Смяна на предния колан

            0

ЗАБЕЛЕЖКА: Смяната на предпазните колани на предните седалки е показана с предпазния колан на водача като пример. Предпазният колан на пътника се сменя по същия начин.


Ще ви трябва ключ TORX T50.

1. Предпазните колани са оборудвани с обтегачи, така че откачете проводника от минусовата клема на акумулатора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: След като откачите проводника от минусовата клема на акумулатора, трябва да изчакате поне 10 минути, едва след това можете да пристъпите към сваляне на предпазния колан, оборудван с обтегач.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не разглобявайте обтегачи.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Закопчалките на коланите с предпазители не трябва да падат и да се излагат на вода и масло.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обтегачите не трябва да се излагат на температури над 95°C.
2. Развийте винта на долното закрепване на предпазния колан.ЗАБЕЛЕЖКА: На винта има дистанционер, не го губете.3. Отстранете и двете части на облицовката на централната колона (вижте "Премахване и монтиране на вътрешни облицовки").4. Разхлабете горния монтажен винт на колана и разкачете ключалката на колана от държача на модула за регулиране на височината на колана.ЗАБЕЛЕЖКА: На винта има плоска шайба, не я губете.
5. Отстранете държача на горната част на облицовката на централната стойка.


ЗАБЕЛЕЖКА: Двете долни фиксиращи щипки бяха отстранени, докато се премахваше долната тапицерия на В-колона.
6. Отстранете винта, закрепващ модула, за да регулирате позицията на колана по височина ...7. ... и отстранете регулиращия модул, като преместите ключалките му нагоре от жлебовете на стойката.8. Развийте винта за закрепване на инерционната намотка...
9. ... и отстранете намотката от колоната на тялото.10. За да отстраните ключалката на предния предпазен колан, седалката трябва да бъде извадена от автомобила (вижте "Премахване и монтиране на предната седалка"), тъй като с монтираната седалка няма достъп до предпазния колан конекторите и държачите на коланите на основните възглавници на седалките.11. Поставете седалката отстрани и, като натиснете ключалката с отвертка ...
12. ... изключете розовия от общия блок ...13. ... и жълтия блок на кабелите на обтегача.14. Отстранете кабелите на обтегачите от трите държача, разположени в долната част на основата на възглавницата на седалката.ЗАБЕЛЕЖКА: Ето как са разположени телените държачи в основата на възглавницата на седалката.
15. Отстранете винта, закрепващ ключалката на предпазния колан към седалката ...16. ... и махнете ключалката.

17. Инсталирайте частите в реда, обратен на премахването.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1