Силовия агрегат на превозно средство Ford Mondeo 4

Mondeo 4 
Mondeo 3 
Mondeo 2 
Mondeo 1 и 2 
Mondeo 1