Тестове за определяне на седалката (Duratec ST 2.0 l)

            0

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте цифров мултицет, за да направите всички електрически измервания.


ТОЧЕН ТЕСТ E: ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА СЕДАЛКА НЕ РАБОТИ

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

E1: ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО, ПОДАДЕНО КЪМ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА СЕДАЛКАТА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете превключвателя за управление на неработеща електрическа седалка C715.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между щифт 2 на превключвателя за управление на електрическата седалка C715, верига 29-AH6 (оранжево/жълто), страната на сбруята и земята.

• Напрежението по-голямо ли е от 10 V?

Да

Отидете на E2

Не

РЕМОНТ верига 29-AH6 (оранжево-жълто). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

E2: ПРОВЕРКА НА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЗАМЯТА НА КОНТРОЛНИЯ ПРЕВКЛЮЧВАЧ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА СЕДАЛКА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между щифт 3 на превключвателя за управление на електрическата седалка C715, верига 31-AH6 (черен), страната на колана и земята.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

Отидете на E3

Не

РЕМОНТ верига 31-AH6 (черен). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

E3: ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО В ДОЛНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВЕРИГА КЪМ МОТОРА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА НА СЕДАЛКАТА

1 Свържете C715 превключвател за управление на неработеща електрическа седалка.

2 Изключете C761 неработещия двигател за регулиране на височината на седалката.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Преместете превключвателя за управление на електрическата седалка в позиция НАДОЛУ.

5 Измерете напрежението между мотора за регулиране на височината на седалката C761 щифт 1, верига 32-AH10 (бял/черен), страната на кабелния сноп и земята.

• Напрежението по-голямо ли е от 10 V?

Да

Отидете на E4

Не

РЕМОНТ верига 32-AH10 (бял/черен). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

E4: ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА НА АСАНДЪРА КЪМ МОТОРА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА НА СЕДАЛКАТА

1 Преместете превключвателя за управление на електрическата седалка в положение НАГОРЕ.

2 Измерете напрежението между мотора за регулиране на височината на седалката C761 щифт 2, верига 33-AH10 (жълто/черно), страната на кабелния сноп и земята.

• Напрежението по-голямо ли е от 10 V?

Да

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов двигател за височината на седалката. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТ верига 33-AH10 (жълто/черно). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ F: ПОДГРЯВАНЕТО НА СЕДАЛКАТА НЕ РАБОТИ

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

F1: ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО, ПОДАДЕНО КЪМ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА СЕДАЛКАТА

1 Задвижете в положение ВКЛ.

2 Натиснете превключвателя за отопление на седалката.

• Свети ли светодиодът на превключвателя за отопление на седалката?

Да

Отидете на F2

Не

Отидете на F6

F2: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО, ПОДАДЕНО КЪМ ПОДГРЕВАТЕЛИТЕ НА СЕДАЛКИТЕ, НЕ РАБОТИ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете C30 или C31 на неработещия нагревател на седалката.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Натиснете превключвателя за отопление на седалката.

5 Измерете напрежението между:

– Щифт 5 C30, отопление на шофьорската седалка, верига 15S-HC8 (зелено/червено), страна на окабеляването и маса.

– Пин 5 C31 отопление на пътническата седалка, верига 15S-HC11 (зелено/бяло), страна на окабеляването и маса.

• Напрежението по-голямо ли е от 10 V?

Да

Отидете на F3

Не

РЕМОНТирайте верига 15S-HC8 (зелено/червено) или верига 15S-HC11 (зелено/бяло). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

F3: ПРОВЕРКА НА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ВЕРИГАТА ЗА ЗАЗЕЛЯВАНЕ НА КИЛИМА С ОТОПЛЕНИЕ НА СЕДАЛКАТА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между:

– Щифт 12 C30 на отоплението на облегалката на шофьорската седалка не работи, верига 31-HC8 (черен), страна на окабеляването и маса.

– Пин 12 C31 Отоплението на облегалката на пътническата седалка не работи, верига 31-HC11 (черен), страна на окабеляването и маса.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

Отидете на F4

Не

ПОПРАВЕТЕ верига 31-HC8 (черна) или верига 31-HC11 (черна). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

F4: ПРОВЕРКА НА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА НА КИЛИМА НА ВЪЗГЛАВНИЦАТА НА СЕДАЛКАТА

1 Измерете съпротивлението на нагревателните елементи между:

– Пин 5 C30 неработещ нагревателен кръг на възглавницата на седалката на водача 15S-HC8 (зелено/червено) от страната на елемента и щифт 6 C30 неработещ нагревателен кръг на възглавницата на седалката 15S-HC7 (зелено/синьо) от страната на елемента.

– Щифт 5 C31 неработещ нагревателен кръг на възглавницата на пътническата седалка 15S-HC11 (зелен/бял) от страната на елемента и щифт 6 C31 неработещ нагревателен кръг на възглавницата на седалката 15S-HC10 (зелен/оранжев) от страната на елемента.

• Съпротивлението 9 ома ли е (съпротивление на единична нагревателна подложка)?

Да

Отидете на F5

Не

МОНТИРАЙТЕ нова нагревателна постелка. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

F5: ПРОВЕРКА НА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА НА ПОСТЕЛКАТА С НАГРЯВАНЕ НА ОБлегалката

1 Измерете съпротивлението на нагревателните елементи между:

– Пин 11 C30 неработещо отопление на облегалката, верига 15S-HC7 (зелено-синьо), от страната на елемента, и щифт 12 C30, неработещо отопление на облегалката на седалката, верига 31-HC8 (черен), от страната на елемента.

– Щифт 11 C31 неработеща отоплителна верига на облегалката на седалката 15S-HC10 (зелено-оранжево) от страната на елемента и щифт 12 C31 неработеща отоплителна верига на облегалката на седалката 31-HC11 (черен) от страната на елемента.

• Съпротивлението 9 ома ли е (съпротивление на единичен нагревател)?

Да

РЕМОНТирайте верига 15S-HC7 (зелено-синьо) или верига 15S-HC10 (зелено-оранжево). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

МОНТИРАЙТЕ нова нагревателна постелка. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

F6: ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО НА ЗАПАЛВАНЕТО НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА СЕДАЛКАТА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете превключвателя за неработещ нагревател на седалката C694 или C695.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между:

– Пин 2 C694 превключвател за неработещ нагревател на шофьорската седалка, верига 15-HC6 (зелено/жълто), страна на окабеляването и маса.

– C695 Неработещ нагревател на седалката на пътника Пин 2 на превключвателя, верига 15-HC6 (зелено/черно), страна на окабеляването и маса.

• Напрежението по-голямо ли е от 10 V?

Да

Отидете на F7

Не

ПОПРАВЕТЕ верига 15-HC6 (зелено/жълто) или верига 15-HC9 (зелено/черно). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

F7: ПРОВЕРКА НА ПРЕКЪСНАТОСТ НА ЗАЗЕМЯВАЩАТА ВЕРИГА НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ ЗА ПОДГРЯВАНЕ НА СЕДАЛКАТА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между:

– Щифт 4 C694, превключвател за неработещ нагревател на шофьорската седалка, верига 31-LH29 (черен), страна на окабеляването и маса.

– C695 Неработещ нагревател на седалката на пътника Пин 4 на превключвателя, верига 31-LH43 (черен), страна на окабеляването и маса.

• Съпротивлението е по-малко от 5 ома.

Да

Проверете за оплакване от клиент.

Не

ПОПРАВЕТЕ верига 31-LH29 (черна) или верига 31-LH43 (черна). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.
Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1