6-цилиндров автомобилен двигател Ford Mondeo 1 и 2

Спецификации и моменти на затягане
Спецификации и моменти на затягане
Общи данни Тип двигател 6-цилиндров редови, 24-клапанов, с две цилиндрови глави, с два горни разпределителни вала на всяка цилиндрова глава Код на двигателя МОРЕ...

Обща информация за двигателя
Обща информация за двигателя
Използване на информацията в тази глава Глава 25 описва ремонтните процедури, които се извършват на двигателя, монтиран в автомобила, и съдържа само техническите...

Ремонтни операции, извършени без демонтиране на двигателя
Ремонтни операции, извършени без демонтиране на двигателя
1. Следните операции могат да се извършват, без да се демонтира двигателят от автомобила: a) Премахване и монтиране на всмукателни и изпускателни колектори b)...

Тест за компресия
Тест за компресия
1. В случай на влошаване на работата на двигателя или в случай на повреда на запалването, причината за която не може да бъде приписана на системата за запалване или...

Горна мъртва част на цилиндър #1
Горна мъртва част на цилиндър #1
Обща информация 1. Горна мъртва точка (ГМТ) - най-високата точка в цилиндъра, която буталото достига при движението си напред при въртене на коляновия вал. Всяко бутало...

Сваляне и монтиране на капака на цилиндровата глава
Сваляне и монтиране на капака на цилиндровата глава
Глава на преден блок Оттегляне 1. Изключете отрицателния кабел на батерията (Глава 5, параграф 1). 2. Развийте болтовете на пластмасовия капак, фиксиран отгоре на...

Премахване и монтиране на всмукателния колектор
Премахване и монтиране на всмукателния колектор
Горна секция на всмукателния колектор Оттегляне 1. Изключете отрицателния кабел на акумулатора (Глава 5, параграф 1). 2. Развийте болтовете за закрепване на пластмасовия...

Премахване и монтиране на изпускателен колектор
Премахване и монтиране на изпускателен колектор
Предупреждение: Тази процедура трябва да се извърши, когато двигателят е напълно охладен. Предна част на изпускателния колектор Оттегляне 1. Изключете отрицателния кабел...

Сваляне и монтиране на шайбата на коляновия вал
Сваляне и монтиране на шайбата на коляновия вал
Оттегляне 1. Задействайте ръчната спирачка. Повдигнете предния край и го поставете върху стойки. Свалете дясното предно колело. 2. Отстранете фиксатора на дясното предно...

Капак на синхронизиращия механизъм (MGR)
Капак на синхронизиращия механизъм (MGR)
Оттегляне 1. Задействайте ръчната спирачка. Повдигнете предния край и го поставете върху стойки. Свалете дясното предно колело. 2. Източете маслото от двигателя ( глава...

Премахване и монтиране на синхронизираща верига
Премахване и монтиране на синхронизираща верига
Оттегляне 1. Завъртете двигателя до TDC за цилиндър #1 ( параграф 4 ). 2. Отстранете капака на MHR ( параграф 9 ). 3. Отстранете диска на датчика за положение на...

Смяна на уплътнението на разпределителния вал
Смяна на уплътнението на разпределителния вал
Забележка: Само левият край на входящия разпределителен вал на предната глава има монтирано уплътнение. Това е така, защото този вал задвижва помпата на охладителната...

Разпределителни валове, хидравлични регулатори и кобилици
Разпределителни валове, хидравлични регулатори и кобилици
Оттегляне 1. Отстранете капаците на главата и синхронизационните вериги ( параграф 5 , 9 ). 2. Завийте временно болта в края на коляновия вал, така че валът да може да...

Сваляне и монтиране на главата на цилиндъра
Сваляне и монтиране на главата на цилиндъра
Оттегляне 1. Изключете отрицателния кабел на акумулатора. За по-добър достъп извадете батерията и въздушния филтър. 2. Източете охладителната система ( Глава 1 ). 3....

Премахване и инсталиране на палета
Премахване и инсталиране на палета
Оттегляне 1. Задействайте ръчната спирачка. Повдигнете предния край и го поставете върху стойки. 2. Източете маслото от двигателя. След това промийте и поставете...

Отстраняване, проверка и монтаж на маслената помпа
Отстраняване, проверка и монтаж на маслената помпа
Оттегляне 1. Отстранете MHR веригите ( параграф 10 ). Тази процедура включва премахване на палета ( параграф 14 ). 2. Отстранете болтовете на фланеца и опорната гайка и...

Премахване и монтиране на маслен охладител
Премахване и монтиране на маслен охладител
Оттегляне 1. Масленият охладител се намира от предната страна на двигателя между масления филтър и цилиндровия блок. Източете охладителната система ( глава 1 ). 2....

Сензор за индикатор за налягане на маслото
Сензор за индикатор за налягане на маслото
Оттегляне 1. Сензорът за индикатор за налягане на маслото се намира от предната страна на цилиндровия блок близо до масления филтър. 2. Задействайте ръчната спирачка....

Смяна на уплътнението на коляновия вал
Смяна на уплътнението на коляновия вал
Десен маншет (от страната на MHR) 1. Изключете отрицателния кабел на акумулатора. 2. Задействайте ръчната спирачка. Повдигнете предния край и го поставете върху стойки....

Отстраняване, проверка и монтаж на маховика/предната плоча
Отстраняване, проверка и монтаж на маховика/предната плоча
Оттегляне 1. Отстранете трансмисията (глава 7A или 7B). Има смисъл да проверите и маншетите и да ги смените, ако е необходимо. 2. При моделите с неавтоматична трансмисия...

Проверка и подмяна на опори на двигател и трансмисия
Проверка и подмяна на опори на двигател и трансмисия
1. Тези опори не изискват често внимание, но унищожена или счупена опора трябва да се смени незабавно. В противен случай натоварванията, генерирани в силовото предаване,...
Mondeo 4 
Mondeo 3 
Mondeo 2 
Mondeo 1 и 2 
Mondeo 1