Система за отопление и вентилация Ford Focus Turnier 1

Обща информация за отопление и вентилация
Обща информация за отопление и вентилация
Част от настъпващия въздушен поток навлиза в купето през вентилационната решетка пред предното стъкло. По пътя си към кабината пресният въздух преминава през прахови...

Периодични проверки на отоплението и вентилацията
Периодични проверки на отоплението и вентилацията
Проверявайте климата във вашия Focus от време на време. Частици прах, улична мръсотия, насекоми или падащи есенни листа могат в крайна сметка да запушат въздуховодите и...

Помощ при неизправности на отоплителната система
Помощ при неизправности на отоплителната система
Помощ при неизправности на отоплителната система

Демонтиране на контролния модул за отопление и вентилация
Демонтиране на контролния модул за отопление и вентилация
Демонтаж Изключете заземяващия проводник на батерията. Повдигнете здраво предната част на автомобила. Отворете капачката на разширителния резервоар за охлаждащата...

Въздушен вентилатор — обща информация
Въздушен вентилатор — обща информация
Във всички модели на Focus, обменът на въздух в кабината се поддържа от четиристепенен радиален въздушен вентилатор. Компресорът е рационално монтиран пред...

Отстраняване на неизправности във вентилатора
Отстраняване на неизправности във вентилатора
Ако компресорът не работи в някоя от позициите на превключвателя, първо проверете предпазител 64 (кутия с допълнителни предпазители в двигателния отсек). Ако...

Смяна на двигателя на вентилатора
Смяна на двигателя на вентилатора
Един опитен любител ще може самостоятелно да замени двигателя на компресора. Демонтирайте лявата облицовка на краката, както при демонтажа на топлообменника. Изключете...

Премахнете контрола за отопление/клима
Премахнете контрола за отопление/клима
Изключете батерията. Отстранете радио/касетния дек и (ако има) CD плейър. Отстранете контрола за отопление/климатик. Разкачете общо седем конектора и отстранете...

Премахване на сервомотора на клапата за циркулация на въздух
Премахване на сервомотора на клапата за циркулация на въздух
Отворете и извадете жабката от куките. Демонтирайте сервомотора (стрелка), за да направите това, изключете конектора и развийте трите болта. Премахване на сервомотора...

Премахване на кабелите на въздухоразпределителя
Премахване на кабелите на въздухоразпределителя
Изключете батерията. Отстранете радио/касетния дек и (ако има) CD плейър. Отстранете декоративния панел на управлението (отопление/климатик). Отстранете облицовката на...
Фокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1