Отстраняване на неизправности във вентилатора

            0

Ако компресорът не работи в някоя от позициите на превключвателя, първо проверете предпазител 64 (кутия с допълнителни предпазители в двигателния отсек).

Ако предпазителят е наред, проверете превключвателя на вентилатора. За да направите това, демонтирайте контролния модул, както е описано по-горе.

Проверете дали има напрежение на щифтовете на многощифтовия конектор. Ако не, проверете и водещия проводник, започвайки от кутията с предпазители.

В следващата стъпка проверете превключвателя за непрекъснатост във всички позиции. За да направите това, свържете мултиметър.

По-добре е да смените дефектен превключвател; от опит ремонтът няма смисъл.

Но ако превключвателят е наред, тогава в следващата стъпка проверете заземяването на двигателя на вентилатора.

Ако там няма дефект, тогава самият двигател на компресора е повреден (графитните контакти са изгорени, намотките на арматурата са изпечени).Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1