Предно окачване на превозно средство Ford Mondeo 2

Обща информация за предното окачване
Обща информация за предното окачване
Предното окачване включва: - Амортисьори MkPherson с винтови пружини, които са монтирани между две опорни чаши на окачването; - хидравлични амортисьори с двойно...

Премахване на лагера на колелото
Премахване на лагера на колелото
За да смените лагер на колелото, използвайте различни специални щанги и пресови матрици, които във всеки случай могат да бъдат заменени с подходящи спомагателни...

Премахване на кормилния накрайник
Премахване на кормилния накрайник
Първо отстранете задвижващия вал на предното колело, за което (преди да поставите колата на крика) развийте гайката на задвижващия вал. Отстранете кормилния накрайник,...

Инсталиране на кормилния накрайник
Инсталиране на кормилния накрайник
Смяната на лагера на колелото (или фланеца на главината на колелото) е описана в раздел. 12.1. Монтирайте кормилния накрайник в следния ред: Фиг. 193. Разхлабване на...

Премахване и монтиране на лявото напречно контролно рамо
Премахване и монтиране на лявото напречно контролно рамо
Процесите на демонтиране и монтиране на различни напречни лостове не са еднакви, поради което са описани отделно за всеки лост. Завършването на тази работа отнема много...

Премахване и монтиране на дясно напречно рамо
Премахване и монтиране на дясно напречно рамо
Дясното напречно рамо може да се демонтира, без да се демонтира подрамката, ако например трябва да се сменят само гумените втулки на напречното рамо. Премахването на...

Премахване и монтиране на стабилизираща щанга
Премахване и монтиране на стабилизираща щанга
За да смените стабилизатора, премахнете напълно подрамката. Тази работа, идентична с отстраняването и монтирането на лявото напречно рамо, е описана в съответния раздел....

Премахване и монтиране на амортисьорна стойка
Премахване и монтиране на амортисьорна стойка
Отстраняването на амортисьора е необходимо само за смяна на амортисьора, горния аксиален блок или спиралната пружина. Амортисьорът може да бъде свален със или без апарат...

Премахване и поставяне на предни пружини
Премахване и поставяне на предни пружини
Предните пружини имат серийни номера, така че при смяна трябва да се монтират само пружини със същите фабрични маркировки. Спиралната пружина може да бъде заменена само...

Задаване на подравняване на колелата
Задаване на подравняване на колелата
Стойността на пръста на колелото трябва да бъде в диапазона, посочен в техническата спецификация. Обърнете внимание, че колелата могат да имат или положителна, или...
Mondeo 4 
Mondeo 3 
Mondeo 2 
Mondeo 1 и 2 
Mondeo 1