Шибедах — демонтаж и монтаж

            0

Оттегляне


един. ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че люкът е в затворено положение.

Отстранете облицовката на покрива. Вижте раздел 501-05 за повече информация.

2. Откачете дренажните маркучи от панела на покрива.3. Разкачете люка на покрива от панела на покрива (12 болта).4. Отстранете плъзгащия се люк.
  • С помощта на друг техник компресирайте скобите и спуснете капака на шахтата.Инсталиране


един. ЗАБЕЛЕЖКА: Капакът на шахтата трябва да бъде правилно позициониран върху скобите, преди да затегнете болтовете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не затягайте напълно болтовете на този етап.

Монтирайте люк.

2. Затегнете болтовете в показаната последователност.3. Свържете дренажните маркучи към люка.4. Монтирайте облицовката на покрива. Вижте раздел 501-05 за повече информация.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1