Устройство на таблото

            0Ориз. 11.1. Арматурно табло: a - зона за монтаж на въздушна възглавница за предния пътник; 1 – комбинация от устройства; 2 - жабка; 3 – централното покритие на панела на устройствата; 4 - блок превключватели; 5 - щепсел на гнездо за радиомагнетофон; 6 – дръжка на коректора на светлината на фаровете

Арматурното табло (фиг. 11.1) има сгъваем дизайн, състоящ се от самия декоративен панел и рамката.Декоративният панел е формована пластмасова част, закрепена с винтове към рамката. С помощта на подвижни елементи, устройства за управление, контроли за автомобила и системата за отопление (климатик) и вентилация, облицовки, покриващи възлите, разположени под арматурното табло или използвани за инсталиране на инструменти, контроли, дюзи на системата за отопление и климатизация, жабката са прикрепени към декоративния панел.
Рамката от своя страна се състои от стоманена армировка, пълна с полимерна пяна и покрита с полимерно фолио. Рамката, закрепена с болтове, винтове и гайки към предните колони и основата на каросерията, е включена в носещата конструкция на каросерията. Към рамката на арматурното табло са закрепени въздуховоди на системите за отопление (климатик) и вентилация.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Въздушна възглавница за предния пътник може да бъде монтирана в зона a (вижте фиг. 11.1) на арматурното табло. Неправилното отстраняване на арматурното табло или ремонт на отделните му компоненти може да причини неочаквано отваряне на въздушната възглавница, което от своя страна може да доведе до нараняване.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1