Премахване и монтиране на трапецовиден възел на чистачките на предното стъкло с мотор-редуктора

            0

Ще ви е необходима гнездова глава "10".

1. Свалете рамената на чистачките на предното стъкло (вижте Смяна на рамената на чистачките на предното стъкло).

ЗАБЕЛЕЖКА: Рамената на чистачките могат да се свалят заедно с перата.


2. Отстранете решетката на въздуховода и плочата на нагнетателния канал (вижте "Премахване и монтиране на решетката на въздуховода и плочата на нагнетателния канал").3. Извийте три болта за закрепване на трапеца на чистачката на прозореца към борда на преградата на тялото.4. Отстранете трапецовидния възел с мотор-редуктора от кутията за всмукване на въздух, натиснете фиксатора на кабелния сноп на чистачките на предното стъкло ...5. ... разкачете обувката от мотор-редуктора ...
6. ... и свалете трапецовидния възел на чистачките на предното стъкло с мотор-редуктора.

ЗАБЕЛЕЖКА: Трапецът на чистачките на предното стъкло е несменяем дизайн. Ако има увеличен луфт в пантите му или ако лостовете са повредени, сменете трапецовидния възел. Мотор-редукторът може да се отдели от трапеца (вижте Смяна на мотор-редуктора на чистачките на предното стъкло).


7. Инсталирайте частите в реда, обратен на премахването.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1