdových doštičiek na zadných bubnových brzdách
Demontáž brzdového valca kolesa
Ručná brzda
Výmena laniek parkovacej brzdy
Nastavenie parkovacej brzdy
Možné poruchy brzdového systému
Karoséria
Interiér
Všeobecné informácie o interiéri auta
Kontrola prevádzky kúrenia a vetrania
Demontáž riadiacej jednotky kúrenia a ventilácie
Interiérový ventilátor do auta
Interiérové spínače auta
Kódovanie kľúča
Demontáž spínača z prístrojovej dosky
Výmena interiérových svietidiel
Kontrola spínača dverného kontaktu
Výmena žiarovky v kufri
Odstránenie rádia
Demontáž reproduktorov
Demontáž vonkajšej antény
Predné sedadlá
Zadné sedadlo
Operadlo zadného sedadla
Odstránenie čalúnenia dverí
Demontáž okenného regulátora skla dverí
Centrálne zamykanie
Odstránenie kľučky dverí
Demontáž vložky zámku dverí
Možné poruchy vykurovania
Možné poruchy elektrického ovládania okien
Možné poruchy centrálneho zamykania
Exteriér
Všeobecné informácie o karosérii vozidla
Predpínací mechanizmus pásu
Odstránenie dverí
Demontáž spätného zrkadla
Výmena spätného zrkadla
Odstránenie kapoty
Demontáž predného nárazníka
Odstránenie krídla
Inštalácia krídla
Demontáž zadného nárazníka
Demontáž veka kufra
Demontáž zámkovej vložky z veka kufra
Odstránenie zámku veka kufra
Elektrické vybavenie
Svetlo a spotrebiče
Všeobecné informácie o elektrických zariadeniach
Tajní spotrebitelia elektrickej energie
Výmena klinového remeňa
Vonkajšie osvetlenie
Výmena žiaroviek svetlometov
Výmena smerového svetla
Výmena žiarovky parkovacieho svetla
Výmena žiarovky bočného opakovača ukazovateľov otáčania
Výmena žiarovky hmlových svetiel
Zadné kombinované svetlá
Courier zadné kombinované svetlá
Výmena šošovky svetlometu
Výmena žiarovky osvetlenia ŠPZ
Dočasné nastavenie svetlometov
Signalizačné zariadenia
Kontrola spínača brzdových svetiel
Kontrola pípania
Prístrojové vybavenie a ovládacie prvky
Kontrola spínačov
Demontáž prístrojovej dosky
Výmena kontroliek
Odstránenie meradiel
Elektrické obvody
Poistky v priestore pre cestujúcich a v motorovom priestore
Výmena poistiek
Relé a riadiace obvody
Možné poruchy signalizácie núdzových svetiel a smerových svetiel
Možné poruchy brzdových svetiel
Schematické schémy elektrických zariadení
Batéria a alternátor
Batéria a štartér
Generátorové zariadenie
Kontrola hladiny elektrolytu v batérii a čistenie svoriek
Kontrola stavu nabitia batérie
Štartovanie motora s vybitou batériou
Nabíjanie batérie
Vybratie batérie
Kontrola regulátora napätia
Odstránenie generátora
Odstránenie štartéra
Možné poruchy batérie a alternátora
Možné poruchy štartéra
Ford Taurus 1 a 2
Všeobecné informácie
Charakteristika
Identifikácia čísla vozidla
Symboly
Prevodová tabuľka jednotiek
Nastavenie parametrov automobilových systémov
Údržba auta
Zdvíhanie a ťahanie
Všeobecné špecifikácie vozidla
Úvod do údržby
Harmonogram údržby
Kontroly hladiny kvapaliny
Kontrola tlaku v pneumatikách a komore
Kontrola hladiny kvapaliny v posilňovači riadenia
Kontrola hladiny kvapaliny v automatickej prevodovke
Výmena motorového oleja a filtra
Nastavenie spojkového pedálu
Kontrola a výmena potrubí umiestnených pod kapotou
Kontrola, nastavenie a výmena hnacieho remeňa
Výmena vzduchového filtra
Kontrola ventilu PCV a odvzdušnenia kľukovej skrine
Kontrola palivového systému
Výmena palivového filtra
Kontrola chladiaceho systému
Kontrola výfukového systému
Výmena pneumatík
Kontrola tlmičov
Kontrola riadenia a zavesenia kolies
Kontrola bŕzd
Mazanie riadiacej tyče automatickej prevodovky
Kontrola hladiny oleja v manuálnej prevodovke
Kontrola a demontáž ložiska zadného kolesa (áno, 1989)
Výmena zapaľovacích sviečok
Kontrola a výmena káblov zapaľovacích sviečok
Údržba chladiaceho systému (vypúšťanie, preplachovanie, plnenie)
Výmena kvapaliny a filtra v automatickej prevodovke
Riešenie problémov
Diagnostika motora
Diagnostika elektrického zariadenia motora
Diagnostika palivového systému
Diagnostika chladiaceho systému
Diagnostika spojky
Diagnostika manuálnej prevodovky
Diagnostika automatickej prevodovky
Axiálne pohony a CV kĺby
Diagnostika bŕzd
Diagnostika odpruženia a riadenia
Motor
Štvorvalcový motor
Špecifikácie motora a krútiace momenty
Všeobecné informácie
Opravy sú povolené s neodstráneným motorom
Demontáž a montáž krytu ventilového mechanizmu
Demontáž, kontrola a inštalácia ventilových pák a tlačných tyčí
Umiestnenie hornej úvrate (TDC) piestu č.1
Výmena ventilových pružín, tesnení a držiakov
Meranie opotrebovania laloku vačkového hriadeľa
Demontáž a montáž vstupného kolektora
Demontáž a montáž konečného kolektora
Demontáž a montáž hláv bloku valcov
Ventilové zdviháky — demontáž, kontrola a montáž
Demontáž a montáž olejovej vane
Olejové čerpadlo — demontáž a montáž
Kontrola a výmena zavesenia motora a tlmičov
Šesťvalcový motor
Špecifikácie motora a krútiace momenty
Opravy sú k dispozícii s neodstráneným motorom
Demontáž a montáž krytov ventilov
Demontáž, montáž a nastavenie ventilových pák a tlačných tyčí
Výmena pružín, držiakov, tesnení ventilov
Demontáž a montáž vstupného kolektora
Výfukové potrubia — demontáž a montáž
Demontáž a montáž hláv bloku valcov
Výmena olejového tesnenia predného kľukového hriadeľa
Demontáž a montáž krytu hnacej reťaze vačkového hriadeľa
Umiestnenie TDC pre piest č.1
Demontáž a montáž hnacej reťaze vačkového hriadeľa a ozubených kolies
Ventilové zdviháky — demontáž, kontrola, montáž
Demontáž a montáž olejovej vane
Olejové čerpadlo a olejový prijímač — demontáž a inštalácia
Kontrola a výmena zavesenia tlmiča motora
Generálna oprava
Špecifikácie štvorvalcového motora
Špecifikácie motora 3.0LV6
Špecifikácie motora 3.8LV6
Všeobecné informácie
Skúška kompresie valca
Všeobecné informácie o generálnej oprave
Motor — demontáž a montáž
Generálna oprava motora – postup demontáže
Demontáž hlavy bloku valcov
Hlavy valcov — čistenie a kontrola
Prepážka hlavy bloku valcov
Demontáž a montáž zotrvačníka alebo hnacej dosky
Výmena olejových tesnení kľukového hriadeľa
Predný kryt, hnacia reťaz vačkového hriadeľa a ozubené koleso
Vačkový hriadeľ, vyvažovací hriadeľ a ložiská
Demontáž piestov a ojníc
Demontáž kľukového hriadeľa
Čistenie bloku motora
Kontrola bloku motora
Honovanie valca
Kontrola piestov a ojníc
Kontrola kľukového hriadeľa
Kontrola hlavných a ojničných ložísk
Postup montáže motora
Montáž piestnych krúžkov
Inštalácia kľukového hriadeľa a kontrola olejovej vôle hlavných ložísk
Montáž piestov a ojníc, kontrola olejovej vôle v ložisku ojnice
Štartovanie a zábeh motora po generálnej oprave
Chladiaci systém
Špecifikácie krútiaceho momentu
Systémy chladenia, kúrenia, klimatizácie
Všeobecné informácie o nemrznúcej zmesi
Výmena termostatu
Elektrický ventilátor — popis, kontrola a výmena prvkov
Demontáž a montáž radiátora
Kontrola a výmena termostatu chladiaceho ventilátora
Demontáž a inštalácia nádrže na chladiacu kvapalinu
Kontrola vodného čerpadla
Vodné čerpadlo — demontáž a montáž
Údržba klimatizačných a vykurovacích systémov
Demontáž a montáž riadiacej jednotky ohrievača a klimatizácie
Výmena motora a odporu ohrievača a klimatizácie
Výmena radiátora ohrievača
Demontáž a montáž kompresora klimatizácie
Demontáž a montáž kondenzátora klimatizácie
Akumulátor klimatizácie a tlakový spínač
Palivové/výfukové systémy
Technické údaje
Všeobecné informácie o palivovom a výfukovom systéme
Uvoľnite tlak v palivovom systéme
Výmena palivových potrubí a potrubných spojov
Kontrola palivového čerpadla
Plynová nádrž — demontáž a montáž
Všeobecné informácie o čistení a oprave plynovej nádrže
Demontáž a montáž palivového čerpadla
Demontáž a inštalácia krytu čističa vzduchu
Demontáž a montáž spojovacích prvkov škrtiacej klapky
Systém vstrekovania paliva — všeobecné informácie
Meranie tlaku v systéme vstrekovania paliva
Výmena prvkov systému centrálneho vstrekovania paliva (CFI)
Výmena prvkov (EFI) elektronického systému vstrekovania paliva
Výmena prvkov systému EFI (pre motory 3.8LV6)
Výmena výfukového systému
Elektrika motora
Špecifikácie a všeobecné informácie
Vybratie a vloženie batérie
Kontrola a výmena vodičov batérie
Všeobecné informácie o systéme zapaľovania
Kontrola systému zapaľovania
Zapaľovací obvod a cievka — kontrola a výmena cievky
Distribútor — demontáž a montáž
Kontrola a nastavenie časovania zapaľovania
Kontrola a výmena elektronickej zapaľovacej jednotky
Kontrola a výmena bloku rozdeľovača statora Hallovho snímača
Systém napájania — všeobecné informácie a bezpečnosť
Kontrola systému napájania
Generátor — demontáž a inštalácia
Výmena kief alternátora (typ EVR)
Výmena externého regulátora napätia (EVR)
Výmena kief alternátora (typ IAR) / regulátora napätia
Štartovací systém — všeobecné informácie
Kontrola obvodu motora a štartéra
Demontáž a montáž štartovacieho motora
Demontáž a montáž štartovacieho relé
Emisná kontrola
Všeobecné informácie
Elektronický riadiaci systém motora (EEC — IV)
Systém spätného spaľovania výfukových plynov (EGR)
Systém riadenia nasávania vzduchu do potrubia
Systém riadenia emisií z odparovania
Efektívny systém vetrania kľukovej skrine
Systém regulácie teploty nasávaného vzduchu
Katalyzátor
Prevodovka
Manuálna prevodovka
Špecifikácie manuálnej prevodovky
Všeobecné informácie o manuálnej prevodovke
Výmena oleja v manuálnej prevodovke
Demontáž a montáž rukoväte radiacej páky
Demontáž a montáž manuálnej prevodovky
Všeobecné informácie o generálnej oprave prevodovky
Výmena tesniaceho krúžku hnacieho mechanizmu rýchlomera
Automatická prevodovka
Špecifikácia krútiaceho momentu
Všeobecné informácie o automatickej prevodovke
Všeobecná diagnostika automatickej prevodovky
Demontáž a montáž hnacieho mechanizmu automatickej prevodovky
Demontáž a montáž automatickej prevodovky
Nastavenie hnacieho mechanizmu automatickej prevodovky
Nastavenie ovládacieho mechanizmu škrtiacej klapky (TV)
Kontrola a výmena zavesenia prevodovky
Výmena a nastavenie neutrálneho štartovacieho snímača
Spojka a pohony
Technické údaje
Všeobecné informácie
Kontrola činnosti spojky
Spojka — demontáž, kontrola a montáž
Axiálne ložisko a jeho vidlica — demontáž, kontrola a montáž
Demontáž a montáž lanka spojky
Vnútorný spínač štartéra/spojky
Kontrola pohonov náprav, CV kĺbov a krytov
Demontáž a montáž axiálnych pohonov
Výmena krytu axiálneho pohonu a prepážky SHRUS
Výmena tesnení diferenciálu
Podvozok
Brzdový systém
Technické údaje
Všeobecné informácie a bezpečnosť
Predné brzdové platničky — výmena
Strmeň prednej kotúčovej brzdy — demontáž a montáž
Predný brzdový kotúč — kontrola, demontáž a montáž
Brzdový bubon — demontáž, kontrola a montáž
Výmena zadných brzdových čeľustí
Valec kolesa — demontáž, opätovná montáž a inštalácia
Hlavný valec — demontáž, opätovná montáž a inštalácia
Regulačné ventily brzdového tlaku
Hadice a potrubia brzdového systému — kontrola a výmena
Odvzdušnenie hydraulického systému bŕzd
Nastavenie parkovacej brzdy
Výmena laniek parkovacej brzdy
Pedál parkovacej brzdy — demontáž a montáž
Demontáž a montáž brzdového pedálu
Posilňovač bŕzd — demontáž, montáž a nastavenie
Spínač brzdových svetiel — demontáž a montáž
Všeobecné informácie o systéme ABS a zadných kotúčových brzdách
Výmena zadných brzdových doštičiek
Strmeň zadnej kotúčovej brzdy — demontáž a montáž
Zadný brzdový kotúč — kontrola, demontáž a montáž
Odpruženie auta
Špecifikácia krútiaceho momentu
Všeobecné informácie
Predný stabilizátor, rameno a puzdrá
Guľové kĺby — kontrola a výmena
Prítlak prednej trysky a elastický záves — demontáž a montáž
Predná páka — demontáž, kontrola a inštalácia
Predný tlmič a jednotka vinutých pružín — demontáž a montáž
Blok predného tlmiča — výmena
Otočná päsť a náboje — demontáž a inštalácia
Montáž predného náboja a ložiska — demontáž a montáž
Zadná stabilizačná tyč a puzdrá — demontáž a montáž
Zadný tlmič a jednotka vinutých pružín — demontáž a montáž
Blok zadného tlmiča (sedan) — výmena
Zadné priečne ramená (sedan) — demontáž a montáž
Prítlačné a závesné podložky (sedan) — demontáž a montáž
Päsť kolesa — demontáž a montáž
Zadné tlmiče (kombi) — demontáž a montáž
Horné zadné ramená zavesenia (kombi) — demontáž a montáž
Zadná vinutá pružina (kombi) — demontáž a montáž
Zadné zavesenie spodného ramena (kombi) — demontáž a montáž
Vlečné rameno (kombi) — demontáž a montáž
Zadná päsť (kombi) — odstránenie a inštalácia
Výmena ložísk zadného kolesa (1990 a novšie)
Systém riadenia
Všeobecné informácie
Volant — demontáž a montáž
Medzihriadeľa — demontáž a montáž
Kormidlový mechanizmus — demontáž a montáž
Čerpadlo posilňovača riadenia — demontáž a montáž
Výmena nádržky čerpadla posilňovača riadenia
Odvzdušnenie systému posilňovača riadenia
Konce spojovacích tyčí — demontáž a montáž
Výmena krytov prevodovky riadenia
Kolesá a pneumatiky – všeobecné informácie
Nastavenie predného kolesa — všeobecné informácie
Karoséria
Oprava a údržba
Špecifikácia krútiaceho momentu
Všeobecné informácie a starostlivosť
Digestor — demontáž, montáž, nastavenie
Vložka predného krídla — demontáž a montáž
Demontáž a montáž zámku a lanka zámku krytu
Dvere — demontáž, montáž, nastavenie
Veko kufra — demontáž, montáž, nastavenie
Zadné dvere (kombi) — demontáž, montáž, nastavenie
Nárazníky — demontáž a montáž
Demontáž a montáž ozdobného panelu dverí
Zámok dverí a jeho pohony — demontáž a montáž
Vonkajšie zrkadlo — demontáž a montáž
Obloženie palubnej dosky — demontáž a montáž
Stredová konzola — demontáž a inštalácia
Sklo dverí — demontáž, montáž a nastavenie
Automatické ramenné pásy – všeobecné informácie
Elektrické vybavenie
Všeobecné informácie
Diagnostika porúch elektrických zariadení
Konektory — všeobecné informácie
Poistky — všeobecné informácie
Tavné spojovacie články — všeobecné informácie
Ističe — všeobecné informácie
Výmena multifunkčného spínača
Výmena blokovacieho (uzamykacieho) valca kľúča zapaľovania
Náhradný spínač a motorček stieračov
Výmena smerovky a núdzového ističa
Výmena spínača svetlometov a stmievača / reostatu
Svetlomety — demontáž a montáž
Výmena lampy
Rádio a reproduktory — demontáž a montáž
Kontrola a výmena rádiovej antény
Prístrojová doska — demontáž a montáž
Prístrojový blok — demontáž a montáž
Oprava a výmena vyhrievania zadného skla a spínača
Zvukový signál — kontrola a výmena
Kontrola systému tempomatu
Elektrické obvody
Ford Fusion
Všeobecné informácie
Zariadenie vozidla
Všeobecné informácie o aute Ford Fusion
Údaje z pasu auta
Kľúče od auta
Prístroje a ovládacie prvky
Prístrojový panel
Palubný počítač
Kúrenie (klimatizácia) a vetranie interiéru
Zámky dverí — otváranie a uzamykanie
Ovládanie elektricky ovládaných okien
Bezpečnostné pásy na predných sedadlách
Zadné bezpečnostné pásy
Nastavenie predného sedadla
Zadné sedadlá
Používanie detských sedačiek
Nastavenie polohy volantu
Spätné zrkadlá
Vnútorné osvetlenie
Slnečné clony
Kapota — otváranie a zatváranie
Ovládanie prevodovky
Manuálny
Bezpečnostné predpisy
Prevádzkové odporúčania
Odporúčania pre bezpečnosť premávky
Vlámanie do vozidla
Prevádzka vozidla počas záručnej doby
Príprava auta na odchod
Tankovanie benzínu do auta
Pomocou zdviháka
Ťahanie auta
Chyby na ceste
Všeobecné techniky štartovania motora
Chyby v štartovacom systéme
Kontrola systému zapaľovania
Kontrola systému napájania motora
Poruchy systému vstrekovania paliva
Stratený nečinný
Prerušenia v motore
Diagnostika stavu motora podľa vzhľadu zapaľovacích sviečok
Auto sa pohybuje trhane
Auto zle zrýchľuje
Počas jazdy sa zadrel motor
Tlak oleja klesol
Prehrievanie motora
Kontrola chladiaceho systému
Batéria sa nenabíja
Kontrola elektrických zariadení
Štartovanie motora z externých zdrojov prúdu
Elektrické poruchy
V motore sa ozvalo klopanie
Ozývali sa klepania v zavesení kolies a prevodovke
Možné príčiny nárazov v zavesení a ako ich odstrániť
Možné klepanie (hluky) prevodovky, ich príčiny a riešenia
Vibrácie a hrbole vo volante
Poruchy brzdového systému
Odvzdušnenie brzdového systému
Kontrola brzdového systému
Defekt a výmena kolesa
Údržba auta
Predpisy o údržbe
Bezpečnostné predpisy
Kontrola kolies
Kontrola hladiny a doplnenie oleja do motora
Kontrola hladiny a doplnenie chladiacej kvapaliny
Kontrola hladiny a doplnenie kvapaliny v nádržke brzdového systému a spojky
Kontrola hladiny a doplnenie kvapaliny do nádržky riadenia
Kontrola hladiny a doplnenie kvapaliny do nádržky ostrekovača
Kontrola vonkajších svietidiel
Kontrola hnacieho remeňa príslušenstva
Kontrola hnacieho remeňa čerpadla posilňovača riadenia
Kontrola rozvodového remeňa
Výmena motorového oleja a olejového filtra
Čistenie ventilačného systému kľukovej skrine
Kontrola hadíc a spojov chladiaceho systému
Kontrola systému vypúšťania naplnených plynov
Kontrola tesnosti palivových potrubí
Kontrola a výmena vložky vzduchového filtra
Výmena palivového filtra
Kontrola hladiny a doplnenie oleja do prevodovky
Kontrola ochranných krytov pohonov predných kolies
Kontrola technického stavu dielov predného zavesenia na aute
Kontrola technického stavu dielov zadného zavesenia na aute
Kontrola a nastavenie geometrie kolies
Kontrola a testovanie riadenia na aute
Kontrola voľnej vôle (vôľa) volantu
Kontrola tesnosti hydraulického pohonu bŕzd
Kontrola stupňa opotrebovania brzdových doštičiek, kotúčov a bubnov
Kontrola činnosti podtlakového posilňovača bŕzd
Kontrola účinnosti brzdového systému
Kontrola parkovacej brzdy
Údržba batérie
Kontrola a nastavenie svetlometov
Mazanie armatúry tela
Čistenie drenážnych otvorov
Výmena a údržba zapaľovacích sviečok
Výmena hnacieho remeňa príslušenstva
Výmena hnacieho remeňa čerpadla posilňovača riadenia
Výmena ozubeného remeňa a jeho napínacieho valčeka
Výmena brzdovej kvapaliny v hydraulických brzdách a uvoľnení spojky
Výmena chladiacej kvapaliny
Uťahovacie momenty pre závitové spojenia
Lampy použité na aute
Palivá a mazivá a prevádzkové kvapaliny
Tipy pre majiteľa auta
Nákup náhradných dielov
Výlet na čerpaciu stanicu (SRT)
Ako pripraviť auto na zimu
Odporúčania pre štartovanie motora pri silnom mraze
Čo je užitočné kúpiť na zimu
Užitočné tipy na zimu
Odporúčania pre prípravu na technickú kontrolu
Zoznam porúch a podmienok, za ktorých je prevádzka vozidiel zakázaná
Zmeny štátnych noriem
Bezpečnostné opatrenia pri opravách
Náradie na opravu a údržbu automobilov
Pred začatím práce
Obnova závitových spojov
Tipy na opravu tela
Pohonná jednotka
Oprava motora
Vlastnosti konštrukcie motora
Možné poruchy motora, ich príčiny a riešenia
Užitočné tipy na opravu motora
Kontrola kompresie valca
Demontáž a montáž blatníka motora
Výmena pravej podpery závesnej konzoly pohonnej jednotky
Výmena ľavej podpery závesnej konzoly pohonnej jednotky
Výmena zadného podporného zavesenia pohonnej jednotky
Nastavenie piestu prvého valca do polohy TDC kompresného zdvihu
Demontáž, inštalácia a riešenie problémov zotrvačníka
Výmena tesnenia krytu hlavy valcov
Výmena tesnenia hlavy valcov
Výmena tesnení drieku ventilu
Výmena tesnení vačkového hriadeľa
Výmena tesnení kľukového hriadeľa
Výmena tesnenia olejovej vane
Výmena tesnenia sacieho potrubia
Výmena tesnenia kolektora
Nastavenie vôle ventilov
Hlava valca — všeobecné informácie
Výmena vačkových hriadeľov
Lapovanie ventilov
Demontáž a montáž motora
Systém mazania a chladenia
Konštrukčné vlastnosti systému mazania motora
Demontáž a montáž olejového čerpadla
Oprava olejového čerpadla
Vlastnosti konštrukcie chladiaceho systému motora
Demontáž a inštalácia elektrického ventilátora chladiča chladiaceho systému
Výmena chladiča chladiaceho systému
Demontáž a montáž vodného čerpadla
Demontáž a montáž termostatu
Demontáž a inštalácia širokej nádrže
Palivový systém
Konštrukčné vlastnosti systému napájania motora
Kontrola tlaku v napájacom systéme
Zníženie tlaku v napájacom systéme
Demontáž a montáž vzduchového filtra
Výmena palivovej nádrže
Výmena palivového čerpadla
Kontrola a výmena regulátora tlaku paliva
Demontáž, kontrola a montáž vstrekovačov paliva
Demontáž a montáž palivovej lišty
Demontáž a montáž zostavy škrtiacej klapky
Demontáž a montáž plynového pedálu
Rekuperácia výfukových plynov
Vlastnosti konštrukcie výfukového systému
Výmena vankúšov závesnej konzoly systému vypúšťania naplnených plynov
Demontáž a montáž kolektora
Výmena hlavného a prídavného tlmiča výfuku
Demontáž a montáž tepelných clôn
Vlastnosti zariadenia systému rekuperácie palivových pár
Výmena adsorbéra systému zachytávania výparov paliva
Prevodovka
Spojka
Vlastnosti konštrukcie spojky
Možné poruchy spojky, ich príčiny a riešenia
Kontrola dráhy vypínacieho pedálu spojky
Demontáž a montáž spojky
Výmena pracovného valca pohonu vypínania spojky s ložiskom
Výmena hlavného valca spojky
Výmena potrubí hydropohonu vypínania spojky
Demontáž a montáž spojkového pedálu
Odvzdušnenie hydraulického uvoľnenia spojky
Prevodovka
Vlastnosti konštrukcie prevodovky
Výmena oleja v prevodovke
Výmena tesnení prevodovky
Demontáž a montáž prevodovky
Výmena ovládacích káblov prevodovky
Demontáž a montáž scén radiacej páky
Nastavenie pohonu ovládania prevodovky
Pohony predných kolies
Konštrukčné vlastnosti hnacích hriadeľov
Možné poruchy pohonu predných kolies
Demontáž a montáž pohonov predných kolies
Výmena guľových kĺbov s rovnakými uhlovými rýchlosťami
Výmena medziľahlého podporného ložiska
Podvozok
Predné odpruženie
Dizajnové prvky predného zavesenia
Možné poruchy predného zavesenia
Demontáž a montáž nosiča tlmičov
Oprava šokovej vzpery
Výmena hornej podpery vzpery tlmiča
Výmena guľového kĺbu tlmiča
Výmena ramena predného zavesenia
Výmena stabilizátora predného zavesenia kolies
Odstránenie a inštalácia rotačnej päste
Výmena ložiska predného náboja
Odstránenie a inštalácia priečneho nosníka prednej závesnej konzoly
Zadné odpruženie
Dizajnové prvky zadného zavesenia
Možné poruchy zadného zavesenia
Výmena zadného zavesenia tlmiča
Výmena pružiny zadného zavesenia
Výmena silentblokov ramien zadného zavesenia
Výmena ložiska zadného náboja
Výmena nosníka zadného zavesenia
Systém riadenia
Vlastnosti dizajnu riadenia
Možné poruchy riadenia s hydraulickým posilňovačom
Demontáž a montáž volantu
Demontáž a montáž stĺpika riadenia
Výmena vonkajšieho konca spojovacej tyče
Výmena spojovacej tyče
Odvzdušnenie systému posilňovača riadenia
Výmena nádržky posilňovača riadenia
Výmena prevodovky riadenia
Výmena čerpadla posilňovača riadenia
Brzdový systém
Vlastnosti brzdového systému
Možné poruchy brzdového systému
Odvzdušnenie hydraulického pohonu brzdového systému
Kontrola polohy brzdového pedála
Hlavný brzdový valec – všeobecné informácie
Výmena nádržky hlavného brzdového valca
Výmena hlavného brzdového valca
Vákuový posilňovač bŕzd – všeobecné informácie
Výmena podtlakového posilňovača bŕzd
Výmena hadíc a hadičiek hydraulického pohonu bŕzd
Výmena brzdových hadičiek
Výmena brzdových potrubí
Výmena brzdových doštičiek brzdového mechanizmu predného kolesa
Výmena zostavy strmeňa s vodiacimi podložkami
Výmena brzdového kotúča
Brzdy zadných kolies – všeobecné informácie
Demontáž a montáž brzdového bubna
Výmena brzdových doštičiek brzdového mechanizmu zadného kolesa
Výmena pracovného valca brzdových mechanizmov zadných kolies
Nastavenie ovládača parkovacej brzdy
Výmena káblov zadnej parkovacej brzdy
Kolesá a pneumatiky
Označenie kolies
Označenie pneumatík
Výmena kolesa
Matice kolies
Vlámanie pneumatiky
Skladovanie pneumatík
Vyvažovanie kolies
Protišmykové reťaze
Náhradné koleso
Kontrola tlaku v pneumatikách
Kontrola dezénu pneumatiky
Kontrola ventilu
Kontrola radiálneho a bočného hádzania kotúčov
Karoséria
Exteriér
Vlastnosti dizajnu tela
Možné poruchy tela
Demontáž a montáž obkladu radiátora
Demontáž a montáž blatníkov kolies a blatníkov
Demontáž a montáž predného nárazníka a jeho lišty
Demontáž a montáž zadného nárazníka
Demontáž a montáž predného krídla
Demontáž a montáž mriežky krabice prívodu vzduchu
Demontáž a montáž krytu
Demontáž, montáž a nastavenie zámku krytu
Demontáž a montáž vonkajšieho zrkadla
Demontáž a montáž ramena police upevnenia akumulátora
Interiér
Demontáž a montáž predného sedadla
Demontáž a montáž zadného sedadla
Demontáž a montáž podlahového tunelového obloženia
Konštrukčné prvky systému pasívnej bezpečnosti
Demontáž a montáž airbagu vodiča
Výmena predného bezpečnostného pásu
Výmena zadného bezpečnostného pásu
Elektronická riadiaca jednotka pre dodatočný systém pasívnej bezpečnosti
Demontáž a montáž vnútorného zrkadla
Dizajnové prvky prístrojovej dosky
Demontáž a montáž prístrojovej dosky
Dizajnové prvky ohrievača a klimatizácie
Riadiaca jednotka pre systém vykurovania, klimatizácie a vetrania
Demontáž a inštalácia filtra na čistenie vzduchu vstupujúceho do priestoru pre cestujúcich
Výmena madiel v kabíne
Výmena priehradky na okuliare
Výmena slnečných clôn
Demontáž a montáž obkladov salónu
Demontáž a montáž krytov stĺpika riadenia
Demontáž a montáž obkladov nosiča batožiny
Dvere, zámky a okná
Demontáž a montáž čalúnenia predných dverí
Výmena skla predných dverí
Výmena elektrického okna predných dverí
Výmena vonkajšej kľučky a zámku predných dverí
Výmena vnútornej kľučky pohonu zámku predných dverí
Výmena obmedzovača otvárania predných dverí
Demontáž a montáž predných dverí
Demontáž a montáž čalúnenia zadných dverí
Výmena skla zadných dverí
Výmena elektricky ovládaných zadných dverí
Výmena vonkajšej kľučky a zámku dverí batožinového priestoru
Výmena vnútornej rukoväte ovládača zámku dverí batožinového priestoru
Výmena obmedzovača otvárania dverí batožinového priestoru
Demontáž a montáž zadných dverí
Výmena dorazov dverí batožinového priestoru
Demontáž a montáž čalúnenia zadných dverí
Odstránenie a inštalácia dekoratívneho prekrytia dverí zadnej časti
Výmena zámku dverí batožinového priestoru
Demontáž a montáž zadných dverí
Odstránenie a inštalácia krytu poklopu objemového potrubia palivovej nádrže
Odstránenie a inštalácia zámku krytu poklopu objemového potrubia palivovej nádrže
Stierač čelného skla – všeobecné informácie
Náhradné lišty stieračov
Výmena páčok a prievanu stierača čelného skla
Lichobežníková zostava stieračov čelného skla s prevodovým motorom
Stierač okna zadných dverí – všeobecné informácie
Výmena lišty stierača okna dverí batožinového priestoru
Výmena ramena stierača okna zadných dverí
Výmena pevného zasklenia korpusu
Starostlivosť o telo
Umývanie karosérie auta
Leštenie laku karosérie
Antikorózna ochrana tela
Príprava a antikorózna úprava skrytých dutín
Tesnenie tela
Starostlivosť o čalúnenie a koberce
Umývanie motora auta
Elektrické vybavenie
Vybavenie a prístroje
Vlastnosti konštrukcie elektrických zariadení
Diagnostika porúch palubných elektrických zariadení
Umiestnenie a výmena poistiek, poistiek a relé
Výmena prevodového motorčeka stierača čelného skla
Výmena motorčeka stierača okna batožinového priestoru
Demontáž a montáž ostrekovača čelného skla
Výmena motora elektricky ovládaného okna predných dverí
Elektrický motor ventilátora chladiča chladiaceho systému
Demontáž a montáž elektrického ventilátora ohrievača
Motor klapky recirkulácie ohrievača
Výmena prídavného odporu elektrického ventilátora ohrievača
Elektrické vyhrievanie skla zadných dverí
Dizajnové prvky združeného prístroja
Odstránenie a inštalácia kombinácie zariadení
Demontáž a inštalácia reproduktorov akustického systému
Demontáž a montáž autorádia
Demontáž a inštalácia antény
Demontáž a montáž diaľkového ovládača audio systému
Demontáž a inštalácia kazety zapaľovača cigariet
Elektronický systém diaľkového ovládania proti krádeži
Ovládanie elektronického systému proti krádeži
Výmena batérie v diaľkovom ovládači
Demontáž a montáž riadiacej jednotky elektronického systému ochrany proti krádeži
Dizajnové prvky imobilizéra
Ďalšie funkcie imobilizéra
Elektrika motora
Vlastnosti dizajnu batérie
Možné problémy s batériou
Vybratie a vloženie batérie
Nabíjanie batérie
Vlastnosti konštrukcie generátora
Možné poruchy generátora
Demontáž a inštalácia generátora
Oprava generátora
Vlastnosti dizajnu štartéra
Možné poruchy štartéra
Demontáž a montáž štartéra
Oprava štartéra
Kontrola spínača zapaľovania (zámku)
Výmena skupiny kontaktov spínača zapaľovania (zámok)
Výmena valca spínača zapaľovania (zámku)
Demontáž a montáž spínača (zámku) zapaľovania
Vlastnosti konštrukcie systému riadenia motora
Možné poruchy systému riadenia motora
Kontrola zapaľovacej cievky
Demontáž a montáž zapaľovacej cievky
Výmena elektronickej riadiacej jednotky motora
Kontrola a výmena meradiel riadiaceho systému motora
Osvetlenie a signalizácia
Dizajnové prvky osvetlenia a signalizácie
Výmena svietidiel v osvetľovacích zariadeniach
Výmena svetlometov
Výmena bočného svietidla indexu otáčania
Výmena predného hmlového svetla
Výmena zadného svetla
Výmena prídavného brzdového svetla
Výmena osvetlenia ŠPZ
Výmena predného kupolového svetla
Výmena zadného kupolového svetla
Výmena osvetlenia kufra
Výmena radiacich pák
Odstránenie a inštalácia zvukového signálu
Vypínače a senzory
Výmena riadiacej jednotky vonkajšieho osvetlenia
Výmena spínačov na prístrojovej doske
Výmena spínača nebezpečia
Výmena riadiacej jednotky vonkajších spätných zrkadiel
Výmena spínača zámku napájacieho kufra
Kontrola a výmena snímača palivomera
Výmena snímača tlaku v systéme posilňovača riadenia
Kontrola a výmena spínača spätného svetla
Výmena spínača brzdových svetiel
Výmena snímača polohy spojky
Výmena snímača polohy brzdového pedála
Výmena spínača výstražného svetla parkovacej brzdy
Výmena palivového spínača
Výmena snímačov rýchlosti kolies
Výmena snímača otrasov
Elektrické obvody
Schéma 1. Bloková schéma auta
Schéma 2. Systém riadenia motora
Schéma 3. Napájací systém
Schéma 4. Systém štartovania motora pre autá s manuálnou prevodovkou
Schéma 5. Systém nabíjania
Schéma 6. Systém zapaľovania
Schéma 7. Autorádio
Schéma 8. Chladiaci systém
Schéma 9. Robotická prevodovka
Schéma 10. Protiblokovací brzdový systém (ABS) a dynamický stabilizačný systém (ESP)
Schéma 11. Diagnostický konektor
Schéma 12. Systém ochrany proti krádeži
Schéma 13. Osvetlenie kombinácie a prístrojovej dosky
Schéma 14. Spínače združeného prístroja a stĺpika riadenia
Schéma 15. Zvukový signál
Schéma 16. Hodiny v aute
Schéma 17. Systém vykurovania a vetrania
Obrázok 18. Klimatizačný systém
Schéma 19. Vnútorné osvetlenie
Schéma 20. Rozmerové osvetlenie pre jazdu počas dňa (systém DRL)
Schéma 21. Hmlové svetlá
Schéma 22. Blokové svetlomety automobilu
Schéma 23. Obrysové osvetlenie a osvetlenie ŠPZ
Schéma 24. Cúvacie svetlá pre autá s manuálnou prevodovkou
Schéma 25. Brzdové svetlá auta
Schéma 26. Smerové svetlá
Schéma 27. Zadné hmlové svetlá
Schéma 28. Vonkajšie spätné zrkadlá
Schéma 29. Ostrekovač čelného skla automobilu
Schéma 30. Vyhrievané sklo dverí batožinového priestoru a zrkadiel
Schéma 31. Zámok pohonu
Schéma 32. Centrálny zámok
Obrázok 33. Vyhrievané sedadlá
Ford Scorpio 1
Všeobecné informácie
Manuálny
Identifikácia vozidla
Prístrojová doska a prístrojová doska
Ovládacie páčky na stĺpiku riadenia
Kľúče od auta
Dvere — otváranie a uzamykanie
Zámok stĺpika riadenia / zámok zapaľovania
Manuálna prevodovka
Automatická prevodovka
Elektricky ovládané okná
Nastavenie polohy volantu
Predné sedadlá
Vnútorné osvetlenie
Elektrické vonkajšie spätné zrkadlá
Zväčšenie objemu batožinového priestoru
Stierače a ostrekovače čelného skla
Zdvíhanie vozidiel
Ťahanie auta
Štartovanie motora
Štartovanie benzínového motora
Štartovanie dieselového motora
Vlastnosti prevádzky automobilu
Údržba auta
Intervaly údržby auta
Údržba každých 10 000 km alebo raz ročne
Údržba každých 40 000 km
Údržba každých 60 000 km alebo 2 roky
Kontrola hladiny motorového oleja
Výmena motorového oleja a filtra
Miesta možných únikov motorového oleja a ich identifikácia
Kontrola hladiny a výmena chladiacej kvapaliny
Kontrola tesnosti chladiaceho systému
Zapaľovacia sviečka
Výmena vzduchového filtra
Výmena palivového filtra
Výmena ventilačného ventilu kľukovej skrine
Kontrola kvapaliny v klimatizačnom systéme
Kontrola hladiny oleja v prevodovke
Kontrola hladiny oleja v zadnej náprave
Kontrola stavu ochranného krytu výkonového hriadeľa
Nastavenie brzdového pásu v automatickej prevodovke
Kontrola stavu predných a zadných brzdových doštičiek
Kontrola hladiny a výmena brzdovej kvapaliny
Kontrola stavu odpruženia
Kontrola hladiny kvapaliny v systéme posilňovača riadenia
Čistenie odtoku kondenzátu z klimatizácie
Odporúčania motorového oleja
Plnenie nádrží a prevádzkových kvapalín
Pohonná jednotka
Benzínové motory OHC
Špecifikácie pre motory OHC
Nastavenie motora
Opravte bez demontáže motora
Demontáž a montáž ozubeného remeňa
Demontáž hlavy valcov
Demontáž a montáž hlavy bloku valcov
Inštalácia hlavy valcov
Demontáž a montáž olejovej vane
Výmena predného tesniaceho krúžku kľukového hriadeľa
Výmena zadného tesniaceho krúžku kľukového hriadeľa
Výmena držiakov motora
Demontáž a montáž motora
Demontáž motora
Identifikácia interagujúcich častí
Zostava motora
Výmena piestov
Demontáž a montáž medziľahlého hriadeľa
Systém rozvodu plynu
Štartovanie motora po generálnej oprave
Systém mazania motora OHC
Systém vetrania kľukovej skrine
Benzínové motory DOHC
Špecifikácie pre motory DOHC
Opravte bez demontáže motora
Rozvodová reťaz a ozubené kolesá
Hlava valca — popis konštrukcie
Demontáž hlavy valcov
Demontáž a montáž hlavy bloku valcov
Kontrola hlavy valcov
Kontrola vodidiel ventilov
Spracovanie sediel ventilov v hlave valcov
Zloženie hlavy valcov
Inštalácia hlavy valcov
Demontáž a montáž zadného tesniaceho krúžku kľukového hriadeľa
Demontáž motora
Ďalšie operácie na demontáž motora na vozidlách s automatickou prevodovkou
Ďalšie operácie na demontáž motora z prevodovky
Inštalácia motora
Demontáž motora
Valce — kontrola opotrebovania
Kontrola a obnova piestov a piestnych krúžkov
Piestne čapy a ojnice
Kľukový hriadeľ — kontrola a montáž
Hlavné a ojničné ložiská
Zotrvačník — kontrola a montáž
Zostava motora
Štartovanie motora po generálnej oprave
Systém vetrania kľukovej skrine
Demontáž a montáž olejovej kľukovej skrine
Demontáž a montáž olejového čerpadla
Demontáž olejového čerpadla
Benzínové motory V6
Pohľad na motorový priestor motora V6
Špecifikácie motorov V6
Opravte bez demontáže motora
Demontáž motora
Demontáž motora
Kontrola stupňa opotrebovania častí motora
Zostava vahadlovej nápravy
Zdviháky ventilov a tlačné tyče
Vačkový hriadeľ — kontrola opotrebovania
Hlavy valcov
Valce — kontrola opotrebovania
Kontrola a obnova piestov a piestnych krúžkov
Piestne čapy a ojnice – skontrolujte
Kľukový hriadeľ — skontrolujte
Hlavné a ojničné ložiská
Rozvody — skontrolujte
Zotrvačník — kontrola a montáž
Systém mazania – všeobecné informácie
Olejové čerpadlo — demontáž a montáž
Systém vetrania kľukovej skrine
Montáž motora — všeobecné informácie
Inštalácia kľukového hriadeľa
Inštalácia vačkového hriadeľa
Montáž piestov a ojníc
Inštalácia olejového čerpadla
Inštalácia zotrvačníka
Inštalácia krytu prevodovky a rozvodu
Inštalácia olejovej vane, vodného čerpadla a remenice kľukového hriadeľa
Demontáž a montáž olejového výmenníka tepla
Hlavy valcov, vahadlá a sacie potrubie
Nastavenie vôle ventilov
Pomocné časti motora
Inštalácia motora
Demontáž motora 2,4 a 2,9 litra
Hlavy valcov motora 2,4 a 2,9 litra
Výmena pohonu rozvodovej reťaze 2,4 a 2,9 litra
Nastavenie vôle ventilov motora 2,4 a 2,9 litra
Motorové olejové čerpadlo 2,4 a 2,9 litra
Zapaľovanie a ovládanie
Systémy riadenia zapaľovania a motora — všeobecné informácie
Špecifikácie zapaľovacieho systému
Systém zapaľovania ESC II – popis konštrukcie
Zapaľovací systém EEC IV — popis konštrukcie
Distribútor zapaľovania
Kontrola načasovania zapaľovania
Zapaľovacia jednotka (modely so systémom vstrekovania paliva)
Zapaľovacia cievka
Lapač paliva na karburátorových motoroch
Riadiaca jednotka motora
Krokový motor karburátora
Vyhrievanie sacieho potrubia pre motory s karburátorom
Relé riadenia motora
Nastavenie časovania zapaľovania a voľnobežných otáčok
Snímač otáčok a polohy kľukového hriadeľa
Senzor teploty vzduchu
Senzor teploty paliva
Snímač rýchlosti vozidla
Senzor absolútneho tlaku v potrubí (MAP)
Dieselové motory
Dieselové motory – všeobecné informácie
Špecifikácie dieselových motorov
Opravte bez demontáže motora
Kontrola a nastavenie vôle ventilov
Palivový systém – popis konštrukcie
Trysky — demontáž, kontrola a inštalácia
Žeraviace sviečky — skontrolujte
Kontrola kompresie valca
Vypúšťanie vzduchu z palivového systému
Demontáž a montáž palivového čerpadla
Kontrola a nastavenie otáčok voľnobehu
Kábel otáčok voľnobehu — demontáž a inštalácia
Demontáž hlavy valcov
Inštalácia hlavy valcov
Kontrola a oprava hlavy bloku valcov
Demontáž a montáž motora
Demontáž motora
Montáž motora — všeobecné informácie
Inštalácia zadného hlavného ložiska
Inštalácia bočných tesnení
Zostavenie zostavy piestnej tyče
Výber piestov podľa priemeru valca
Montáž hnacieho systému rozvodu plynu
Ďalšie kroky na zostavenie motora
Turbodúchadlo — demontáž a montáž
Olejové čerpadlo — demontáž a montáž
Kontrola tlaku oleja
Vypustenie kvapaliny z chladiaceho systému
Naplnenie systému a odstránenie vzduchu
Ventilátor chladiaceho systému
Demontáž a montáž spojky ventilátora
Demontáž a montáž termostatu
Typické poruchy motora
Chladiaci systém
Špecifikácie chladiaceho systému
Odtok chladiacej kvapaliny
Prepláchnutie chladiaceho systému
Plnenie chladiaceho systému
Demontáž a montáž radiátora
Demontáž a montáž termostatu
Demontáž a montáž ventilátora s hydraulickou spojkou
Demontáž a montáž elektrického ventilátora
Čerpadlo chladiacej kvapaliny — demontáž a montáž
Snímač teploty chladiacej kvapaliny
Hnací remeň motora DOHC
Napínač hnacieho remeňa
Palivový systém
Všeobecné informácie o palivovom systéme
Špecifikácie palivového systému
Palivo použité pre auto
Bezolovnaté benzínové motory V6, 2,4 a 2,9 litra
Demontáž a montáž vzduchového filtra
Kontrola termostatu
Palivové čerpadlo — demontáž a montáž
Výmena palivového filtra na motoroch so systémom vstrekovania paliva
Demontáž a montáž palivovej nádrže
Demontáž a montáž meracieho prístroja na meranie hladiny paliva
Demontáž a inštalácia spínača inerciálneho prívodu paliva
Demontáž a montáž plynového pedálu
Demontáž a inštalácia lanka akcelerátora
Odlučovač palivovej pary
Demontáž a montáž vstupného kolektora
Karburátory
Karburátor Pierburg — popis konštrukcie
Voľnobežné otáčky a nastavenie zmesi (Pierburg)
Nastavenie tlmiča škrtiacej klapky prvej komory (Pierburg)
Nastavenie štartovacej medzery vzduchovej klapky (Pierburg)
Demontáž a montáž karburátora Pierburg
Demontáž karburátora Pierburg
Zostava karburátora Pierburg
Rýchle nastavenie voľnobehu (Pierburg)
Karburátor Pierburg 2V sa mení od septembra 1986
Karburátor Weber 2V — popis konštrukcie
Voľnobežné otáčky a nastavenie kvality zmesi (Weber 2V)
Demontáž a montáž karburátora Weber 2V
Montáž a nastavenie karburátora Weber 2V
Nastavenie medzery vzduchovej klapky (Weber 2V)
Stredné nastavenie vôle (Weber 2V)
Karburátor WEBER 2V TLD — popis konštrukcie
Demontáž a montáž karburátora Weber 2V TLD
Nastavenie voľnobehu a zmesi (Weber 2V TLD)
Ihlový ventil s plavákovou komorou (Weber 2V TLD)
Vákuové zariadenie ovládača škrtiacej klapky sekundárnej komory (Weber 2V TLD)
Výmena membrány ventilu ekonomizéra (Weber 2V TLD)
Automatický spúšťač (Weber 2V TLD)
Rýchla regulácia voľnobežných otáčok (Weber 2V TLD)
Demontáž a inštalácia škrtiacej klapky (Weber 2V TLD)
Nastavenie karburátora Weber 2V TLD
Vstrekovanie paliva
Systém vstrekovania paliva — popis konštrukcie
Nastavenie otáčok voľnobehu a kvality mixu
Demontáž a montáž snímača polohy škrtiacej klapky
Demontáž a inštalácia ventilu riadenia otáčok voľnobehu
Demontáž a montáž meračov prietoku vzduchu
Demontáž a montáž vstrekovačov paliva
Demontáž a inštalácia snímača teploty palivového potrubia
Demontáž a montáž regulátora tlaku paliva
Demontáž a montáž telesa škrtiacej klapky na motore DOHC
Demontáž a inštalácia kyslíkového senzora (HEGO)
Demontáž a montáž adsorbéra uhlia
Demontáž a inštalácia solenoidového ventilu adsorbéra uhlia
Prevodovka
Spojka
Špecifikácie spojky
Demontáž spojky
Test spojky
Montáž spojky
Výmena ihlového ložiska hriadeľa spojky
Výmena spojkového lanka
Mechanizmus spojkového pedálu
Výmena spojkového pedálu
Demontáž a montáž uvoľňovacieho ložiska
Voľná úprava hry
Mechanická prevodovka «N»
Špecifikácie mechanickej skrinky typu «N»
Popis konštrukcie mechanickej prevodovky typu «N»
Demontáž a montáž prevodovky
Ozubené kolesá a hriadele prevodovky — popis konštrukcie
Demontáž manuálnej prevodovky
Zostavenie manuálnej prevodovky
Mechanizmus radenia — popis konštrukcie
Demontáž sekundárneho hriadeľa prevodovky
Montáž sekundárneho hriadeľa prevodovky
Demontáž a montáž blokových ozubených kolies medzihriadeľa
Mechanická prevodovka «MT 75»
Technické vlastnosti mechanickej skrinky typu «MT 75»
Popis konštrukcie mechanickej prevodovky typu «MT 75»
Demontáž prevodovky
Inštalácia prevodovky
Skriňa prevodovky — popis konštrukcie
Mechanizmus radenia — popis konštrukcie
Demontáž prevodovky
Ozubené kolesá a hriadele prevodovky — popis konštrukcie
Výmena ložísk v prevodovke
Kontrola nápravy spiatočky
Primárne a sekundárne šachty — demontáž a montáž
Zostava prevodovky
Automatická prevodovka «A4LD»
Špecifikácie automatickej prevodovky
Popis automatickej prevodovky
Kontrola hladiny oleja v prevodovke
Kontrola a prepláchnutie hydrokinetickej prevodovky
Kontrola tlaku oleja počas chodu prevodovky
Skúška preťaženia motora hydrokinetickou prevodovkou
Nastavenie predného planetárneho brzdového pásu
Demontáž a montáž podtlakového regulátora
Zadný planétový hydraulický posilňovač
Odstredivý regulátor tlaku oleja
Výmena zadného O-krúžku
Demontáž a inštalácia mechanizmu s výberom prevodov
Odstránenie a montáž ťahu z výberu prevodov
Kick-down nastavenie kábla
Nastavenie kábla kick-down (so elektromagnetickým ventilom)
Demontáž a montáž prevodovky
Poruchy automatickej prevodovky
Zadná náprava a hnacie hriadele
Technické vlastnosti kardanových a hnacích hriadeľov
Demontáž a montáž kardanového hriadeľa
Oprava medziložiska kardanového hriadeľa
Demontáž a montáž zadnej nápravy
Demontáž a montáž zadnej nápravy
Demontáž diferenciálu zadnej nápravy
Zostava diferenciálu zadnej nápravy
Nastavenie ložísk ozubených kolies hlavného prevodu
Nastavenie hlavného prevodu
Montáž a nastavenie hlavného prevodu
Výmena tesniaceho krúžku ozubeného kolesa hlavného prevodu
Demontáž a montáž elektrických hriadeľov
Demontáž a montáž hnacích hriadeľov
Podvozok
Systém riadenia
Technické vlastnosti riadenia
Demontáž a montáž kormidlového zariadenia
Demontáž a montáž kormidlového zariadenia
Demontáž a montáž volantu
Centrovanie volantu
Demontáž a montáž zámku blokovania stĺpika riadenia
Demontáž a montáž stĺpika riadenia
Demontáž a montáž hriadeľa riadenia
Riadenie s posilňovačom riadenia
Technické vlastnosti riadenia s posilňovačom riadenia
Demontáž a montáž kormidlového zariadenia
Demontáž a montáž prevodovky riadenia CAM GEAR
Demontáž a montáž kormidlového zariadenia ZF
Demontáž a montáž stĺpika riadenia
Demontáž a montáž stĺpika riadenia
Demontáž a inštalácia čerpadla zosilňovača riadenia
Demontáž a montáž čerpadla hydraulického posilňovača
Výmena a nastavenie napnutia hnacieho remeňa
Výmena ochranných krytov mechanizmu riadenia
Odvádzanie vzduchu zo systému posilňovača riadenia
Predné odpruženie
Špecifikácie predného zavesenia
Popis konštrukcie predného zavesenia
Predný nosník zavesenia — demontáž a inštalácia
Odstránenie a inštalácia stojana predného závesného držiaka
Demontáž a montáž vzpery zavesenia
Demontáž a montáž stabilizátora
Výmena kovovo-gumového puzdra páky
Odstránenie a inštalácia rotačnej päste
Kontrola montáže predných kolies
Výmena ložísk kolies
Označenie pneumatík a diskov kolies
Zadné odpruženie
Špecifikácie zadného odpruženia
Popis konštrukcie zadného zavesenia
Výmena zadného tlmiča
Výmena pružiny odpruženia
Demontáž a montáž závesného ramena
Výmena kovovo-gumového puzdra nosníka zadnej nápravy
Demontáž a montáž stabilizátora
Výmena ložísk kolies
Systém nastavenia výšky jazdy (svetlá výška)
Demontáž a montáž kompresora
Výmena snímača výšky
Brzdový systém
Špecifikácie brzdového systému
Výmena predných brzdových doštičiek
Výmena predného strmeňa
Výmena predného brzdového kotúča
Popis konštrukcie zadných bŕzd
Výmena zadných brzdových doštičiek
Demontáž a montáž chrbtovej opierky
Výmena zadného brzdového kotúča
Nastavenie ručnej brzdy
Odstránenie vzduchu z brzdového systému
Opis konštrukcie protiblokovacieho brzdového systému
Kontrola funkčnosti ABS
Demontáž a montáž hydraulickej riadiacej jednotky ABS
Demontáž a montáž brzdového pedálu
Demontáž a montáž akumulátora hydraulickej jednotky ABS
Demontáž a montáž čerpadla a motora hydraulickej jednotky ABS
Výmena snímača rýchlosti predného kolesa
Výmena snímača rýchlosti zadného kolesa
Karoséria
Exteriér
Umývanie a starostlivosť o telo
Demontáž a montáž krytu
Demontáž a inštalácia kábla krytu
Demontáž a montáž izolačného panelu krytu
Demontáž a montáž mriežky chladiča
Demontáž a inštalácia valca zámku ústia palivového zálivu
Odstránenie a inštalácia krytu poklopu
Demontáž a montáž čelného skla a nehybných skiel
Demontáž a montáž ozdobných líšt čelného skla
Demontáž a montáž dekoratívnych skiel zadných dverí
Odstránenie a inštalácia emblémov
Výškové nastavenie predného nárazníka
Demontáž a montáž nárazníkov
Demontáž a montáž nárazníkových podložiek
Demontáž a montáž predného spojlera
Interiér
Odstránenie a montáž čalúnenia stropu
Demontáž a montáž vnútorného spätného zrkadla
Demontáž a montáž prístrojovej dosky
Demontáž a montáž stredovej konzoly
Demontáž a montáž hornej konzoly
Demontáž a montáž zadnej police (modely Salon)
Demontáž a montáž predného sedadla
Demontáž a montáž bezpečnostných pásov predných sedadiel
Demontáž a montáž bezpečnostných pásov na zadnom sedadle
Demontáž a montáž zadného sedadla
Dvere, zámky a okná
Demontáž a montáž dverí
Nastavenie polohy dverí
Demontáž a montáž panelu vnútorného čalúnenia dverí
Demontáž a montáž vonkajších kľučiek dverí
Demontáž a montáž cylindrickej vložky zámku dverí
Demontáž a montáž zámku dverí
Demontáž a montáž tesnenia dverí
Demontáž a montáž sklenených dverí
Demontáž a inštalácia mechanizmu okenného regulátora
Demontáž a montáž dekoratívnych bočných prekrytí dverí
Odstránenie a montáž dekoratívnych prekrytí rámu skiel dverí
Demontáž a montáž vonkajších spätných zrkadiel
Demontáž a montáž zadných dverí
Demontáž a montáž cylindrickej vložky zámku dverí batožinového priestoru
Demontáž a montáž zámku zadných dverí
Demontáž a montáž plynom naplneného zvýraznenia dverí nosiča batožiny
Demontáž, inštalácia a nastavenie veka batožinového priestoru (modely Salon)
Demontáž a montáž zámku veka kufra (modely Salon)
Vykurovanie a vetranie
Systém vykurovania a vetrania — všeobecné informácie
Demontáž a montáž riadiacej jednotky ohrievača
Demontáž a montáž ovládacích káblov ohrievača
Demontáž a montáž ohrievača
Demontáž a montáž ohrievača
Demontáž a montáž vzduchových potrubí ohrievačov
Klimatizácia — všeobecné informácie
Servis klimatizácie
Hnací remeň kompresora
Kondenzátorový ventilátor — demontáž a montáž
Termostat — demontáž a montáž
Vodný ventil ohrievača
Elektrické vybavenie
Vybavenie a prístroje
Technické vlastnosti palubných elektrických zariadení
Poistky a relé
Elektronické riadiace jednotky
Centrálne zamykanie
Systém smerových svetiel
Palivový počítač
Doplnkový riadiaci systém — všeobecné informácie
Hlavné poruchy štartéra
Stierač zadného okna
Výmena a nastavenie trysiek ostrekovačov čelného skla
Odstránenie a inštalácia kombinácie zariadení
Vonkajšie a vnútorné osvetlenie
Výmena iných elektrických zariadení
Demontáž a montáž spínačov, motorov a snímačov
Doplnkový riadiaci systém — demontáž a montáž
Demontáž a montáž rádiového prijímača
Demontáž a inštalácia reproduktorov
Poplašný systém proti krádeži
Napájacie zariadenia
Generátor – bezpečnostné opatrenia a overovanie
Demontáž a inštalácia generátora
Demontáž a montáž generátora
Výmena kefiek generátora a regulátora napätia
Poruchy hlavného generátora
Nastavenie napnutia klinového remeňa
Demontáž a montáž štartéra
Demontáž a montáž štartéra
Elektrické obvody
Schéma elektrického silového obvodu
Schéma elektrického obvodu na nabíjanie a štartovanie motora
Schéma elektrického obvodu na nabíjanie a štartovanie motora (všetky motory)
Schéma elektrického obvodu riadiaceho systému motora 1,8 l
Schéma riadenia motora 2,0 l OHC s karburátorom
Schéma riadiacej slučky motora 2,0 l OHC so vstrekovaním
Schéma elektrického obvodu riadiaceho systému motora 2,8 l
Schéma elektrického obvodu vonkajšieho osvetlenia
Slučkový diagram signalizačných, odbočovacích a riadiacich systémov
Schéma elektrického obvodu vnútorného osvetlenia
Schéma obvodu pohonu stieračov a ostrekovačov
Obrysová schéma systému centrálneho zamykania dverí
Schéma elektrického obvodu pohonu okna
Schéma zapojenia protiblokovacieho brzdového systému (ABS)
Schéma obvodu prídavného riadiaceho systému AWS
Schéma elektrického obvodu na pripojenie rádiového prijímača
Schéma elektrického obvodu dieselového motora
Schéma elektrického obvodu pohonu strešného okna
Schéma elektrického obvodu na zapnutie ventilátora ohrievača
Ford Scorpio 2
Všeobecné informácie
Starostlivosť o auto
Autoumývareň
Starostlivosť o lak
Antikorózna ochrana spodnej časti karosérie a skrytých vnútorných dutín
Starostlivosť o čalúnenie sedadiel
Uľahčenie štartovania motora
Ťahanie auta
Štartovanie motora zatlačením vozidla (núdzový štart)
Zdvíhanie vozidiel
Zoznam nástrojov na údržbu a opravy
Údržba auta
Karta údržby
Všeobecné informácie o údržbe
Motor a výfukový systém
Výmena motorového oleja
Vizuálna kontrola úniku oleja
Kontrola hladiny motorového oleja
Kontrola hladiny chladiacej kvapaliny
Výmena chladiacej kvapaliny
Vizuálna kontrola tesnosti chladiaceho systému
Kontrola koncentrácie nemrznúcej zmesi
Kontrola a nastavenie vôle ventilov
Utiahnutie skrutiek sacieho potrubia
Zapaľovacie sviečky, kontrola spojov a uzáverov rozdeľovača zapaľovania
Výmena prvku vzduchového filtra
Výmena palivového filtra
Kontrola a výmena klinového remeňa a ozubeného remeňa
Výmena ventilačného ventilu kľukovej skrine
Vizuálna kontrola výfukového systému
Kontrola hladiny chladiva v klimatizačnom systéme
Prevodovka a koncový pohon
Vizuálna kontrola tesnosti prevodovky
Manuálna prevodovka — Kontrola hladiny oleja
Automatická prevodovka — kontrola hladiny oleja
Kontrola oleja v koncovom pohone náprav a v prevodovke
Kontrola gumových krytov kardanových hriadeľov
Automatická prevodovka — nastavenie pásovej brzdy
Brzdy, pneumatiky a kolesá
Kontrola hladiny brzdovej kvapaliny
Kontrola hrúbky brzdového obloženia
Vizuálna kontrola brzdových vedení
Výmena brzdovej kvapaliny
Kontrola dezénu pneumatiky
Kontrola tlaku v pneumatikách
Kontrola komorového ventilu
Riadenie a predná náprava
Kontrola protiprachových uzáverov na koncoch spojovacích tyčí
Kontrola vôle guľových kĺbov
Kontrola gumených čižiem mechanizmu riadenia
Kontrola riadenia pre hru
Kontrola hladiny oleja v nádrži posilňovača riadenia
Elektrický systém
Kontrola batérie
Výbava karosérie a interiéru
Úprava odtokov pre kondenzát vlhkosti
Mazanie zámkov
Vizuálna kontrola všetkých bezpečnostných pásov
Výmena vymeniteľného prvku jemného vzduchového filtra
Pohonná jednotka
Oprava motora
Všeobecné informácie o motoroch
Identifikácia vozidla
Najdôležitejšie vlastnosti motorov pre automobily Ford Scorpio
Demontáž a montáž spodného krytu motorového priestoru
Demontáž a montáž motora
Demontáž, montáž a nastavenie ozubeného remeňa
Demontáž a montáž hlavy valcov (benzínový OHC motor)
Demontáž a montáž hlavy valcov (motor DOHC)
Demontáž a montáž hláv valcov (motor V6 OHV)
Demontáž a montáž vačkového hriadeľa (motor OHC)
Demontáž a montáž ventilov (OHC motor)
Demontáž a montáž ventilov (motor DOHC)
Demontáž a montáž ventilov (motor V6 OHV)
Výmena tesnení drieku ventilu (benzínový motor)
Výmena tesnení drieku ventilu (dieselový motor)
Kontrola vodidiel ventilov
Lapovanie ventilov
Kontrola a nastavenie vôle ventilov
Kontrola kompresie valca
Demontáž, inštalácia a napnutie klinového remeňa a rebrovaného klinového remeňa
Riešenie problémov s motorom
Systém mazania
Všeobecné informácie o motorovom oleji
Odporúčané stupne viskozity pre motorové oleje
Spotreba motorového oleja
Cirkulácia motorového oleja
Kontrola tlaku oleja
Kontrola hydraulického spínača
Demontáž a montáž olejovej vane
Riešenie problémov s cirkuláciou oleja
Chladiaci systém
Obeh chladiacej kvapaliny
Chladiaca kvapalina — základné informácie
Výmena chladiacej kvapaliny
Kontrola tesnosti chladiaceho systému
Demontáž a montáž termostatu (motor OHC)
Demontáž a inštalácia termostatu (motor DOHC)
Demontáž a inštalácia termostatu (motor V6)
Demontáž a montáž termostatu (dieselový motor)
Kontrola termostatu
Demontáž a montáž chladiaceho ventilátora
Demontáž a inštalácia čerpadla chladiacej kvapaliny
Demontáž a montáž radiátora
Diagnostika porúch chladiaceho systému
Systém zapaľovania
Všeobecné informácie o systéme zapaľovania
Prevádzka zapaľovacieho systému
Bezpečnostné opatrenia pri práci na zapaľovacom systéme
Kontrola uzáveru rozdeľovača zapaľovania / vysokonapäťových vodičov
Kontrola zapaľovacej cievky
Demontáž a montáž rozdeľovača zapaľovania
Demontáž a montáž riadiacej jednotky zapaľovacieho systému
Kontrola a nastavenie časovania zapaľovania
Demontáž a montáž zapaľovacích sviečok
Technológia zapaľovacích sviečok
Diagnostika porúch systému zapaľovania
Palivový systém
Všeobecné informácie o napájacom systéme
Bezpečnosť a čistota pri práci na palivových systémoch
Demontáž, inštalácia a kontrola snímača hladiny paliva
Demontáž a montáž palivovej nádrže
Demontáž a montáž elektrického palivového čerpadla
Demontáž, montáž a kontrola mechanického palivového čerpadla
Demontáž a montáž vzduchového filtra (autá do 8/94)
Demontáž a inštalácia vzduchového filtra (vozidlá od 9/94)
Demontáž a montáž plynového ťahu (vozidlá od 9/94)
Nastavenie plynu
Kontrola, demontáž a montáž relé palivového čerpadla
Karburátory
Všeobecné informácie o karburátore
Nastavenie karburátora
Poruchy v prívode paliva
Karburátor Pierburg 2V — popis konštrukcie
Karburátor Weber 2V-ISC — Popis konštrukcie
Kontrola a úprava otáčok voľnobehu a obsahu CO
Kontrola a úprava obsahu CO
Demontáž a montáž karburátora
Technické vlastnosti karburátorov
Riešenie problémov s karburátorom
Vstrekovací systém (benzín)
Schéma elektronického systému riadenia motora EEC V
Všeobecné informácie o systéme vstrekovania paliva
Bezpečnostné predpisy pre prácu so vstrekovacím systémom
Činnosť systému vstrekovania benzínu
Vstrekovacie senzory
Vstrekovací systém SEFI (motory od 9/94)
Kontrola vstrekovačov ventilov
Demontáž a montáž palivového potrubia a ventilových vstrekovačov
Diagnostika porúch systému vstrekovania benzínu
Vstrekovací systém (diesel)
Všeobecné informácie o systéme vstrekovania paliva
Princíp činnosti dieselového motora
Všeobecné informácie o turbodúchadle
Vypúšťanie vzduchu z palivového systému
Kontrola a nastavenie otáčok voľnobehu
Odstránenie a inštalácia ťahu zvýšenia frekvencie otáčania pri voľnobehu
Demontáž a montáž trysiek
Predhrievací systém
Kontrola vykurovacieho systému, demontáž a montáž žeraviacich sviečok
Charakteristika systému vstrekovania nafty
Diagnostika porúch vstrekovacieho systému dieselového motora
Výfukový systém
Výfukový systém (benzín do 8/94) — popis konštrukcie
Výfukový systém (benzín od 9/94) — popis konštrukcie
Výfukový systém (diesel) — popis konštrukcie
Demontáž a montáž systému vypúšťania naplnených plynov
Kontrola tesnosti výfukového systému
Demontáž a montáž následného tlmiča výfuku
Činnosť katalyzátora
Manipulácia s katalyzátormi vozidiel
Prevodovka
Spojka
Popis konštrukcie spojky
Demontáž, montáž a kontrola spojky
Demontáž a inštalácia kábla pohonu spojky
Demontáž, montáž a kontrola vypínacieho ložiska spojky
Odstránenie vzduchu z hydraulickej spojky
Riešenie problémov so spojkou
Prevodovka
Všeobecné informácie o prevodovke
Demontáž manuálnej prevodovky N (modely pred rokom 1988)
Demontáž manuálnej prevodovky MT-75
Inštalácia manuálnej prevodovky
Pohon všetkých kolies – popis dizajnu
Automatická prevodovka
Podvozok
Predné odpruženie
Popis konštrukcie predného zavesenia
Demontáž a montáž amortizačného regálu
Demontáž a inštalácia otočnej podpery
Zariadenie na tlmenie nárazov
Demontáž nosiča tlmičov, demontáž a montáž tlmiča
Kontrola tlmiča
Demontáž a montáž priečnej páky
Demontáž a montáž stabilizátora (modely do 8/94)
Demontáž a montáž stabilizátora (modely od 9/94)
Stanovenie parametrov podvozku
Zadné odpruženie
Všeobecné informácie o zadnom odpružení
Demontáž a montáž kardanového hriadeľa
Demontáž a montáž zadného tlmiča
Demontáž a montáž stabilizátora
Demontáž a montáž lode zadného kolesa
Demontáž a montáž ložiska lode kolesa
Demontáž a montáž kardanového hriadeľa zadnej nápravy
Demontáž kardanu, výmena vlnitých krytov
Systém riadenia
Popis konštrukcie riadenia
Bezpečnostné opatrenia pri manipulácii s airbagom
Demontáž a montáž volantu
Nastavenie polohy volantu
Odstránenie a inštalácia špičky priečneho ťahu riadenia
Demontáž a montáž vlnitého krytu mechanizmu riadenia
Čerpadlo posilňovača riadenia (benzín, do 8/94)
Čerpadlo posilňovača riadenia (benzín, od 9/94)
Čerpadlo posilňovača riadenia (diesel)
Odstránenie vzduchu z hydraulického pohonu zosilňovača mechanizmu riadenia
Brzdový systém
Všeobecné informácie o brzdovom systéme
Protiblokovací brzdový systém (ABS)
Predný strmeň kotúčovej brzdy
Demontáž a montáž predných kotúčových brzdových doštičiek
Strmeň zadnej kotúčovej brzdy
Demontáž a montáž zadných kotúčových brzdových doštičiek
Kontrola hrúbky a bočného hádzania brzdových kotúčov
Vedenie brzdových čeľustí s predným brzdovým strmeňom
Vedenie brzdových čeľustí so zadným brzdovým strmeňom
Demontáž a montáž brzdového kotúča
Kontrola posilňovača bŕzd
Výmena potrubia a brzdovej hadice
Brzdová kvapalina – bezpečnostné opatrenia
Odstránenie vzduchu z hydraulického pohonu brzdového systému
Nastavenie ručnej brzdy
Demontáž a montáž lanka ručnej brzdy
Demontáž a inštalácia spínača signálu brzdenia
Špecifikácie brzdového systému
Diagnostika poruchy brzdy
Kolesá a pneumatiky
Všeobecné informácie o kolesách a pneumatikách
Označenie pneumatík a diskových kolies
Výmena a vyváženie kolies
Pravidlá starostlivosti o pneumatiky
Protišmykové reťaze
Nesprávne opotrebovanie pneumatík
Eliminácia vibrácií volantu / prednej časti auta
Diagnostika poruchy pneumatiky
Karoséria
Exteriér
Všeobecné informácie o karosérii Scorpio I
Demontáž a montáž predného nárazníka (Scorpio I)
Nastavenie predného nárazníka (Scorpio I)
Demontáž a montáž zadného nárazníka (Scorpio I)
Demontáž a montáž mriežky chladiča (Scorpio I)
Demontáž a montáž mriežky kapotáže (Scorpio I)
Odstránenie a inštalácia dekoratívneho prekrytia (Scorpio I)
Odstránenie a inštalácia ťahu zámku krytu (Scorpio I)
Demontáž, inštalácia a nastavenie kapoty (Scorpio I)
Demontáž a montáž vonkajšieho zrkadla (Scorpio I)
Všeobecné informácie o karosérii Scorpio II
Demontáž a montáž predného nárazníka (Scorpio II)
Demontáž a montáž zadného nárazníka (Scorpio II)
Demontáž a montáž mriežky chladiča (Scorpio II)
Demontáž a montáž mriežky kapotáže (Scorpio II)
Demontáž a montáž obloženia predného podbehu kolesa (Scorpio II)
Odstránenie a inštalácia ťahu zámku krytu (Scorpio II)
Demontáž a montáž vonkajšieho zrkadla (Scorpio II)
Interiér
Demontáž a montáž krabice na tovar (Scorpio I)
Demontáž a montáž stredovej konzoly (Scorpio I, do 1/92)
Demontáž a montáž stredovej konzoly (Scorpio I, po 1/92)
Demontáž a inštalácia predného sedadla (Scorpio I)
Demontáž a montáž zadného sedadla (Scorpio I)
Napínač bezpečnostných pásov (Scorpio II)
Bezpečnostné opatrenia pri práci s napínačom bezpečnostných pásov
Demontáž a inštalácia predného sedadla (Scorpio II)
Dvere, zámky a okná
Demontáž a montáž krytu batožinového priestoru (Scorpio I)
Demontáž a montáž zadných dverí (Scorpio I)
Demontáž a montáž zámku zadných dverí (Scorpio I)
Demontáž a montáž dverí (Scorpio I)
Nastavenie dverí (Scorpio I)
Demontáž a montáž obkladu dverí (Scorpio I)
Demontáž a montáž cylindrickej vložky zámku dverí (Scorpio I)
Demontáž a montáž zámku dverí (Scorpio I)
Čelné sklo (Scorpio I)
Demontáž a montáž okenného skla (Scorpio I)
Demontáž a montáž kľukového mechanizmu zdvíhača okna (Scorpio I)
Demontáž a montáž krytu batožinového priestoru (Scorpio II)
Valcová vložka zámku, zámok veka kufra (Scorpio II)
Demontáž a montáž obkladu dverí (Scorpio II)
Demontáž a montáž zámku a vonkajšej kľučky dverí (Scorpio II)
Demontáž a montáž cylindrickej vložky zámku dverí (Scorpio II)
Demontáž a montáž okenného skla (Scorpio II)
Demontáž a montáž bočného obloženia batožinového priestoru (Scorpio II)
Odstránenie a inštalácia krytu výklenku ústia palivovej nádrže (Scorpio II)
Centrálne zamykanie (Scorpio II)
Vykurovací systém
Všeobecné informácie o systéme vykurovania interiéru
Demontáž a montáž riadiacej jednotky vykurovacieho systému (do 1/92)
Demontáž a montáž riadiacej jednotky vykurovacieho systému (po 1/92)
Demontáž a inštalácia spínača ventilátora ohrievača
Demontáž a montáž ventilátora ohrievača
Diagnostika porúch vykurovacieho systému
Elektrické vybavenie
Vybavenie a prístroje
Všeobecné informácie o palubnom elektrickom vybavení
Meracie prístroje
Technika merania
Inštalácia dodatočných komponentov elektrického systému
Odstraňovanie porúch v elektrickom systéme
Elektronický systém proti krádeži
Kódovanie kľúča zapaľovania pre systém ochrany proti krádeži
Kontrola vyhrievania zadného skla a čelného skla
Výmena poistiek
Umiestnenie relé a poistiek
Prístrojová doska — popis dizajnu
Demontáž a montáž prístrojovej dosky
Demontáž a montáž zariadení
Demontáž a montáž snímača rýchlosti
Stĺpik riadenia a spínače varovania pred nebezpečenstvom
Demontáž a montáž vypínača a žiarovky
Demontáž a montáž spínačov ovládacieho panela
Demontáž a montáž rádiového prijímača
Zadanie kódu rádia
Demontáž a inštalácia reproduktora
Svetlomety a osvetlenie
Všeobecné informácie o systéme osvetlenia
Stôl na lampu
Výmena vonkajšieho osvetlenia (až 8/94)
Výmena vonkajšieho osvetlenia (po 8/94)
Výmena klasického vnútorného osvetlenia
Demontáž a inštalácia svetlometu (do 8/94)
Demontáž a montáž svetlometu (po 8/94)
Demontáž a montáž difúzora svetlometu
Motor na nastavenie uhla sklonu svetlometov
Nastavenie svetlometov
Demontáž a montáž zadného svietidla
Stierače a ostrekovače skla
Výmena gumičky stieracej lišty
Nastavenie, demontáž a montáž trysiek ostrekovačov okien
Kontrola čerpadla ostrekovača čelného skla a skiel svetlometov
Výmena čerpadla ostrekovača čelného skla a skiel svetlometov
Systém predných stieračov
Demontáž a montáž systému ťahov predných stieračov
Demontáž a montáž elektromotora predných stieračov
Systém čistenia zadného skla