Предна седалка — демонтаж и монтаж

            0

Оттегляне


един. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изчакайте поне една минута, след като изключите заземяващия проводник на акумулатора, преди да изключите каквито и да е електрически съединители на спомагателната система за предпазна безопасност. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване.

Изключете заземяващия проводник от батерията. Вижте раздел 414-01 за повече информация.

2. Преместете седалката докрай назад.

3. Отстранете външния декоративен капак на релсата на седалката.4. Извийте предните закрепващи болтове.5. Преместете седалката докрай напред.

6. Извийте задните болтове на закрепването.7. Изключете електрическия конектор на гърба на седалката.Инсталиране


1. За да инсталирате, следвайте процедурата за премахване в обратен ред.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1