Palivový systém benzínového motora Ford Escort 4

Palivový systém – všeobecné informácie
Palivový systém – všeobecné informácie
Palivový systém obsahuje palivovú nádrž, palivové potrubie, palivové čerpadlo, filter, karburátor so vzduchovým filtrom, prípadne niektorý zo systémov vstrekovania...

Karburátor FORD VV s variabilnou sekciou difúzora
Karburátor FORD VV s variabilnou sekciou difúzora
Karburátor FORD VV s variabilnou sekciou difúzora Základné karburátorové systémy Pohľad na karburátor s odstráneným krytom 1 - plaváková komora; 2 - dávkovacia ihla; 3 -...

Hlavný dávkovací systém
Hlavný dávkovací systém
Hlavný dávkovací systém Plavákový ihlový ventil 1 - filter; 2 - ventil; 3 - os plaváka; 4 - plavák Palivo vstupuje do karburátora cez ihlový ventil ovládaný plavákom....

Nečinný systém
Nečinný systém
Nečinný systém 1 - kanál prívodu paliva z plavákovej komory; 2 - prúd paliva naprázdno; 3 - prúd vzduchu naprázdno; 4 - obtokový kanál; 5 - výstupný kanál Keď motor beží...

Demontáž a montáž karburátora
Demontáž a montáž karburátora
Demontáž karburátora 1. Odstráňte vzduchový filter. 2. Pri horúcom motore uvoľnite tlak v chladiacom systéme motora, pri ktorom opatrne odskrutkujte zátku na expanznej...

Voľnobežné otáčky a obsah CO
Voľnobežné otáčky a obsah CO
Úprava 1. Zahrejte motor na prevádzkovú teplotu. 2. Vypnite všetky elektrické spotrebiče. 3. Odpojte konektor snímača teploty ventilátora chladiča a zatvorte oba...

Ventil na voľnobeh
Ventil na voľnobeh
Solenoidový ventil voľnobehu 1 - kanál; 2 - skrutka na nastavenie kvality zmesi; 3 - solenoidový ventil; 4 - vzduchový kanál; 5 - driek ventilu Miesto inštalácie...

Štartovacie zariadenie — demontáž a inštalácia
Štartovacie zariadenie — demontáž a inštalácia
Demontáž automatického štartéra Inštalačné značky automatického spúšťania 1 - značka na obale; 2 - značka normálnej zmesi; 3 – obohatená zmes; 4 - chudá zmes; 5 -...

Zariadenie na zvýšenie rýchlosti
Zariadenie na zvýšenie rýchlosti
Nastavenie zosilňovača rýchlosti 1 – jazdná páka; 2 - vákuový piest; 3 - páka podtlakového piestu Úprava 1. Odskrutkujte 3 skrutky zaisťujúce kryt automatického štartéra...

Jet ihla — odstránenie a inštalácia
Jet ihla — odstránenie a inštalácia
Poloha ihly trysky 1 - prechodový okraj dýzovej ihly; 2 – teleso hlavného prúdu; 3 - vzduchový ventil Množstvo paliva dodávaného do motora závisí od ihly a jej stavu....

Ihlový ventil plavákovej komory
Ihlový ventil plavákovej komory
Ihlový ventil 1 - ihla; 2 - pružina; 3 - piest Odstránenie ihlového ventilu 1 - ihlový ventil; 2 - os plaváka; 3 - plavák Činnosť ihlového ventilu určuje hladinu paliva...

Lanko akcelerátora — demontáž, inštalácia a nastavenie
Lanko akcelerátora — demontáž, inštalácia a nastavenie
Upevnenie lanka akcelerátora 1 - gumený kužeľ; 2 - pedál; 3 - priečka priečky; 4 - plášť kábla; 5 - priečka Demontáž lanka akcelerátora z karburátora 1 - skrutkovač; 2 -...

Spúšťací kábel — demontáž, inštalácia a nastavenie
Spúšťací kábel — demontáž, inštalácia a nastavenie
Prvky štartovacieho zariadenia s ručným pohonom 1 - os; 2 – jazyk pohonu nápravy; 3 - kryt; 4 - páka pohonu Upevnenie štartovacieho kábla ku karburátoru 1 - držiak; 2 -...

Palivové čerpadlo — demontáž, kontrola a montáž
Palivové čerpadlo — demontáž, kontrola a montáž
Palivové čerpadlo motora OHV Prvky palivového čerpadla OHV 1 - skrutka; 2 - kryt; 3 - filter; 4 - tesniaci krúžok; 5 - čerpadlo Palivové čerpadlo motora CVH 1 - sieťový...

Palivová nádrž — demontáž a montáž
Palivová nádrž — demontáž a montáž
Palivová nádrž 1 - palivová nádrž; 2 - uzáver nádrže; 3 - plniaca rúrka; 4 - palivomer; 5 - držiak nádrže; 6 - ochranný kryt; 7 - ventilačný systém nádrže; 8 - palivové...

Termostat prívodu vzduchu
Termostat prívodu vzduchu
OHV termostat motora 1 - telo; 2 - prívod teplého vzduchu; 3 - prívod studeného vzduchu; 4 - ventil; 5 - páka Termostat s ovládaním vákua (hore nohami) 1 - prívod...

Vzduchový filter — demontáž a montáž
Vzduchový filter — demontáž a montáž
Vzduchové filtre Odstúpenie 1. Odstráňte uzemňovací vodič z batérie. 2. Odpojte ventilačný ventil kľukovej skrine od základne telesa filtra. 3. Pri motoroch so zdvihovým...
Escort 5 
Escort 4 
Escort 3