Диагностика и проверка на двигателя на автомобила Ford Focus 1

Диагностика и проверки на двигателя
Диагностика и проверки на двигателя
1. Проверете валидността на рекламацията на клиента чрез активиране на системата. 2. Извършете визуална проверка за очевидни признаци на механична или електрическа...

Течове на двигателно масло
Течове на двигателно масло
ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да поставите нови уплътнения или семеринги, уверете се, че проблемът е ясно идентифициран. Ако течът на масло не може да бъде ясно идентифициран чрез...

Измерване на налягането на компресия
Измерване на налягането на компресия
ЗАБЕЛЕЖКА: Модулът за управление на силовото предаване (PCM) ще получи грешка, ако релето бъде отстранено или електрическите компоненти са изключени. Това съобщение за...

Измерване на налягането на маслото
Измерване на налягането на маслото
Налягането на маслото зависи от различни фактори (обороти на двигателя, температура на маслото, вискозитет на маслото, замърсяване на масления филтър и др.). ЗАБЕЛЕЖКА:...

Тест на клапанния механизъм — статичен (изключен двигател)
Тест на клапанния механизъм — статичен (изключен двигател)
Свалете капака на клапанния механизъм. Вижте раздел 303-01A / 303-01B / 303-01C / 303-01D / 303-01E за повече информация. Проверете всички компоненти на клапанния...
Фокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1