Автоматична трансмисия на превозно средство Ford Fiesta 2

Устройство за автоматична трансмисия
Устройство за автоматична трансмисия
Автоматичната трансмисия, монтирана в автомобили FORD FIESTA, се различава от автоматичните трансмисии, използвани в автомобили на други компании. На фиг. 3.37 показва...

Демонтиране на автоматичната скоростна кутия
Демонтиране на автоматичната скоростна кутия
Изключете заземяващия проводник от клемата на батерията. Отстранете ключалката на кабела на спусъка. Развийте гайката (B, фиг. 3.38) и окачете кабела. Извадете маркуча...

Инсталиране на автоматична скоростна кутия
Инсталиране на автоматична скоростна кутия
Преди да започнете работа, внимателно почистете шлицовите повърхности на полуоските и виброгасителите. Залепете уплътнението със самозалепваща лента и намажете прорезите...

Проверка на нивото на маслото
Проверка на нивото на маслото
Проверката на нивото на маслото в автоматична трансмисия може да се извърши само при нормална работна температура на скоростната кутия (+65°C). Следователно скоростната...

Смяна на кабела за ръчно управление
Смяна на кабела за ръчно управление
Поставете лоста за ръчно управление в положение "L". тоест за шофиране на по-ниски предавки при трудни пътни условия. Развийте дръжката на лоста за ръчно управление и...

Смяна на кабела на стартера на камерата
Смяна на кабела на стартера на камерата
Изключете заземяващия проводник от клемата на батерията. Отстранете ауспуха и задвижването на скоростомера. Развийте гайката, закрепваща кабела на скоростомера към...

Смяна на превключвателя за заключване на автоматичната скоростна кутия
Смяна на превключвателя за заключване на автоматичната скоростна кутия
Изключете заземяващия проводник на автомобила от клемата на акумулатора. Повдигнете автомобила. Отстранете електрическия проводник от превключвателя. Развийте...
Fiesta 4 
Fiesta 2