Подова конзола (автомобили преди 10.2001 г., ръководство)

            0

Оттегляне


Всички превозни средства

1. Изключете проводника на теглото от акумулатора. Вижте раздел 414-01 за повече информация.

Коли с мобилен телефон

2. Отделете държача на слушалката за мобилен телефон от подовата конзола.



Всички превозни средства

3. Отстранете предните винтове, закрепващи подовата конзола от двете страни.
  • Отстранете гумената подложка на чашата.



4. Изключете багажника на скоростния лост от подовата конзола.



5. Разкачете декоративния панел на скоростния лост от подовата конзола.


  • Откачете монтажните скоби.



6. Свалете декоративния панел на скоростния лост.
  • Изключете електрическия конектор на контрола на сцеплението (ако има такъв).
  • Изключете електрическия конектор(и) за отопляеми седалки (ако има такива).



7. Отстранете вложката от задната страна на подовата конзола.



8. Извийте задния винт за закрепване на конзолата на пода.




9. Повдигнете докрай лоста на ръчната спирачка и откачете капака.



Коли с мобилен телефон

10. Изключете електрическите конектори на мобилния телефон.
  • Повдигнете подовата конзола за достъп до електрическите конектори.



Всички превозни средства

11. Свалете подовата конзола.



Инсталиране


1. Сменете елементите в обратен ред.







Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все още



Фокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1