Система за впръскване на гориво на автомобила Ford Fiesta 4

Обща информация за системата за впръскване на гориво
Обща информация за системата за впръскване на гориво
Фиг. 8.0. Всмукателният тракт на двигателя Zetec-SE: 1 - всмукателен разпределителен вал; 2 - дюза; 3 - входен канал; 4 – запалителна свещ Бензиновите двигатели с...

Основни системи и елементи на впръскване на гориво EEC-V
Основни системи и елементи на впръскване на гориво EEC-V
Захранваща система · Последователно впръскване на гориво (SF1). · 4 дюзи. Система за всмукване на въздух · Дебитомер за въздух (MAF сензор) с нагрят проводник. Система...

Проверка на системата за впръскване на гориво
Проверка на системата за впръскване на гориво
Както вече беше отбелязано, най-голям брой ремонти и поддръжка на системата за впръскване на гориво трябва да се извършват в сервиз. Само специалист разполага със...

Премахване на нестабилни обороти на празен ход на коляновия вал на двигателя
Премахване на нестабилни обороти на празен ход на коляновия вал на двигателя
Ако кабелите от клемите на акумулатора са били изключени, колата трябва да измине 8 км, за да програмирате всички компоненти на системата за управление на двигателя с...

Проверка на двигателя на празен ход
Проверка на двигателя на празен ход
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РАБОТА 1. Стартирайте двигателя и го оставете да работи на празен ход. 2. Включете максимален брой електрически консуматори. Ако автомобилът е...

Проверка на инжекторите
Проверка на инжекторите
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РАБОТА 1. Дефектният инжектор може да бъде идентифициран с голи ръце, тъй като нормално работещ инжектор трябва да вибрира, когато двигателят работи....

Кабел за ускорител
Кабел за ускорител
Свързването на педала на газта и дроселната клапа се осъществява от кабела на газта. Сам по себе си той е незабележим конструктивен елемент, но ако се движи плътно и не...

Смяна на кабела на газта на превозни средства с двигатели Endura-E
Смяна на кабела на газта на превозни средства с двигатели Endura-E
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РАБОТА Фиг. 8.10. Елементи за закрепване на кабела на газта на превозни средства с двигатели Endura-E: 1 - сектор на оста на дроселната клапа; 2 -...

Смяна на кабела на газта на превозни средства с двигатели Zetec
Смяна на кабела на газта на превозни средства с двигатели Zetec
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РАБОТА 1. Сменете кабела на газта по същия начин, както при превозни средства с двигатели Endura-E. Фиг. 8.11. Елементи за закрепване на кабела на...

Регулиране на кабела на ускорителя
Регулиране на кабела на ускорителя
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РАБОТА 1. Помолете асистента да натисне педала на газта докрай. 2. Освободете кабела на газта от опората на инжекционната система и съответно...

Дизелова инжекционна система 1.8D
Дизелова инжекционна система 1.8D
За разлика от двигателите с вътрешно горене, системите за впръскване на дизелово гориво работят с по-високо системно налягане. Така горивните инжектори впръскват гориво...

Визуална проверка на дизеловата инжекционна система
Визуална проверка на дизеловата инжекционна система
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РАБОТА 1. Проверете дали горивопроводът за високо налягане и връщащият гориво са здраво свързани. 2. Проверете херметичността на капака на корпуса на...

Регулиране на сместа въздух-гориво
Регулиране на сместа въздух-гориво
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РАБОТА 1. Помолете асистента да натисне педала на газта докрай. Фиг. 8.19. Местоположението на винтовете за регулиране на оборотите на празен ход на...

Смяна на кабела на ускорителя
Смяна на кабела на ускорителя
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РАБОТА 1. Изключете кабела на газта от педала на газта. 2. Изключете кабела на газта от лоста за управление на горивната помпа за високо налягане...

Смяна на въздушния филтър
Смяна на въздушния филтър
В сек. "Въздушен филтър" описва как да почистите и смените въздушния филтър на превозни средства с бензинови двигатели. При автомобили с дизелови двигатели също е...

Възможни неизправности на системата за впръскване на гориво
Възможни неизправности на системата за впръскване на гориво
Възможни неизправности на системата за впръскване на гориво, техните причини и методи за отстраняване

Възможни неизправности на системата за впръскване на дизелово гориво
Възможни неизправности на системата за впръскване на дизелово гориво
Възможни неизправности на системата за впръскване на гориво на дизелов двигател, техните причини и методи за отстраняване
Fiesta 4 
Fiesta 2