Радиатор (1.6L Duratec) — демонтаж и монтаж

            0

Специален инструмент


Инструмент за отстраняване/монтиране на скоби за маркучи за охлаждаща течност 303-397 (24-003)

Оттегляне


1. Свалете електрическия охлаждащ вентилатор. За повече информация вижте главата за електрически охлаждащ вентилатор - 1,6L Duratec, налична в този раздел.

2. Източете охлаждащата течност от охладителната система. За повече информация вижте главата Източване/пълнене на охлаждаща течност и обезвъздушаване от охладителната система, намираща се в този раздел.

3. Свалете калника на радиатора.4. С помощта на подходящи скоби закачете кондензатора на климатика (A/C).5. Изключете A/C кондензатора от радиатора.
6. С помощта на специалния инструмент откачете горния маркуч на радиатора.7. С помощта на специалния инструмент откачете маркучите на радиатора.8. Извийте болтовете за закрепване на основното рамо на радиатора.9.
ЗАБЕЛЕЖКА: Поддържайте радиатора.Отстранете опорната скоба на радиатора.10. Отстранете радиатора.Инсталиране


1. Сменете елементите в обратен ред.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1