Инструкции стъпка по стъпка за ремонт Ford Focus 2


Компетентната работа на автомобила е ключът към дългия експлоатационен живот на автомобила. Специално за собствениците на автомобили Ford Focus от 2004-2010 г., както и за служители на сервизи, е разработено ръководство в електронен формат. Това ръководство съдържа информация за експлоатацията и ремонта на автомобила, структурирана по категории и раздели:

  • Обща информация за устройството на автомобила Ford Focus 2.
  • Мерки за безопасност и възможни неизправности.
  • Всички етапи от поддръжката на автомобила.
  • Списък с аксесоари и резервни части с кодове.
  • Ремонт на агрегати, каросерийни части.

Удобно е да използвате електронното ръководство, за да намерите необходимата информация на всички етапи от ремонта, възстановяването и експлоатацията на машината. Ръководството предоставя информация за поетапното изпълнение на ремонтните дейности под формата на ясна и разбираема инструкция.

Фокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1