Премахване на сервомотора на клапата за циркулация на въздух

            0

Отворете и извадете жабката от куките.

Демонтирайте сервомотора (стрелка), за да направите това, изключете конектора и развийте трите болта.Премахване на сервомотора


При монтажа натиснете сервомотора върху профилирания вал. Ако е необходимо, използвайте пръстите си, за да преместите клапата за циркулация на въздуха до желаната позиция.

След това монтирайте всички структурни елементи в обратен ред.

Проверете работата на клапата за циркулация на въздуха.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1