Премахване и монтиране на облицовката на багажника

            0

Ще ви трябват: гаечен ключ TORX T45, плоски и кръстати отвертки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Отстраняването на облицовките на багажника е показано в реда, обратен на монтажа на автомобила. Опитът да ги премахнете в различна последователност няма да доведе до желания резултат, тъй като всяка предишна облицовка задържа следващите с ръбовете си.

1. Отворете задната врата.2. Отстранете горните краища на кабелите от държачите отляво и отдясно на вратата, за да повдигнете рафта на багажника ...3. ... и махнете рафта.4. Свалете постелката на багажника.
5. Извадете резервното колело от багажника (вижте Смяна на колело)…6. ... и двете подложки за нивелиране, които служат и като контейнери за дребни предмети.7. Отстранете четирите скоби за закрепване на облицовката на задния панел ...8. ... и отстранете облицовката, като премахнете ръба й от под уплътнението на отвора на задната врата.
9. Наклонете напред възглавницата на задната седалка и развийте винта на долното закрепване на предпазния колан на страничния пътник.10. Отстранете тапата от отвора в горната облицовка на страничната стена за преминаване на предпазния колан и извадете тапата от колана.11. Извийте два винта за закрепване на средната облицовка на страничната стена ...
12. ... отделете облицовката от страничната стена, преодолявайки еластичното съпротивление на нейните държачи ...13. ... и отстранете подплатата, като прекарате предпазния колан през неговия отвор. Отстранете средната облицовка на другата странична стена по същия начин.14. Отстранете ъгловата облицовка, като преодолеете еластичното съпротивление на нейните държачи. Отстранете ъгловата облицовка от другата страна на багажника по същия начин.
15. Наклонете облегалката на задната седалка напред, преместете задния ръб на долната облицовка на страничната стена настрани от страничната стена и отстранете облицовката, като отстраните предния й ръб изпод долната част на облицовката на С-колоната. По същия начин отстранете долната част на облицовката на другата странична стена.

16. Отстранете горната част на облицовката на С-колоната (вижте "Премахване и монтиране на вътрешни облицовки").17. Използвайте отвертка, за да отделите ръба на тапата на горната облицовка на страничната стена ...18. ... и извадете щепсела, като преодолеете еластичното съпротивление на ключалките му.19. Извийте два винта за закрепване на горната част към страничната стена ...20. ... и отстранете горната облицовка на страничната стена, като преодолеете еластичното съпротивление на нейните държачи. По същия начин отстранете горната облицовка на втората странична стена.ЗАБЕЛЕЖКА: Проверете държачите на облицовката на багажника, сменете счупените държачи.

21. Инсталирайте частите в обратния ред на отстраняване.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1