Система за впръскване на гориво (бензин) Ford Mondeo 1

Схематично представяне на системата за впръскване на гориво
Схематично представяне на системата за впръскване на гориво
Схематично представяне на системата за впръскване на гориво в 1,8 и 2,0-литрови двигатели: 1 - EEC IV-модул; 2 - Горивна помпа; 3 - Реле на горивната помпа; 4 - Горивен...

Регулиране на работата на двигателя
Регулиране на работата на двигателя
Системите за запалване и впръскване се регулират от общо устройство за управление, името на компанията Ford EEC IV. Този раздел описва основно инжекционния модул. Всички...

Автодиагностика на системите за запалване и впръскване на гориво
Автодиагностика на системите за запалване и впръскване на гориво
Регулирането на оборотите на празен ход и съдържанието на CO вече не е необходимо при използване на блока за управление EEC IV. Системата се самонаблюдава и записва...

Проверка на дюзи
Проверка на дюзи
Джетовете впръскват гориво на равни интервали, т.е. за всеки оборот на коляновия вал се впръсква половината от количеството гориво, необходимо за един такт на всмукване....

Премахване и монтиране на дюзи и регулатор на налягането на горивото
Премахване и монтиране на дюзи и регулатор на налягането на горивото
Оттегляне Изключете заземяващия проводник (-) от батерията. Внимание! В резултат на това данните в електронните устройства за съхранение, като например памет за грешки...

Отстраняване на системни неизправности в системата за запалване и впръскване на гориво
Отстраняване на системни неизправности в системата за запалване и впръскване на гориво
Отстраняване на системни неизправности в системата за запалване и впръскване на гориво Преди да започнете отстраняване на неизправности с помощта на тази таблица, трябва...
Mondeo 4 
Mondeo 3 
Mondeo 2 
Mondeo 1 и 2 
Mondeo 1