Общи изисквания за безопасност

            0

1. Всяка работа по ремонта и поддръжката на автомобила трябва да се извършва в просторно, добре проветриво и осветено помещение.

2. Оборудването на работилницата (повдигащи механизми, металорежещи машини, електроинструменти) трябва да бъде специално адаптирано за ремонтни операции (например за захранване на преносими осветителни устройства е желателно да се използват източници на ниско напрежение от 36 или 12 V, а не 220 V).

3. Не пушете и не използвайте открит огън в помещението, където е паркиран автомобила, където има ГСМ и др.

4. Когато работите със металообработващ инструмент, използвайте ръкавици - те ще предпазят ръцете ви не само от мръсотия, но и от драскотини и порязвания.

5. Извършвайте всякакви работи от дъното на автомобила с очила.

6. При извършване на ремонт на тялото (шпакловка, боядисване, шлайфане) поставете респиратор и осигурете допълнителна вентилация на помещението.

7. Извършва работа, свързана с демонтаж и монтаж на тежки възли и възли на автомобила с помощник.

8. Съдовете с горива, смазочни материали и бои и лакове, съхранявани в цеха, винаги трябва да са плътно затворени. Пазете такива материали далеч от искри, когато използвате металорежещи инструменти.

9. Избягвайте контакт с масла (особено използвани), антифриз и електролит върху откритата кожа. В случай на контакт, измийте възможно най-скоро със сапунена вода.

10. Не използвайте бензин, дизелово гориво, разтворители и др. за почистване на ръцете си.

11. Не забравяйте, че неправилната поддръжка на електрическото оборудване и горивното оборудване може да доведе до пожар. Ако не сте сигурни в знанията си за поддръжката на тези системи, по-добре се свържете със специалисти. Ако все пак решите да извършите работата сами, следвайте стриктно всички препоръки и предупреждения.


12. Бъдете особено внимателни, когато ремонтирате превозни средства, оборудвани с въздушни възглавници или обтегачи на коланите. Не се опитвайте сами да ремонтирате компонентите на тези системи (блок за управление на електронни въздушни възглавници, модули на въздушни възглавници, волан, сензори за удар, обтегачи на коланите и др.), тъй като неправилното изпълнение на работата може да доведе до работата на тези устройства и като в резултат на сериозни наранявания. Когато извършвате каквато и да е работа в района, където са разположени тези устройства, внимателно проучете всички препоръки и предупреждения.

13. Инструментите и оборудването, използвани при ремонта на автомобили, трябва да са в изправност. Особено внимание трябва да се обърне на състоянието на изолацията на електрическите проводници.

14. При обслужване на автомобили, оборудвани с климатична система, не допускайте разхерметизиране на системата, тъй като съдържащият се в нея хладилен агент е под високо налягане и е отровен.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1