Описание и принцип на работа на вакуумния усилвател на спирачките

            0

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Спирачната течност съдържа полиглицеролни естери и полиглицерол. Избягвайте контакт с очите. Измийте добре ръцете си след работа със спирачната течност. Ако спирачна течност попадне в очите ви, изплакнете очите си в продължение на 15 минути със студена течаща вода. Ако дразненето продължава, потърсете медицинска помощ. При поглъщане на спирачна течност, изпийте вода и предизвикайте повръщане. Незабавно потърсете медицинска помощ. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване.

Типът мембрана на вакуумния усилвател на спирачките е:
  • независим възел
  • монтиран на преградата от страната на двигателя
  • захранван от вакуум във всмукателния колектор на двигателя и атмосферно налягане
  • снабден с възвратен клапан за временно поддържане на налягането в случай на загуба на вакуум

Активен вакуумен усилвател на спирачките


Активният спирачен усилвател се монтира на превозни средства с функция за стабилност на посоката. Когато функцията за управление на отклонението е активирана, електронният блок за управление на програмата за управление на отклонението задейства електромагнитен клапан, разположен в усилвателя на спирачките. В резултат на това атмосферното налягане действа върху обратната страна на диафрагмата и в същото време се получава натрупване на налягане от приблизително 10 бара върху смукателната страна на помпата, без да се задейства педалът на спирачката.

Показана е кола с десен волан (същото за колите с ляв волан)
Поз.Номер на резервна частИме
1Електромагнитен клапан
Поз.Номер на резервна частИме
1Спирачен резервоар
2Вакуумен спирачен усилвател
3Тласкач
4Главен спирачен цилиндърВръзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1