Система за запалване на двигателя на превозното средство Ford Mondeo 2

Обща информация за системата за запалване
Обща информация за системата за запалване
Системата за запалване на всички двигатели е свързана към системата за впръскване на гориво и се управлява от електронен блок за управление на двигателя. Двигателят е...

Предпазни мерки при работа със запалителната система
Предпазни мерки при работа със запалителната система
Предупреждение: Системата за запалване може да генерира до 32 kV - бъдете внимателни, когато работите по системата за запалване. Работата със системата за запалване...

Смяна на блока за управление на двигателя
Смяна на блока за управление на двигателя
Системата за управление на двигателя работи на 104-пинов модул за запалване. За да премахнете контролния блок: - Изключете проводника от клемата "-" на акумулатора; -...

Запалителни свещи
Запалителни свещи
Серия номер . За да работи правилно запалителната свещ, тя трябва бързо да достигне температура на самопочистване от приблизително 400° C. В противен случай върху...

Диагностика на системата за запалване
Диагностика на системата за запалване
Диагностиката на системата за запалване се препоръчва да се извършва в специализирани сервизи. Но ако възникне неизправност в системата, можете сами да я...


Поддержка сайта: матрицы для ноутбуков
Mondeo 4 
Mondeo 3 
Mondeo 2 
Mondeo 1 и 2 
Mondeo 1