Отоплителна система на превозно средство Ford Mondeo 1

Отоплителна система — описание на конструкцията
Отоплителна система — описание на конструкцията
За отопление свежият въздух се засмуква под предното стъкло и, преминавайки през вентилатора, се насочва в купето. В този случай въздухът духа над отоплителния радиатор...

Превключвател на вентилатора и регулатор на температурата
Превключвател на вентилатора и регулатор на температурата
Оттегляне Изключете заземяващия проводник (-) от батерията. Внимание! В резултат на това данните в електронните устройства за съхранение, като например памет за грешки...

Премахване и инсталиране на филтъра за прах
Премахване и инсталиране на филтъра за прах
Филтърът за прах се намира зад вентилационната решетка и филтрира най-малките частици прах, мръсотия и полени от входящия свеж въздух. Филтърът за прах се сменя на всеки...

Премахване и инсталиране на вентилатора
Премахване и инсталиране на вентилатора
Оттегляне Изключете заземяващия проводник (-) от батерията. Внимание! В резултат на това данните в електронните устройства за съхранение, като например памет за грешки...

Премахване и инсталиране на допълнително съпротивление за нагряване
Премахване и инсталиране на допълнително съпротивление за нагряване
Оттегляне Изключете заземяващия проводник (-) от батерията. Внимание! В резултат на това данните в електронните устройства за съхранение, като например памет за грешки...

Отстраняване и поставяне на дясната вентилационна дюза
Отстраняване и поставяне на дясната вентилационна дюза
Оттегляне Издърпайте вентилационната дюза с малка отвертка. За да предотвратите повреда на арматурното табло, поставете лист хартия под отвертката. Извадете жабката. За...
Mondeo 4 
Mondeo 3 
Mondeo 2 
Mondeo 1 и 2 
Mondeo 1