Елементи на интериора на автомобила Ford Focus 1

Вътрешна облицовка
Вътрешна облицовка
Спецификации на въртящия момент Име Nm Паунд-фут Фунт-инч Анкерен болт на предпазния колан 38 28 - Вътрешна облицовка Този раздел е за премахване и монтиране на вътрешни...

Тапицерия на А-колона — премахване и монтаж
Тапицерия на А-колона — премахване и монтаж
Оттегляне 1. Отстранете страничния панел за завършване на панела на устройствата. 2. Разкачете облицовъчния панел на колоната "B". 3. Свалете облицовъчния панел на...

Тапицерия на B-колона — премахване и монтаж
Тапицерия на B-колона — премахване и монтаж
Оттегляне Варианти с 4 и 5 врати и "Комби" 1. Разкачете долната котва на предпазния колан. Отстранете болта на предпазния колан от котвата. Вариант с 3 врати 2....

Тапицерия на C-колона — премахване и монтаж
Тапицерия на C-колона — премахване и монтаж
Оттегляне Всички превозни средства 1. Свалете задния багажник. 2. Сгънете назад облегалките на задните седалки. "Универсален" 3. Отстранете декоративния панел на...

Тапицерия на C-колона — 4 врати
Тапицерия на C-колона — 4 врати
Оттегляне 1. Отворете капака на багажното отделение и освободете ключалката на облегалката на задната седалка. 2. Сгънете облегалката на задната седалка. 3. Отстранете...

Тапицерия на предната врата
Тапицерия на предната врата
Оттегляне 1. Отстранете капака на дръжката на предната врата. За да направите това, поставете подходящ инструмент в специално предвидения отвор и завъртете инструмента...

Тапицерия на задната врата
Тапицерия на задната врата
Оттегляне Всички превозни средства 1. Отстранете капака на дръжката на предната врата. За да направите това, поставете подходящ инструмент в специално предвидения отвор...

Заден страничен тапицерски панел
Заден страничен тапицерски панел
Оттегляне 1. Отстранете декоративния панел на B-колоната. За повече информация вижте главата за панела за облицовка на В-колона в този раздел. 2. Сгънете възглавницата...

Тапицерия на прага на вратата
Тапицерия на прага на вратата
Оттегляне 1. Отстранете страничния панел за завършване на панела на устройствата. 2. Отстранете тапицерията за отваряне на предната врата. 3. Отстранете панела за...

Тапицерия Heiling — премахване и монтаж
Тапицерия Heiling — премахване и монтаж
Общо оборудване: Плоска отвертка 6 мм. Оттегляне Всички превозни средства 1. Отстранете декоративните панели на А-колоната. За повече информация вижте главата за панела...

Спецификации на седалката
Спецификации на седалката
Спецификации на въртящия момент Име Nm Паунд-фут Фунт-инч Гайки на облегалката на предната седалка 28 21 - Болтове за закрепване на възглавницата на предната седалка 28...

Описание и функция на седалките
Описание и функция на седалките
Показан вариант с 4 врати Поз. Номер на резервна част Име 1 - CD чейнджър (по избор) 2 - Облегалка на предната седалка (С допълнителна странична въздушна възглавница) 3...

Диагностика и проверка на седалки (автомобили до 08.2001)
Диагностика и проверка на седалки (автомобили до 08.2001)
Проверка и проверка 1. Проверете основателността на рекламацията на клиента. 2. Проверете визуално за очевидни признаци на механични или електрически повреди. Таблица за...

Тестове за определяне на седалката (автомобили до 08.2001 г.)
Тестове за определяне на седалката (автомобили до 08.2001 г.)
ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте цифров мултицет, за да направите всички електрически измервания. ТОЧЕН ТЕСТ A: ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА СЕДАЛКА НЕ РАБОТИ ЩАТИ...

Диагностика и проверка на седалки (автомобили след 08.2001)
Диагностика и проверка на седалки (автомобили след 08.2001)
Проверка и проверка 1. Проверете основателността на рекламацията на клиента. 2. Проверете визуално за очевидни признаци на механични или електрически повреди. Таблица за...

Тестове за определяне на седалката (автомобили след 08.2001)
Тестове за определяне на седалката (автомобили след 08.2001)
ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте цифров мултицет, за да направите всички електрически измервания. ТОЧЕН ТЕСТ C: ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА СЕДАЛКА НЕ РАБОТИ ЩАТИ...

Диагностика и проверка на седалки (Duratec ST 2.0 l)
Диагностика и проверка на седалки (Duratec ST 2.0 l)
Проверка и проверка 1. Проверете основателността на рекламацията на клиента. 2. Визуално проверете за очевидни признаци на механична или електрическа повреда. Таблица за...

Тестове за определяне на седалката (Duratec ST 2.0 l)
Тестове за определяне на седалката (Duratec ST 2.0 l)
ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте цифров мултицет, за да направите всички електрически измервания. ТОЧЕН ТЕСТ E: ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА СЕДАЛКА НЕ РАБОТИ ЩАТИ...

Предна седалка — демонтаж и монтаж
Предна седалка — демонтаж и монтаж
Оттегляне един. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изчакайте поне една минута, след като изключите заземяващия проводник на акумулатора, преди да изключите каквито и да е електрически...

Облегалка на предната седалка — премахване и монтаж
Облегалка на предната седалка — премахване и монтаж
Оттегляне Всички превозни средства 1. Повдигнете седалката до максималната й височина. 2. Отстранете възглавницата на предната седалка. За повече информация вижте...

Облегалка на предната седалка (плоска сгъваема седалка)
Облегалка на предната седалка (плоска сгъваема седалка)
Оттегляне 1. Свалете предната седалка. За повече информация вижте главата за предните седалки, налична в този раздел. 2. Свалете долния външен облицовъчен панел. 1....

Облегалка на задната седалка — премахване и монтаж
Облегалка на задната седалка — премахване и монтаж
Оттегляне 1. Сгънете възглавницата на задната седалка напред. 2. ВНИМАНИЕ: Уверете се, че ограничителят на лентата е монтиран на поне 200 mm разстояние от ограничителя...

Облегалка на задната седалка (разделена седалка)
Облегалка на задната седалка (разделена седалка)
Оттегляне 1. Сгънете възглавницата на задната седалка напред. 2. ВНИМАНИЕ: Уверете се, че ограничителят на лентата е монтиран на поне 200 mm разстояние от ограничителя...

Възглавница на предната седалка — премахване и монтаж
Възглавница на предната седалка — премахване и монтаж
Оттегляне Всички превозни средства 1. Свалете предната седалка. За повече информация вижте главата за предните седалки, налична в този раздел. 2. Отстранете устройството...

Резе на облегалката на задната седалка — премахване и монтиране
Резе на облегалката на задната седалка — премахване и монтиране
Оттегляне 1. Сгънете напред облегалката(ите) на задната седалка. 2. Откачете фиксиращия кабел на облегалката на седалката. 3. Отстранете капака на ключалката на...

Резе на облегалката на задната седалка (3 врати/5 врати/комби)
Резе на облегалката на задната седалка (3 врати/5 врати/комби)
Оттегляне 1. Разглобете облегалката на задната седалка. За повече информация вижте главата Облегалка на задната седалка, налична в този раздел. 2. ЗАБЕЛЕЖКА: За да...

Възглавница за предна седалка — демонтаж и монтаж
Възглавница за предна седалка — демонтаж и монтаж
Разглобяване 1. Отстранете калъфката на възглавницата от основата на седалката. Откачете лентата за закрепване. 2. Отстранете огънатите пръстени. 3. ЗАБЕЛЕЖКА: Обърнете...

Възглавница на задната седалка (автомобили след 08.2000)
Възглавница на задната седалка (автомобили след 08.2000)
Разглобяване ЗАБЕЛЕЖКА: Процедурата показва двойна възглавница на задната седалка. Процедурата за единична възглавница е подобна. един. ЗАБЕЛЕЖКА: Запазете защитния...

Облегалка на предна седалка — демонтаж и монтаж
Облегалка на предна седалка — демонтаж и монтаж
Разглобяване Всички превозни средства 1. Свалете облегалката за глава. 2. Отстранете пластмасовата закрепваща лента от основата на облегалката на седалката. 3. ВНИМАНИЕ:...

Облегалка на предната седалка (плоска седалка) — разглобяване и сглобяване
Облегалка на предната седалка (плоска седалка) — разглобяване и сглобяване
Разглобяване Всички превозни средства 1. Свалете направляващите тръби на облегалката за глава. С помощта на подходяща отвертка освободете заключващия зъбец. 2....

Облегалка на задната седалка — демонтаж и монтаж
Облегалка на задната седалка — демонтаж и монтаж
Разглобяване 1. Повдигнете възглавницата на задната седалка. 2. Разкачете долното закопчаване на централния заден предпазен колан. 3. Отстранете облегалката на задната...

Облегалка на задната седалка (седалка с цепене) — демонтаж и монтаж
Облегалка на задната седалка (седалка с цепене) — демонтаж и монтаж
Разглобяване ЗАБЕЛЕЖКА: Показана е разделена облегалка 40/20. 1. Свалете облегалката(ите) за глава. 2. Свалете водачите на облегалката за глава. С помощта на подходяща...

Табло — премахване и инсталиране
Табло — премахване и инсталиране
Общо оборудване: Един болт M6 x 100 mm. Оттегляне Всички превозни средства един. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги носете предпазни очила, когато работите върху превозно средство,...

Подова конзола (автомобили преди 10.2001 г., ръководство)
Подова конзола (автомобили преди 10.2001 г., ръководство)
Оттегляне Всички превозни средства 1. Изключете проводника на теглото от акумулатора. Вижте раздел 414-01 за повече информация. Коли с мобилен телефон 2. Отделете...

Подова конзола (автомобили след 10.2001 г., ръководство)
Подова конзола (автомобили след 10.2001 г., ръководство)
Оттегляне 1. Изключете проводника на теглото от акумулатора. Вижте раздел 414-01 за повече информация. 2. Отстранете вложката от предната част на подовата конзола. 3....

Подова конзола (автомобили преди 10.2001, автоматични)
Подова конзола (автомобили преди 10.2001, автоматични)
Оттегляне Всички превозни средства 1. Преместете лоста за избор на автоматична скоростна кутия в положение "N". 2. Изключете проводника на теглото от акумулатора. Вижте...

Подова конзола (автомобили след 10.2001 г., автоматична скоростна кутия)
Подова конзола (автомобили след 10.2001 г., автоматична скоростна кутия)
Оттегляне 1. Изключете проводника на теглото от акумулатора. Вижте раздел 414-01 за повече информация. 2. Отстранете вложката от предната част на подовата конзола. 3....

Горна конзола — демонтаж и монтаж
Горна конзола — демонтаж и монтаж
Оттегляне Всички превозни средства 1. Изключете проводника на теглото от акумулатора. Вижте раздел 414-01 за повече информация. 2. С помощта на подходяща отвертка...
Фокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1