Хидравлични автомобилни спирачки Ford Focus 1

Спецификации на хидравличните спирачки
Спецификации на хидравличните спирачки
Смазочни материали, течности, уплътнители и лепила Позиция Спецификация Спирачна течност Super DOT 4 ESD-M6C57A Спецификации на въртящия момент Име Nm lb-ft lb-in Гайки...

Описание и принцип на действие на хидравличните спирачки
Описание и принцип на действие на хидравличните спирачки
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Спирачната течност съдържа полиглицеролни естери и полиглицерол. Избягвайте контакт с очите. Измийте добре ръцете си след работа със спирачната течност....

Педал на спирачката и скоба на педала (ръчна скоростна кутия)
Педал на спирачката и скоба на педала (ръчна скоростна кутия)
Оттегляне Всички превозни средства 1. Разкачете долната част на арматурното табло. 1. Отстранете винтовете. 2. Освободете скобата. 2. Отстранете долната част на...

Педал на спирачката и скоба на педала (автоматична скоростна кутия)
Педал на спирачката и скоба на педала (автоматична скоростна кутия)
Оттегляне 1. Разкачете долната част на арматурното табло. 1. Отстранете винтовете. 2. Освободете скобата. 2. Отстранете долната част на арматурното табло. Изключете...

Главен спирачен цилиндър — демонтаж и монтаж
Главен спирачен цилиндър — демонтаж и монтаж
Оттегляне Всички превозни средства един. ВНИМАНИЕ: Ако спирачната течност влезе в контакт с боята, засегнатата област трябва незабавно да се измие със студена вода....

Главен спирачен цилиндър — демонтаж и монтаж (дизел)
Главен спирачен цилиндър — демонтаж и монтаж (дизел)
Оттегляне Всички превозни средства един. ВНИМАНИЕ: Ако спирачната течност влезе в контакт с боята, засегнатата област трябва незабавно да се измие със студена вода....

Резервоар за спирачна течност — отстраняване и монтаж
Резервоар за спирачна течност — отстраняване и монтаж
Оттегляне Всички превозни средства един. ВНИМАНИЕ: Ако спирачната течност влезе в контакт с боята, засегнатата област трябва незабавно да се измие със студена вода....

Спецификации на спирачния усилвател
Спецификации на спирачния усилвател
Смазочни материали, работни течности, уплътнители и лепила Име Спецификация Високопроизводителна спирачна течност DOT4 ESD-M6C57A Спецификации на въртящия момент Име Nm...

Описание и принцип на работа на вакуумния усилвател на спирачките
Описание и принцип на работа на вакуумния усилвател на спирачките
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Спирачната течност съдържа полиглицеролни естери и полиглицерол. Избягвайте контакт с очите. Измийте добре ръцете си след работа със спирачната течност....

Вакуумен спирачен усилвател — демонтаж и монтаж
Вакуумен спирачен усилвател — демонтаж и монтаж
Оттегляне Всички превозни средства 1. Свалете главния спирачен цилиндър. Вижте раздел 206-06 за повече информация. Превозни средства с функция за стабилност на посоката...

Вакуум помпа на спирачната система — демонтаж и монтаж
Вакуум помпа на спирачната система — демонтаж и монтаж
Оттегляне 1. Отстранете капака на входящия въздух. 2. Разкачете скобите на маркуча за всмукване на въздух. 3. Изключете междинния охладител. 4. Разединете съединителя на...
Фокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1