Смяна на предпазния колан на задната седалка

            0

Този подраздел показва подмяната на предпазния колан за средния и левия пътник на задната седалка. Десният предпазен колан на пътника се сменя по същия начин.

Ще ви трябва ключ TORX T45.1. Сгънете напред възглавницата на задната седалка и разхлабете винта, закрепващ катарамите на предпазните колани на левия и средния пътник на задната седалка ...2. ... отстранете болта ...3. ... и премахнете ключалките.
4. По същия начин отстранете предпазния колан на средния пътник и ключалката на предпазния колан на десния пътник на задната седалка.5. Разхлабете долния анкерен болт на левия предпазен колан на пътника...6. ... и след като развиете винта, разкачете долната монтажна скоба от основата на тялото.
7. Отстранете средната облицовка от лявата страна на каросерията (вижте "Премахване и монтиране на облицовки на багажника").8. Отстранете винта, закрепващ инерционната бобина към страничната стена ...9. ... и свалете предпазния колан на левия пътник на задната седалка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Винтът за закрепване на инерционната бобина е защитен от загуба чрез пластмасова шайба, поставена на вала му и не може да бъде изваден от отвора в тялото на бобината.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1