Автомобилна батерия и алтернатор Ford Focus 1

Система за зареждане — описание и принцип на действие
Система за зареждане — описание и принцип на действие
1.4L и 1.6L двигатели Поз. Номер на резервна част Име 1 Генератор 2 Предупредителна лампа на системата за зареждане 3 Акумулатор 4 Допълнителен задвижващ ремък 1.8L и...

Зарядна система — диагностика и проверки
Зарядна система — диагностика и проверки
Специален инструмент 73 Цифров мултиметър или подобен 105 - R0051 Проверка и проверка 1. Проверете валидността на рекламацията на клиента чрез активиране на системата....

Система за зареждане — Точни тестове
Система за зареждане — Точни тестове
ТОЧЕН ТЕСТ A: СВЕТЛИНА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ ПРИ РАБОТЕЩ ДВИГАТЕЛ ЩАТИ ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ A1: ПРОВЕРЕТЕ БАТЕРИЯТА 1 Извършете тест за капацитет на батерията с FDS...

Зареждане на батерията
Зареждане на батерията
един. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дръжте батериите далече от деца. Батериите съдържат сярна киселина, така че избягвайте попадането на акумулаторна киселина върху кожата, очите или...

Спецификации на батерията и кабела
Спецификации на батерията и кабела
Спецификации на въртящия момент Име Nm lb-ft lb-in Гайки на скобата на батерията (към стойката на батерията) 8 - 71 Рафтови болтове за монтаж 12 9 - Скоба за батерия 12...

Батерия и кабели — описание и принцип на работа
Батерия и кабели — описание и принцип на работа
Поз. Номер на резервна част Име 1 Акумулатор 2 Капак на батерията 3 Рафт за инсталиране на батерията 4 Кабел за акумулатор (показани са двигатели 1,4L и 1,6L) Монтиран е...

Диагностика и тестове на батерията
Диагностика и тестове на батерията
Общо оборудване: Тестер за батерии. Проверка и проверка ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Батериите съдържат сярна киселина. Избягвайте контакт с кожата, очите и дрехите. Освен това,...

Изключване на батерията
Изключване на батерията
Откачете ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Батериите обикновено отделят експлозивни газове, които могат да причинят нараняване. Затова дръжте огън, искри или запалими вещества близо до...

Батерия — премахване и инсталиране
Батерия — премахване и инсталиране
Оттегляне 1. Отстранете капака на батерията. 1. Освободете капака. 2. Отстранете капака на батерията. 2. Изключете заземяващия проводник на батерията. За повече...

Рафт за инсталиране на батерията — премахване и инсталиране
Рафт за инсталиране на батерията — премахване и инсталиране
Оттегляне 1. Извадете батерията. За повече информация вижте главата за батерията, налична в този раздел. 2. Разкачете скобите за закрепване на заземяващия проводник и...

Кабели за акумулатор — отстраняване и инсталиране
Кабели за акумулатор — отстраняване и инсталиране
Оттегляне Всички превозни средства 1. Отстранете капака на батерията. 1. Освободете капака. 2. Отстранете капака на батерията. 2. Изключете заземяващите проводници на...

Рафт за инсталиране на батерия (1,6L Duratec)
Рафт за инсталиране на батерия (1,6L Duratec)
Оттегляне 1. Извадете батерията. За повече информация вижте главата за батерията, налична в този раздел. 2. Изключете кабелите на батерията от рафта на батерията. 3....

Кабели за акумулатор (1.6L Duratec) — премахване и инсталиране
Кабели за акумулатор (1.6L Duratec) — премахване и инсталиране
Оттегляне 1. Отстранете капака на батерията. 1. Освободете капака на батерията. 2. Отделете капака на батерията от рафта за батерии. 2. Изключете проводника на теглото...

Спецификации на генератора
Спецификации на генератора
Спецификации на въртящия момент Име Nm lb-ft lb-in Гайка за закрепване на захранващия проводник към генератора (двигател 1.6L Duratec) 5 - 55 Болт на скобата на тръбата...

Описание и принцип на действие
Описание и принцип на действие
Превозни средства с двигател 1.6L Zetec-SE/1.4L Поз. Номер на резервна част Име 1 Генератор Автомобили с 1.6L двигател Duratec Поз. Номер на резервна част Име 1...

Генератор (1.6L Zetec-SE/1.4L) — демонтаж и монтаж
Генератор (1.6L Zetec-SE/1.4L) — демонтаж и монтаж
Оттегляне 1. Изключете заземяващия проводник на батерията. 2. Отстранете спомагателния задвижващ ремък. Вижте раздел 303-05 за повече информация. 3. Отстранете капака на...

Генератор (1.8L/2.0L/2.0L Duratec RS/1.6L Zetec-E) — демонтаж и монтаж
Генератор (1.8L/2.0L/2.0L Duratec RS/1.6L Zetec-E) — демонтаж и монтаж
Оттегляне ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пушете и не ходете със запалена цигара или открит пламък от какъвто и да е вид, докато работите върху или близо до предмети, свързани с...

Генератор (1.8л дизел) — демонтаж и монтаж
Генератор (1.8л дизел) — демонтаж и монтаж
Оттегляне Всички превозни средства 1. Изключете заземяващия проводник на батерията. 2. Отстранете спомагателния задвижващ ремък. Вижте раздел 303-05 за повече...

Генератор (1.6L Duratec) — демонтаж и монтаж
Генератор (1.6L Duratec) — демонтаж и монтаж
Оттегляне 1. Изключете заземяващия проводник на батерията. Вижте раздел 414-01 за повече информация. 2. Отстранете кожуха на охлаждащия вентилатор. Вижте раздел 303-03...
Фокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1