Зареждане на батерията

            0

един. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дръжте батериите далече от деца. Батериите съдържат сярна киселина, така че избягвайте попадането на акумулаторна киселина върху кожата, очите или дрехите ви. Когато работите близо до акумулатора, носете защитни очила, за да се предпазите от евентуални пръски от акумулаторна киселина. Ако киселината на батерията влезе в контакт с кожата или очите, незабавно промийте засегнатата област с вода в продължение на 15 минути и незабавно потърсете медицинска помощ. При поглъщане на киселина незабавно потърсете медицинска помощ. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Батериите отделят експлозивни газове, които могат да причинят нараняване, така че дръжте огън, искри или запалими вещества далеч от батерията. Когато зареждате батерията или работите близо до батерията, винаги предпазвайте лицето и очите си. Винаги осигурявайте подходяща вентилация. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги следвайте всички инструкции на производителя, когато работите с оборудване за зареждане. Неспазването на тази инструкция може да доведе до нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да включите зарядното устройство, свържете зарядното към батерията. Неспазването на тази инструкция може да доведе до нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изключете зарядното устройство, преди да го изключите от батерията. Неспазването на тази инструкция може да доведе до нараняване.

ВНИМАНИЕ: Батериите не трябва да се зареждат в превозно средство.


ВНИМАНИЕ: Не използвайте генератор за презареждане на изтощена батерия, тъй като това изисква над осем часа непрекъсната работа без допълнително натоварване на системата за зареждане.

ЗАБЕЛЕЖКА: Маркировката за максимално ниво на електролита е приблизително 40 mm под горната част на батерията.

Поставете батерията върху равна, равна повърхност и проверете през отворите на кутията, за да видите дали нивото на електролита достига указаната максимална маркировка.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важно е да не препълвате батерията, тъй като това може да изтече киселина от батерията и да корозира автомобила. Неспазването на тази инструкция може да доведе до нараняване.

2. Ако нивото е под максималната маркировка, отстранете вентилационните отвори и добавете киселина на батерията към клетката(ите) на батерията до правилното ниво.

3. Студените батерии не могат да се заредят веднага. Следователно батериите трябва да се оставят да се затоплят до приблизително 5°C (41°F), преди да бъдат заредени. Това може да отнеме четири до осем часа при стайна температура, в зависимост от началната температура и размера на батерията.


4. Напълно разредена батерия може да се зарежда бавно в началото и в някои случаи може да не приема зареждане, когато зарядното устройство е настроено нормално. Ако батериите са в това състояние, зареждането може да започне в положение "Пълна батерия" на зарядни устройства, които имат тази функция.

5. За да определите дали батерията приема заряд, следвайте инструкциите на производителя на зарядното за използване на превключвателя "Пълна батерия". Ако е монтиран превключвател с пружина, превключвателят трябва да се държи в положение ВКЛЮЧЕНО до три минути.

6. След като освободите превключвателя "Пълна батерия" и при включено зарядно устройство, измерете напрежението на батерията. Ако измервателният уред показва 12 V или по-високо, батерията получава заряд и може да бъде презаредена. Въпреки това, батерии, които са под 5°C (41°F), може да изискват до два часа зареждане, преди скоростта на зареждане да стане достатъчно висока, за да може зарядът да бъде измерен с амперметър. Установено е, че всички неповредени батерии могат да бъдат заредени чрез тази процедура. Ако батерията не може да се зареди чрез тази процедура, трябва да се постави нова батерия.

7. Процедурата за бързо зареждане е предназначена за презареждане на батерии, които са преминали теста за зареждане и изискват само презареждане. Това може да се наложи в случай на повреда на оперативната батерия, като например повреда при стартиране (двигателят на превозното средство няма да завърти поради нисък заряд на батерията) или ако батерията на превозното средство е изтощена поради натоварване, докато двигателят е изключен.

8. При изключени кабели батерията може бързо да се презареди, като се използва някой от следните методи:
  • Заредете с 20 A DC за 2 часа (ръчна настройка на зарядното).
  • Извършете 2-часово зареждане с постоянен потенциал (автоматична настройка на зарядното устройство).Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1