Изпускателна система на превозно средство Ford Focus 2

Конструктивни характеристики на изпускателния отвор за отработените газове
Конструктивни характеристики на изпускателния отвор за отработените газове
Ориз. 5.24 . Catcollector: 1 - сензори за контрол на концентрацията на кислород в отработените газове; 2 - диагностични сензори за концентрация на кислород в...

Смяна на тампоните на окачването на изпускателната система
Смяна на тампоните на окачването на изпускателната система
Гумените подложки за окачване на изпускателната система се сменят, ако поради тяхната повреда или прекомерна деформация елементите на системата започнат да чукат, в...

Смяна на основен и допълнителен ауспуси
Смяна на основен и допълнителен ауспуси
Основният и допълнителният шумозаглушители са свързани помежду си чрез заварени тръби в неразглобяем възел, който, ако някой елемент е повреден, трябва да бъде отстранен...

Демонтаж, монтаж на колектора и смяна на уплътнението му
Демонтаж, монтаж на колектора и смяна на уплътнението му
Системата има два конвертора на отработените газове, комбинирани с изпускателен колектор (katkollektor). Възможна причина за повредата на колектора може да бъде...

Премахване и инсталиране на термични екрани
Премахване и инсталиране на термични екрани
По време на работа на двигателя изпускателната система се нагрява до висока температура. Ето защо, в случай на тежки механични повреди на термичните екрани, монтирани...
Фокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1