Горивна и изпускателна системи на Ford Mondeo 1

Обща информация за горивната система
Обща информация за горивната система
Горивната система включва резервоара за гориво, горивната помпа, разположена в резервоара за гориво (само за бензинови двигатели), горивопроводи, горивни и въздушни...

Изисквания за чистота при работа с горивната система
Изисквания за чистота при работа с горивната система
При работа по горивната система трябва стриктно да се спазват следните правила: Почистете старателно точките на свързване и околните зони, преди да отстраните маркучите....

Сензор за количеството гориво, демонтаж и монтаж на горивната помпа
Сензор за количеството гориво, демонтаж и монтаж на горивната помпа
Сензорът за количеството гориво е монтиран в резервоара отгоре. При бензиновите двигатели горивната помпа се намира на скобата на сензора за количеството гориво. Ако...

Премахване и монтиране на резервоара за гориво
Премахване и монтиране на резервоара за гориво
Внимание! Резервоарът за гориво трябва да се сваля само ако имате смукателна помпа за гориво. Не засмуквайте гориво с уста през маркуча. За модели със задвижване на...

Премахване на резервоара за гориво при модел със задвижване на всички колела
Премахване на резервоара за гориво при модел със задвижване на всички колела
Оттегляне Резервоарът за гориво се отстранява по същия начин, както при други модели, но трябва да се извърши следната подготвителна работа: За да освободите част от...

Смяна на предпазния ключ на горивната помпа
Смяна на предпазния ключ на горивната помпа
Бензинови двигатели Всички модели с бензинова инжекционна система са оборудвани с предпазен ключ, който изключва горивната помпа в случай на авария или претоварване....

Премахване и монтиране на релето на системата за впръскване на гориво
Премахване и монтиране на релето на системата за впръскване на гориво
Бензинов двигател Ако горивната помпа не се включва (няма шум при работа, няма захранване), проверете захранването, както следва: предпазният превключвател долу вляво в...

Отстраняване и монтиране на въздушния филтър и смукателната тръба
Отстраняване и монтиране на въздушния филтър и смукателната тръба
За да се сведе до минимум шумът, свързан с поемането на въздух, смукателната тръба съдържа няколко помощни контейнера, т.нар. резонатори. Резонаторите намаляват...

Премахване и инсталиране на газова тяга
Премахване и инсталиране на газова тяга
Внимание! Връзката на дросела е много податлива на прегъвания и трябва да се борави изключително внимателно по време на монтажа. Дори леко огъване на връзката може да...

Регулиране на тягата на дросела
Регулиране на тягата на дросела
Четирицилиндров бензинов двигател без управление на задвижващия челен товарач, дизелов двигател Бензинов двигател: Свалете въздушната кутия над всмукателния колектор....

Изпускателна система
Изпускателна система
Изпускателната система се състои от предна изпускателна тръба с катализатор, основен шумозаглушител и допълнителен шумозаглушител. Допълнителният ауспух е изработен от...

Функции на катализатора на изпускателната система
Функции на катализатора на изпускателната система
Всички двигатели на Ford Mondeo са оборудвани с катализатор за пречистване на отработените газове. Катализаторът се намира в предната изпускателна тръба. Катализаторът...

Обработка на превозни средства, оборудвани с каталитични конвертори
Обработка на превозни средства, оборудвани с каталитични конвертори
За да предотвратите повреда на сензора за кислород и катализатора, трябва стриктно да се спазват следните точки: Бензинови двигатели Пълнете резервоара само с безоловен...

Премахване и монтиране на изпускателната система
Премахване и монтиране на изпускателната система
Внимание! Производствените модели използват изпускателна система от две части, тази система може да бъде заменена с изпускателна система от три или четири части в случай...

Премахване и инсталиране на допълнителен шумозаглушител
Премахване и инсталиране на допълнителен шумозаглушител
Оттегляне Повдигнете автомобила. Ако превозното средство е оборудвано със стандартна изпускателна система от две части, междинната тръба трябва да се среже в точката,...
Mondeo 4 
Mondeo 3 
Mondeo 2 
Mondeo 1 и 2 
Mondeo 1