Рафт за инсталиране на батерията — премахване и инсталиране

            0

Оттегляне


1. Извадете батерията. За повече информация вижте главата за батерията, налична в този раздел.

2. Разкачете скобите за закрепване на заземяващия проводник и захранващите кабели на батерията от рафта на батерията.3. Разкачете скобата на електромагнитния сноп на стартера от рафта на батерията.4. Разкачете скобата на кабела на батерията от рафта на батерията.5. Изключете сензора за температура на двигателното отделение от рафта на акумулатора (ако има такъв).
6. ВНИМАНИЕ: Отстранете болтовете в показания ред.

Отстранете рафта на батерията.
  • 1. Отстранете долните болтове.
  • 2. Отстранете горния болт.Инсталиране


един. ЗАБЕЛЕЖКА: Не затягайте задържащите болтове на батерията на този етап.

Поставете болтовете на рафта на батерията към батерията.2. ВНИМАНИЕ: Затегнете болтовете в показаната последователност.


Затегнете болтовете на рафта на батерията.
  • 1. Затегнете горния болт.
  • 2. Затегнете долните болтове.3. Свържете сензора за температура на двигателното отделение към гнездото за акумулатор (ако има такъв).4. Свържете клемата на положителния кабел на батерията към кутията на батерията.5. Свържете скобата на електромагнитния сноп на стартера към рафта на батерията.
6. Свържете скобите за закрепване на проводника "тегло" и проводниците на захранването на акумулатора към рафта на акумулатора.7. Поставете батерията. За повече информация вижте главата за батерията, налична в този раздел.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1