Изпускателна система на превозно средство Ford Mondeo 4

Изпускателна система
Изпускателна система
Фиг. 5.61. Katokollektor двигател Duratec Ti-VCT обем 1,6 л: 1 – контролни сензори за концентрация на кислород; 2 – диагностични сензори за концентрация на кислород....

Смяна на тампоните на окачването на изпускателната система
Смяна на тампоните на окачването на изпускателната система
Гумените подложки за окачване на изпускателната система се сменят, ако поради тяхната повреда или прекомерна деформация елементите на системата започнат да чукат, в...

Премахване и монтиране на колектора и подмяна на уплътнението му
Премахване и монтиране на колектора и подмяна на уплътнението му
Системата има един или два конвертора на отработените газове, комбинирани с изпускателен колектор (katkollektor). Възможна причина за повредата на колектора може да бъде...

Демонтаж и монтаж на основни и допълнителни шумозаглушители
Демонтаж и монтаж на основни и допълнителни шумозаглушители
Основният и допълнителният шумозаглушители са свързани помежду си чрез заварени тръби в неразглобяем възел, който, ако някой елемент е повреден, трябва да бъде отстранен...

Премахване и инсталиране на термични екрани
Премахване и инсталиране на термични екрани
По време на работа на двигателя изпускателната система се нагрява до висока температура. Ето защо, в случай на тежки механични повреди на термичните екрани, монтирани...
Mondeo 4 
Mondeo 3 
Mondeo 2 
Mondeo 1 и 2 
Mondeo 1