Щора за шибедах — демонтаж и монтаж

            0

Оттегляне


1. Отстранете стъкления панел на плъзгащия се люк. За повече информация вижте главата за стъкления панел на плъзгащия се люк в този раздел.

2. ВНИМАНИЕ: Не позволявайте водачите на стъкления панел да се отделят от водещите релси.

Преместете механизма на плъзгащия се люк назад.

3. Отстранете панела на сенника. Отстранете 16 винта.четири. ВНИМАНИЕ: Покрийте кабелите, за да предотвратите замърсяване.

ВНИМАНИЕ: Не местете кабели или механизъм.

Свалете щората на покрива.
  • Плъзнете и откачете сенника на покрива от водещите релси.Инсталиране


1. Сменете елементите в обратен ред.

2. Регулирайте позицията на стъкления панел на плъзгащия се люк. За повече информация вижте главата Подравняване на плъзгащ се шибедах в този раздел.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1