Интериор (вътрешни елементи) на Ford Fiesta 4

Обща информация за интериора на автомобила
Обща информация за интериора на автомобила
Моделите от 96-та серия се отличават с модерна вътрешна облицовка и повишена безопасност. Новата дишаща тапицерия на седалката подобрява пасивната безопасност и комфорта...

Проверка на работата на отоплението и вентилацията
Проверка на работата на отоплението и вентилацията
Фиг. 16.3. Панел за управление на отоплителна и вентилационна система: 1 – превключвател на скоростта на вентилатора; 2 - бутон за включване на климатика (допълнително...

Премахване на блока за управление на отоплението и вентилацията
Премахване на блока за управление на отоплението и вентилацията
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РАБОТА 1. Изключете проводника от отрицателния щепсел на акумулаторната батерия. 2. Отстранете радиото. Фиг. 16.4. Местоположение на винтовете (1) и...

Вентилатор на автомобила
Вентилатор на автомобила
Циркулацията на въздуха в кабината на всички модели Fiesta се осигурява от четиристепенен центробежен вентилатор. Вентилаторът е разположен в центъра под арматурното...

Превключватели за интериора на автомобил
Превключватели за интериора на автомобил
Fiesta има различни видове превключватели. Мултифункционалните превключватели са разположени отляво и отдясно под капаците на кормилната колона. Отоплителният вентилатор...

Кодиране на ключ
Кодиране на ключ
До 15 резервни ключа могат да бъдат кодирани с главния ключ. Системата не изисква поддръжка. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РАБОТА Фиг. 16.8. Кодиране на ключовете: 1 - контролна...

Премахване на превключвателя от арматурното табло
Премахване на превключвателя от арматурното табло
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РАБОТА 1. Изключете проводника от отрицателния щепсел на акумулаторната батерия. Фиг. 16.9. С помощта на отвертка отстранете часовника от арматурното...

Смяна на крушки за вътрешно осветление
Смяна на крушки за вътрешно осветление
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РАБОТА 1. Изключете вътрешната лампа. 2. Отстранете предпазителя (№ 4 под таблото), който предпазва електрическата верига на лампите за вътрешно...

Проверка на контактния превключвател на вратата
Проверка на контактния превключвател на вратата
Фиг. 16.12. Местоположение на контактния превключвател на вратата, който включва вътрешните лампи Лампите за вътрешно осветление се включват от контактните...

Смяна на крушката на багажника
Смяна на крушката на багажника
Осветлението на багажника се включва от контактен ключ, разположен зад тапицерията на капака на багажника. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РАБОТА 1. С помощта на тънка отвертка...

Премахване на радиото
Премахване на радиото
Следва описание как да смените радиото, което се доставя стандартно с автомобила. Ако по-късно решите да инсталирате допълнително оборудване или друго радио, закупете...

Премахване на високоговорителите
Премахване на високоговорителите
В зависимост от оборудването и модела, Fiesta разполага с четири високоговорителя в тапицерията на предната врата, два високоговорителя за високи честоти и два...

Премахване на външната антена
Премахване на външната антена
Антената не изисква поддръжка, но може да се повреди в автоматична автомивка и трябва да се смени. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РАБОТА 1. Изключете проводника от отрицателния...

Предни седалки
Предни седалки
Фиг. 16.20. Устройството за предварително опъване на предпазния колан на предните седалки: 1 - ключалката на предпазния колан; 2 - опъващ кабел; 3 - бутало на опъващия...

Задна седалка
Задна седалка
1. Извийте три болта за закрепване на предната част на възглавницата на задната седалка. 2. Леко повдигнете възглавницата на седалката и в същото време я натиснете назад...

Облегалка на задната седалка
Облегалка на задната седалка
1. Освободете ключалките и наклонете облегалката напред. Фиг. 16.23. Разположение на болтовете за закрепване на пантите на задната седалка 2. Развийте осем болта за...

Премахване на тапицерията на вратата
Премахване на тапицерията на вратата
При превозни средства с електрически прозорци, първо изключете кабела от отрицателната клема на акумулатора. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РАБОТА 1. Повдигнете страничния прозорец...

Премахване на електрическия прозорец на стъклото на вратата
Премахване на електрическия прозорец на стъклото на вратата
При превозни средства с електрически прозорци, първо изключете кабела от отрицателната клема на акумулатора. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РАБОТА 1. Повдигнете стъклото до упор....

Централно заключване
Централно заключване
С помощта на централното заключване можете да заключвате и отключвате всички врати на автомобила едновременно. На всяка врата са монтирани малки електродвигатели като...

Премахване на дръжката на вратата
Премахване на дръжката на вратата
По същия начин се свалят дръжките на предните и задните врати. Следва описание на премахването на дръжката на предната врата. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РАБОТА При превозни...

Премахване на цилиндъра на ключалката на вратата
Премахване на цилиндъра на ключалката на вратата
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РАБОТА 1. Свалете тапицерията на вратата. 2. Отстранете долната направляваща на стъклото и изключете тягата от цилиндъра на ключалката на вратата....

Възможни неизправности в отоплението
Възможни неизправности в отоплението
Възможни неизправности в отоплението, техните причини и решения

Възможни неизправности на електрически прозорци
Възможни неизправности на електрически прозорци
Възможни неизправности на електрически прозорци*, техните причини и отстраняване

Възможни неизправности на централното заключване
Възможни неизправности на централното заключване
Възможни неизправности на централното заключване, техните причини и методи за отстраняване




Fiesta 4 
Fiesta 2