Система за охлаждане на двигателя на превозното средство Ford Focus 1

Спецификации на системата за охлаждане на двигателя
Спецификации на системата за охлаждане на двигателя
Смазочни материали, течности, уплътнители и лепила Позиция Спецификация Motorcraft Super Plus 4 (синьо-зелен) ESD-M97B49-A Motorcraft Super Plus 2000 (оранжев)...

Описание и принцип на работа на охлаждането на двигателя
Описание и принцип на работа на охлаждането на двигателя
Превозни средства с двигател 1.6L Zetec-SE/1.4L Поз. Номер на резервна част Име 1 - Разширителен резервоар за охлаждаща течност 2 - Термостат 3 - Двигател и кожух на...

Диагностика и проверка на охладителната система на двигателя
Диагностика и проверка на охладителната система на двигателя
Специален инструмент Тестер за налягане в охладителната система 303-396 (24-001-A) Адаптер за тестер за налягане на охладителната система 303-396-03 (24-001-A-03)...

Точни тестове на охладителната система на двигателя
Точни тестове на охладителната система на двигателя
ТОЧЕН ТЕСТ A: ЗАГУБА НА ОХЛАЖДАЩА ТЕЧНОСТ ЩАТИ ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ A1: ПРОВЕРКА ЗА ТЕЧ НА ОХЛАЖДАЩА ТЕЧНОСТ 1 Визуално проверете за загуба на охлаждаща...

Проверка на елементите на системата за охлаждане на двигателя
Проверка на елементите на системата за охлаждане на двигателя
Тест за налягане 1. Изключете двигателя. 2. Отворете капака и поставете предпазни капаци на калниците. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При никакви обстоятелства не отстранявайте...

Източване/пълнене на охлаждаща течност и обезвъздушаване
Източване/пълнене на охлаждаща течност и обезвъздушаване
Източване на охлаждащата течност един. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато освобождавате налягането в охладителната система, покрийте капачката на разширителния съд с парче дебел...

Промиване на охладителната система
Промиване на охладителната система
1. За да премахнете ръжда, утайка и други чужди материали от охладителната система, използвайте Premium Cooling System Flush, който е безвреден за алуминиевите...

Обратно промиване (обратно промиване) на охладителната система
Обратно промиване (обратно промиване) на охладителната система
ВНИМАНИЕ: Сърцевината на нагревателя трябва да се промие насрещно отделно от охладителната система на двигателя. Това е необходимо, за да се гарантира, че промивната...

Термостат (1.6L Zetec-SE/1.4L) — демонтаж и монтаж
Термостат (1.6L Zetec-SE/1.4L) — демонтаж и монтаж
Оттегляне 1. Източете охлаждащата течност от охладителната система. За повече информация вижте главата Източване/пълнене на охлаждаща течност и обезвъздушаване от...

Термостат (1.6L Duratec) — демонтаж и монтаж
Термостат (1.6L Duratec) — демонтаж и монтаж
Оттегляне 1. Източете охлаждащата течност от охладителната система. За повече информация вижте главата Източване/пълнене на охлаждаща течност и обезвъздушаване от...
Има 2 коментар

Термостат (1.8L/2.0L/1.6L Zetec-E) — демонтаж и монтаж
Термостат (1.8L/2.0L/1.6L Zetec-E) — демонтаж и монтаж
Оттегляне 1. Източете охлаждащата течност от охладителната система. За повече информация вижте главата Източване/пълнене на охлаждаща течност и обезвъздушаване от...

Термостат (1.8 l дизел) — демонтаж и монтаж
Термостат (1.8 l дизел) — демонтаж и монтаж
Специален инструмент Инструмент за отстраняване/монтиране на скоби за маркучи за охлаждаща течност 303-397 (24-003) Оттегляне 1. Източете охлаждащата течност от...

Термостат (Duratec ST 2.0 l) — демонтаж и монтаж
Термостат (Duratec ST 2.0 l) — демонтаж и монтаж
Специален инструмент Инструмент за отстраняване/монтиране на скоби за маркучи за охлаждаща течност 303-397 (24-003) Оттегляне 1. Източете охлаждащата течност от...

Корпус на термостат (1.8L/2.0L/1.6L Zetec-E) — демонтаж и монтаж
Корпус на термостат (1.8L/2.0L/1.6L Zetec-E) — демонтаж и монтаж
Оттегляне 1. Източете охлаждащата течност от охладителната система. За повече информация вижте главата Източване/пълнене на охлаждаща течност и обезвъздушаване от...

Корпус на термостат (1,8 л дизел) — демонтаж и монтаж
Корпус на термостат (1,8 л дизел) — демонтаж и монтаж
Специален инструмент Инструмент за отстраняване/монтиране на скоби 303-397 (24-003) Оттегляне Всички превозни средства 1. Изключете проводника на теглото от акумулатора....

Корпус на термостат (Duratec ST 2.0 l) — демонтаж и монтаж
Корпус на термостат (Duratec ST 2.0 l) — демонтаж и монтаж
Специален инструмент Инструмент за отстраняване/монтиране на скоби за маркучи за охлаждаща течност 303-397 (24-003) Оттегляне 1. Източете охлаждащата течност от...

Водна помпа (1.6L Zetec-SE/1.4L) — демонтаж и монтаж
Водна помпа (1.6L Zetec-SE/1.4L) — демонтаж и монтаж
Оттегляне 1. Източете охлаждащата течност от охладителната система. За повече информация вижте главата Източване/пълнене на охлаждаща течност и обезвъздушаване от...

Водна помпа (1.8L/2.0L/1.6L Zetec-E) — демонтаж и монтаж
Водна помпа (1.8L/2.0L/1.6L Zetec-E) — демонтаж и монтаж
Оттегляне 1. Изключете проводника на теглото от акумулатора. 2. Източете охлаждащата течност от охладителната система. За повече информация вижте главата...

Корпус на водна помпа (1.8L/2.0L/1.6L Zetec-E) — демонтаж и монтаж
Корпус на водна помпа (1.8L/2.0L/1.6L Zetec-E) — демонтаж и монтаж
Оттегляне 1. Източете охлаждащата течност от охладителната система. За повече информация вижте главата Източване/пълнене на охлаждаща течност и обезвъздушаване от...

Водна помпа (1.8 l дизел) — демонтаж и монтаж
Водна помпа (1.8 l дизел) — демонтаж и монтаж
Оттегляне 1. Изключете проводника на теглото от акумулатора. 2. Източете охлаждащата течност от охладителната система. За повече информация вижте главата...

Радиатор (1.6L Zetec-SE/1.4L) — демонтаж и монтаж
Радиатор (1.6L Zetec-SE/1.4L) — демонтаж и монтаж
Специален инструмент Инструмент за отстраняване/монтиране на скоби за маркучи за охлаждаща течност 303-397 (24-003) Оттегляне 1. Източете охлаждащата течност от...

Радиатор (1.8L/2.0L/1.6L Zetec-E) — демонтаж и монтаж
Радиатор (1.8L/2.0L/1.6L Zetec-E) — демонтаж и монтаж
Специален инструмент Инструмент за отстраняване/монтиране на скоби за маркучи за охлаждаща течност 303-397 (24-003) Оттегляне Всички превозни средства 1. Отстранете...

Радиатор (Duratec ST 2.0 l) — демонтаж и монтаж
Радиатор (Duratec ST 2.0 l) — демонтаж и монтаж
Специален инструмент Инструмент за отстраняване/монтиране на скоби за маркучи за охлаждаща течност 303-397 (24-003) Оттегляне 1. Източете охлаждащата течност от...

Вентилатор за охлаждане — демонтаж и монтаж
Вентилатор за охлаждане — демонтаж и монтаж
Оттегляне 1. Отстранете двигателя и капака на охлаждащия вентилатор. За повече информация, моля, вижте главата Електрически двигател и корпус, налична в този раздел. 2....

Мотор на вентилатора за охлаждане — демонтаж и монтаж
Мотор на вентилатора за охлаждане — демонтаж и монтаж
Оттегляне 1. Отстранете двигателя и капака на охлаждащия вентилатор. За повече информация, моля, вижте главата Електрически двигател и корпус, налична в този раздел. 2....

Електрически мотор и кожух на охлаждащия вентилатор (1.6L Zetec-SE/1.4L)
Електрически мотор и кожух на охлаждащия вентилатор (1.6L Zetec-SE/1.4L)
Оттегляне 1. Изключете проводника на теглото от акумулатора. 2. Изключете електрическия конектор на двигателя на вентилатора. 3. Повдигнете и подпрете автомобила. Вижте...

Електрически мотор и кожух на охлаждащия вентилатор (1,8L/2,0L/1,6L Zetec-E)
Електрически мотор и кожух на охлаждащия вентилатор (1,8L/2,0L/1,6L Zetec-E)
Оттегляне 1. Изключете проводника на теглото от акумулатора. 2. Разкачете електрическите конектори за двигателя на охлаждащия вентилатор. 3. Отстранете два щифта. 4....

Разширителен съд на охладителната система
Разширителен съд на охладителната система
Оттегляне 1. Частично източете охлаждащата течност от охладителната система. За повече информация вижте главата Източване/пълнене на охлаждаща течност и обезвъздушаване...

Корпус на термостат (1.6L Duratec) — демонтаж и монтаж
Корпус на термостат (1.6L Duratec) — демонтаж и монтаж
Специален инструмент Инструмент за отстраняване/монтиране на скоби за маркучи за охлаждаща течност 303-397 (24-003) Оттегляне 1. Източете охлаждащата течност от...

Водна помпа (1.6L Duratec) — демонтаж и монтаж
Водна помпа (1.6L Duratec) — демонтаж и монтаж
Оттегляне 1. Източете охлаждащата течност от охладителната система. За повече информация вижте главата Източване/пълнене на охлаждаща течност и обезвъздушаване от...

Радиатор (1.6L Duratec) — демонтаж и монтаж
Радиатор (1.6L Duratec) — демонтаж и монтаж
Специален инструмент Инструмент за отстраняване/монтиране на скоби за маркучи за охлаждаща течност 303-397 (24-003) Оттегляне 1. Свалете електрическия охлаждащ...

Мотор на вентилатора за охлаждане (1.6L Duratec)
Мотор на вентилатора за охлаждане (1.6L Duratec)
Инсталиране 1. Разкачете щепсела на електрическия вентилатор за охлаждане. 2. Повдигнете и подпрете автомобила. Вижте раздел 100-02 за повече информация. 3. Отстранете...
Фокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1