0

Джетовете впръскват гориво на равни интервали, т.е. за всеки оборот на коляновия вал се впръсква половината от количеството гориво, необходимо за един такт на всмукване. Клапанът впръсква гориво под формата на конус и се затваря херметически веднага след края на впръскването. Спуканите клапани създават проблеми при стартиране на горещ двигател. Дефектните дюзи могат да доведат до спонтанно задействане и спиране на двигателя.

Стартирайте двигателя и го оставете да работи на празен ход.

С помощта на стетоскоп проверете при работещ двигател дали всеки отделен клапан щрака. Това тракане се причинява от отварянето и затварянето на струята.

Ако няма стетоскоп, тогава с отвертка или пръст можете да усетите дали струята работи.

При установяване на много силни шумове при работа или пълното им отсъствие трябва да се провери щепселното съединение, наличието на сигнал от устройството за управление и съпротивлението на струята (работа се извършва в сервиза).Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеMondeo 4 
Mondeo 3 
Mondeo 2 
Mondeo 1 и 2 
Mondeo 1