Система за запалване на двигателя на превозното средство Ford Mondeo 3

Устройство на системата за запалване
Устройство на системата за запалване
Основна конструкция на напълно електронна система за запалване 1 - Запалителни свещи, 2 - Бобина за запалване с двойна искра, 3 - Превключвател на газта, 4 - Блок за...

Запалителна бобина
Запалителна бобина
За да могат запалителните свещи да създадат искров разряд, към техните електроди трябва да се приложи високо напрежение. В зависимост от системата за запалване, това...

Устойчиви на висока температура запалителни свещи
Устойчиви на висока температура запалителни свещи
Задачата на запалителните свещи е да запалят въздушно-горивната смес в горивната камера. Това води до температури до 2500°C и налягане на горене до 60 бара. За да могат...

Смяна на запалителни свещи — след 60 000 километра
Смяна на запалителни свещи — след 60 000 километра
Планът за поддръжка на Ford изисква смяна на запалителните свещи на всеки 60 000 километра. Ако старите запалителни свещи не стартират вашето Mondeo незадоволително или...

Проверка с многофункционален инструмент — сензор за скорост
Проверка с многофункционален инструмент — сензор за скорост
Чрез измерване на съпротивление (универсален уред, виж също глава Електрообзавеждане) се проверява функционирането на датчика за скорост. За да сте сигурни, че...

С помощта на асистент, няма проблем — проверка на сензора за налягане
С помощта на асистент, няма проблем — проверка на сензора за налягане
РЕД НА РАБОТА Изключете маркуча от датчика за налягане и запушете отвора с върха на пръста си. Накарайте асистента си да стартира двигателя и да го вдигне до средна...

Координирана работа — проверка на тока в системата за запалване
Координирана работа — проверка на тока в системата за запалване
РЕД НА РАБОТА Изключете щепсела и извадете свещта. Поставете свещта върху демонтираната запалителна свещ и поставете свещта заедно със свещта с идеален контакт със...

Измерване на съпротивлението на бобината за запалване
Измерване на съпротивлението на бобината за запалване
Измерването предполага правилното функциониране на системата за управление на двигателя. С помощта на мултиметър в системите за запалване с високо напрежение е възможно...

Демонтиране на запалителния модул
Демонтиране на запалителния модул
РЕД НА РАБОТА Изключете кабела на акумулатора и... ...след това разкачете кабелните връзки на блока за запалване. След това развийте четирите монтажни винта и извадете...

Предварителен нагревател на дизелов двигател
Предварителен нагревател на дизелов двигател
Според практическия опит при студен старт дизеловите двигатели гасят трудно само в първия етап. Двигателите с директно впръскване, като например в Mondeo, дори през...

Проверка на подгревателя
Проверка на подгревателя
Ако се подозира дефект в системата за предварително загряване на вашия дизелов двигател, процедирайте както следва: РЕД НА РАБОТА Проверете предпазителите в...

Проверка на релето за предварително загряване
Проверка на релето за предварително загряване
РЕД НА РАБОТА Свалете капака на кутията с предпазители в двигателното отделение. Проверете релето за предварително нагряване, сменете го, ако е необходимо.

Проверка на подгревни свещи
Проверка на подгревни свещи
РЕД НА РАБОТА Изключете батерията. Разкачете кабелните връзки, отстранете подгревните свещи с подходящ гаечен ключ от главата на цилиндъра. Поставете свещите върху...
Mondeo 4 
Mondeo 3 
Mondeo 2 
Mondeo 1 и 2 
Mondeo 1