Възглавница за предна седалка — демонтаж и монтаж

            0

Разглобяване


1. Отстранете калъфката на възглавницата от основата на седалката.
  • Откачете лентата за закрепване.2. Отстранете огънатите пръстени.3. ЗАБЕЛЕЖКА: Обърнете внимание на позицията на постелката против скърцане.

Отстранете възглавницата от основата на седалката.4. Свалете калъфката на възглавницата.
  • 1. Навийте капака на седалката към центъра, за да получите достъп до извитите пръстени.
  • 2. Изрежете извитите пръстени.Сглобяване


един. ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте клещи за огънати пръстени, за да затворите огънатите пръстени. Не използвайте други инструменти. Извитите пръстени трябва да бъдат затворени с припокриване, както е показано на фигурата.

За да сглобите, следвайте процедурата по разглобяване в обратен ред.
Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1