Тестове за определяне на седалката (автомобили след 08.2001)

            0

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте цифров мултицет, за да направите всички електрически измервания.


ТОЧЕН ТЕСТ C: ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА СЕДАЛКА НЕ РАБОТИ

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

C1: ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО, ПОДАДЕНО КЪМ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА СЕДАЛКАТА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете неработещия превключвател за управление на електрическата седалка - C715.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между щифт 2 на превключвателя за управление на електрическата седалка C715, верига 29-AH6 (оранжево/жълто), страната на сбруята и земята.

• Напрежението над 10V ли е?

Да

Отидете на C2

Не

РЕМОНТ верига 29-AH6 (оранжево/жълто). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

C2: ПРОВЕРЕТЕ ПРЕКЪСНАТА ВЕРИГА ЗА ОТВОРЕНО ЗАЗЕЛЯВАНЕ НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА СЕДАЛКА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между щифт 3 на превключвателя за управление на електрическата седалка C715, верига 31-AH6 (черен), страната на колана и земята.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

Отидете на C3

Не

РЕМОНТ верига 31-AH6 (черен). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

C3: ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО НА ДОЛНАТА ВЕРИГА, ПОДАВАНА КЪМ МОТОРА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА НА СЕДАЛКАТА

1 Свържете неработещ превключвател за управление на електрическата седалка - C715.

2 Изключете неработещия електрически двигател за височина на седалката - C761.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Натиснете превключвателя за управление на електрическата седалка в позиция НАДОЛУ.

5 Измерете напрежението между електрическия мотор за регулиране на височината на седалката C761 щифт 1, верига 32-AH10 (бял/черен), страната на кабелния сноп и земята.

• Напрежението над 10V ли е?

Да

Отидете на C4

Не

РЕМОНТ верига 32-AH10 (бял/черен). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

C4: ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО НА ВЕРИГАТА ЗА ПОВДИГАНЕ, ПОДАВАНО КЪМ МОТОРА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА НА СЕДАЛКАТА

1 Натиснете превключвателя за управление на електрическата седалка в положение НАГОРЕ.

2 Измерете напрежението между C761 щифт 2 на двигателя за регулиране на височината на електрическата седалка, верига 33-AH10 (жълто/черно), страната на кабелния сноп и земята.

• Напрежението над 10V ли е?

Да

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов електродвигател за регулиране на височината на седалката. ПРОВЕРЕТЕ системата за правилна работа.

Не

РЕМОНТ верига 33-AH10 (жълто/черно). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ D: ПОДГРЯВАНЕТО НА СЕДАЛКАТА НЕ РАБОТИ

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

D1: ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО, ПОДАДЕНО КЪМ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА СЕДАЛКАТА

1 Задвижете в положение ВКЛ.

2 Натиснете превключвателя за отопление на седалката.

• Свети ли светодиодът на превключвателя за отопление на седалката?

Да

Отидете на D2

Не

Отидете на D6

D2: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО, ПОДАВАНО КЪМ ОТОПЛЕНИЕТО НА СЕДАЛКАТА ИЗВЪН РАБОТНИ ПОСТЕЛКИ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Откачете нефункционираща отопляема седалка - C30 или C31.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Натиснете превключвателя за отопление на седалката.

5 Измерете напрежението между:

– щифт 5 C30, възглавница на шофьорската седалка със захранване и отопление (LHD), верига 15S-HC8 (зелено/червено), страна на кабелния сноп и маса.

– клема 5 C31, захранваща и отопляема възглавница на пътническата седалка (LHD), верига 15S-HC11 (зелен/бял), страна на кабелния сноп и маса.

– щифт 5 C31 на електрическата и отопляема възглавница на седалката на водача (RHD), верига 15S-HC11 (зелен/бял), страната на кабелния сноп и земята.

– клема 5 C30, електрическо отопление на възглавницата на пътническата седалка (RHD), верига 15S-HC8 (зелено/червено), страна на кабелния сноп и маса.

• Напрежението над 10V ли е?

Да

Отидете на D3

Не

РЕМОНТирайте веригата 15S-HC8 (зелено/червено) или веригата 15S-HC11 (зелено/бяло). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

D3: ПРОВЕРЕТЕ ВЕРИГАТА НА ЗАЗЕЛЯВАНЕТО НА НАГРЕВАЩАТА ВЪЗГЛАВНИЦА НА СЕДАЛКАТА ЗА ОТВОРЕНА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между:

– щифт 12 C30 на облегалката на седалката на водача със захранване и нефункционално отопление (LHD), верига 31-HC8 (черен), страна на кабелния сноп и маса.

– 12 C31, електрическа облегалка на пътническата седалка с нефункционално отопление (LHD), верига 31-HC11 (черен), страна на кабелния сноп и маса.

– щифт 12 C31, облегалка на шофьорската седалка със захранване и нефункционално отопление (RHD), верига 31-HC11 (черен), страна на кабелния сноп и маса.

– 12 C30, електрическа облегалка на пътническата седалка с неработещо отопление (RHD), верига 31-HC8 (черна), страна на кабелния сноп и маса.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

Отидете на D4

Не

ПОПРАВЕТЕ верига 31-HC8 (черна) или верига 31-HC11 (черна). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

D4: ПРОВЕРЕТЕ ВЕРИГАТА НА НАГРЕВАЩАТА ВЪЗГЛАВНИЦА НА СЕДАЛКАТА ЗА ОТВОРЕНА

1 Измерете съпротивлението на нагревателните елементи между:

– щифт 5 C30 възглавница на шофьорската седалка със захранване и неработещо отопление (LHD), верига 15S-HC8 (зелено/червено), от страната на елемента, и щифт 6 C30 възглавница на седалката не работи с отопление, верига 15S-HC7 (зелено/синьо), от страната на елемента.

– щифт 5 C31, електрическа възглавница на седалката на пътника, нагрята неработеща (LHD), верига 15S-HC11 (зелено/бяло), страна на елемента, и щифт 6 C31, неработеща възглавница на седалката, нагрята, верига 15S-HC10 (зелено/оранжево), от страната на елемента.

– щифт 5 C31, възглавница на шофьорската седалка със захранване и неработещо отопление (RHD), електрическа верига 15S-HC11 (зелен/бял), от страната на елемента, и щифт 6 C31 на възглавницата на седалката, нефункционална отопляема седалка, електрическа верига 15S- HC10 (зелен/оранжев), от страната на елемента.

– 5 30 щифт 5 30 възглавница на пътническата седалка със захранване и неработещо отопление (RHD), верига 15S-HC8 (зелено/червено), страна на елемента, и щифт 6 C30 възглавница на седалката неработеща нагрята, верига 15S-HC7 зелено/синьо), от страна на елемента.

• Съпротивлението 9 ома ли е (съпротивлението на една нагревателна подложка)?

Да

Отидете на D5

Не

МОНТИРАЙТЕ нова нагревателна подложка. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

D5: ПРОВЕРЕТЕ ВЕРИГАТА НА НАГРЯВАЩАТА ПОСТЕЛКА НА ОБЛЕГАЛКАТА ЗА ОТВОРЕНО

1 Измерете съпротивлението на нагревателните елементи между:

– 11 C30 щифт 11 C30 за електрическа облегалка на шофьорската седалка с неработещо отопление (LHD), верига 15S-HC7 (зелено/синьо), от страната на елемента, и щифт 12 C30 за облегалка на седалката за нефункционална отопляема седалка, верига 31-HC8 (черен), със страната на елемента.

– 11 C31 щифт 11 C31 на електрическа облегалка на пътническата седалка с неработещо отопление (LHD), верига 15S-HC10 (зелен/оранжев), от страната на елемента, и щифт 12 C31 на облегалката на пътническата седалка неработеща с отопление, верига 31-HC11 (черен), със страната на елемента.

– щифт 11 C31 на облегалката на електрическата седалка на водача с неработещо отопление (RHD), верига 15S-HC10 (зелено/оранжево), от страната на елемента, и щифт 12 C31 на облегалката на седалката на неработеща седалка с отопление, верига 31- HC11 (черен), със страна на елемента.

– 11 C30 щифт 11 C30 на електрическа облегалка на пътническата седалка с неработещо отопление (RHD), верига 15S-HC7 (зелено/синьо), от страната на елемента, и щифт 12 C30 на облегалката на седалката на нефункционална отопляема седалка, верига 31-HC8 (черен), със страната на елемента.

• Съпротивлението 9 ома ли е (съпротивлението на една нагревателна подложка)?

Да

РЕМОНТирайте веригата 15S-HC7 (зелено/синьо) или веригата 15S-HC10 (зелено/оранжево). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

МОНТИРАЙТЕ нова нагревателна подложка. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

D6: ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО НА ЗАПАЛВАНЕТО НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА СЕДАЛКАТА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете неработещия превключвател за отопление на седалката - C694 или C695.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между:

– щифт 2 C694 на превключвателя за неработещ електрически нагревател на шофьорската седалка (LHD), верига 15-HC6 (зелено/жълто), страната на кабелния сноп и маса.

– щифт 2 C695 на превключвателя за неработещ електрически нагревател на седалката на пътника (LHD), верига 15-HC9 (зелено/черно), страната на кабелния сноп и маса.

– щифт 2 C695 на превключвателя за неработещ електрически нагревател на шофьорската седалка (RHD), верига 15-HC9 (зелен/черен), страната на кабелния сноп и маса.

– клема 2 C694 на превключвателя за неработещ електрически нагревател на пътническата седалка (RHD), верига 15-HC6 (зелено/жълто), страната на кабелния сноп и маса.

• Напрежението над 10V ли е?

Да

Отидете на D7

Не

ПОПРАВЕТЕ верига 15-HC6 (зелено/жълто) или верига 15-HC9 (зелено/черно). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

D7: ПРОВЕРЕТЕ ПРЕКЪСНАТА ВЕРИГА ЗА ЗАЗЕЛЯВАНЕ НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА ОТОПЛЕНИЕТО НА СЕДАЛКАТА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между:

– щифт 4 C694 на превключвателя за неработещ електрически нагревател на шофьорската седалка (LHD), верига 31-LH29 (черен), страната на кабелния сноп и маса.

– щифт 4 C695 на превключвателя за неработещ електрически нагревател на пътническата седалка (LHD), верига 31-LH43 (черен), страната на снопа и маса.

– щифт 4 C695 на превключвателя за неработещ електрически нагревател на шофьорската седалка (RHD), верига 31-LH43 (черен), страната на кабелния сноп и маса.

– щифт 4 C695 на превключвателя за неработещ електрически нагревател на пътническата седалка (RHD), верига 31-LH43 (черен), страна на кабелния сноп и маса.

• Проверете основателността на рекламацията на клиента.

Да

РЕМОНТ верига 32-AJ26 (бяла).

Не

ПОПРАВЕТЕ верига 31-LH29 (черна) или верига 31-LH43 (черна). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.
Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1