Идентификационни кодове на превозни средства Ford Focus 1

Местоположение на идентификационните кодове
Местоположение на идентификационните кодове
ЗАБЕЛЕЖКА: Идентификационният номер на превозното средство (VIN) може да бъде разпознат по звездичката (*) в началото и в края на номера. VIN за целите на регистрацията...

Идентификационен номер на превозното средство
Идентификационен номер на превозното средство
Поз. Номер на резервна част Име 1 - Позиции 1,2 и 3 VIN - Световна идентификация на производителя 2 - Позиции 4 и 10 VIN - Тип на купето 3 - Позиции 5 и 6 VIN -...

Идентификационен етикет на превозно средство (типично) или VIN табела
Идентификационен етикет на превозно средство (типично) или VIN табела
Поз. Номер на резервна част Име 1 - Въведете код за твърдение 2 - Идентификационен номер на превозното средство (VIN) 3 - Брутно тегло на превозното средство (GVM) 4 -...
Фокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1