Мотор на вентилатора за охлаждане (1.6L Duratec)

            0

Инсталиране


1. Разкачете щепсела на електрическия вентилатор за охлаждане.2. Повдигнете и подпрете автомобила. Вижте раздел 100-02 за повече информация.

3. Отстранете защитата на двигателя.четири.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте прекомерна сила, за да освободите охлаждащия вентилатор и свързания капак.


Изключете охлаждащия вентилатор и съответния кожух от радиатора.
  • 1. Освободете скобите на радиатора.
  • 2.Оставете охлаждащия вентилатор и капака да се повдигнат.5.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте прекомерна сила, за да освободите охлаждащия вентилатор и свързания капак.


Отстранете охлаждащия вентилатор и съответния кожух от радиатора.
  • 1. Освободете скобите на радиатора.
  • 2. Отстранете двигателя на охлаждащия вентилатор и съответния капак.Инсталиране


1. Сменете елементите в обратен ред.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1