Шибедах на кола Ford Focus 1

Спецификации на въртящия момент
Спецификации на въртящия момент
Спецификации на въртящия момент Име Nm Паунд-фут Фунт-инч Болтове на рамката на плъзгащия се шибедах 9 - 80 Монтажни болтове на двигателя на плъзгащия се шибедах 3 - 27...

Диагностика и проверки на люк
Диагностика и проверки на люк
Проверка и проверка 1. Проверете валидността на рекламацията на клиента чрез активиране на системата. 2. Извършете визуална проверка за очевидни признаци на механични...

Точкови тестове на люк
Точкови тестове на люк
ТОЧЕН ТЕСТ A: КАПАКЪТ НА ПОКРИВА ИЗДАВА ШУМОВЕ ПРИ ДВИЖЕНИЕ ЩАТИ ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ A1: ПРОВЕРКА НА КАБЕЛА И ВОДАЧИТЕ НА ПОКРИВА 1 Отстранете кабела и...

Проверка на дренажната система и отстраняване на течове на вода
Проверка на дренажната система и отстраняване на течове на вода
3 врати 1. Ако се подозира запушване или запушване на дренажния маркуч, проверете дренажните маркучи, като налеете 500 ml вода в дренажната система и наблюдавате потока...

Проверка на позицията на люка
Проверка на позицията на люка
един. ЗАБЕЛЕЖКА: Плъзгащият се люк трябва да е в затворено положение, за да се правят настройки. Свалете капаците на контролните рамена на плъзгащия се люк (ако има...

Инициализиране на двигателя на шибидаха
Инициализиране на двигателя на шибидаха
Актуализация на инициализацията на двигателя на плъзгащия се шибедах ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Функцията за предотвратяване на прищипване на плъзгащия се люк не е ефективна,...

Стъкло на люк — демонтаж и монтаж
Стъкло на люк — демонтаж и монтаж
Оттегляне 1. Дръпнете щората на покрива. 2. Отстранете винтовете от двете страни. 3. Отстранете антената. 4. Отстранете стъкления панел на плъзгащия се люк. Инсталиране...

Щора за шибедах — демонтаж и монтаж
Щора за шибедах — демонтаж и монтаж
Оттегляне 1. Отстранете стъкления панел на плъзгащия се люк. За повече информация вижте главата за стъкления панел на плъзгащия се люк в този раздел. 2. ВНИМАНИЕ: Не...

Кабел и водач на шибедах — премахване и монтаж
Кабел и водач на шибедах — премахване и монтаж
Оттегляне 1. Отстранете стъкления панел на плъзгащия се люк. За повече информация вижте главата за стъкления панел на плъзгащия се люк в този раздел. 2. Изключете изхода...

Шибедах — демонтаж и монтаж
Шибедах — демонтаж и монтаж
Оттегляне един. ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че люкът е в затворено положение. Изключете заземяващия проводник на батерията. 2. Отстранете облицовката на покрива. Вижте раздел...

Маркуч за източване на предния шибедах — демонтаж и монтаж
Маркуч за източване на предния шибедах — демонтаж и монтаж
Основно оборудване: Подходящо въже с дължина минимум два метра. Оттегляне 1. Отстранете тапицерията. Вижте раздел 501-05 за повече информация. 2. Откачете дренажния...

Маркуч за източване на заден шибедах (4/5 врати/комби)
Маркуч за източване на заден шибедах (4/5 врати/комби)
Оттегляне 1. Отстранете облицовката на покрива. Вижте раздел 501-05 за повече информация. 2. Изключете долния панел за завършване на багажника С от панела за обзавеждане...

Маркуч за източване на заден шибедах (3 врати)
Маркуч за източване на заден шибедах (3 врати)
Оттегляне 1. Отстранете облицовката на покрива. Вижте раздел 501-05 за повече информация. 2. Отстранете подовата настилка на багажното отделение. 3. Разкачете поставката...

Шибедах — демонтаж и монтаж
Шибедах — демонтаж и монтаж
Оттегляне един. ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че люкът е в затворено положение. Отстранете облицовката на покрива. Вижте раздел 501-05 за повече информация. 2. Откачете...

Мотор на шибедах — демонтаж и монтаж
Мотор на шибедах — демонтаж и монтаж
Оттегляне един. ВНИМАНИЕ: За да избегнете повреда, декоративният панел на горната конзола може да бъде издърпан надолу само на разстоянието, необходимо за освобождаване...


Фокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1