Премахване и инсталиране на модула за управление на запалването

            0

Изключете заземяващия проводник от клемата на батерията.

Извадете щепсела на многопиновия конектор от гнездото на модула (фиг. 2.159).Развийте фиксиращите болтове и извадете модула. Модулът се монтира в обратен ред.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеFiesta 4 
Fiesta 2