Система за контрол на емисиите на превозното средство Ford Mondeo 1 и 2

Спецификации и моменти на затягане
Спецификации и моменти на затягане
Електромагнитен клапан за прочистване на кутията с въглен Съпротивление 50...120 0m Електромагнитен клапан за доизгаряне Съпротивление 50...120 ома Моменти на затягане...

Обща информация за системата за управление на емисиите
Обща информация за системата за управление на емисиите
Превозното средство е оборудвано с няколко системи за контрол на емисиите, предназначени да намалят емисиите на продукти от горенето и горивни пари, както и да...

Описание на системите за контрол на емисиите
Описание на системите за контрол на емисиите
1. При моделите с 4-цилиндрови двигатели основните компоненти на тази система са маслоотделител, монтиран на цилиндровия блок отпред (от страната на радиатора) и...

Проверка и подмяна на компоненти на системата за контрол на емисиите
Проверка и подмяна на компоненти на системата за контрол на емисиите
Система за принудителна вентилация на картера (PVC) Проверява се 1. Процедурата за проверка на компонентите на системата е представена в Глава 1 . Смяна на компоненти...

Каталитичен конвертор — предпазни мерки
Каталитичен конвертор — предпазни мерки
1. Катализаторът е надеждно и просто устройство, което не изисква поддръжка. Следват ситуации, които трябва да се избягват, за да се осигури надеждна работа на инвертора...
Mondeo 4 
Mondeo 3 
Mondeo 2 
Mondeo 1 и 2 
Mondeo 1