Отстраняване на неизправности на превозно средство Ford Mondeo 1

Отстраняване на проблеми с двигателя
Отстраняване на проблеми с двигателя
Ако двигателят не стартира, тогава е необходимо да се систематизират неизправностите. За да може двигателят изобщо да стартира, винаги трябва да са изпълнени две основни...

Диагностика на неизправности в системата за циркулация на масло
Диагностика на неизправности в системата за циркулация на масло
Диагностика на неизправности в системата за циркулация на масло

Диагностика на неизправности в системата за охлаждане на двигателя
Диагностика на неизправности в системата за охлаждане на двигателя
Диагностика на неизправности в системата за охлаждане на двигателя Неизправност: Температурата на охлаждащата течност е твърде висока, показанията са в червения диапазон.

Диагностика на неизправности в бензиновата инжекционна система
Диагностика на неизправности в бензиновата инжекционна система
Диагностика на неизправности в бензиновата инжекционна система По-долу е даден списък с възможни неизправности и най-честите причини. Преди отстраняване на неизправности...

Таблица за отстраняване на неизправности в системата за впръскване на дизелово гориво
Таблица за отстраняване на неизправности в системата за впръскване на дизелово гориво
Таблица за отстраняване на неизправности в системата за впръскване на дизелово гориво Преди да продължите с отстраняването на неизправности, като използвате...

Диагностика на неизправност на съединителя
Диагностика на неизправност на съединителя
Диагностика на неизправност на съединителя

Отстраняване на неизправности в спирачната система
Отстраняване на неизправности в спирачната система
Отстраняване на неизправности в спирачната система

Диагностика на неизправности в гумите
Диагностика на неизправности в гумите
Диагностика на неизправности в гумите Носете Причина Повече износване по ръбовете на протектора, отколкото в средата Твърде ниско налягане в гумите Повече износване в...

Диагностика на грешки в отоплението на интериора
Диагностика на грешки в отоплението на интериора
Диагностика на грешки в отоплението на интериора

Отстраняване на проблеми с батерията
Отстраняване на проблеми с батерията
Отстраняване на проблеми с батерията Забележките, отбелязани с 1) не се отнасят за батерии без поддръжка.

Отстраняване на проблеми с генератора
Отстраняване на проблеми с генератора
Отстраняване на проблеми с генератора

Диагностика на неизправности на стартера
Диагностика на неизправности на стартера
Диагностика на неизправности на стартера Ако стартерът не се върти, тогава първо трябва да проверите дали има напрежение най-малко 10 V на клема 50 на тяговото реле,...

Диагностика на дефектни пера на чистачките
Диагностика на дефектни пера на чистачките
Диагностика на дефектни пера на чистачките

Вижте и други подобни раздели за автомобили Ford:
• Обща информация: Диагностика на грешка Форд Taurus 1 и 2 (1986-1994)Mondeo 4 
Mondeo 3 
Mondeo 2 
Mondeo 1 и 2 
Mondeo 1