Изпускателна система на превозно средство Ford Mondeo 2

Изпускателна система
Изпускателна система
Фиг. 306. Система за освобождаване на отработените газове на 16-клапанен двигател (от януари 1997 г.): 1 - изпускателна тръба; 2 - неутрализатор; 3 - междинен...

Премахване и монтиране на изпускателната система
Премахване и монтиране на изпускателната система
Срокът на експлоатация на изпускателната система зависи от условията на работа на автомобила. Ако автомобилът пътува предимно на кратки разстояния, тогава процесът на...

Предпазни мерки за работа с каталитичен конвертор
Предпазни мерки за работа с каталитичен конвертор
Особено опасна за преобразувателя е неизгоряла горима смес, която може да се запали в силно нагрят катализатор и по този начин да повиши температурата си до опасно ниво....

Премахване и инсталиране на каталитичен преобразувател
Премахване и инсталиране на каталитичен преобразувател
В зависимост от модела на монтирания двигател, закрепването на катализатора и процедурата за смяната му са различни за различните модели. 16-клапанов двигател (до края...

Ламбда сонда
Ламбда сонда
Ламбда сондата (кислороден сензор или O 2 -сензор) е монтирана пред катализатора. Главата на керамичния сензор е външно в потока на отработените газове и вътрешно...


Mondeo 4 
Mondeo 3 
Mondeo 2 
Mondeo 1 и 2 
Mondeo 1