Система за захранване на двигателя на превозното средство Ford Fiesta 4

Обща информация за системата за подаване на гориво
Обща информация за системата за подаване на гориво
Фиг. 10.1. Резервоар за гориво: 1 - сензор за нивото на горивото с горивна помпа, монтирана в резервоара за гориво; 2 – вентилационен маркуч на резервоара за гориво; 3 -...

Най-важните елементи на системата за хранене
Най-важните елементи на системата за хранене
Фиг. 10.2. Премахване на горивната помпа от резервоара за гориво на превозни средства с двигатели Zetec-SE и Endura-E Горивната помпа - във Ford Fiesta е еластично...

Класове горива и работа с тях
Класове горива и работа с тях
Видът на използваното гориво определя мощността на двигателя. Минималните спецификации за класовете горива се съдържат в различни национални и международни стандарти....

Проверка на обезвъздушителния клапан на резервоара за гориво
Проверка на обезвъздушителния клапан на резервоара за гориво
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РАБОТА 1. Загрейте двигателя до работна температура и го оставете да работи на празен ход. 2. Отстранете вакуумния маркуч, идващ от резервоара за...

Смяна на горивен филтър на автомобили с бензинови двигатели
Смяна на горивен филтър на автомобили с бензинови двигатели
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РАБОТА 1. Изключете проводника от отрицателния щепсел на акумулаторната батерия. 2. Повдигнете колата и я закрепете върху опори. 3. Поставете...

Смяна на горивен филтър на превозни средства с дизелови двигатели
Смяна на горивен филтър на превозни средства с дизелови двигатели
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РАБОТА 1. Изключете проводника от отрицателния щепсел на акумулаторната батерия. 2. Поставете контейнер под горивния филтър. Прикрепете удължителния...

Отстраняване на вода от горивния филтър на превозни средства с дизелови двигатели
Отстраняване на вода от горивния филтър на превозни средства с дизелови двигатели
Дизеловото гориво има недостатъка, че свързва кондензирана влага и абсорбира частици мръсотия. Поради това е необходимо периодично (на всеки 10 000 км пробег на...

Източване на гориво от резервоара без ръчна помпа
Източване на гориво от резервоара без ръчна помпа
Ако е необходимо да се източи горивото, за да се работи с горивната система, първо е необходимо да се източи напълно горивото от резервоара, ако е възможно. Резервоарите...

Премахване на горивопроводи и маркучи
Премахване на горивопроводи и маркучи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ След изключване на запалването захранващата система е под налягане за дълго време. Ето защо, когато разхлабвате горивопроводите или разкачвате бързо...

Неизправности в електрическата горивна помпа
Неизправности в електрическата горивна помпа
Захранващото напрежение на електрическата горивна помпа се подава чрез реле. Помпата изпомпва гориво от етапа на стартиране на двигателя и го доставя през цялото време,...

Премахване на горивната помпа на автомобили с бензинови двигатели
Премахване на горивната помпа на автомобили с бензинови двигатели
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РАБОТА 1. Изключете проводника от отрицателния щепсел на акумулаторната батерия. 2. Наклонете облегалката на задната седалка напред и отстранете...
Fiesta 4 
Fiesta 2